לקראת יוד שבט פתגמים ומשפטים וציטוטים של האדמו"ר הריי"צ – רבי יוסף יצחק שניאורסון

הכח של תהילים וחומש

ציטוטים של הרבי יוסף יצחק שניאורסון (מכונה בחב"ד אדמו"ר הריי"צ) היה האדמו"ר השישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד נפטר ביוד שבט

י' בשבט הוא יום ההילולא של הרבי הקודם מליובאוויטש, וזה גם יום של חיזוק ההתקשרות לממלא-מקומו, הרבי מליובאוויטש, שחולל מפנה כביר בדמותה של היהדות בדורנו.

"אסור לדבר
לשון הרע
על אף יהודי
כולל גם
את עצמך ."

לא-לדבר-לשון-הרע-על-עצמך-הרבי-יוסף-יצחק

סיפור קצר על הרבי הרייצ:

ההבדל בין ברכתו של החסיד וברכתו של הרבי הרי"צ רבי יוסף יצחק שניאורסון שהערב יום הסתלקותו זיע"א : היה זה בעיר רוסטוב והימים ימי המהפכה. מצבה של ישיבת תומכי תמימים היה בכי רע, וגם השלטונות הציקו, לא היה גם במה להאכיל את בני הישיבה. אחד ממנהלי הישיבה פגש יהודי עשיר והתחנן בפניו לעזור לישיבה,אך אותו עשיר לא נענה ..מנהל הישיבה הפציר בו רבות עד שלבסוף אותו עשיר נענה בתנאי שמנהל הישיבה יבטיח שיוולד לו בן זכר בקרוב . מנהל הישיבה לא חשב רבות והבטיח לעשיר שבזכות תרומתו לישיבה יוולד לו בן זכר. עברה שנה ולא נולדו לאותו עשיר ילדים והוא בא למנהל הישיבה בטענות "הבטחת לי וכלום" מנהל הישיבה אמר לו תתאזר בעוד קצת בסבלנות.עברה עוד שנה ועדיין לא נולדו לעשיר ילדים והוא שב למנהל הישיבה ואמר לו "אתה מרמה אותי ? הבטחת לי !" .מנהל הישיבה לא ידע מה לעשות.נבוך נכנס אל רבינו הרי"צ וסיפר לו את הסיפור. "מה פתאום אתה מבטיח משהו שאין בכוחך למלא את ההבטחה ?! " "עשיתי זאת למען הישיבה" התגונן המנהל. "למרות זאת, השיב הרי"צ ,לעולם אל תבטיח משהו שאין ביכולתך לקיים "…העשיר חזר והגיע למנהל הישיבה מידי יום ביומו ולא חדל מלהטרידו,עד שהמצב הפך לבלתי נסבל שוב נכנס מנהל הישיבה לרבי הרי"צ ואמר לו שהאיש ממש יורד לחייו . "הפעם",השיב הרבי,"תאמר לעשיר בשמי שהשנה יוולד לו בן זכר ,ואתה אל תבטיח הבטחות שאינך יכול לקיים" . ואכן באותה שנה נולד לעשיר בן במזל טוב!

מי לא רוצה ברכה? אבל "ברכה היא כמו גשם". כדי לקבל אותה צריכים לחרוש ולזרוע.

מי לא רוצה ברכה? אבל "ברכה היא כמו גשם". כדי לקבל אותה צריכים לחרוש ולזרוע.

הרבי הריי"צ ציין כי בדרך כלל קוראים לגשמים בשם "גשמי ברכה" כדי להשוות בין השניים. אם גשם יורד על שדה לא מעובדת, יגדלו בה רק קוצים; אבל אם הגשם מופיע אחרי החרישה והזריעה, היבול יהיה משובח.

 י' בשבט חוגגים את יום ההילולה של רבי יוסף יצחק ובי"א בשבט את קבלת הנשיאות של הרבי מליובאוויטש הנשיא ה-7 של חב"ד. מה עוד יש לומר על שני מנהיגים אלה שעבורי מסמליםקדושה,גבורה,אצילות ובעיקר הקרבה עצומה ומסירות נפש עבור יהודים ברחבי העולם .
הנה רק נקודות קצרות(מאוד) שרשמתי על חייו של הרבי הרי"צ :


1.נולד כבן יחיד לרבי הרש"ב (האדמור החמישי של חב"ד) שהתמסר בכל מאודו לחינוכו וגידולו


2.כבר בגיל 15 מינה אותו אביו למזכירו האישי ובגיל 17 כבר התמנה למנהל ישיבית "תומכי תמימים"


3.בגיל 17 נישא לנחמה דינה שאביה היה נכדו של הצמח צדק


4. פעל רבות למען שיפור מצבם הקשה של יהודי רוסייה ועסק במניעת פוגרומים


5.הרבי נאסר כ-7 פעמים על רקע פעילותו על הגנת היהודים והיהדות.בגיל 11 התרחש מאסרו הראשון כאשר הגן על קצב יהודי מפני שוטר גוי .


6.ביום ב' בניסן תר"פ קיבל את נשיאות חב"ד לאחר שאביו האדמור הרש"ב הסתלק


7.עם קבלת הנשיאות פעל הרבי במסירות נפש עצומה ונלחם בשלטון הקומוניסטי ששם לעצמו מטרה לעקור את היהדות.הרבי שלח שליחים לפתוח חדרים וישיבות במחתרת והשלטון הקומוניסטי שראה ברבי איום אסר אותו פעמים רבות ואף איים עליו בזמן מאסרו כי "יומת בירייה תוך 24 שעות"
עונש זה הוחלף בגלות בעיר קוסטרמה .


8.בשנת תרפ"ח הרבי התיישב בריגה שבלטביה


9. בשנת תרפ"ט ביקר הרבי הרי"צ בישראל !


10.בימי מלחמת העולם השנייה ישב הרבי בורשה שם עבר את אימת המלחמה. בהתערבות של ממשלת ארה"ב ורבנים מא"י שפעלו רבות(הרב קוק לדוג) , נצל הרבי מפולין והגיע לריגה ומשם היגר לארה"ב .


11.בהגיעו לארה"ב אמר הרבי כי אמריקה אינה שונה מאירופה ושם המשיך בפעולותיו וייסד מספר מוסדות שהביאו למהפך ביהדות ארה"ב


12.בשנת תש"י שבועות לפני הסתלקותו ייסד מוסד חינוך במרוקו! (ואף התייעץ עם הבבא סאלי היכן במרוקו להקים בית חב"ד ) .

הרבי נלחם בגבורה רבה למען יהודים ברחבי העולם וסבל יסורים רבים במהלך חייו .איבד את בתו שיינא וחתנו בשואה ,והחל משנת תר"צ כתוצאה ממחלה קשה, גברו ייסוריו והליכתו ודיבורו היו קשים עליו.
ואחרי הכל אמר הרבי לחסידים: "אם יציעו לי מיליונים תמורת רגע אחד של ייסורים כאלה בעתיד – לא אקנה; ואם יציעו לי מיליונים תמורת רגע אחד מייסוריי בעת המאסר – לא אמכור"
-ביום שבת הקדוש י' בשבט תש"י בשעה שמונה בבוקר הסתלק הרבי ומנוחתו כבוד בניו יורק.
צדיק יסוד עולם זיע"א

הועתק באישור מהעמוד לאוהבי הרבי מילובביטש והצדיקים

"טובה פעולה אחת מאלף אנחות" והרבי מוסיף : "במילים פשוטות, להפסיק להיאנח ולפעול יותר!"

"טובה פעולה אחת מאלף אנחות" והרבי מוסיף3 : "במילים פשוטות, להפסיק להיאנח ולפעול יותר!"

אז בקצרה, די לנוח להיאנח וקדימה לעבודה!

לכבוד י' בשבט יום ההילולה של הרבי הרי"צ רבי יוסף יצחק שניאורסון זיע"א (האדמו"ר הקודם של חב"ד) סיפור קצר שממחיש מהי אמונה שלמה עוד מלפני היותו רבי <3 .

ידוע הוא שאנשי היבסקציה ימ"ש רדפו את היהודים החרדים ובפרט את חסידי חב"ד. הם רצו לעקור ח"ו את היהדות והלוחמים נגדם היו כ"ק אדמו"ר הרש"ב ובנו הרבי הריי"ץ נ"ע. בעיקר הם חיפשו את הרבי הריי"ץ שהי' עדיין בחור צעיר בערך בגיל 17, כי לחם נגד היביסקציה – בחירוף נפש.

ר' מענדל סיפר לי בעקבות מה שהתרחש אז, שבאחד הבקרים נודע לאנשי היבסקציה שהרבי הריי"ץ נמצא באיזה חצר – אינני בטוח אם זה הי' בלויבאוויטש ברוסטוב או במקום אחר, ואחד מהרשעים האלו שלף את אקדחו וירה מול הרבי הריי"ץ מטוח קרוב. נשמע קול ירייה בחצר, והכדור פספס ב-1 או 2 ס"מ מראשו.

אמו וגם סבתו הרבנית רבקה, אשת כ"ק אדמו"ר המהר"ש נ"ע נבהלו מאוד ורצו לחצר לראות מה קרה. והנה מה רבתה התפעלותן לראות את הרבי יושב לו בנוחות וברוגע וכאילו לא קרה כלום! לאחר שאמו וסבתו נרגעו קצת, הפטיר הרבי ואמר: "נו, ב"ה לא קרה לי כלום. ואם ח"ו כן הי' קורה לי משהו רציני. אז מה יש… הרי זהו רצונו של הקב"ה."

ור' מענדל כשסיפר לי זאת הדגיש לי באמרו: "זהו רבי, וזהו מסירות נפש. גם כשיורים בך והקב"ה עושה שלא קרה כלום, יושב לו הרבי בצעירותו, עוד לפני היותו רבי- בשקט ובשלוה…"

"פתגם חסידי ודאי טוב, וסיפור חסידי ודאי נחוץ"

"פתגם חסידי ודאי טוב, וסיפור חסידי ודאי נחוץ"

פתגם חסידי מביא לצלילות הדעת ומנקה את הלב

חשוב טוב יהיה טוב

חשוב טוב יהיה טוב

הפתגם תחשוב טוב יהיה טוב נאמר במקור באידיש טְרַאכְט גוּט ווֶעט זַיין גוּט על ידי אדמו"ר הצמח צדק לאחד שביקש רפואה עבור חולה[ הרבי הריי"צ פרסם לראשונה את הפתגם, והרבי פרסם זאת בשטורעם גדול. תשובה זו הפכה ליסוד בחסידות חב"ד – המבטא את חשיבות כח המחשבה ויכולתו לשנות את המציאות.
משמעות הפתגם היא, שמחשבה חיובית לבדה – דהיינו עצם האמונה והביטחון, מביאה לתוצאות טובות, בטוב הנראה והנגלה.
הרבי ביאר זאת בהתאם למאמר הבעש"ט: "במקום מחשבתו של אדם שם הוא נמצא", שבעקבות המחשבה, נפעל בגשמיות שינוי לטובה.

איך הולכים ברחוב

"לוּ ידעו איזה רושם
נשאר בעולם
מאמירת פסוק חומש
או פסוק תהילים
לא היו הולכים
ברחוב בלי לומר
דברי תורה

אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש

לזכות הצידונים

משפט מחזק אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש
"לוּ ידעו איזה רושם נשאר בעולם מאמירת פסוק חומש או פסוק תהילים לא היו הולכים ברחוב בלי לומר דברי תורה אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש לזכות הצידונים

תהיו פנס אור

"כשמעמידים1פנס בלילה ברחוב מתקבצים סביבו אנשים."

"למדנו מזה שני דברים" ציין הרבי באחד ממכתביו2 . "א) שאי-אפשר להסתפק באור הנמצא בבית פנימה, אלא צריך להעמיד פנס גם כן ברחוב. ב) …מציאות הפנס, אף שנמצא ברחוב באישון לילה ואפילה, מושך אליו את האנשים הנמצאים ברחוב."

במילים אחרות, גם אם שורר סביבכם חושך מוסרי מוחלט, חובה עליכם להיות פנסים. אם רק תעשו זאת, חיש מהר תגלו שאתם לא לבד ומתלכדים סביבכם עוד אנשים שמחפשים את האור.

הרבי הריי"צ ציטוט
"כשמעמידים פנס בלילה ברחוב מתקבצים סביבו אנשים." ציטוט של הרבי הרייץ

הרבי הריי"צ אמר: "טובה פעולה אחת מאלף אנחות" והרבי מלובביץ מוסיף: "במילים פשוטות, להפסיק להיאנח ולפעול יותר!"

הרבי הריי"צ אמר: "טובה פעולה אחת מאלף אנחות" והרבי מלובביץ מוסיף: "במילים פשוטות, להפסיק להיאנח ולפעול יותר!"
הרבי הריי"צ אמר: "טובה פעולה אחת מאלף אנחות" והרבי מלובביץ מוסיף: "במילים פשוטות, להפסיק להיאנח ולפעול יותר!" לכבוד יוד שבט
ציטוט משפט מחזק של הרבי הרייצ
"על החסיד להיות שנון אך שנינותו צריכה להיות מכוונת כלפי פנימה"
פתגם יומי הרייצ
"הסכת ושמע ישראל, העת הזאת היא מועד הגאולה על ידי משיח צדקנו, והיסורים הבאים עלינו הם חבלי משיח, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. אל תאמינו לנביאי השקר המבטיחים לכם ישועות ונחמות אחרי כלות המלחמה, זכרו דבר ה' (ירמיה יז, ה) ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ד' יסור לבו. שובה ישראל עד ד' אלקיך, והכן עצמך ובני ביתך לקבל פני משיח צדקנו הבא בקרוב ממש."
"זוהר מרומם את הנפש, מדרש מעורר את הלב, ואמירת תהלים בדמעות רוחץ את הכלי (גוף האדם)."
"זוהר מרומם את הנפש, מדרש מעורר את הלב, ואמירת תהלים בדמעות רוחץ את הכלי (גוף האדם)." הרבי הרייצ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
אגרות קודש סיפורים, נסים ומנהגים
הרבי מליובאוויטש

אגרות קודש – סיפורים ניסים הנהגות ומנהגים

כתיבה לרבי מילובביטש (מנחם מנדל שניאורסון) באמצעות האגרות קודש איך פותחים, מה המנהגים ומה המקור לנושא. בוידאו הנל ניתן לשמוע סיפורים מענינים בנושא פתיחה באיגרות הקודש הרבה אנשים שואלים איך לפתוח באיגרות קודש, ע"מ לקבל תשובה. קודם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רעיונות למתנות רומנטיות
זוגיות

המלצות ורעיונות למתנות רומנטיות לחג האהבה מאמזון ועוד

חג האהבה ממש בקרוב ט"ו באב הפתיעו את אהובכם במתנה יחודית עכשיו! אלה רשימת המומלצים שלי כמובן שניתן להזמין כל אחד מהם כרגע אונליין מאמזון, עלי אקספרס ועוד. אם יש לכם עוד רעיונות למתנה רומנטית כתבו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תשעה באב צום קל ומועיל ברכה
אב

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה. רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הסוד-שבסוד
אב

ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. תולדות חייו של האר"י הקדוש: רבי יצחק לוריא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אב

ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי זצ"ל

הערב ומחר ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי היה רב ומקובל, נולד בקוריץ בווהלין בשנת ה'ש"ס (1600) בערך, ונרצח ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולונה הי"ד.אימו הייתה בתו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רש"י ציטוטים ומשפטים מחזקים
תמוז

כ"ט תמוז הילולא של רש"י רבי שלמה יצחקי

רבי שלמה ב"ר יצחק (ידוע כרבי שלמה יצחקי, רש"י) היה גדול מפרשי המקרא והתלמוד, פוסק, ראש ישיבה ופייטן חשוב בצרפת בימי הביניים. כ"ט תמוז יום ההילולא של רש"י תולדות חייו נולד לאביו רבינו יצחק הצרפתי, בעיר טרואה (Troyes, 'טרויישׂ'

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב יוסף שלום אלישיב
תמוז

כ"ח תמוז יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל | סיפור חייו ויחסו לחסידות חב"ד

יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב כ"ח תמוז. רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל היה מגדולי פוסקי זמננו, תלמיד חכם, פוסק הלכה וממנהיגי הציבור הליטאי. לאחר פטירתו של הרב שך היה הרב אלישיב מנהיגו של הציבור הליטאי

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט על חינוך ילדים
חינוך ילדים

כ"ז בתמוז – הרב יהודה עמיטל ז"ל | ציטוט על חינוך

הרב עמיטל, מייסד ישיבת הר עציון, ניצול שואה, שר לשעבר, שחינך דורות של תלמידים. הנה רק כמה עקרונות חינוכיים שלו: • "ילדים יכולים לחוש האם דברי ההורים הם כנים או שהם הצגה. אחת הבעיות המרכזיות בחינוך

לחץ כאן להמשיך לקרוא
כ"ז תמוז, יום ההילולא התשיעי של הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא זיע"א
תמוז

כ"ז תמוז, יום ההילולא הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא זיע"א | בבא אלעזר

תולדות חיים בקצרה ועל קשריו עם חב"ד של הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא. רבי אלעזר היה רב ומקובל ,נצר למשפחת אבוחצירא, בנו של רבי מאיר אבוחצירא ונכדו של הבבא סאלי. נחשב למומחה בקבלה מעשית ולבעל סגולות‏. נרצח

לחץ כאן להמשיך לקרוא
קבר שמשון הגיבור
תמוז

כ"ד תמוז יום ההילולא של שמשון הגיבור

שמשון מהווה מופת של גבורה וכוח. ביהדות הוא נודע בכינויו העממי "שמשון הגיבור" כ"ד תמוז יום ההילולא של שמשון הגיבור השופט האחרון, מושיען של ישראל בדורו"השיבה שופטינו כבראשונה" שמשון היה השופט השנים עשר, והאחרון המתואר בספר שופטים

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: