חודש שבט- מאורעות חודש שבט – ראשי תיבות שיהיה בשורות טובות

חודש שבט

מזל החודש: דלי
שבט הוא חודש הגשמים, הבורות מלאים, והדליים בהם שואבים את
המים עולים על גדותיהם.
שבט הוא החודש האחד- עשר למניין חודשי השנה ליציאת מצרים –
מניסן, והחמישי למניין חודשי השנה לבריאת העולם – מתשרי.

שמות החודש : במקרא מוזכר החודש פעם אחת בלבד בזכריה (א:ז)
"ביום עשרים וארבע לעשתי עשר חודש הוא חודש שבט, בשנה שתים לדריוש, היה דבר ה' אל זכריה בן ברכיהו בן עדוא הנביא לאמר".
כרוב שמות החודשים מקור השם כנראה בבלי והובא ע"י שבי ציון.
הרד"ק מטיל ספק במקורו הבבלי.
יש אומרים כי מקור השם מלשון ענף זמורה, המסמל את פריחת
האילנות בחודש הזה. ואכן קיים צמח הנקרא שבטבט וענפיו דומים
לשבטים.

מאורעות חודש שבט

החודש החמישי בלוח העברי – 'שבט' הנושא את ראשי התיבות "שנשמע בשורות טובות", נבחר לשמש כראש השנה לאילנות

היום המיוחד המציין את חודש שבט, הוא יום החמישה עשר בו – ט"ו בשבט – שהוא ראש השנה לאילנות. מלבד זה אירעו בחודש זה מספר מאורעות שהיוו אבני דרך בהיסטוריה היהודית הארוכה. אחדים ממאורעות אלה, נביא כאן לפניכם.

בא' בשבט התחיל משה רבינו לחזור על התורה בפעם האחרונה לפני מותו. במשך 36 ימים הוא חזר על התורה כולה ולימדה לבני ישראל. הוא סיים יום אחד לפני מותו. שחל בז' אדר.

בב' בשבט נפטר המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי. למרות היותו צאצא למשפחת הכהנים שכל בניה מסרו נפשם בעד קדושת התורה – גרם מותו של ינאי לשמחה בקרב היהודים. הסיבה לכך נעוצה בעובדת התקשרותו של המלך ינאי – בשנותיו האחרונות – אל כת הצדוקים. כתוצאה מכך נתגלע קרע בין המלך והחכמים, שאחדים מהם נאלצו לברוח כדי למלט את נפשם. כשחלה ינאי והרגיש ששעתו מתקרבת, היתה כל "דאגתו" נתונה לכך, שמא ישמחו ויצהלו נתיניו לשמע מותו, על כן ציווה לחבוש בבית הסוהר שבעים חכמים מפורסמים ופקד על ראש המשמר להרגם, ברגע שהוא ימות, כדי שהעם יבכה אותם ולמשקיף מן החוץ ידמה, כי העם מתאבל על מלכו האהוב. תכנית שטנית זו לא יצאה אל הפועל הודות לשלומית-אלכסנדרה, אשת ינאי, שהיתה אשה יראת שמים, היא לא גילתה ברבים כי ינאי מת, אלא שלחה קודם וציוותה לשחרר את החכמים, כאילו היה זה ינאי ששינה את דעתו. רק לאחר מכן נודע דבר מות המלך העריץ.

ב בשבט: נפטר הרבי משולם זושא מאניפולי, מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש | נפטר הרבי מאוטוואצק, רבי שמחה בונים קאליש. | נוסדה ירוחם | נפטר הרב יוסף משאש, דיין, פוסק, משורר ואיש ציבור, כרבה הראשי של חיפה | 23 בני אדם נרצחו בפיגוע התאבדות כפול בתחנה המרכזית הישנה של תל אביב

ד' שבט תשמ"ד (8.1.1984 ) – נפטר ר' ישראל אבו חצירא, הוא ה "באבא סאלי", מגדולי מנהיגי יהדות מרוקו בארץ. | נולד אשר, בנו העשירי של יעקב אבינו | נולד הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג

ה שבט : נפטר רבי יהודה אריה ליב אלתר מגור, בעל ה"שפת אמת" | תחילת העלייה החמישית, בה עולים לישראל מעל ל-200,000 יהודים

י' שבט: בשנת תש"י ביום העשירי בחודש שבט, הוא יום ההילולא של רבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר הקודם מליובאוויטש, השישי בשושלת נשיאי חב"ד – רבי יוסף-יצחק שניאורסאהן נ"ע. הרבי הריי"צ התפרסם במיוחד בזכות מסירות-הנפש המופלאה שלו מול המשטר הקומוניסטי העריץ ברוסיה הסובייטית. זו הייתה מסירות-נפש במובן הפשוט ביותר – סיכון החיים למען קיום היהדות. הוא-עצמו, ואלפי חסידיו ושליחיו, סיכנו את חייהם מדי יום ביומו כדי לחנך ילדים ברוח היהדות, להקים מקוואות-טהרה, לקיים בתי-כנסת ולערוך ברית-מילה. בחלוף שנה, באותו התאריך, קיבל את נשיאות חב"ד חתנו וממלא-מקומו, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן – הוא הרבי מליובאוויטש, נשיא דורנו. היום הזה קושר שני נשיאי ישראל אלה, שדמותם מסמלת יותר מכול מסירות-נפש שאין לה גבולות.

י' שבט תקמ"ב ( 1782 ) – נפטר ר' שלום שבזי מגדולי משוררי יהדות תימן.

י"א בשבט בשנת ה'רמ"ח (1485 ) היה יום אבל בחיי האנוסים בספרד. רבים מהם נשרפו חיים ע"י האינקוויזיציה שגילתה, כי בסתר הם ממשיכים לשמור אמונים לאמונתם העתיקה, אותה נאלצו לזנוח למראית עין, כתוצאה מעינויים קשים.

י"א שבט תשי"א – קיבל את נשיאות חב"ד, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן – הוא הרבי מליובאוויטש, נשיא דורנו. חתנו של הרבי יוסף יצחק.

י"א שבט ה'רמ"ח – יום אבל בחיי האנוסים בספרד. רבים מהם נשרפו חיים ע"י האינקוויזיציה שגילתה, כי בסתר הם ממשיכים לשמור אמונים לאמונתם העתיקה, אותה נאלצו לזנוח למראית עין, כתוצאה מעינויים קשים. | נולד הרב ישראל מאיר הכהן, "החפץ חיים"

י"ב בחודש שבט – ה'רכ"ו (1496), פירסם מלך פורטוגל צו בדבר גירוש היהודים מארצו. היה זה אך שנים מעטות אחרי שרבים ממגורשי ספרד מצאו מקלט במדינה זו, תמורת תשלום סכום כסף.

י"ד שבט : נפטר הרב יעקב יהושע פאלק, מגדולי האחרונים (ידוע בכינויו "פני יהושע")

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות. הינו אחד מארבעה ראשי שנים המוזכרים במשנה במסכת ראש השנה :"ארבעה ראשי שנים הם באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הילל אומרים בחמישה עשר בו…" (מסכת ראש השנה פרק א' משנה א).

ט"ו בשבט תש"ט – נוסדה הכנסת – בית הנבחרים והמחוקקים של מדינת ישראל.

י"ז שבטנפטר הרב חיים פלאג'י, מגדולי חכמי טורקיה | פתיחת משפט דמיאניוק הראשון במדינת ישראל

בי"ח שבט ה'שצ"ט (1639) הועלו 12 יהודים על המוקד במקסיקו, ונשרפו חיים על קידוש השם. פס"ד המוות יצא מהאינקוויזיציה של מקסיקו, שהיתה בימים ההם מושבה ספרדית.

כ"ב שבט תשמ"ח – הסתלקות הרבנית חי’ה מושקא אשת הרבי מלובביץ'- הרבנית חי’ה מושקא ע"ה היתה בתו השני’ה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. היא הצטיינה בלמדנות מופלגת, בפיקחות רבה, ובהנהגה מלכותית. חוש ההומור העדין שלה והתחשבותה החמימה בכל פרט, הוקירו אותה בעיני כל. היא נשאה את תפקידה בענווה אמיתית. | נפטר הרב מנחם מנדל מקוצק, מייסד חסידות קוצק

בכ"ד שבט: ניבא זכריה הנביא נבואת נחמה על ירושלים. דבר זה עודד את רוחה של הגולה בבבל. | שר המושבות הבריטי, ארנסט בווין, מודיע כי שאלת ארץ ישראל תובא להכרעת האו"ם | נפטר הרב איסר יהודה אונטרמן, רבה הראשי האשכנזי השני של מדינת ישראל

כ"ו שבט: נפטר הרב דוד הלוי סגל, מחבר ה"טורי זהב" (הט"ז), מגדולי הפוסקים האשכנזיים

בכ"ח בשבט (בשנת 3598 לבריאת העולם, 24 שנים לפני מאורעות חנוכה) בא אנטיוכוס בראש חיל גדול לירושלים וניסה ללכדה. אולם הוא קיבל פתאום ידיעות מבשרות רעות מארצו שלו ומיהר להסתלק הביתה. היה זה יום שמחה ליהודים.

כ"ח שבט תשנ"ז – אסון המסוקים , תאונה מבצעית מעל שמי שאר ישוב בה נספו 73 חיילים ואנשי צוות בהתנגשות 2 מסוקים שהובילו בשעת לילה לוחמים למוצבי צה"ל בלבנון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
פרלמנט ניו יורק
פרלמנט ניו יורק

פרלמנט ניו יורק

הפרלמנט של ניו יורק בקיצור: מפגש גברים שמדברים על מה שגברים אוהבים לדבר פלוס דבר תורה + מנסים לעזור אחד לשני ולקהילה במה שהם יכולים.נפגשים, צוחקים, אוכלים ולומדים. נפגשים כל יום רביעי לו "ז20:45 מזמינים אוכל21:00-

לחץ כאן להמשיך לקרוא
פרלמנט ביקור חולים ניו יורק
פרלמנט ניו יורק

ביקור חולים ישראלי בניו יורק – פרלמנט מבקרים חולים ישראלים

פרלמנט ניו יורק התגבש והחליט להקים ארגון לביקור חולים ישראלים בודדים בניו יורק. הארגון הוקם לא למען רווח או מטרה מוגדרת או מרכזית, אלא לפי הצרכים והדרישות הנמצאות בשטח. בעיקר לשמח ולדאוג לחולים שבני משפחתם לא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
פשוט תודה לאבינו שבשמיים
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים על תודה והודיה והכרת הטוב

וואו כמה זה חשוב לומר תודה במיוחד לאבא שבשמיים. ערכנו סטטוסים קצרים על הודיה. לא להיות כפוי טובה / החלק היומי, פרשת כי תבוא / סיון רהב-מאיר: שלוש מילים של רש"י מספרות את כל הסיפור. עם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ענווה-מביאה-עושר-וכבוד
הפתגם היומי

סיפורים ומשלים עם מוסר השכל

צוות מרכז ני יורק ליכז מספר סיפורים ומשלים מתוך קבוצת הוואצאפ החיזוק היומי להצטרפות לקבוצה לחצו על הקישור https://api.whatsapp.com/send?phone=+972528930233&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%20%20%20%20%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94 הדרך אל האושר בפרשת השבוע מלמדת אותנו התורה לשים עלינו רב או משפיע שידריך אותנו בדרך הנכונהאדם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ‎
אב

יז באב הילולא הרב עדין אבן ישראל שטיינזַלץ

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ע"ה. ‏הרב אבן-ישראל היה החלוץ שהיה הראשון לבאר את כל התלמוד הבבלי במפעל מונומנטלי בינלאומי. כתב פירוש מעמיק על ספר התניא ועוד עשרות ספרים מלאי ידע ועומק. הוגה דעות שזכה להערכה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אגרות קודש סיפורים, נסים ומנהגים
הרבי מליובאוויטש

אגרות קודש – סיפורים ניסים הנהגות ומנהגים

כתיבה לרבי מילובביטש (מנחם מנדל שניאורסון) באמצעות האגרות קודש איך פותחים, מה המנהגים ומה המקור לנושא. בוידאו הנל ניתן לשמוע סיפורים מענינים בנושא פתיחה באיגרות הקודש הרבה אנשים שואלים איך לפתוח באיגרות קודש, ע"מ לקבל תשובה. קודם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רעיונות למתנות רומנטיות
זוגיות

המלצות ורעיונות למתנות רומנטיות לחג האהבה מאמזון ועוד

חג האהבה ממש בקרוב ט"ו באב הפתיעו את אהובכם במתנה יחודית עכשיו! אלה רשימת המומלצים שלי כמובן שניתן להזמין כל אחד מהם כרגע אונליין מאמזון, עלי אקספרס ועוד. אם יש לכם עוד רעיונות למתנה רומנטית כתבו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תשעה באב צום קל ומועיל ברכה
אב

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה. רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הסוד-שבסוד
אב

ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. תולדות חייו של האר"י הקדוש: רבי יצחק לוריא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אב

ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי זצ"ל

הערב ומחר ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי היה רב ומקובל, נולד בקוריץ בווהלין בשנת ה'ש"ס (1600) בערך, ונרצח ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולונה הי"ד.אימו הייתה בתו

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: