שמחה מרחיבה דעתו

התגלות עניני ראש השנה ביום הששי בשבוע – בחג הסוכות

נאמר "בכסה ליום חגינו", ומפרש כ"ק אדמו"ר הזקן בלקוטי תורה "שבתחלת ליל ר"ה הוא זמן הסתלקות החיות כללי של שנה שעברה, ובראש השנה על ידי התפלות והתקיעות הוא מתחדש חיות כללי אחר ומתעלה בעילוי אחר עילוי . . עד שמזה נמשך "ליום חגינו" הוא חג הסוכות, שהוא "זמן שמחתנו" התגלות השמחה" (דרושים לר"ה, נד, ג-ד). והיינו, שהשמחה בחג הסוכות הוא מצד שאז מתגלים הענינים שנפעלו בראש השנה, שהיו אז "במכסה והעלם", ו"בחג הסוכות מתגלין ממש" (סידור עם דא"ח, שער ר"ה רלה, ב).

וענין זה, שהשמחה באה מגילוי ענין שהי' מכוסה ונעלם לפני זה, מצינו בהדגשה יתירה בענין שמחת בית השואבה, "ושאבתם מים בששון", שהרי שאיבת מים מן המים עניינה לגלות את מה שהי' מכוסה ונעלם בתוך המעיין, שיבוא בגילוי ממש על פני הארץ עד ל"ניסוך המים" על גבי המזבח, בחג הסוכות.

והיוצא מזה, ששמחת בית השואבה בחג הסוכות היא מצד שאז מתגלים הענינים שנפעלו בראש השנה.

ועל פי זה יוצא עילוי מיוחד בשמחת בית השואבה שבליל חג הסוכות החל ביום הששי בשבוע, כי יום ששי קשור במיוחד לראש השנה:

כללות הענין דראש השנה הוא "תמליכוני עליכם", שביום זה מעוררים למעלה את הרצון להיות מלך, ובו מקבלים כולם עול מלכותו יתברך באופן ד"מלכותו ברצון קבלו עליהם". וזהו גם מה שראש השנה נקבע ביום הששי דמעשה בראשית, כי בו ביום נברא אדם הראשון, שביום בריאתו המליך את הקב"ה על העולם כולם.

והנה, ה"שיר של יום" של יום השישי בשבוע הוא "ה' מלך גאות לבש", כי ביום הששי לבריאה נברא אדם הראשון והמליך את הקב"ה על העולם, כנ"ל. ונמצא, שכל יום ששי בשבוע שייך במיוחד לראש השנה ולהמלכת הקב"ה שבו.

ועל פי כל זה מובן העילוי שבשמחת בית השואבה ביום הששי בשבוע:

השמחה בחג הסוכות היא מצד גילוי הענינים של ראש השנה, ומכיון שעיקר ענינו של ראש השנה הוא "תמליכוני עליכם", הרי מובן שגילוי ענין זה בסוכות ביום ששי בשבוע הוא בהדגשה יתירה, כי, כנ"ל, יום הששי שייך במיוחד לראש השנה ול"ה' מלך גאות לבש".

(משיחת ליל ה' דחג הסוכות תשמ"ו – תורת מנחם תשמ"ו ח"א עמ' 272)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

היום השישי בסוכות

עוד פוסטים דומים

כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: