חודש שבט ראשי תיבות שיהיה בשורות טובות

חודש שבט

מזל החודש: דלי
שבט הוא חודש הגשמים, הבורות מלאים, והדליים בהם שואבים את
המים עולים על גדותיהם.
שבט הוא החודש האחד- עשר למניין חודשי השנה ליציאת מצרים –
מניסן, והחמישי למניין חודשי השנה לבריאת העולם – מתשרי.

שמות החודש : במקרא מוזכר החודש פעם אחת בלבד בזכריה (א:ז)
"ביום עשרים וארבע לעשתי עשר חודש הוא חודש שבט, בשנה שתים לדריוש, היה דבר ה' אל זכריה בן ברכיהו בן עדוא הנביא לאמר".
כרוב שמות החודשים מקור השם כנראה בבלי והובא ע"י שבי ציון.
הרד"ק מטיל ספק במקורו הבבלי.
יש אומרים כי מקור השם מלשון ענף זמורה, המסמל את פריחת
האילנות בחודש הזה. ואכן קיים צמח הנקרא שבטבט וענפיו דומים
לשבטים.

מאורעות חודש שבט

החודש החמישי בלוח העברי – 'שבט' הנושא את ראשי התיבות "שנשמע בשורות טובות", נבחר לשמש כראש השנה לאילנות

היום המיוחד המציין את חודש שבט, הוא יום החמישה עשר בו – ט"ו בשבט – שהוא ראש השנה לאילנות. מלבד זה אירעו בחודש זה מספר מאורעות שהיוו אבני דרך בהיסטוריה היהודית הארוכה. אחדים ממאורעות אלה, נביא כאן לפניכם.

בא' בשבט התחיל משה רבינו לחזור על התורה בפעם האחרונה לפני מותו. במשך 36 ימים הוא חזר על התורה כולה ולימדה לבני ישראל. הוא סיים יום אחד לפני מותו. שחל בז' אדר.

בב' בשבט נפטר המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי. למרות היותו צאצא למשפחת הכהנים שכל בניה מסרו נפשם בעד קדושת התורה – גרם מותו של ינאי לשמחה בקרב היהודים. הסיבה לכך נעוצה בעובדת התקשרותו של המלך ינאי – בשנותיו האחרונות – אל כת הצדוקים. כתוצאה מכך נתגלע קרע בין המלך והחכמים, שאחדים מהם נאלצו לברוח כדי למלט את נפשם. כשחלה ינאי והרגיש ששעתו מתקרבת, היתה כל "דאגתו" נתונה לכך, שמא ישמחו ויצהלו נתיניו לשמע מותו, על כן ציווה לחבוש בבית הסוהר שבעים חכמים מפורסמים ופקד על ראש המשמר להרגם, ברגע שהוא ימות, כדי שהעם יבכה אותם ולמשקיף מן החוץ ידמה, כי העם מתאבל על מלכו האהוב. תכנית שטנית זו לא יצאה אל הפועל הודות לשלומית-אלכסנדרה, אשת ינאי, שהיתה אשה יראת שמים, היא לא גילתה ברבים כי ינאי מת, אלא שלחה קודם וציוותה לשחרר את החכמים, כאילו היה זה ינאי ששינה את דעתו. רק לאחר מכן נודע דבר מות המלך העריץ.

ב בשבט: נפטר הרבי משולם זושא מאניפולי, מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש | נפטר הרבי מאוטוואצק, רבי שמחה בונים קאליש. | נוסדה ירוחם | נפטר הרב יוסף משאש, דיין, פוסק, משורר ואיש ציבור, כרבה הראשי של חיפה | 23 בני אדם נרצחו בפיגוע התאבדות כפול בתחנה המרכזית הישנה של תל אביב

ד' שבט תשמ"ד (8.1.1984 ) – נפטר ר' ישראל אבו חצירא, הוא ה "באבא סאלי", מגדולי מנהיגי יהדות מרוקו בארץ. | נולד אשר, בנו העשירי של יעקב אבינו | נולד הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג

ה שבט : נפטר רבי יהודה אריה ליב אלתר מגור, בעל ה"שפת אמת" | תחילת העלייה החמישית, בה עולים לישראל מעל ל-200,000 יהודים

י' שבט: בשנת תש"י ביום העשירי בחודש שבט, הוא יום ההילולא של רבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר הקודם מליובאוויטש, השישי בשושלת נשיאי חב"ד – רבי יוסף-יצחק שניאורסאהן נ"ע. הרבי הריי"צ התפרסם במיוחד בזכות מסירות-הנפש המופלאה שלו מול המשטר הקומוניסטי העריץ ברוסיה הסובייטית. זו הייתה מסירות-נפש במובן הפשוט ביותר – סיכון החיים למען קיום היהדות. הוא-עצמו, ואלפי חסידיו ושליחיו, סיכנו את חייהם מדי יום ביומו כדי לחנך ילדים ברוח היהדות, להקים מקוואות-טהרה, לקיים בתי-כנסת ולערוך ברית-מילה. בחלוף שנה, באותו התאריך, קיבל את נשיאות חב"ד חתנו וממלא-מקומו, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן – הוא הרבי מליובאוויטש, נשיא דורנו. היום הזה קושר שני נשיאי ישראל אלה, שדמותם מסמלת יותר מכול מסירות-נפש שאין לה גבולות.

י' שבט תקמ"ב ( 1782 ) – נפטר ר' שלום שבזי מגדולי משוררי יהדות תימן.

י"א בשבט בשנת ה'רמ"ח (1485 ) היה יום אבל בחיי האנוסים בספרד. רבים מהם נשרפו חיים ע"י האינקוויזיציה שגילתה, כי בסתר הם ממשיכים לשמור אמונים לאמונתם העתיקה, אותה נאלצו לזנוח למראית עין, כתוצאה מעינויים קשים.

י"א שבט תשי"א – קיבל את נשיאות חב"ד, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן – הוא הרבי מליובאוויטש, נשיא דורנו. חתנו של הרבי יוסף יצחק.

י"א שבט ה'רמ"ח – יום אבל בחיי האנוסים בספרד. רבים מהם נשרפו חיים ע"י האינקוויזיציה שגילתה, כי בסתר הם ממשיכים לשמור אמונים לאמונתם העתיקה, אותה נאלצו לזנוח למראית עין, כתוצאה מעינויים קשים. | נולד הרב ישראל מאיר הכהן, "החפץ חיים"

י"ב בחודש שבט – ה'רכ"ו (1496), פירסם מלך פורטוגל צו בדבר גירוש היהודים מארצו. היה זה אך שנים מעטות אחרי שרבים ממגורשי ספרד מצאו מקלט במדינה זו, תמורת תשלום סכום כסף.

י"ד שבט : נפטר הרב יעקב יהושע פאלק, מגדולי האחרונים (ידוע בכינויו "פני יהושע")

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות. הינו אחד מארבעה ראשי שנים המוזכרים במשנה במסכת ראש השנה :"ארבעה ראשי שנים הם באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הילל אומרים בחמישה עשר בו…" (מסכת ראש השנה פרק א' משנה א).

ט"ו בשבט תש"ט – נוסדה הכנסת – בית הנבחרים והמחוקקים של מדינת ישראל.

י"ז שבטנפטר הרב חיים פלאג'י, מגדולי חכמי טורקיה | פתיחת משפט דמיאניוק הראשון במדינת ישראל

בי"ח שבט ה'שצ"ט (1639) הועלו 12 יהודים על המוקד במקסיקו, ונשרפו חיים על קידוש השם. פס"ד המוות יצא מהאינקוויזיציה של מקסיקו, שהיתה בימים ההם מושבה ספרדית.

כ"ב שבט תשמ"ח – הסתלקות הרבנית חי’ה מושקא אשת הרבי מלובביץ'- הרבנית חי’ה מושקא ע"ה היתה בתו השני’ה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. היא הצטיינה בלמדנות מופלגת, בפיקחות רבה, ובהנהגה מלכותית. חוש ההומור העדין שלה והתחשבותה החמימה בכל פרט, הוקירו אותה בעיני כל. היא נשאה את תפקידה בענווה אמיתית. | נפטר הרב מנחם מנדל מקוצק, מייסד חסידות קוצק

בכ"ד שבט: ניבא זכריה הנביא נבואת נחמה על ירושלים. דבר זה עודד את רוחה של הגולה בבבל. | שר המושבות הבריטי, ארנסט בווין, מודיע כי שאלת ארץ ישראל תובא להכרעת האו"ם | נפטר הרב איסר יהודה אונטרמן, רבה הראשי האשכנזי השני של מדינת ישראל

כ"ו שבט: נפטר הרב דוד הלוי סגל, מחבר ה"טורי זהב" (הט"ז), מגדולי הפוסקים האשכנזיים

בכ"ח בשבט (בשנת 3598 לבריאת העולם, 24 שנים לפני מאורעות חנוכה) בא אנטיוכוס בראש חיל גדול לירושלים וניסה ללכדה. אולם הוא קיבל פתאום ידיעות מבשרות רעות מארצו שלו ומיהר להסתלק הביתה. היה זה יום שמחה ליהודים.

כ"ח שבט תשנ"ז – אסון המסוקים , תאונה מבצעית מעל שמי שאר ישוב בה נספו 73 חיילים ואנשי צוות בהתנגשות 2 מסוקים שהובילו בשעת לילה לוחמים למוצבי צה"ל בלבנון.

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

חודש שבט- מאורעות חודש שבט – ראשי תיבות שיהיה בשורות טובות

עוד פוסטים דומים

כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: