ציטוט חזל על אושר

דברי תורה קצרים לפרשת תזריע – לאור החסידות

ב"ה ממתק לשבת פרשת תזריע תשע"ט 2019

באחת הישיבות בארץ היה בחור שלא כל כך הלך בתלם והיה לו קשה עם כללי הישיבה, יום אחד גילה ראש הישיבה שאותו בחור יוצא לפעמים בלילות לקולנוע לראות סרט, שזה דבר מאוד לא מקובל בישיבות, ראש הישיבה חיכה לפעם הבאה שהבחור יצא, היה לילה קר וכמה דקות אחרי שהגיע הבחור לקולנוע הופיע ראש הישיבה מולו, חייך אליו חיוך רחב ואמר לו "למה יצאת בלי מעיל הרי ממש קר הלילה" וראש הישיבה הוריד את המעיל שלו ונתן לבחור, הבחור הרגיש מאוד לא נעים עם כל הסיטואציה אבל הרגיש את האהבה הגדולה של הרב אליו, זו היתה הפעם האחרונה שהוא יצא מהישיבה בלילה ומאותו יום עלה על דרך חדשה ועד שהפך לאחד הבחורים הכי מיוחדים בישיבה.


הפרשה אותה נקרא השבוע היא פרשת תזריע, שם של הפרשה בדרך כלל מסמל גם את התוכן של הפרשה, אבל משום מה כשאנחנו מתבוננים בפרשה נראה שמדובר על כל סוגי נגעי הצרעת שבאים על האדם ולכאורה השם לא מתאים, תזריע מסמל זריעה וצמיחה ולעומת זה צרעת זה דבר מאוד קשה וגורם לאדם לצאת מהמחנה, לכאורה זה הפוך מצמיחה?
מוסבר בתורת החסידות שהשם ניתן לפרשה כדי לרמוז לנו שהצרעת לא באה כעונש אלא מטרתה להצמיח את האדם ולהוציא אותו מהמקום הלא טוב בו הוא נמצא. כפי הידוע שהצרעת באה על האדם על חטא לשון הרע ומטרתה היא לא להעניש אלא למנוע, לכן בהתחלה הצרעת מגיעה על קירות הבית, אם לא הבין את הרמז זה מגיע לבגדים שלו ואם עדיין לא הבין זה יגיע על גופו של האדם ואז הוא ייאלץ לצאת מחוץ למחנה ולהיות תקופה מסויימת בבידוד, בלי אנשים שאיתם יוכל לרכל ולדבר לשון הרע, כך ילמד ויחזור לדרך הטובה.
לכולנו יש הרבה מה ללמוד מכך בתפקידנו כהורים, כמורים, כמעסיקים וכו' גם אם הילד או העובד שלנו חטא ועשה מעשה לא טוב, מטרתנו היא חלילה לא להעניש אלא לראות איך להצמיח אותו למקום יותר טוב שבו מעצמו ירצה לשנות את דרכיו ולעלות על דרך המלך.
גם הגלות בה אנחנו נמצאים מטרתה היא שנזרע מצוות ומעשים טובים וכך נביא בקרוב את הגאולה האמיתית והשלימה.

שבת שלום ומבורך!https://www.youtube.com/watch?v=196hZz4anVQ

על רגעים קסומים קטנים

כולנו מכירים, ובוודאי אף מיישמים, את דברי רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך" – זה כלל גדול בתורה.
על רקע הדברים, מפליאה גישתו של רבי שמעון בן פזי הטוען כי הכלל הגדול בתורה הוא דווקא הפסוק: "את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים",
פסוק אותו נקרא בספר השני מתוך השלושה שנוציא בבית הכנסת בשבת מיוחדת זו, ראש חודש ניסן.
מה כל כך מיוחד ומרגש בהקרבת 'שני כבשים' בוקר וערב; בחזרה על מעשה שכבר עשינו אתמול ושלשום, ושנעשה גם מחר?

אלא, כלל גדול מלמד אותנו כאן רבי שמעון: יש המחפשים ניסים ונפלאות, ריגושים וחידושים. אך הכוח החזק ביותר הוא בהתמדה ובשגרה הברוכה, כשזו טומנת בחובה גם את ההתחדשות. לחוש בכל יום מחדש כאילו זו הפעם האחת, הראשונה.

זו גם המצווה הראשונה אותה קיבלו ישראל בראש חודש ניסן, לקדש את החודשים ולקבוע את זמני המועדים.
רגעים קטנים ויקרים, יוצרים חיים מלאי משמעות.

יש רק אושר אחד בחיים, לאהוב ולהיות נאהב
יש רק אושר אחד בחיים, לאהוב ולהיות נאהב
5/5

4 תגובות

 1. השבת פרשת תזריע
  (לזרוע ולהצמיח ברכה)

  שמה של כל פרשה בתורה, אף שהוא לקוח מהמילים הפותחות אותה, נושא את תוכנה של הפרשה כולה. אולם בפרשת תזריע נראה, לכאורה, שתוכן הפרשה מנוגד לחלוטין לשמה:

  הפרשה כולה עוסקת בנגעי צרעת לסוגיהם, שהם מן הטומאות החמורות ביותר, עד שנאמר: "מצורע חשוב כמת", והנטמא בצרעת חייב לשבת בדד, מחוץ למחנה ישראל. לעומת זאת, המילה 'תזריע' מבטאת את ההפך הגמור – זריעה, שגורמת לצמיחה, להולדת דבר חדש.

  בכך רומזת התורה על המשמעות הפנימית של הנגעים ושל עונשי התורה בכלל: הקב"ה הוא תכלית הטוב והחסד. הוא אינו חפץ להעניש לשם עונש. כל רצונו לזכך את האדם, להסיר ממנו את קליפת עוונותיו, כדי לטהרו ולהכשירו למצב נעלה וטוב יותר.

  אף העונשים החמורים ביותר, כמו דין מוות, נועדו בסופו של דבר לגרום טובה לחוטא, ואף אם יש צורך להוציאו מן העולם הזה, כדאי הדבר גם לו עצמו, כדי שיזכה לחיים נצחיים בעולם הבא.

  זו גם המשמעות הפנימית של נגעי הצרעת. הרמב"ם כותב, שהיו אלה נגעים ניסיים, שבאו מחמת חטא לשון-הרע. בתחילה היו "משתנות קירות ביתו. אם חזר בו – ייטהר הבית. אם עמד ברשעו עד שהותץ הבית – משתנין כלי העור שבביתו… אם עמד ברשעו עד שיישרפו – משתנים הבגדים שעליו", ורק אם לא שב בתשובה עד אז – עבר הנגע גם לגופו.

  בדרך זו הזהירו נגעי הצרעת את האדם לשוב בתשובה, ורק אם לא הועיל דבר, נעשה צרוע בגופו. אם כבר הגיע למצב כזה, נדרש לשבת בדד מחוץ למחנה – כדי שיתרחק מחברת רשעים ובעלי לשון-הרע – בתקווה שיחזור בתשובה, יזדכך ויוכל לחזור אל הקודש. נמצא אפוא, שכל מטרת הנגעים היא להצמיח באדם הוויה חדשה ולעשותו ברייה טהורה ומזוככת.

  לכן דווקא פרשה זו נקראת תזריע, ללמדנו את מהותם הפנימית של כל הנגעים שעליהם מדובר בהמשך הפרשה. המטרה היא – להזריע ולהוליד מציאות חדשה באדם, יהודי טהור וטוב יותר.

  זו גם המשמעות הפנימית של הגלות. בגלות אנו זורעים מצוות ומעשים טובים, בתוך מציאות קשה, רוויית ייסורים וצרות. ולשם-מה? כדי שהללו יצמחו בביאת המשיח.

  השכר שיינתן בזמן הגאולה אינו דבר נפרד מעבודתנו הנוכחית. להפך: השכר אינו אלא הצמיחה והאור של המצוות שזרענו בזמן הגלות. ובקרוב ממש נראה כל זאת בעינינו, בביאת משיח-צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה.

  (על-פי לקוטי שיחות כרך כב, עמ' 70)

  שבת שלום!!!
  לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

 2. האמונה תנצח את הפחד


  אפרים אילין ז"ל היה תעשיין רב השפעה, שניהל קשרים חובקי עולם ודאג להעלאת עולים לישראל, למשלוחי נשק ולספינות קומנדו.
  כשחברת "פורד" הודיעה על כוונתה להקים מפעל להרכבת מכוניות בישראל, הערבים איימו להחרים את החברה ולצרף את שמה לרשימה השחורה של הליגה הערבית. פורד נסוגה וממשלת ישראל הצעירה נבוכה.

  אפרים אילין התגייס למשימה, כפי שסיפר לימים:
  "קיבלתי המלצה לפגוש אדם בשם היקמן פרייס, מחברת הייצוא קייזר פרייזר. היה עלי לשכנע אותם להקים מפעל בישראל. המיזם דרש השקעה של שניים וחצי מיליון דולר, סכום שהיה שווה בשעתו למאתיים וחמישים מיליון דולר כיום. ביקשתי שחברת קייזר תשקיע חצי מיליון דולר ואני ארכיב קבוצת משקיעים שתתחייב לשני מיליון דולר. חשבתי שיהיה קל להרכיב קבוצה כזו, אבל כאשר עורכי הדין החלו לנסח את החוזים, המשקיעים נעלמו… הייתה זו הזדמנות אדירה, אבל פחדתי לעשות זאת.

  נזכרתי באבי המנוח. כשהוא לא הצליח להחליט האם להגר עם משפחתו מרוסיה לארץ, הוא נסע לקבל את עצתו של האדמו"ר הקודם מליובאוויטש. בדיוק שהיתי בניו יורק והחלטתי לשאול את חתנו הצעיר, שלא התמנה עדיין לרבי (היה זה בשנת המעבר, תש"י, 1950).

  הרבי היה נפלא, שופע טוב לב וידע ושוחחנו בשלוש שפות: רוסית, צרפתית ועברית. מאחר שהרבי היה בעל השכלה כמהנדס, הוא ידע על מכוניות יותר ממני. הוא התבטא ש"מכונית מורכבת משלושת אלפים תחומי תעשייה שונים" ולכן מפעל להרכבת מכוניות יהיה בית ספר מקצועי לכישורים רבים: פחחות, צביעה, נגרות, רפדות וכו'. זה היה קריטי עבור העולים לארץ שבאו הישר ממחנות הריכוז, ללא מיומנויות מקצועיות וכאן נוצרה ההזדמנות להכשיר אלפי עובדים. הרבי אמר: "המפעל עשוי לשמש כתשתית לכל התעשייה בישראל!".

  אבל מאיפה אביא כסף? הרבי אמר מילים שנסכו בי רוגע: "אני מקשיב לסיפור חייך ומתרשם שהתמודדת עם מכשולים רבים ואלוקים תמיד היה לצידך. הוא ימשיך לעמוד לצידך. ואם חלילה, מכל סיבה שהיא, העניינים לא יסתדרו, תמיד תהיה בין אחיך היהודים ותמצא את הדרך לשרוד". הרגשתי כאילו אבן נגולה מעל לבי. חתמתי על החוזים והחברה יצאה לדרך. במהלך עשר השנים הראשונות להקמתה, היינו אחראים על 28 אחוז מכלל התוצר הלאומי של ישראל!. הייצוא הגיע עד ארגנטינה, ברזיל וקולומביה. העבודה הייתה מפרכת, אבל זה מה שבנה את התעשייה בישראל".

  📖
  כדי לקבל גשם, צריך להעמיד כלי מתאים לאגור את המים. וגם כדי להיות ראויים לקבל שפע רוחני מלמעלה, צריך לייצר גישה נפשית שמתאימה לקבל אותו, כדברי דוד המלך "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך", "והבוטח בה' – חסד יסובבנו".
  זאת ביחס הפוך לגישה התבוסתנית של הפחד, הבאה לידי ביטוי בדברי איוב "ואשר יגורתי – בא לי".
  עצם תודעת הבטחון והאמונה מולידה בעולם השפעה של חסדים וניסים גלויים.

  "והיא שעמדה לאבותינו ולנו; שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם".

  אמונה. ביטחון. גאולה
  בימים ההם, בזמן הזה!

 3. מה המתנה הכי גדולה שניתן לתת לרבי מלובביץ'?
  רבה של רוסיה רבי בערל לאזאר מספר שפעם הגיע
  יהודי עשיר מאוד לרבי בי"א בניסן יום ההולדת של הרבי,
  ממש כמה ימים לפני פסח.
  האיש העשיר אמר לרבי שהוא רוצה לתת צ'ק פתוח
  לכל מה שהרבי יגיד, זאת המתנה שלי.
  הרבי אמר לו, שאם הוא רוצה לתת מתנה,
  שיתן את הכסף עבור חלוקת מצה שמורה.
  היהודי נדהם והסביר לרבי שהוא רוצה לעשות משהו גדול!
  השיב לו הרבי: אני מדבר על דבר גדול! שכל יהודי
  יקבל מצה שמורה.
  'לא', התעקש היהודי, 'אני מדבר על דבר גדול, בניין גדול,
  מוסד גדול, לבנות משהו ענק, כמתנה ליום הולדתך',
  השיב לו הרבי: בנינים גדולים – יש בוויליאמסבורג,
  המתנה שאפשר להעניק לי – זה לתת לעוד יהודי מצה שמורה.
  הסיפור המיוחד הזה, לא רק מראה על גדלותו של הרבי,
  אלא יש פה מסר עצום בשבילנו.
  אנחנו מחפשים, גם בנתינה שלנו, משהו גדול, גרנדיוזי.
  בסיפור הרבי מראה לנו שנתינה מדויקת, מותאמת, ונכונה
  היא נתינה אמיתית.
  ויותר מכך הרבי מראה לנו שישנם דברים רוחניים גדולים
  שאולי לא רואים אותם בעיניים, אבל הם שווים הון.
  המצה השמורה מאכל האמונה והרפואה, יש לה כוח ועוצמה
  דלק רוחני לכל השנה, השפעה ענקית על הנשמה.
  גם לנותן וגם למקבל, אפילו יותר מבניין.
  אנו נכנסנו לחודש האביב, שבוע וקצת לפני פסח.
  כבר ניתן לחוש באוויר את ההתחדשות, הנכונות , והקניות.
  על חודש האביב נאמר שהוא ' אב- יב'
  הוא האבא של 12 החודשים.
  הוא החודש של פסח, של יציאת מצרים, ואפילו נס
  פורים היה בו.
  ישנם המון סיבות למיוחדות של החודש שלנו.
  אחת מהן היא ההתגלות והתחדשות.
  החודש הזה נותן לנו מבט גשמי ורוחני.
  שהכול מסביבנו פורח ומתגלה, העצים שחשבנו שהם נבולים
  קמים לתחייה, הפרחים נצבעים בצבעים מרהיבים
  הכול נעשה חיי.
  החודש הזה מראה לנו, שהתחדשות תמיד קיימת, היציאה
  לחרות גם של העולם הפיזי וגם של העולם הרוחני תמיד מגיעה.
  ואנחנו בסופו של דבר 'מגלים' את זה, רואים את זה , חשים
  את זה, ומחוברים לכוח החידוש.
  הפרשה שלנו בשבת היא 'תזריע' והיא מחדשת לנו.
  שהזריעה משתלמת אם מחכים לה, שהזרע הקטן
  שאנו נוטעים באדמה או בנשמתנו יצמח ויגדל למימדים
  שלא חשבנו עליהם.
  הפרשה מתחילה:
  " אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וילדה זכר"
  האשה היא כוח המקבל, ומבטא את עם ישראל
  היא עוברת מסע, עליות וירידות.
  אבל לבסוף " היא ילדה זכר"
  היא יולדת, מגלה בתוכה, את כוח המשפיע, ההמשכיות.
  או במילים פשוטות – שאנו עובדים מלמטה בחיים שלנו,
  משתדלים, ועושים מה שנכון.
  אנו יוצרים המשכיות, השפעה, אור לזמן נצחי
  אנו מגלים (יולדים) את השפע בעולם.

 4. הטוב ינצח ☕ דבר תורה קצר לפרשת השבוע
  אל מול כל הרוע של המחבלים הנתעבים, ובתוך האבל והיגון, זכינו לראות השבוע כל כך הרבה טוב.
  יהודים מכל גווני הקשת שבאו לחלוק כבוד אחרון לשוטר ערבי נוצרי שמסר את נפשו עבורנו;
  ולהבדיל בין החיים, לוחמי גולני שפגשו כלה באמצע המירוץ באשדוד ופצחו לכבודה בריקוד מרגש;
  תרומות למשפחות האבלות, "קמחא דפסחא" לנזקקים,
  ועוד ועוד מעשי חסד גדולים וקטנים, שהתפרסמו ושלא.
  📖
  השבת נוציא שלושה ספרי תורה, לרגל הצירוף של שבת ראש חודש, ופרשת "החודש". בפרשת השבוע "תזריע" עוסקת התורה בדיני המצורע שנשלח לבידוד עקב דיבור לשון הרע.
  המעניין הוא שגם אם הכהן אינו בקי בדיני טומאת המצורע, הרי שאת חוות הדעת המקצועית יתן החכם, אך את הפסיקה הסופית 'טמא' או 'טהור' יכול להעניק רק הכהן בעצמו.

  סוד הדבר הוא שרק הכהן הנחשב 'איש החסד' יכול להכריע בדיני נפשות, ולהרחיק מישהו מחוץ למחנה, שכן חזקה עליו שהוא לא ינסה לשפוט את הזולת לחומרא, בהיותו מזרעו של אהרן שעסק בהשכנת שלום ובקירוב לבבות.

  בחודש ניסן הבא עלינו לטובה, נוסיף בטוב וחסד ונקוה לניסים ונפלאות, בימים ההם בזמן הזה.
  יהיו הדברים והמעשים הטובים לע"נ הקדושים הי"ד.

  ✡שבת ראש חודש ניסן שלום ומבורכת
  שניזכה עוד עכשיו לנס המצופה 🙂
  בבית המקדש השלישי עם משיח צדקנו, אמן

  ללמוד עוד על פרשת תזריע
  https://heb.centernyc.com/tazirah

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

דברי תורה קצרים לפרשת תזריע – לאור החסידות

עוד פוסטים דומים

ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש הזה חודש ניסן יבוא עלינו לטובה ולברכה לפרנסה טובה, ולבריאות, לזוגיות, לאושר, ולשמחה

ברכה לראש חודש ניסן

ברכה לחודש ניסן – ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש

קרא עוד
כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד