מרכז ניו יורק לוגו

אתר מרכז ניו יורק – מרכז הכל על ניו יורק ויהדות 

יב' יג' תמוז – חג הגאולה!!

הרבי הרייצ

בשנת תרפ"ז (1927), תחת שלטון הקומוניסטים ברוסיה, מתנהל מסע טיהור ודיכוי נגד הדת היהודית-השלטון החדש יוצא נגד שמירת המצוות, החינוך התורני, ברית המילה, שחיטה כשרה וכו'.

רבים מיהודי רוסיה נסים על נפשם למערב, ורבים אחרים מוותרים על זהותם ונטמעים בתרבות הקומוניסטית.

מול מציאות זו, ניצב בתוקף יהודי אחד- האדמו"ר מליובאוויטש, הרבי הריי"צ (יוסף יצחק שניאורסון, השישי בשושלת אדמו"רי חב"ד). הוא מקים רשת של שליחים ברחבי רוסיה, שמחיים מרכזי יהדות, פותחים תלמודי תורה במחתרת, מפעילים מקוואות ועוד. כל זאת במסירות נפש אמיתית. רבים נאסרים, נשלחים למחנות או להגליות, ואף מוצאים להורג.

השלטון הסובייטי מחליט לדכא את הפעילות המחתרתית ע"י תפיסת הרבי.

ואכן, בט"ו בסיון, תרפ"ז, הרבי נאסר ונגזר עליו גזר דין מוות!

במאסר עובר הרבי עינויים פיזיים, נפשיים ורוחניים קשים. יחד עם זאת לא נכנע ומסרב בכל תוקף לוותר או לעבור על מצוות התורה.

בדרך ניסית, תוך השתדלות דיפלומטית נמרצת של חסידים ויהודים ברוסיה ובעולם כולו, מחליטים ב ג' בתמוז להמתיק את גזר הדין ממוות להגליה לסיביר, ולבסוף מבטלים גם זאת וביב' בתמוז מחליטים להוציאו לחופשי. ביג' בתמוז יוצא הרבי מהמאסר.

ימים אלו (יב', יג' בתמוז) נקבעו להיות ימי "חג הגאולה".

וכך כותב הרבי הריי"צ לכל עם ישראל ביום השנה הראשון לשחרורו:

"לא אותי בלבד גאל הקב"ה ביב' בתמוז, כי אם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם את אשר בשם ישראל מכונה".

שיהיה יום של גאולה פרטית וכללית!

ניגון לכבוד חג הגאולה של אדמור  הרייצ
ניגון לכבוד חג הגאולה של אדמור הרייצ
ניגון (נ"ו) לי"ב י"ג תמוז בהתוועדות כ"ק אדמו"ר הרבי מליובאוויטש. החסיד ר' אהרן חריטונוב שהיה שוחט ובודק ובעל מנגן מצויין הלחין את הניגון לכבוד חג הגאולה י"ב י"ג תמוז, יום אשר בו יצא אדמו"ר הריי"צ לחירות ממאסרו בעד עבודתו הקדושה במסירות נפש ממש, על הרבצת תורה וחיזוק היהדות ברוסיה הסובייטית. תנועות הניגון מביעות חירוף נפש להשם ולתורתו ואיתן תוקף האמונה מבלי חת, נגד כל מונע ומעכב לדרכי התורה והמצוה במסירות נפש ממש. ניגון זה הוא ניגון נ"ו בספר הניגונים.

י"ב-י"ג תמוז ,אנו נחגוג את נס הצלת כ"ק רבי יוסף יצחק שניאורסון(המכונה הרי"צ)האדמו"ר השישי של חב"ד זיע"א.

הרבי ללא ספק הוא אחת הדמויות הכי הירואיות של המאה ה20. עבורי הוא סמל לעוז וגבורה,עשייה בלתי פוסקת ובאמת שאין לי מילים לתאר את גדולתו . הרבי לא פסק ללמד תורה, ללמד חסידות ובעיקר לא פסק מלשקם, לשמר ולהנחיל את המורשת והדרך החב"דית השורשית, דרך שבשל הנסיבות קיבלה מכה כה עצומה.(השלטון הקומוניסטי ,השואה הארורה,ועוד).

מהו בעצם חג הגאולה? במשפט אחד הרבי נעצר ע"י הקומוניסטים ונידון לעונש מוות ר"ל בגין הפצת היהדות אך העונש הומר לעונש גלות בחסדי השם יתברך בתאריך י"ב-י"ג תמוז שאגב זהו יום הולדתו של הרבי.*הצדיק חזה את אשר עומד להתרחש*בשנת תרפ"ז,כבר בראש השנה של אותה שנה חשו החסידים כי דבר נורא עומד להתחולל. ביום הראשון של ראש השנה, באומרו פסוקי "מן המצר" לפני תקיעת שופר, נזרקה מפיו של האדמו"ר הריי"צ, אנחה מרה ורמה מעומק הלב: "איי געוואלד". ביום שמחת תורה של אותה שנה, הרמזים נהפכו לברורים. האדמו"ר הריי"צ הורה לכל בתי הכנסת לקרוא פרקי תהלים – לפי השיעור הנחלק לימי החודש, מדי יום לאחר תפילת שחרית. החסידים חשו כי דבר נורא עומד להתרחש עם הרבי במהלך השנה.

עבודתם של שליחי היבסקציה, במהלך חורף תרפ"ז, ניכרה היטב בכל פינה. הם אספו חומר רב נגד הרבי, והחלטתם הייתה אחת: להביא , רחמנא ליצלן, את חייו הקדושים לקיצם, בכל מחיר. הבחינו במו עיניהם, לכל הגה היוצא מפיו הטהור.

הרבי עצמו תיאר ביומנו, כיצד נזהר ונשמר באותם ימים מפני היבסקציה. הדברים מעוררים השתאות, ומלמדים, כי אדמו"ר הריי"ץ הקריב את כל חייו למען הפצת היהדות: "שומרים צעדי, אורבים לי פן ימצא מה להעליל עלי. הנני זהיר מלהימצא אף רגעים יתרים ברחוב ומה גם בבית נתיבות".

התעללות נפשית ,פיזית,השפלות,לגלוגים,ייסורים בחדרי החקירות שהשפיעו על בריאותו של הרבי במהלך השנים הבאות. כל זאת לא מנעו מהרבי לעבוד את התורה הקדושה ,להיכנע,להתייאש,או לפחד. אדרבה,שעמד אחד החוקרים וכיוון אליו אקדח באומרו שהצעצוע הזה גרם להרבה אנשים לדבר …השיב לו הרבי הרי"צ כי הצעצוע הזה יכול להפחיד את מי שיש לו עולם אחד ואלילים רבים לא יהודי שיש לו אל אחד ועולמות רבים…

אלוקים אחד ושני עולמות

לפני שהרבי על הרכבת לרצות את עונש הגלות אמר:עלינו להצהיר בכל תוקף כח המסירות נפש היהודית זה אלפי שנה – 'אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו…' וזוהי בקשתנו מהשי"ת, אל יעזבנו ואל יטשנו, יתן השי"ת התוקף הנכון שלא נירתע מפני ייסורי הגוף ואדרבה לקבלם בשמחה, וכל עונש ח"ו המוטל עלינו בגלל החזקתנו חדר ללימוד התורה ולקיום מצוות, יוסיף לנו התחזקות בחיזוק היהדות".כשסיים את דבריו, עלה הרבי לרכבת, ובתוך עשרים וארבע שעות הוא הגיע לעיר גלותו בקוסטרמה, שם חיכה לו החסיד ר' מיכאל דבורקין שהגיע לשם מספר ימים קודם בכדי להכין את המקום לקליטתו של הרבי.במכתב שכתב האדמו"ר הריי"צ בקשר לחג הגאולה, הוא כותב "לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה…

האדמו"ר הריי"צ ציטוט
שחרורי מהכלא לא היה ניצחון אישי שלי, אלא ניצחון עבור כל יהודי. היה זה נצחונה של היהדות הרבי הריי"צ

היום שנים עשר לחודש תמוז הוא יום חג גאולת עוסקי הרבצת תורה, כי ביום ההוא נודע לעין כל כי העבודה הגדולה אשר עבדתי בהרבצת תורה וחיזוק הדת, מותרת היא על פי חוק המדינה".ימי י"ב וי"ג בתמוז נקבעו בכל מושבות אנ"ש כחג הגאולה שבו אין אומרים תחנון יום התוועדות והזדמנות לקבלת החלטות טובות של הוספה בתורה ומצוות ובייחוד חיזוק לימוד ודרכי החסידות והפצת המעיינות חוצה.רבי יוסף יצחק היה חותנו של הרבי מליובאוויטש.

את הקשר ביניהם לא ניתן לתאר במילים,הרבי מליובאוויטש העריץ את הרבי הרי"צ היה פוקד את קברו כמעט כל יום, ודאג להעצים את צוואתו של הרבי הרי"צ הפצת היהדות בעולם כולו .לא צריך להסביר זאת במילים התוצאות ב"ה נראות בשטח … שנזכה לכך שהצדיק הקדוש הזה יעזור לנו מן השמיים , רבי יוסף יצחק שניאורסון זכותו תגן בעדינו אמן !

יב תמוז תשמ"ה – שיחה של הרבי מליובאוויטש ועוד קטעים מעניינים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
הצדיק משטפנשט כא תמוז
תמוז

כא תמוז | רבי אברהם מתתיהו פרידמן זצ"ל | הילולא

רבי אברהם מתתיהו פרידמן – הצדיק משטפנשט אנא הדליקו נר ושימו פרוטה לצדקה לכבודו הוא נחשב לאחד מל"ו צדיקי דורו, שהשפיע עמוקות על יהודי רומניה ואף על הגויים. הוא מיעט לצאת מביתו והצניע את עצמו מאוד,

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תפילת אור החיים הקדוש
אור החיים הקדוש

טו בתמוז הילולא רבנו חיים בן עטר זי"ע, בעל פירוש ה'אור החיים' על התורה

ט"ו בתמוז יום ההילולא לפטירתו של רבנו חיים בן עטר זי"ע, בעל פירוש ה'אור החיים' על התורה. קבלו 8 פרטי מידע מעט מן המעט על דמותו הקדושה: 1. רבי חיים בן עטר, המכונה ה'אור החיים' על

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל
תמוז

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני

לחץ כאן להמשיך לקרוא
קיצור הלכות בין המצרים לפי הבית יוסף
בין המצרים

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג
תמוז

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז.

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוטי הרבי מליובאוויטש
הרבי מליובאוויטש

סיפור אישי על הרבי מליובאוויטש

הערב,ג' בתמוז יום "הסתלקות" הרבי מליובאוויטש.כמידי יום שקשור בהתקשרות לרבי אני יושבת ותוהה מה עליי לכתוב.העמוד הזה הוא עמוד פחות פורמלי, יותר אישי,מה גם שאת הנתונים ה"יבשים" על הרבי פירסמתי פה אינספור פעמים. חשבתי לחזור רגע

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הילולות יוסף הצדיק
תמוז

א תמוז – הילולת יוסף הצדיק

ראש חודש תמוז זהו יום בו אנו מציינים את יום הילולת יוסף הצדיק.קבלו 10 עובדות מפעימות על יוסף הצדיק זיע"א : יוסף הצדיק הוא בנה הראשון של רחל אימנו והבן האחד-עשר של יעקב אבינו. יוסף זכה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
סיוון

כ"ו סיון, הילולה ד'צדיק, רבי יונתן בן עוזיאל. עמוקה

הערב, כ"ו סיון, הילולה ד'צדיק, רבי יונתן בן עוזיאל (קברו בעמוקה) גדול תלמידי הלל הזקן זכותו תגן על כל בית ישראל. אמן ואמן. אנא תרמו 2 פרוטות לצדקה והדליקו לכבודו נר בשמן זית כתית טהור ובקשו

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: