כי האדם עץ השדה

ט"ו בשבט ציטוטים, משפטים מחזקים שיעורים ודברי תורה קצרים. מוכן להפצה

וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל פַּלְגֵי מָיִם
אֲשֶׁר פִּרְיוֹ יִתֵּן בְּעִתּוֹ וְעָלֵהוּ לֹא יִבּוֹל
וְכֹל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה יַצְלִיחַ

'תהילים א' ג

וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל פַּלְגֵי מָיִם אֲשֶׁר פִּרְיוֹ יִתֵּן בְּעִתּוֹ וְעָלֵהוּ לֹא יִבּוֹל וְכֹל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה יַצְלִיחַ 'תהילים א' ג

ט"ו בשבט / החלק היומי / סיון רהב-מאיר:

מורה אחת אמרה לי פעם שיש ארבע מילים שמאפיינות את התקופה הזו: "אני", "כאן", "עכשיו" ו"הכל". לכן ט"ו בשבט, שיתחיל הערב, הוא אחד הימים הכי חשובים שיש. הוא יוצא נגד ארבע המילים האלה. את חג האילנות לא חוגגים באביב אלא בחורף. לא בזמן שבו הכול כבר פורח ובשל, אלא בזמן שבו עוד לא רואים את התוצאות. אנחנו לא מקבלים את הכול כאן ועכשיו, אלא יוצאים מעצמנו אל הטבע. צריך לשתול, להשקות, להשקיע, לחכות, להאמין.
ההתבוננות הזו בטבע מזכירה לנו שיש בחיים תהליכים איטיים ונסתרים, שדברים מתפתחים מתחת לפני השטח, שאנחנו לא רואים כל דבר באופן מיידי, ולכן צריך להמשיך לטפח ולהתאזר בסבלנות. זה נכון כמעט בכל תחום משמעותי: זוגיות, חינוך ילדים, שיפור האישיות והמידות, לימודים ועוד. בעידן שבו מחכים בקוצר רוח לראות שני "וי" כחולים בווטסאפ, אנחנו מקבלים פעם בשנה תזכורת למצרכים הכי חשובים שיש: אורך רוח, עמל מתמשך, השקעה, מסירות. כל אלה אכן מביאים בסוף תוצאות ופירות. ט"ו בשבט שמח.

אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה
וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן
אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ

'דברים ח' ח

אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ 'דברים ח' ח

 

עתידים כל
אילני סרק
שבארץ ישראל
שיטענו פירות.

תלמוד בבלי מסכת כתובות קי"ב ע"ב

לזכות מיטל בת שפרה

טו-בשבט-תלמוד-בבלי-מסכת-כתובות

אמר ר' סימון: אין לך כל עשב ועשב
שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו:
גדל!

בראשית רבה פר' י'

לזכות מיטל בת שפרה

אין-לך-כל-עשב-ועשב

דע לך כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד
ניגון העשבים
לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם
כי כל עשב ועשב יש לו שירה
ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה
אם הייתי זוכה לשמוע את קול השירות
והתשבחות של העשבים
איך כל עשב ועשב אומר שירה לשם יתברך
בלי תמיהה ובלי שום מחשבות זרות
ואינם מצפים לשום תשלום גמול
כמה יפים ונאים כששומעין השירה שלהם
וטוב מאוד ביניהם לעבוד את ה' ביראה
תיכף כשאדם מתעורר להשתוקק לארץ ישראל
אזי כפי התעוררותו ותשוקתו
נמשכת עליו הארה מקדושת ארץ ישראל

ר' נחמן מברסלב

לזכות מיטל בת שפרה

ניגון-העשבים
משפט מחזק לט
אם אזכה, אוכל מפירות נטיעותי. ואם לאו, יאכלו בני
'צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה'- מהו? האדם והעץ – להעמיק שורשים, לשאת פרי
'צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה'- מהו? האדם והעץ – להעמיק שורשים, לשאת פרי
משפט לטו בשבט
סדר ט"ו בשבט הוא מנהג של 300 שנה בערך. נכתב לגביו על ידי הרב שמשון מצפת שיש לאכול 30 פירות לפי קבוצות שונות, ויש לכך משמעות בתורת הנסתר.

הרב פינטו במסר לט"ו בשבט

תלמידי האהוב והחביב.
כח ברכת הנהנין, ועוד ביום טו׳ בשבט עצום ביותר. ולכן מרגישים אנו שמצווה עלינו להעלות הדברים על הכתב, למען יחקקו לזכרון עולם.

הנה רבנו המהרח״ו זצוק״ל, כתב בשם רבו, רבנו האר״י הקדוש זצוק״ל (שער רוח הקודש דף יא ושער הגלגולים נא), כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירות בכל ברכת הנהנין. לפי שעל ידם מתבטל כח אותם הקליפות הנאחזות במאכלים החומרים, ומתדבקים בהם באדם האוכל אותם. ועל ידי הברכות שעליהם הנאמרות בכונה, הוא מסיר מהם הקליפות ההם, ומזכך החומר שלו ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה, והזהירני מאוד בזה.

ולכן ביום קדוש זה, נשתדל לקבל על עצמנו ביותר להקפיד בברכת הנהנין. אילו האדם היה יודע, כמה תיקון וכמה הצלה הוא מציל בעולם, בכח ברכות הנהנין, היה האדם מגיע לשמחה של אמת. כי תיקון הברכות הוא גדול, וזכוך הנפש עצום.

ועוד מובא בשער המצוות (פרשת עקב) וזה לשונו, ודע כי צריך האדם להיזהר בתכלית בברכות הנהנין, כי גוף האדם נהנה מהם ומתקדש בברכות אלו. וכמ״ש ״ותורתך בתוך מעי״ (תהילים מ ט) וגורם שפע עליון באדם.

ונקבל על עצמנו ביותר מצוה רמה זו, וה׳ יתן הטוב.

באהבה רבה, יאשיהו יוסף.

ציטוטים לטו בשבט
אמר להם הקדוש-ברוך-הוא לישראל: אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע, אלא הוו זהירין בנטיעות, שנאמר: "ונטעתם כל עץ מאכל". כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם. – (תנחומא, קדושים, ח')
ציטוט לטו בשבט
מתחילת בריאתו של עולם, לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה. ככתוב (בראשית ב, ח) 'ויטע ה' אלהים בגן עדן', אף אתם כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה.
סיכום הלכות טו בשבט
5/5

3 תגובות

 1. שבוע מבורך הערב ט"ו בשבט השבוע פרשת יתרו ואהבה

  הרב פינטו במסר לט"ו בשבט
  תלמידי האהוב והחביב.
  כח ברכת הנהנין, ועוד ביום טו׳ בשבט עצום ביותר. ולכן מרגישים אנו שמצווה עלינו להעלות הדברים על הכתב, למען יחקקו לזכרון עולם.

  הנה רבנו המהרח״ו זצוק״ל, כתב בשם רבו, רבנו האר״י הקדוש זצוק״ל (שער רוח הקודש דף יא ושער הגלגולים נא), כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירות בכל ברכת הנהנין. לפי שעל ידם מתבטל כח אותם הקליפות הנאחזות במאכלים החומרים, ומתדבקים בהם באדם האוכל אותם. ועל ידי הברכות שעליהם הנאמרות בכונה, הוא מסיר מהם הקליפות ההם, ומזכך החומר שלו ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה, והזהירני מאוד בזה.

  ולכן ביום קדוש זה, נשתדל לקבל על עצמנו ביותר להקפיד בברכת הנהנין. אילו האדם היה יודע, כמה תיקון וכמה הצלה הוא מציל בעולם, בכח ברכות הנהנין, היה האדם מגיע לשמחה של אמת. כי תיקון הברכות הוא גדול, וזכוך הנפש עצום.

  ועוד מובא בשער המצוות (פרשת עקב) וזה לשונו, ודע כי צריך האדם להיזהר בתכלית בברכות הנהנין, כי גוף האדם נהנה מהם ומתקדש בברכות אלו. וכמ״ש ״ותורתך בתוך מעי״ (תהילים מ ט) וגורם שפע עליון באדם.

  ונקבל על עצמנו ביותר מצוה רמה זו, וה׳ יתן הטוב.

  באהבה רבה, יאשיהו יוסף.
  🔥 🔥 🔥 🔥 💖 💖 💗 💓 💓 💓 💖 💖 💗 💓 💓 💓
  הערב ליל חמישה עשר בשבט ראש השנה לאילנות ! מנהגי רבותינו נשיאנו: בשנת תשמ"ז קרא הרבי לערוך כינוסים בט"ו בשבט לחיזוק והוספה בתורה, בתפילה ובפרט להתחזק בהליכה באורחותיו של בעל ההילולא דיו"ד שבט – אדמו"ר הריי"צ. הרבי ציין למנהג לאכול ביום זה חרובים (מלבד שבעת המינים), להם שייכות מיוחדת לניסים "כסיפור הגמרא על רבי חנינא בן דוסא שדי לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, ובהמשך לזה מסופר על כמה וכמה ניסים שאירעו לו, בהיותו 'מלומד בניסים'"
  ביחידות כללית שנערכה בי"ג שבט תשמ"ז הרבי אמר שמנהג ישראל לאכול בט"ו בשבט פירות טעימים, ולברך לפחות על פרי אחד שהחיינו, ובשיחה האחרונה לעת עתה ששמענו מהרבי בסמיכות לט"ו בשבט הזכיר הרבי את המנהג של אכילת פירות בכלל, ומפירות ארץ ישראל במיוחד.
  ישנם הנוהגים לומר בט"ו בשבט קטעים מתנ"ך ומספר הזהר. הרבי כותב על כך: "לא ראיתי במדינותינו נוהגים כן"
  הרבי שולל את המנהג לטעת עצים בט"ו בשבט וכותב ש"זהו עניין חילוני לגמרי", ואין לערבו במנהגי שולחן ערוך. הרבי אף מציין לגמרא שאומרת שאין בעצי סרק משום יישוב ארץ ישראל.
  אין אומרים תחנון בט"ו בשבט, כמו כן בי"ד שבט בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.
  הרבי נמנע בדרך כלל מלומר "טוּ בשבט", והעדיף את הלשון "חמשה עשר בשבט"
  במקומות רבים מבאר הרבי את התוכן הרוחני של ראש השנה לאילן בנוגע לעבודת השם, זאת על יסוד דברי הפסוק "כי האדם עץ השדה":

  הלכות ומנהגי ט"ו בשבט🌾🌳
  📌סדר הברכות על פירות העץ-🍇🍎 היו לפניו פירות הרבה,אם ברכותיהן שוות,ויש ביניהם פירות משבעת המינים הם קודמים לברכה לכל שאר מיני פירות העץ,ואפילו חביב עליו פרי אחר שאינו משבעת המינים,יש להקדים לברך על פירות משבעת המינים.

  📌פירות נגועים-🪱🐛 צריך להזהיר מאוד מדי פעם בפעם על בדיקת הפירות והירקות שנגועים בתולעים,שהוא איסור חמור,שהאוכל תולעת חייב חמישה לאוין,והרי זה משקץ את נפשו ומטמא את ליבו מעבודת השם יתברך.

  📌יין פוטר מיני משקין-🍷 היין הוא ראש לכל המשקים לכן המברך "בורא פרי הגפן" על היין, ובא לשתות אחר כך משקאות אחרים, אינו חוזר לברך "שהכל נהיה בדברו" עליהם, הואיל וברכת היין פוטרת את שאר המשקאות המובאים לאחריה.

  📌שעורה-בירה-🍺 שעורה היא אחד משבעת המיניםיש שנוהגים לשתות בירה שעשויה משעורה. וברכתה של הבירה "שהכול נהיה בדברו"

  #שתפו
  #טו #שבט #בשבט #טו_בשבט

  ההפצה לע"נ מאשה ליוקומוביץ י"ב שבט תשפ"ב 14.1.22

 2. הלכות ומנהגי ט"ו בשבט🌾🌳
  📌סדר הברכות על פירות העץ-🍇🍎 היו לפניו פירות הרבה,אם ברכותיהן שוות,ויש ביניהם פירות משבעת המינים הם קודמים לברכה לכל שאר מיני פירות העץ,ואפילו חביב עליו פרי אחר שאינו משבעת המינים,יש להקדים לברך על פירות משבעת המינים.

  📌פירות נגועים-🪱🐛 צריך להזהיר מאוד מדי פעם בפעם על בדיקת הפירות והירקות שנגועים בתולעים,שהוא איסור חמור,שהאוכל תולעת חייב חמישה לאוין,והרי זה משקץ את נפשו ומטמא את ליבו מעבודת השם יתברך.

  📌יין פוטר מיני משקין-🍷 היין הוא ראש לכל המשקים לכן המברך "בורא פרי הגפן" על היין, ובא לשתות אחר כך משקאות אחרים, אינו חוזר לברך "שהכל נהיה בדברו" עליהם, הואיל וברכת היין פוטרת את שאר המשקאות המובאים לאחריה.

  📌שעורה-בירה-🍺 שעורה היא אחד משבעת המיניםיש שנוהגים לשתות בירה שעשויה משעורה. וברכתה של הבירה "שהכול נהיה בדברו"

 3. מורה אחת אמרה לי פעם שיש ארבע מילים שמאפיינות לדעתה את התקופה הזו: "אני", "כאן", "עכשיו" ו"הכל". לכן ט"ו בשבט – שנחגוג הערב – הוא אחד הימים הכי חשובים שיש. הוא יוצא נגד ארבע המילים האלה. את חג האילנות לא חוגגים באביב אלא בחורף. לא בזמן שבו הכול כבר פורח ובשל, אלא בזמן שבו עוד לא רואים את התוצאות. אנחנו לא מקבלים את הכל כאן ועכשיו, אלא ממתינים. כרגע צריך רק לשתול, להשקות, להשקיע, להאמין, לקוות, לחכות.

  ההתבוננות הזו בטבע מזכירה לנו שיש בחיים תהליכים איטיים ונסתרים, שדברים מתפתחים מתחת לפני השטח, שאנחנו לא רואים כל דבר באופן מיידי ולכן צריך להמשיך לטפח ולהתאזר בסבלנות. זה נכון בחינוך ילדים, בזוגיות, בלימודים ובכל תחום משמעותי. זה נכון בפרט בשנת הקורונה, שבה התכנסנו פנימה למעין שנת חורף, שהלוואי שתצמיח דברים טובים. בדור שבו מתעצבנים אחרי חמש שניות אם לא רואים שני "וי" כחול בווטסאפ, אנחנו מקבלים פעם בשנה תזכורת למצרכים הכי חשובים: אורך רוח, עמל מתמשך, השקעה, מסירות. כל אלה מביאים בסוף תוצאות ופירות.

  ט"ו בשבט שמח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

משפטים וציטוטי חז"ל על ט"ו בשבט

עוד פוסטים דומים

כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: