הרבי הרייצ

יב' יג' תמוז – חג הגאולה!!

בשנת תרפ"ז (1927), תחת שלטון הקומוניסטים ברוסיה, מתנהל מסע טיהור ודיכוי נגד הדת היהודית-השלטון החדש יוצא נגד שמירת המצוות, החינוך התורני, ברית המילה, שחיטה כשרה וכו'.

רבים מיהודי רוסיה נסים על נפשם למערב, ורבים אחרים מוותרים על זהותם ונטמעים בתרבות הקומוניסטית.

מול מציאות זו, ניצב בתוקף יהודי אחד- האדמו"ר מליובאוויטש, הרבי הריי"צ (יוסף יצחק שניאורסון, השישי בשושלת אדמו"רי חב"ד). הוא מקים רשת של שליחים ברחבי רוסיה, שמחיים מרכזי יהדות, פותחים תלמודי תורה במחתרת, מפעילים מקוואות ועוד. כל זאת במסירות נפש אמיתית. רבים נאסרים, נשלחים למחנות או להגליות, ואף מוצאים להורג.

השלטון הסובייטי מחליט לדכא את הפעילות המחתרתית ע"י תפיסת הרבי.

ואכן, בט"ו בסיון, תרפ"ז, הרבי נאסר ונגזר עליו גזר דין מוות!

במאסר עובר הרבי עינויים פיזיים, נפשיים ורוחניים קשים. יחד עם זאת לא נכנע ומסרב בכל תוקף לוותר או לעבור על מצוות התורה.

בדרך ניסית, תוך השתדלות דיפלומטית נמרצת של חסידים ויהודים ברוסיה ובעולם כולו, מחליטים ב ג' בתמוז להמתיק את גזר הדין ממוות להגליה לסיביר, ולבסוף מבטלים גם זאת וביב' בתמוז מחליטים להוציאו לחופשי. ביג' בתמוז יוצא הרבי מהמאסר.

ימים אלו (יב', יג' בתמוז) נקבעו להיות ימי "חג הגאולה".

וכך כותב הרבי הריי"צ לכל עם ישראל ביום השנה הראשון לשחרורו:

"לא אותי בלבד גאל הקב"ה ביב' בתמוז, כי אם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם את אשר בשם ישראל מכונה".

שיהיה יום של גאולה פרטית וכללית!

ניגון לכבוד חג הגאולה של אדמור  הרייצ
ניגון לכבוד חג הגאולה של אדמור הרייצ
ניגון (נ"ו) לי"ב י"ג תמוז בהתוועדות כ"ק אדמו"ר הרבי מליובאוויטש. החסיד ר' אהרן חריטונוב שהיה שוחט ובודק ובעל מנגן מצויין הלחין את הניגון לכבוד חג הגאולה י"ב י"ג תמוז, יום אשר בו יצא אדמו"ר הריי"צ לחירות ממאסרו בעד עבודתו הקדושה במסירות נפש ממש, על הרבצת תורה וחיזוק היהדות ברוסיה הסובייטית. תנועות הניגון מביעות חירוף נפש להשם ולתורתו ואיתן תוקף האמונה מבלי חת, נגד כל מונע ומעכב לדרכי התורה והמצוה במסירות נפש ממש. ניגון זה הוא ניגון נ"ו בספר הניגונים.

י"ב-י"ג תמוז ,אנו נחגוג את נס הצלת כ"ק רבי יוסף יצחק שניאורסון(המכונה הרי"צ)האדמו"ר השישי של חב"ד זיע"א.

הרבי ללא ספק הוא אחת הדמויות הכי הירואיות של המאה ה20. עבורי הוא סמל לעוז וגבורה,עשייה בלתי פוסקת ובאמת שאין לי מילים לתאר את גדולתו . הרבי לא פסק ללמד תורה, ללמד חסידות ובעיקר לא פסק מלשקם, לשמר ולהנחיל את המורשת והדרך החב"דית השורשית, דרך שבשל הנסיבות קיבלה מכה כה עצומה.(השלטון הקומוניסטי ,השואה הארורה,ועוד).

מהו בעצם חג הגאולה? במשפט אחד הרבי נעצר ע"י הקומוניסטים ונידון לעונש מוות ר"ל בגין הפצת היהדות אך העונש הומר לעונש גלות בחסדי השם יתברך בתאריך י"ב-י"ג תמוז שאגב זהו יום הולדתו של הרבי.*הצדיק חזה את אשר עומד להתרחש*בשנת תרפ"ז,כבר בראש השנה של אותה שנה חשו החסידים כי דבר נורא עומד להתחולל. ביום הראשון של ראש השנה, באומרו פסוקי "מן המצר" לפני תקיעת שופר, נזרקה מפיו של האדמו"ר הריי"צ, אנחה מרה ורמה מעומק הלב: "איי געוואלד". ביום שמחת תורה של אותה שנה, הרמזים נהפכו לברורים. האדמו"ר הריי"צ הורה לכל בתי הכנסת לקרוא פרקי תהלים – לפי השיעור הנחלק לימי החודש, מדי יום לאחר תפילת שחרית. החסידים חשו כי דבר נורא עומד להתרחש עם הרבי במהלך השנה.

עבודתם של שליחי היבסקציה, במהלך חורף תרפ"ז, ניכרה היטב בכל פינה. הם אספו חומר רב נגד הרבי, והחלטתם הייתה אחת: להביא , רחמנא ליצלן, את חייו הקדושים לקיצם, בכל מחיר. הבחינו במו עיניהם, לכל הגה היוצא מפיו הטהור.

הרבי עצמו תיאר ביומנו, כיצד נזהר ונשמר באותם ימים מפני היבסקציה. הדברים מעוררים השתאות, ומלמדים, כי אדמו"ר הריי"ץ הקריב את כל חייו למען הפצת היהדות: "שומרים צעדי, אורבים לי פן ימצא מה להעליל עלי. הנני זהיר מלהימצא אף רגעים יתרים ברחוב ומה גם בבית נתיבות".

התעללות נפשית ,פיזית,השפלות,לגלוגים,ייסורים בחדרי החקירות שהשפיעו על בריאותו של הרבי במהלך השנים הבאות. כל זאת לא מנעו מהרבי לעבוד את התורה הקדושה ,להיכנע,להתייאש,או לפחד. אדרבה,שעמד אחד החוקרים וכיוון אליו אקדח באומרו שהצעצוע הזה גרם להרבה אנשים לדבר …השיב לו הרבי הרי"צ כי הצעצוע הזה יכול להפחיד את מי שיש לו עולם אחד ואלילים רבים לא יהודי שיש לו אל אחד ועולמות רבים…

אלוקים אחד ושני עולמות

לפני שהרבי על הרכבת לרצות את עונש הגלות אמר:עלינו להצהיר בכל תוקף כח המסירות נפש היהודית זה אלפי שנה – 'אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו…' וזוהי בקשתנו מהשי"ת, אל יעזבנו ואל יטשנו, יתן השי"ת התוקף הנכון שלא נירתע מפני ייסורי הגוף ואדרבה לקבלם בשמחה, וכל עונש ח"ו המוטל עלינו בגלל החזקתנו חדר ללימוד התורה ולקיום מצוות, יוסיף לנו התחזקות בחיזוק היהדות".כשסיים את דבריו, עלה הרבי לרכבת, ובתוך עשרים וארבע שעות הוא הגיע לעיר גלותו בקוסטרמה, שם חיכה לו החסיד ר' מיכאל דבורקין שהגיע לשם מספר ימים קודם בכדי להכין את המקום לקליטתו של הרבי.במכתב שכתב האדמו"ר הריי"צ בקשר לחג הגאולה, הוא כותב "לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה…

האדמו"ר הריי"צ ציטוט
שחרורי מהכלא לא היה ניצחון אישי שלי, אלא ניצחון עבור כל יהודי. היה זה נצחונה של היהדות הרבי הריי"צ

היום שנים עשר לחודש תמוז הוא יום חג גאולת עוסקי הרבצת תורה, כי ביום ההוא נודע לעין כל כי העבודה הגדולה אשר עבדתי בהרבצת תורה וחיזוק הדת, מותרת היא על פי חוק המדינה".ימי י"ב וי"ג בתמוז נקבעו בכל מושבות אנ"ש כחג הגאולה שבו אין אומרים תחנון יום התוועדות והזדמנות לקבלת החלטות טובות של הוספה בתורה ומצוות ובייחוד חיזוק לימוד ודרכי החסידות והפצת המעיינות חוצה.רבי יוסף יצחק היה חותנו של הרבי מליובאוויטש.

את הקשר ביניהם לא ניתן לתאר במילים,הרבי מליובאוויטש העריץ את הרבי הרי"צ היה פוקד את קברו כמעט כל יום, ודאג להעצים את צוואתו של הרבי הרי"צ הפצת היהדות בעולם כולו .לא צריך להסביר זאת במילים התוצאות ב"ה נראות בשטח … שנזכה לכך שהצדיק הקדוש הזה יעזור לנו מן השמיים , רבי יוסף יצחק שניאורסון זכותו תגן בעדינו אמן !

יב תמוז תשמ"ה – שיחה של הרבי מליובאוויטש ועוד קטעים מעניינים

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

יב' יג' תמוז – חג הגאולה!!

עוד פוסטים דומים

ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש הזה חודש ניסן יבוא עלינו לטובה ולברכה לפרנסה טובה, ולבריאות, לזוגיות, לאושר, ולשמחה

ברכה לראש חודש ניסן

ברכה לחודש ניסן – ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש

קרא עוד
כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד