היום השישי בסוכות
שמחה מרחיבה דעתו

היום השישי בסוכות

התגלות עניני ראש השנה ביום הששי בשבוע – בחג הסוכות

נאמר "בכסה ליום חגינו", ומפרש כ"ק אדמו"ר הזקן בלקוטי תורה "שבתחלת ליל ר"ה הוא זמן הסתלקות החיות כללי של שנה שעברה, ובראש השנה על ידי התפלות והתקיעות הוא מתחדש חיות כללי אחר ומתעלה בעילוי אחר עילוי . . עד שמזה נמשך "ליום חגינו" הוא חג הסוכות, שהוא "זמן שמחתנו" התגלות השמחה" (דרושים לר"ה, נד, ג-ד). והיינו, שהשמחה בחג הסוכות הוא מצד שאז מתגלים הענינים שנפעלו בראש השנה, שהיו אז "במכסה והעלם", ו"בחג הסוכות מתגלין ממש" (סידור עם דא"ח, שער ר"ה רלה, ב).

וענין זה, שהשמחה באה מגילוי ענין שהי' מכוסה ונעלם לפני זה, מצינו בהדגשה יתירה בענין שמחת בית השואבה, "ושאבתם מים בששון", שהרי שאיבת מים מן המים עניינה לגלות את מה שהי' מכוסה ונעלם בתוך המעיין, שיבוא בגילוי ממש על פני הארץ עד ל"ניסוך המים" על גבי המזבח, בחג הסוכות.

והיוצא מזה, ששמחת בית השואבה בחג הסוכות היא מצד שאז מתגלים הענינים שנפעלו בראש השנה.

ועל פי זה יוצא עילוי מיוחד בשמחת בית השואבה שבליל חג הסוכות החל ביום הששי בשבוע, כי יום ששי קשור במיוחד לראש השנה:

כללות הענין דראש השנה הוא "תמליכוני עליכם", שביום זה מעוררים למעלה את הרצון להיות מלך, ובו מקבלים כולם עול מלכותו יתברך באופן ד"מלכותו ברצון קבלו עליהם". וזהו גם מה שראש השנה נקבע ביום הששי דמעשה בראשית, כי בו ביום נברא אדם הראשון, שביום בריאתו המליך את הקב"ה על העולם כולם.

והנה, ה"שיר של יום" של יום השישי בשבוע הוא "ה' מלך גאות לבש", כי ביום הששי לבריאה נברא אדם הראשון והמליך את הקב"ה על העולם, כנ"ל. ונמצא, שכל יום ששי בשבוע שייך במיוחד לראש השנה ולהמלכת הקב"ה שבו.

ועל פי כל זה מובן העילוי שבשמחת בית השואבה ביום הששי בשבוע:

השמחה בחג הסוכות היא מצד גילוי הענינים של ראש השנה, ומכיון שעיקר ענינו של ראש השנה הוא "תמליכוני עליכם", הרי מובן שגילוי ענין זה בסוכות ביום ששי בשבוע הוא בהדגשה יתירה, כי, כנ"ל, יום הששי שייך במיוחד לראש השנה ול"ה' מלך גאות לבש".

(משיחת ליל ה' דחג הסוכות תשמ"ו – תורת מנחם תשמ"ו ח"א עמ' 272)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

מתוק מדבש

מתוק מדבש היינו צוות של אנשים המפרסמים מספר פעמים ביום דבר תורה קצר עיקר הפרסומים נעשים דרך הפייסבוק מוזמנים לבקר בעמוד שלהם https://www.facebook.com/pninim.matok

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות