משפטים מחזקים מתהילים

דברי תורה קצרים לפרשת שמיני

ב"ה ממתק לשבת פרשת שמיני תשפ"א 2021

לפני כעשרים שנים נסע רב חבדניק צעיר מקנדה לניו יורק נסיעת לילה אחרי חתונה ואחרי כמה שעות נהיגה הרגיש שהוא מאוד עייף וחייב לעצור לנוח, ירד מהכביש המהיר ביציאה הראשונה והחל לחפש מלון אבל הוא נוסע ונוסע ואין שום מלון באופק, רק אחרי כחצי שעה נסיעה מצא סוף סוף שלט "מוטל" הוא נכנס לקבלה, יושבת שם פקידה חצי ישנה ואומרת לו אני מצטערת אין לנו חדרים פנויים, הבחור אומר לה תגידי לי היכן יש מלון נוסף כי אני ממש לא מסוגל לנהוג יותר ואני חייב לישון כמה שעות, היא עונה לו " האמת היא שבכל האזור אין שום מלונות אבל יש כאן בית אבות כמה קילומטר מכאן ששם כשיש חדר הם משכירים" הרב הצעיר מגיע לאותו בית אבות והבחור הנחמד בקבלה אומר לו שיש בדיוק חדר שהתפנה באותו יום ונותן לו מפתח, החבדניק מעדיף לא לחשוב מה זה חדר שהתפנה בבית אבות ופשוט הולך לישון כמה שעות,

בבוקר הוא מתפלל ולפני צאתו לדרך הוא חושב לעצמו, "אם הגעתי עד לכאן בהשגחה פרטית כנראה שיש לי כאן שליחות" הוא חוזר פנימה ושואל את הפקיד "אם יש כאן יהודים?" והפקיד אומר לו "מעניין שאתה שואל כי היה לנו כאן רק יהודי אחד שהיה גר בחדר שישנת בו והוא נפטר אתמול, אנחנו עכשיו מחכים לכומר שיבוא לקחת אותו לקבורה" הרב הצעיר אומר לו "בטח אתה מתכוון שאתם מחכים לרב?" והפקיד אומר לו לא אנחנו מחכים לכומר כמו לכולם, התחיל הרב להסביר לו את חשיבות הקבורה היהודית ובשלב מסויים הפקיד אומר לו "אתה יודע מה ? אתה רב? אקח את הפרטים שלך, אוציא לך תעודת פטירה ותיקח איתך את הנפטר, החבדניק שלנו נדהם לרגע מהרעיון אבל כשהתעשת הבין שלצורך זה נשלח לשם ומיד הסכים ואחרי כחצי שעה יצא לדרך עם מטען קצת חריג…

נסע מיד לקהילה היהודית הקרובה והחל להסביר למזכיר הקהילה את העניין, אך המזכיר אמר לו "הרב לא כאן תחזור מחר", כשראה שלא מכאן תבוא הישועה נסע לעוד קהילה ושם סיפר לרב את גודל העניין ושניהם מתפעלים איך הגיע בדיוק בזמן להביא יהודי לקבורה יהודית, הרב מספר לו שבבית הקברות שלהם יש חלקה מיוחדת שמישהו תרם עבור יהודים גלמודים ובודדים שיוכלו להיקבר שם ללא תשלום, שני הרבנים הולכים להכין את הנפטר לטהרה ופתאום רב הקהילה צועק "זה לא יאומן, היהודי הזה היה חבר בקהילה שלנו, לפני כחמש שנים הוא נעלם וכולנו חיפשנו אותו בעזרת המשטרה אך לא מצאנו אותו ותראו באיזו השגחה פרטית הוא חזר להיקבר בדיוק כאן בבית הקברות הקהילתי שלנו, אך מה שיותר מדהים זה שחמש שנים לפני שהוא נעלם היהודי הזה הוא זה שתרם את החלקה המיוחדת לאנשים גלמודים כאן בבית הקברות, השגחה פרטית!

בפרשת השבוע התורה מונה את העופות הטמאים ואחד העופות שמוזכר הוא ה"שלך" רש"י מסביר ששלך הוא עוף שצולל למעמקי הים ושולה משם דגים למזונו.

מסופר בגמרא שכשרבי יוחנן היה רואה את השלך היה אומר את הפסוק "משפטיך תהום רבה" שגם במעמקי הים הקב"ה מחליט איזה דג צריך למות ואז מגיע השלך ושולה אותו מהים.

בעל התניא מביא את המאמר הזה כהוכחה לכך שהקב"ה משגיח בהשגחה פרטית על כל פרט ופרט בבריאה גם על החי צומח ודומם ולא רק על מין המדבר.

הלימוד שלומדים על השגחה פרטית דווקא מהשלך הוא מדויק כי הרי העולם שלנו הוא עולם שעל פניו לא רואים בו את יד השם המכוונת ומשגיחה והכל נראה כאילו נתון רק לחוקי הטבע אבל בתורת החסידות כתוב שטבע זה גם מלשון טביעה כמו הדברים שטובעים בים ולא רואים אותם למרות שהחפץ קיים שם בשלימותו כך גם הטבע מטביע את ההשגחה האלוקית למרות שהיא נמצאת כאן בשלימותה.

השלך מלמד אותנו שכמו שכשמסתכלים על פני הים לא רואים כלל מה שיש בפנים אבל בהשגחה פרטית הוא יודע מה עליו לעשות, צולל פנימה ושולה את הדג המסויים שהגיע זמנו להיאכל, כך גם כשאנחנו מסתכלים על העולם נראה כאילו הכל טבעי אבל אם נצלול ונסתכל קצת יותר פנימה נראה את ההשגחה הפרטית שמנהלת ומתכננת כל פרט על הצד הטוב ביותר.

יהי רצון שנצליח למקד את מבטינו פנימה ולראות את האלוקות שנמצאת בכל דבר בבריאה, בראייה כזו נצליח להיות בשמחה גם במצב המיוחד בו אנו נמצאים בימים אלו ולדעת שאין רע יורד מלמעלה ובקרוב ממש נזכה לעולם של גאולה שבה יראו כולם את ההשגחה האלוקית בצורה היפה והברורה ביותר בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך !

בְּטַח בַּה' וַעֲשֵׂה טוֹב, שְׁכָן אֶרֶץ וּרְעֵה אֱמוּנָה. וְהִתְעַנַּג עַל ה', וְיִתֶּן לְךָ מִשְׁאֲלֹת לִבֶּךָ.
בְּטַח בַּה' וַעֲשֵׂה טוֹב, שְׁכָן אֶרֶץ וּרְעֵה אֱמוּנָה. וְהִתְעַנַּג עַל ה', וְיִתֶּן לְךָ מִשְׁאֲלֹת לִבֶּךָ.

 

 

השבת פרשת שמיני דבר תורה קצרצר
(כשהחסד והאמת נפגשים)

בפרשתנו יש דין ודברים בין משה לאהרון. זה היה ביום השמיני למילואים, לאחר מותם של נדב ואביהוא, בני אהרון. למרות האבל, נמשכה העבודה במשכן, ואהרון ובניו הקריבו את הקרבנות. בין הקרבנות היו 'קודשי שעה' – קרבנות שהוקרבו על-פי ציווי ה' באותה שעה בלבד, וגם 'קודשי דורות' – קרבנות שיש להקריבם גם בדורות הבאים.
כאן התעוררה שאלה כיצד לנהוג בקרבן החטאת שהוקרב לרגל ראש-חודש. דינו של קרבן חטאת הוא, שהכוהנים צריכים לאכול את בשרו בחצר אוהל מועד. אולם עכשיו היו הכוהנים שרויים באבל, קודם שנקברו המתים. לכן שרפו הכוהנים את שעיר החטאת ולא אכלוהו.

כששמע זאת משה, קצף על בני אהרון: "מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש?!". קודם לכן ציווה משה את הכוהנים, על-פי ציווי ה', לאכול מקרבן המנחה, אף-על-פי שהיו באבל וקודם הקבורה. הוא ציפה אפוא שגם את קרבן החטאת יאכלו ולא ישרפוהו.
השיב אהרון למשה: "הן היום… ותקראנה אותי כאלה – ואכלתי חטאת היום, הייטב בעיני ה'?!". טענתו של אהרון הייתה, שאין ללמוד מהציווי המפורש של הקב"ה בעניין קרבן המנחה, שהוא 'קודשי שעה', על שעיר החטאת של ראש-חודש, שהוא 'קודשי דורות', ולכן לא היה מקום לאכול במצב כזה את שעיר החטאת. הפרשה מסיימת: "וישמע משה, וייטב בעיניו".

חילוקי הדעות בין משה לאהרון נבעו מההבדל שביניהם. המדרש אומר: "חסד זה אהרון… אמת זה משה". תכונתה של האמת שאין בה שינויים, ובכל זמן ובכל מקום נשארים באותה דרגה. לעומתה, מידת החסד מתחשבת בזולת ובמצבו, והיא מביאה בחשבון שיש מצבים עליונים יותר ותחתונים יותר.
לכן סבר משה שאין הבדל בין 'קודשי שעה' ל'קודשי דורות', ואם הקב"ה ציווה לאכול את 'קודשי שעה', יש לאכול גם-כן את 'קודשי דורות'. אולם אהרון, שהיה "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" – הוא סבר שאי-אפשר לדרוש שאותה קדושה שקיימת ב'קודשי שעה' תהיה גם ב'קודשי דורות'.

אולם לאחר שמשה שמע את דברי אהרון, נתקבלו על דעתו. אמנם מידת האמת אין בה שינויים, אבל גם מידת האמת יודעת שאמת מוחלטת קיימת רק אצל הקב"ה, ואילו בבריאה האמת היא לעולם יחסית. כאשר אהרון הביא לפניו את מגבלותיו של העולם ואת חוסר יכולתו להגיע לאמת השלמה, הסכים משה שגם מיצוי היכולות היחסיות של הנבראים הוא בבחינת אמת.
מכאן יש ללמוד הוראה, שכאשר פועלים עם יהודים שעומדים בדרגה נמוכה, אי-אפשר לתבוע מהם להגיע מיד לדרגת הקדושה העליונה. על האדם להעמיד את עצמו במצבו של היהודי הנחות, ולהביא לידי כך גם שגם במעמדו זה יוכל לקבל את אור הקדושה. כך נפגשים "חסד ואמת" ומתגשמת מטרת הבריאה – לעשות לו יתברך דירה בתחתונים.

(לקוטי שיחות כרך יז, עמ' 109)

שבת שלום!!!
לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

 
https://youtu.be/0k4o9gFvHWA
 

 

 

ניגון חסידי מחזק את התקווה והביטחון, מביא שמחה ומעמיד את הבית ואת בני הבית בקרן אורה
ניגון חסידי מחזק את התקווה והביטחון, מביא שמחה ומעמיד את הבית ואת בני הבית בקרן אורה

 

דבר תורה חסידי קצר פרשת שמיני
(להחדיר את השמיני בתוך השבע)

פרשת השבוע נקראת שמיני, ומספר זה מציין את הדרגה שלמעלה מהטבע. שבע מציין את המסגרת הטבעית של הבריאה, ואילו שמונה מציין את הדרגה שלמעלה ממסגרות הבריאה כולה – את הקדושה האלוקית שלמעלה מסדר השתלשלות העולמות. וכך נאמר ב'כלי-יקר' ש"מספר זה מיוחד אליו יתברך".
לכן המספר שמונה גם רומז על הגאולה השלמה, שבה האור האלוקי שלמעלה מהטבע יאיר בעולם. וכפי שאמרו חז"ל, שהכינור שישמש בבית-המקדש בימות במשיח יהיה של שמונה נימין (שמונה מיתרים), דבר הרומז להתגלות אלוקית גדולה ביותר.

השנה נקראת פרשת שמיני בשבת האחרונה של חודש ניסן, השבת שמברכת את חודש אייר. חיבור שני הדברים דורש הסבר: לכאורה עניינה של פרשת שמיני שייך לחודש ניסן, חודש הגאולה, חודש ששמו (ניסן) רומז ל'ניסי-ניסים', חודש שבו "נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם". מה הקשר בין שמיני לחודש אייר, שמציין את מגבלות העולם?
ליתר פירוט: עבודת חודש אייר היא בירור וזיכוך המידות, דבר הבא לידי ביטוי בכך שבכל יום מימות החודש מקיימים את מצוות ספירת העומר, שעניינה לברר ולזכך את המידות. כמו-כן ראשי-התיבות של החודש הם "אני ה' רופאך", ועצם הצורך ברפואה מוכיח שמדובר במצב שבו יכולה להיות אפשרות של חולי. הרי שחודש אייר מציין את העולם המוגבל. איך אפוא נקבע שדווקא ברכת החודש הזה תהיה בפרשת שמיני, שמציינת את הדרגה שלמעלה מהבריאה?

העניין יובן על-פי משמעותו האמיתית של המספר שמונה. מספר זה נרמז במילה 'אז' ("אז ישיר משה"), בגימטרייה שמונה. ובלשון ה'כלי-יקר': "כי 'אז' היינו – אחד רוכב על ז". כלומר, שמונה אין פירושו דרגת קדושה שמנותקת מהעולם, אלא להפך, זו קדושה שחודרת ומאירה בתוך גדרי הבריאה.
זו למעשה תכלית הכוונה, שהקדושה האלוקית לא תישאר למעלה מהעולם ומובדלת מהעולם, אלא שתבוא לידי ביטוי בתוך העולם ובתוך גדריו. זה עניינו של "אחד רוכב על ז" – שהאחד, המסמל את הקב"ה, רוכב ושולט על גדרי הבריאה, הרמוזים בשבע.

זה גם עניינו של חודש ניסן, החודש הראשון. מצד אחד הוא 'ראשון' ולמעלה משאר החודשים, ובה-בשעה עצם השם 'ראשון' מכיל את ההתקשרות לחודשים שלאחריו (שכן ראשון יכול להיות רק כשיש שני ושלישי).
לכן קוראים את פרשת שמיני דווקא בשבת מברכים אייר: זה הכוח המיוחד להחדיר את הקדושה העליונה של חודש ניסן ושל 'שמונה' לתוך מסלול החיים הרגיל, המתבטא בחודש אייר, שגם ימים רגילים יהיו ספוגים בכוח המיוחד שלמעלה מהעולם. דווקא על-ידי עבודה זו מגיעים להתגלות ה'שמונה', בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. 

(ספר השיחות תשמ"ח כרך ב, עמ' 408)

שבת שלום!!!
לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

 

 

 

 

הפרחים לאלי ויזל

בשיחותיו ומכתביו לאלי ויזל, הסופר שורד השואה, ולימים חתן פרס נובל לשלום, עודד אותו הרבי מליובאוויטש להתחתן ולהקים משפחה יהודית, על אף הטראומה שחווה בשואה. כך כתב לו הרבי בין היתר:

הזכירה – היא רק חלק אחד של התפקיד המוטל עלינו. החלק האחר, ואולי עוד יותר חשוב, הוא לעבוד ולהשפיע באופן פעיל נגד מה שמכונה "הפתרון הסופי" שהיטלר, בדיוק כמו המן, זממו.
התגובה צריכה להתבטא במעשים בכיוון של "כן ירבה וכן יפרוץ". כדי להשיג מטרה זו, לא תסייע ההתמרמרות הנובעת מזכירה מתמדת ואי-שכחה, עד כמה שתהיה חשובה. הכרחי להגדיל ולטפח את העידוד לבנות את העם היהודי, כעם יהודי, מן הבחינה הפשוטה של "ויפרו וירבו ויעצמו במאד מאד" – ההיפך הגמור של "הפתרון הסופי" שתוכנן. .
במיוחד אחד שחווה בעצמו את כל הדברים הללו, צריך בודאי להראות, כי לא זו בלבד שהיטלר ימח שמו לא ניצח, אלא אדרבה, בהתרסה נגדו ונגד עוזריו, דוקא להקים משפחה גדולה עם בנים ובנות ונכדים. .
עליו לעשות כל מאמץ להתנתק ברגע זה מאותן החוויות ולהיכנס לסדר חיים, חיי נישואין, להקים בית יהודי ומשפחה יהודית. זה בוודאי יתרום למפלתו של היטלר, שלא הצליח לגרום שיהיה חסיד ויז'ניץ אחד פחות (-משפחתו של ויזל נמנתה על חסידי ויזניץ'); אדרבה, יגדל ילדים ונכדים, חסידי ויז'ניץ עד סוף כל הדורות. .
אם לאחר חג השבועות ינשא כדת משה וישראל במזל טוב – כדאית הכתיבה שלי וגם טרחת הקריאה שלו- – –

לימים סיפר ויזל כי ביום חתונתו התרגש והופתע לקבל בביתו שבירושלים זר פרחים גדול מהרבי…

אותו קו ביטא הרבי גם ביחס להצעה להותיר כיסא ריק ליד שולחן הסדר כזכר לנספים, כשאמר שיותר נכון למלא את הכסא ביהודי נוסף שיבוא לחגוג את החג, ובכך נבטא את ניצחון העם היהודי.

ולסיום, קריאתו האקטיבית של הרבי, לפני 30 שנה בדיוק, אור לכ"ח בניסן: עשו כל אשר ביכולתכם להבאת הגאולה תכף ומיד ממש.

 

הכל לטובה
כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זו הבחינה היא מעין עולם הבא. רבי נחמן מברסלב.

 

החיזוק היומי שלי ✍️ סיפור ומשל לפרשת שמיני

איש חכם אחד עמד מול קהל רב וסיפר בדיחה. בסיומה, כל הקהל צחק צחוק רועם, כזה חזק, שלא צחקו מעולם.
לאחר מספר דקות הוא סיפר את אותה בדיחה. הפעם פחות אנשים צחקו.
הוא המשיך לספר את אותה בדיחה שוב ושוב. עם כל פעם, פחות אנשים צחקו, עד שלבסוף אף אחד לא צחק.
ואז הוא חייך ואמר: 
"אתם לא יכולים לצחוק על אותה בדיחה שוב ושוב, נכון? אם כך, מדוע אתם ממשיכים לבכות שוב ושוב על דברים לא נעימים שקורים לכם?"  
אנחנו אוהבים לקטר על המצב, על המדינה, על העבודה, על הילדים, על ההורים, על החיים.
זה משחרר אצלנו איזה לחץ. שולחים כמה אנרגיות לאוויר, אולי מישהו יזדהה או יבין אותנו ויגרום לנו להרגיש קצת יותר טוב לכמה דקות.
במקום לקטר צריך ללמוד להודות
כן, להודות כמה פשוט.
אנחנו נוטים לקחת את מה שקורה בחיים שלנו כמובן מבלי לעצור ולבחון
להעריך ולשמוח על מה שיש לנו.
על העובדה שפתחנו עיניים בבוקר, שהתעוררנו שהילדים שלנו בריאים על כל נשימה ונשימה על החיוך שלו, שלה, שלהם.
להודות על מה שיש.
לרוב אנחנו עסוקים במה שאין
במה שחסר
בשיפוטיות של אחרים
הכל ענין של נקודת מבט.
אם נבחר לראות את מה שיפה וטוב בחיים נגלה בהם עוד ועוד דברים יפים.
ככה זה.
כי במה שאנחנו שמים עליו את תשומת הלב גדל.
כך גם הטוב
רק אם נעצור כדי לחפש אותו לראות אותו ולהעריך אותו.
בוודאי גם נמצא אותו

זיגדון נועם

☎ לקבלת חיזוק יומי שלח/י הודעת וואצאפ ל- 052-8930233 נועם

 

 

 

5/5

3 תגובות

 1. השבת פרשת שמיני
  (כוחו של ציבור)

  פרשתנו דנה בין השאר בהלכות טומאה וטהרה. בעניינים אלה יש חשיבות רבה למידת נאמנותו של אדם, המצהיר כי מזון או משקה כלשהו טהור.

  ההלכה קובעת, שעם-הארץ נאמן על טומאות חמורות אך לא על טומאות קלות. עם-הארץ המצהיר כי הוא טהור מטומאת מת – מאמינים לו, שכן טומאה זו חמורה ביותר, ומן הסתם נזהר בה ולמד את דיניה, ואם נטמא – ודאי הקפיד להיטהר כהלכה. אולם בטומאות קלות יותר אין סומכים על עמי-הארץ, מכיוון שאינם בקיאים בדינים אלה. וכך פוסק הרמב"ם, שעמי-הארץ "אינן נאמנין על הטהרות, לפי שאינן בקיאין בדקדוקי טהרות וטומאות".

  הלכה זו היא בתוקפה כל ימות השנה, אבל בימי העלייה לרגל יש להתייחס אל כל יהודי, גם אל עם-הארץ, כאל טהור לחלוטין, גם מהטומאות הקלות; הוא, כליו ומזונו. וכך פוסק הרמב"ם: "טומאת עם-הארץ ברגל – כטהרה היא חשובה, שכל ישראל חברים הם ברגלים… מפני שהכול מטהרין עצמן ועולים לרגל".

  ומה לאחר הרגל? כותב הרמב"ם: "משעבר הרגל – חוזרין לטומאתן". לאחר העלייה לרגל חוזרים עמי-הארץ לחזקתם, שאינם יודעים להיזהר בדיני הטומאות הקלות.

  נשאלת השאלה: ממה-נפשך, אם הם טמאים – נשארת בהם טומאתם גם ברגל, ואם הופקעה מהם הטומאה, כיצד היא חוזרת לאחר הרגל?

  בתלמוד הירושלמי והבבלי ניתנו טעמים שונים להלכה זו. על-פי התלמוד הירושלמי, הסיבה לטהרה ברגל היא בעלייה לירושלים. זו "עיר שחוברה לה יחדיו", והיא עושה את כל ישראל ל'חברים' (תלמידי-חכמים). ובפשטות, כשיהודי עולה לרגל לירושלים, הוא נזהר ביותר מכל טומאה, אפילו אם כל השנה אינו נזהר בה.

  לפי התלמוד הבבלי, סיבת הטהרה של עמי-הארץ ברגל נובעת מעצם ההתאספות של כל ישראל יחדיו. מובא על כך הפסוק: "ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים", ודרשו חז"ל, שכאשר ישראל מתאספים יחדיו, נעשים כולם 'חברים' (תלמידי-חכמים).

  הסבר הדבר: כאשר בני-ישראל נאספים למקום אחד, מתבטלת מציאות היחיד ויש כאן רק מציאות של ציבור. לכן אין דנים כל יחיד לעצמו, אלא דנים את הציבור, והיחיד נגרר אחר הציבור. לכן גם עמי-הארץ נגררים אחר כל הציבור והם בחזקת טהורים.

  מכאן אפשר ללמוד את כוחה הגדול של האחדות: כאשר בני-ישראל נאספים יחדיו, הם מתאחדים ונעשים מציאות אחת של ציבור, ואז הקב"ה "שוכן איתם בתוך טומאתם". אף-על-פי שהם טמאים – שכינה ביניהם.

  כשכל ישראל מתאחדים, מתגלה מהותו האמיתית של יהודי – שבפנימיותו הוא נשאר לעולם טהור ודבק בקב"ה – "כל ישראל חברים".

  (על-פי לקוטי שיחות כרך לז, עמ' 20)

  שבת שלום!!!
  לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

 2. מי ראה את אליהו?


  יהודי הגיע לבעל שם טוב וביקש עצה לזכות שאליהו הנביא יתגלה אליו…
  הורה לו הרבי ללכת לביתה של אלמנה ענייה ולהקשיב למה שקורה שם. היה זה ערב פסח והוא שמע את הילדים מתחננים לאוכל חם והאלמנה בוכה על מר גורלה. התרגש האיש, מילא שק עם אוכל ומתנות לחג והשליך מבעד לחלון. אחר כך חזר לבעל שם טוב, והוא הורה לו ללכת שוב בשבוע הבא לביתה של האלמנה ולהקשיב למתרחש שם.
  הלך שוב ושמע את הילדים שואלים את אמא: "האם השבוע יהיה לנו בשר ודגים?". היא ענתה בהתלהבות: "בשבוע שעבר שלח אלוקים את אליהו הנביא שזרק לנו שק עם אוכל ואולי גם השבוע יבוא אליהו לעזור לנו…"
  הבין היהודי את המסר: אם ברצונך לראות את אליהו הנביא – תהיה אליהו בעצמך!- – –

  📖
  אירחנו את אליהו בליל הסדר? כעת המשימה היא שלנו. בפרט ברקע הטרגדיות האחרונות ובתקופת ספירת העומר בה נוהגים אבלות על תלמידי רבי עקיבא שנענשו על לא נהגו כבוד זה בזה, עלינו להיות אליהו… להוסיף אהבה, להסתכל מסביב ולראות מי זקוק לעזרתנו. אם זה עבר לידינו, סימן שהמשימה הזו היא שלנו. פעולה קטנה יכולה להכריע את העולם כולו לכף זכות, ולהביא חירות וגאולה.

 3. ב"ה לקראת שבת ממתק לשבת פרשת שמיני תשפ"ב 2022

  ישבו פעם קבוצה מחסידיו של בעל התניא והתוועדו, דיברו בדברי תורה וחסידות ואמרו לחיים, בשלב מסוים נכנסה אשתו של השוחט והגישה תבשיל בשרי לשולחן, כל הנוכחים שהיו רעבים שמחו מאוד עם התבשיל שהוגש אך החסיד ר' שמואל מונקעס לקח את הסיר והחל לרקוד איתו לעיני החסידים המבקשים לאכול, החלו החסידים לרדוף אחריו, נמלט ר' שמואל והשליך את תכולת הסיר לפח האשפה, החסידים המאוכזבים כעסו על ר' שמואל והוכיחו אותו על שעבר על איסור "בל תשחית", בתוך כך נכנס בבהלה השוחט, ובקול צעקה אמר לחסידים "אל תטעמו מהתבשיל הוא טריפה ממש! מסתבר שאשתי השתמשה בטעות בבשר הלא כשר ששמתי בצד כדי לתת לגוי, רק עכשיו נודע לי הדבר ואני מקווה שלא איחרתי את המועד! חושש אני שהכשלתי אתכם באכילת טריפה" הזדעק בצער השוחט, "אל דאגה" הרגיעוהו החסידים "התבשיל אף לא הגיע לשולחננו בזכות החסיד ר' שמואל מונקס".

  פנו החסידים לרבי שמואל ושאלוהו למקור רוח הקודש המפעמת בו, ענה להם, "אינני נביא ולא בן נביא, כלל לא ידעתי, שבתבשיל בשר טריפה, אלא, שכאשר ראיתי את חמדתכם לתבשיל וחשתי גם את תאוותי הגדולה, נזכרתי ביחידות הראשונה שהיתה לי אצל הרבי, הרבי אמר לי שאם יש ליהודי תאווה מאוד גדולה לדבר גשמי כנראה שהיצר דוחף אותו לשם וכדאי לוותר! זוהי שיטתו של הרבי בעבודת ה', וכדי ליישם את דברי הרבי השלכתי את התבשיל לפח האשפה, כך נשמרנו מלחטוא חטא חמור".
  בפרשתנו התורה מפרטת את סימני הבהמות המתרות באכילה ואת אלו האסורות, הבהמה הטהורה צריכה להיות מפרסת פרסה ומעלת גרה,

  אחת הסיבות של מצוות הכשרות היא למנוע מאיתנו לקבל את התכונות השליליות שישנם בבעלי חיים שאינם כשרים.

  לכל אחד מאיתנו יש בתוכו נפש בהמית ועלינו לדאוג שהבהמה שבתוכנו תהיה טהורה, זאת אומרת שגם ההתעסקות בצרכים הגשמיים תיעשה בצורה הנכונה,

  כאן באה התורה ומלמדת אותנו איך לעשות את ההבחנה,

  הסימן הראשון הוא להפריס פרסה, לעשות חלוקה ברורה בין ימין ושמאל ולדעת שבחלק הימני שזה הרוחניות שבחיי אשקיע את כל הכוחות שבי ובחלק הגשמי אשקיע פחות, ובפועל זה אומר שגם אם 23 שעות ביום אני עסוק בגשמיות ורק שעה ברוחניות הרי שהשעה הזו תהיה עיקר היום שלי וזה יסייע לכך שגם הגשמיות תיעשה כחלק מהשעה הרוחנית שלי, אוכל טוב אבל אברך לפני ואחרי האוכל, אשן טוב כדי שיהיה לי כוח לעבודת השם, אעשה את עסקיי באמונה וכו'.

  והסימן השני הוא להעלות גרה, כשאני מתעסק בענייני הגשמיים עלי ללעוס כל דבר שוב ושוב ולבדוק האם נכון לי לעשות את זה, האם זה מתאים לעבודת השם שלי, ודווקא כשיש משהו שאני מאוד רוצה, לבדוק שוב ורק אז להחליט אם זה נכון כך לא אגיע למצבים שלאחר מעשה אני מתחרט על מה שעשיתי.

  הליכה בדרך זו תסייע לנו הן בגשמיות לקבל את ההחלטות הנכונות בכל שלב והן ברוחניות להיות בחיבור תמידי לנפש האלוקית שבתוכנו.

  שבת שלום ומבורך וברכה והצלחה לאחינו היהודים במדינות רוסיא ואוקראינא! בברכת עושה
  שלום במרומיו הוא ישעה שלום עלינו ועל כל העולם בעזרת השם יתברך נתראה עוד השבת בבית המקדש ה 3

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

דברי תורה קצרים לפרשת שמיני

עוד פוסטים דומים

ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש הזה חודש ניסן יבוא עלינו לטובה ולברכה לפרנסה טובה, ולבריאות, לזוגיות, לאושר, ולשמחה

ברכה לראש חודש ניסן

ברכה לחודש ניסן – ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש

קרא עוד
כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד