אמרות וציטוטים חכמים ראש השנה

ציטוטי חז"ל לראש השנה הבאה עלינו לטובה. עם באנרים פוטושופ מוכנים להפצה

ודברי תורה קצרים לראש השנה

מה מכוונים בתקיעת שופר של ראש השנה
צעקו בכל עוצם נפשם הבעל שם טוב היה נוהג לתקוע בשופר במעמד תלמידיו. פעם אחת ביקש מתלמידו הגדול בעל ה'תולדות' לתקוע אצל התלמידים, והוא עצמו תקע לפני אנשים פשוטים וילדים, שצעקו בכל עוצם נפשם: "אבינו שבשמים, רחם-נא!" וזה פעל יותר מכול כדי לבטל את ה'דינים'. (ספר השיחות תש"ה)

אלוקים שלי, רציתי שתדע

לקראת ראש השנה, קיבל התוקע בשופר בבית מדרשו של הבעל שם טוב, את רשימת הכוונות הנשגבות אותן עליו לכוון, על פי סודות הקבלה, בשעת תקיעת השופר.
ליתר בטחון רשם התלמיד את הכוונות על פתק, אותו שמר היטב לרגע המיוחל.
והנה, הגיע רגע תקיעת השופר. בבית המדרש הושלך הס וכולם היטו אוזן לשמוע את קול השופר.
התלמיד, רבי זאב וואלף, מנסה להיזכר בכוונות, אך לשווא. הוא מחפש את הפתק, אך גם הלה נעלם. הקהל מתחיל לאבד סבלנות ובלית ברירה פותח רבי זאב וולף בתקיעת השופר, כשליבו נשבר בקרבו על ששכח את הכוונות.
לאחר התפילה, אמר הבעל שם טוב לתלמידו, תקיעת השופר הפשוטה שלך, בלב נשבר, התקבלה בשמים טוב יותר מכל הכוונות….

שנה שהיא רשה (=דלה) בתחילתה – מתעשרת בסופה, אומרים חכמינו. הדבר רמוז בצורת השופר שפיו האחד צר ואילו פיו השני רחב, וכנאמר "מן המצר קראתי י'ה – ענני במרחב י'ה".
רמז מיוחד לשנה זו נמצא בדברי החתם סופר, שכתב לפני כ-180 שנה, כי תשפ"א אותיות "מֵ- אַשְׁפֹּת ירים אביון", וה' ירים את קרן עמו ישראל.
וכן עולה מדבריו של הרבי מליובאוויטש לפני 30 שנה, בשנת תנש"א – שראשי התיבות של תשפ"א הן: תהא שנת פלאות אראנו, ובעזרת השם נזכה בשנה לניסים ונפלאות גלויים.

רבונו של עולם, את ראש השנה ה'תשפ"א, אנו פותחים בלב נשבר, אחר שרבים נפגעו מי בבריאותו, ומי בפרנסתו, ועוד כהנה וכהנה, אך אנו בטוחים שתשמע את קול הצעקה, קול השופר הפשוט, ותכתוב ותחתום כל אחד ואחת מעם ישראל ואת כל יושבי תבל, לשנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות מצוינת ופרנסה בשפע, שנה בה נזכה לשמוע סופסוף את קול השופר הגדול המיוחל, ויבואו האובדים מארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, וישתחוו לה' בהר הקודש בירושלים.

גם אנו מצידנו נשתדל להיות טובים יותר, טובים לשמים וטובים לבריות. ועם תחילת השנה, נצטייד במצוות שמיעת תקיעת שופר, שקולו יהדהד השנה בבתי הכנסת, במרחבים הפתוחים, בחצרות ובבתים, ובוודאי יפתח לבבות ויבקע רקיעים.

ולכם, ידידינו היקרים, שלוחה בזאת ברכת אחים לשנה מבורכת ונפלאה, שנה בה כל רגע ושנייה יהיו מתוקים ממומשים ומנוצלים, וכל משאלות ליבכם הטהור יתגשמו ויתממשו לטובה ולברכה.

ניתן לשלוח היום בקשת ברכה לשנה החדשה, שתודפס ותונח על ציונו של הרבי מליובאוויטש, בכתובת: ohel@ohelchabad.org

תקיעת השופר בראש השנה
"אף על פי שתקיעת השופר בראש
השנה גזירת הכתוב
רמז יש בו כלומר
עורו ישנים משנתם
ונרדמים הקיצו מתרדמתכם."
משנה תורה לרמב"ם
לזכות משפחת צידון

 

ראש השנה כבני מרון

"בראש השנה
כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון
שנאמר 'היוצר יחד, לִבם
המבין, אל כל מעשיהם'."

משנה מסכת ראש השנה א ב

לזכות כל חיילי צה"ל

ראש-השנה-כבני-מרון

 

ראש-השנה-יום-תחילת-מעשיך

"והנה ראש השנה
'זה היום תחילת מעשיך'
מתעורר הכוח הקדוש כמו שהוא בעצם
כי זה חוק שיום ההתחלה
נשארת בו סגולת הקיום."

הרב קוק,

לזכות כל חיילי צה"ל

ראש-השנה-יום-תחילת-מעשיך

 

וה' פקד את שרה בראש השנה
נפקדה שרה ונולד יצחק לז' חדשים
בליל פסח
שנא' שוב אשוב אליך כעת
חיה וארבעה עקרות נפקדו בראש השנה ואלו הן
שרה ורבקה ורחל ולאה
מדרש תנחומא וירא פרק י"ז).

לזכות כל העקרות

ראש השנה לעקרות

 

שלשה ספרים נפתחין בראש השנה

אחד של רשעים גמורין
ואחד של צדיקים גמורין
ואחד של בינוניים
צדיקים גמורין – נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים
רשעים גמורין – נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה
בינוניים – תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים
זכו – נכתבין לחיים, לא זכו – נכתבין למיתה

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב

לזכות כל הרבנים

שלשה ספרים נפתחין בראש השנה

 

מעמדו המיוחד של ראש השנה

לראש השנה יש מעמד מיוחד משלו
יום טוב, יום של חשבן נפש
בדיקה עצמית למול המטרות אליהן אמור האדם להגיע
שפור ותיקון מעשיו
ונקודת זינוק חדשה ממנה תמיד
קל יותר להתחיל.

לזכות כל הרבנים

מעמדו המיוחד של ראש השנה

 

שנה טובה ומתוקה – אנא שתפו לזיכוי הרבים

 

וידיאו 24 דקות – ארבע עשרה 14 שאלות ותשובות לראש השנה – הלכה למעשה בס"ד
00:00 ראש השנה שאלות ותשובות
00:25 המלך בשדה מה עושים?
01:36 האם מותר לעשות תשליך לפני ראש השנה?
02:05 האם מותר להעלות לבית העלמין לפני ראש השנה?
03:45 האם יש מצווה ללבוש מכנסים לבנות בראש השנה?
04:45 האם למי שנהנה ממאכלים חריפים יכול לאוכלם בראש השנה?
06:11 מתי עושים את המצווה המרכזית של ראש השנה, תקיעת שופר?
08:22 האם צריך לשמוח בראש השנה?
11:01 מדוע אין התרת נדרים במסודר בראש השנה?
13:00 האם אפשר לאכול את הרימון בלילה השני?
15:05 האם מותר לשתות אלכוהול בראש השנה?
17:00 איפה כתוב שיש מנהג לקנות סכין חדשה לראש השנה?
18:13 למה חוגגים יומיים ראש השנה?
19:22 האם מותר לבכות בתפילות של ראש השנה?
20:40 האם מותר לשחות בבריכה או בים בראש השנה?
20:58 האם לספרדים מותר לאכול ראש של דג בראש השנה?
 
להירשם לקבוצת הווצאפ זריקת חסידות
https://chat.whatsapp.com/FDILd1fiGKSF9T6brhnIOL
 
להרשם לקבוצת הפייסבוק זריקת חסידות
https://www.facebook.com/chacisik
 
ללמוד עוד על ראש השנה
https://heb.centernyc.com/?s=%D7%A8%D7%90%D7%A9+%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
 
#ראש_השנה #הלכות #שו"ת
 
הלכות, הפרלמנט, שנהיה חסידים, ראש השנה, שאלות, הלכה, הלכות,שו"ת,  

שהחיינו / החלק היומי ראש השנה 2020/ סיון רהב-מאיר:

"שלום סיון, זו חגית ריין. לפני 14 שנה, בערב ראש השנה, התכוננתי להדלקת הנרות. זה היה כחודש וחצי אחרי שבני, בניה ריין, נפל במלחמת לבנון השנייה. מול נרות החג מברכים גם 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'. עמדתי מול הנרות והרגשתי שאני לא מסוגלת לברך באופן אמיתי. רציתי לברך מהלב, והרגשתי שזה יהיה מזויף. על מה עליי לומר 'שהחיינו'? על כך שהבן שלי נהרג? עמדתי מול הנרות עם דמעות בעיניים. התפללתי שאקבל כוחות או תובנות נכונות, כדי לברך בשמחה.

אחרי זמן שנראה לי כמו נצח, הסתכלתי פתאום מסביב. ראיתי את שבעת הילדים שלנו, את החתנים, את הכלות, את הנכדים, ופתאום הבנתי: כן, שהחיינו. תגידי תודה על כל ה'יש' הזה, על השפע הרב בחייך, שהוא ממש לא מובן מאליו. הרגשתי שהלב נפתח, והשמעתי צעקה: 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!'. נראה לי ששמעו אותי עד קלקיליה… אני משתדלת שההבנה ההיא מאותו רגע לא תחלוף, אלא תהפוך לתפיסת עולם. הלוואי שנצליח כולנו גם השנה להרים את ראשנו, לראות גם את הטוב בתוך המשבר, ולשמוח שהגענו, חיים וקיימים, לראש השנה תשפ"א".

תרים את הראש ותגיד תודה
תרים את הראש ותגיד תודה אבא

להיות פחות צודקים / החלק היומי לקראת ראש השנה/ סיון רהב-מאיר:

אנחנו אוהבים להיות צודקים. כל הצדק, כל האמת, כל היושר – רק אצלנו, וחסרונות – יש רק אצל הזולת. הוא זה שצריך לתקן את דרכיו, בעוד אנחנו מושלמים. הרב מנחם ברוד כותב שזוהי בדיוק המהפכה של הימים האלה:

"פעם בשנה אנחנו מתאספים באישון לילה לאמירת הסליחות, וכל מעטפת הצדק שכיסינו בה את עצמנו מתמוססת בבת אחת. בראש מורכן אנחנו מצהירים: 'לְךָ ה' הַצְּדָקָה, וְלָנוּ בֹּשֶׁת הַפָּנִים'. תחושת הצדק שממלאת אותנו, כבני-אדם פרטיים וכציבור, חוסמת אותנו מלהקשיב לביקורת, מלראות בעצמנו ליקויים, מלהבין שגם אצל הזולת יש נקודות אור ויופי. אנחנו כל-כך צודקים, עד שבטרם הספקנו להקשיב ולהפנים הערה כלשהי, כבר מיהרנו להשיב אש ולתקוף. נשארנו צודקים, אבל לא למדנו דבר.

מי שרוצה באמת להתעלות ולהתקדם אינו מתעטף בגלימת הצדק, אלא שואף לקבל תוכחה וביקורת. ימי הסליחות מאפשרים לנו לפתוח את הלב, להסתכל על עצמנו בכנות, ולסדוק את שריון הצדק שלנו. זהו המפתח לתיקון, לחיבור ולשנה טובה ומתוקה".

אהוב את הביקורת

סיפור ומשל רגע לפני ראש השנה

הצטרפו לקבוצת הווצאפ החיזוק היומי שלי ✍

פעם אחת הלך איש לבקש צדק.
הוא הגיע לארמון המשפט.
בפתח ארמון עמד שומר עם פנים זעופות.
האיש חשש לפנות אליו ולכן חיכה שהשומר יפנה אליו ראשון.
מכיוון שהשומר לא פנה אליו החליט האיש לשבת ולחכות בפתח הארמון הוא אמר לעצמו שבטח השומר יבין בסופו של דבר שהוא רוצה להיכנס והוא יפנה אליו ראשון וכך ישב האיש וחיכה.
חלפו ימים, חודשים ושנים והאיש המשיך לחכות שהשומר יפנה אליו ראשון.
עשרות שנים חלפו להן והאיש שהזדקן וחש כי ימיו ספורים אזר אומץ פנה אל השומר ואמר לו
"באתי לכאן לבקש צדק לפני כמה שנים מדוע לא נתת לי להיכנס ?"
"אני לא נתתי לך להיכנס"
ענה לו השומר בפליאה.
"אתה מעולם לא פנית אליי , השערים היו פתוחים לרווחה כל שנותר לך לעשות הוא לדחוף אותם ולהיכנס פנימה"
(פרנץ קפקא)

נכנסנו לשבוע אחרון של חודש אלול עוד לפני שנספיק לספור עד שלוש כבר נאכל תפוח בדבש ונשמע את קולו של השופר.
כמו כל בעלת עסק אי אפשר לדעת אם העסק מרוויח או לא מבלי לעשות חשבון נפש אמיתי לבנות תוכנית עסקית לשנה הבאה עלינו לטובה זה הזמן למהר ולהתחיל בכתיבת המאזן השנתי הרוחני אל תחכו תתחילו לפעול פיתחו את דלת הכניסה ותגלו שבצד השני הקב"ה מחכה לכם שרק תבקשו את מה שאתם רוצים.

שבוע טוב
זיגדון נועם

עיקר עבודת ראש השנה
מהי עיקר העבודה? עיקר עבודת ראש השנה היא קבלת עול מלכות שמיים. לכן, עבודת היום, גם אצל אנשים גדולים ובעלי-צורה, היא בעבודה הנראית פשוטה – אמירת תהילים, מיעוט שינה, זהירות גדולה מדברים בטלים, כעבד העסוק בשמחת קבלת פני אביו, אשר במשך שנה תמימה לא ראה אותו. (אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ)

ב"ה ממתק לראש השנה תשפ"א 2020

שמעתי סיפור יפה מאחד השלוחים של הרבי בפריז, יש בפריז יהודי בשם דוד כהן שגר באחד הבניינים היפים בפריז אחד השכנים שלו הוא אדם מבוגר שעם הזמן נוצרו ביניהם יחסי ידידות, ויום אחד סיפר לו השכן שמלך מרוקו נשוי לבתו ומפעם לפעם הוא מגיע לבקר אצלו בשקט, דוד ביקש מהשכן שיאפשר לו בהזדמנות לפגוש את המלך, ואכן בהזדמנות שהמלך היה בביתו פנה השכן לחתנו ואמר לו יש לי שכן יהודי והוא מאוד רוצה לפגוש אותך, והמלך נענה בשמחה,
דוד כהן עלה לבית שכנו וישב עם מלך לשיחה במגוון נושאים מרתקים. וכמובן דיברו גם על היהדות, התורה והמצוות, היהודי סיפר למלך על כך שכל ילד יהודי מגיל 13 מתחייב במצוות ועושים לו טקס גדול, המלך מאוד התעניין, ודוד אמר לו הבן שלי חוגג בר מצווה בעוד חודש ויהיה לנו כבוד גדול אם המלך יואיל להשתתף איתנו בחגיגה.

המלך הודה לו מאוד על ההזמנה ואמר שלא יוכל להשתתף באירוע אבל ברצונו לתת לו מתנה לכבוד האירוע. הוא שלף את פנקס השיקים מכיסו, הוציא עט יוקרתי ומילא בכתב ידו את ההמחאה.
כשקיבל דוד את השיק לידיו, הביט במלך בתדהמה ולא האמין למראה עיניו: חמישים אלף דולר היה כתוב על השיק. הוא פנה אל המלך ואמר לו בהתרגשות "תודה רבה מעומק הלב על הסכום הנכבד. אך מדוע ראית צורך להעניק לנו סכום כסף כה גדול? גם מאה או חמישים דולרים, היו מכבדים אותי".
המלך התמהמה קצת, הסתכל על ר' דוד ואמר: "מלך לא יכול להרשות לעצמו להעניק סכום פעוט כאחד האדם. אם תקבל סכום כסף פעוט מאדם רגיל, תכבד אותו. אך במעמד שלי, סכום של 50 אלף דולר, הוא המינימום שאני יכול להעניק בכדי להישאר מכובד בעיני המקבל".

המצווה המרכזית של ראש השנה היא לשמוע את קול השופר, הבעש"ט מסביר שהקול הזה מבטא את הצעקה הפנימית של בן המלך האבוד שחוזר לארמון וצועק בקולו למלך ללא מילים, הצעקה הזו של כל יהודי בראש השנה מבטאת את הקשר הפנימי בינו לבין הקב"ה, קשר שלא תלוי בכמה היהודי מקיים או עושה, אלא מזכיר שהיהודי הוא בן של מלך, בצעקה כזו לא משנה התוכן של הצעקה אלא עצם הצעקה, אם נתבונן בתוכן יש לכל יהודי מילים שונות ותוכן שונה אבל הצעקה היא אותה צעקה שכל עם ישראל שווים בה. כל יהודי צועק לה' שהוא רוצה להתקרב אליו ולהדבק בו.

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הביא משל יפה מילד שאביו לא רצה לתת לו תפוח, מה עשה הילד? בירך "בורא פרי העץ" ולאבא לא נותרה ברירה הוא היה חייב לתת לילד מהתפוח כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, כך אומר רבי לוי יצחק, כשעם ישראל תוקעים בשופר ומברכים "שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים" הקב"ה מקשיב לברכה וסולח לנו ומקבל את תפילתנו באהבה.
וכאשר הקב"ה מקבל את התפילות אנחנו יכולים להיות רגועים שהוא יתן לנו כפי שמלך נותן, בהרחבה גדולה.

יהי רצון שנשכיל כולנו לקחת את ההחלטות הטובות לקראת השנה החדשה בהוספה במצוות ובמעשים טובים בהרחבה ונזכה שהקב"ה יראה לנו נסים ונפלאות כפי שהראשי תיבות של השנה "פלאות אראנו" שנזכה שתחל שנה וברכותיה לבריאות איתנה, פרנסה בהרחבה, ומילוי כל משאלותינו לטובה, שנה של גאולה אמיתית ושלימה.

שנה טובה בריאה ומתוקה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
פשוט תודה לאבינו שבשמיים
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים על תודה והודיה והכרת הטוב

וואו כמה זה חשוב לומר תודה במיוחד לאבא שבשמיים. ערכנו סטטוסים קצרים על הודיה. לא להיות כפוי טובה / החלק היומי, פרשת כי תבוא / סיון רהב-מאיר: שלוש מילים של רש"י מספרות את כל הסיפור. עם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ענווה-מביאה-עושר-וכבוד
הפתגם היומי

סיפורים ומשלים עם מוסר השכל

צוות מרכז ני יורק ליכז מספר סיפורים ומשלים מתוך קבוצת הוואצאפ החיזוק היומי להצטרפות לקבוצה לחצו על הקישור https://api.whatsapp.com/send?phone=+972528930233&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%20%20%20%20%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94 הדרך אל האושר בפרשת השבוע מלמדת אותנו התורה לשים עלינו רב או משפיע שידריך אותנו בדרך הנכונהאדם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ‎
אב

יז באב הילולא הרב עדין אבן ישראל שטיינזַלץ

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ע"ה. ‏הרב אבן-ישראל היה החלוץ שהיה הראשון לבאר את כל התלמוד הבבלי במפעל מונומנטלי בינלאומי. כתב פירוש מעמיק על ספר התניא ועוד עשרות ספרים מלאי ידע ועומק. הוגה דעות שזכה להערכה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אגרות קודש סיפורים, נסים ומנהגים
הרבי מליובאוויטש

אגרות קודש – סיפורים ניסים הנהגות ומנהגים

כתיבה לרבי מילובביטש (מנחם מנדל שניאורסון) באמצעות האגרות קודש איך פותחים, מה המנהגים ומה המקור לנושא. בוידאו הנל ניתן לשמוע סיפורים מענינים בנושא פתיחה באיגרות הקודש הרבה אנשים שואלים איך לפתוח באיגרות קודש, ע"מ לקבל תשובה. קודם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רעיונות למתנות רומנטיות
זוגיות

המלצות ורעיונות למתנות רומנטיות לחג האהבה מאמזון ועוד

חג האהבה ממש בקרוב ט"ו באב הפתיעו את אהובכם במתנה יחודית עכשיו! אלה רשימת המומלצים שלי כמובן שניתן להזמין כל אחד מהם כרגע אונליין מאמזון, עלי אקספרס ועוד. אם יש לכם עוד רעיונות למתנה רומנטית כתבו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תשעה באב צום קל ומועיל ברכה
אב

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה. רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הסוד-שבסוד
אב

ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. תולדות חייו של האר"י הקדוש: רבי יצחק לוריא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אב

ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי זצ"ל

הערב ומחר ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי היה רב ומקובל, נולד בקוריץ בווהלין בשנת ה'ש"ס (1600) בערך, ונרצח ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולונה הי"ד.אימו הייתה בתו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רש"י ציטוטים ומשפטים מחזקים
תמוז

כ"ט תמוז הילולא של רש"י רבי שלמה יצחקי

רבי שלמה ב"ר יצחק (ידוע כרבי שלמה יצחקי, רש"י) היה גדול מפרשי המקרא והתלמוד, פוסק, ראש ישיבה ופייטן חשוב בצרפת בימי הביניים. כ"ט תמוז יום ההילולא של רש"י תולדות חייו נולד לאביו רבינו יצחק הצרפתי, בעיר טרואה (Troyes, 'טרויישׂ'

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב יוסף שלום אלישיב
תמוז

כ"ח תמוז יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל | סיפור חייו ויחסו לחסידות חב"ד

יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב כ"ח תמוז. רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל היה מגדולי פוסקי זמננו, תלמיד חכם, פוסק הלכה וממנהיגי הציבור הליטאי. לאחר פטירתו של הרב שך היה הרב אלישיב מנהיגו של הציבור הליטאי

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: