ציטוטי שניאור זלמן מלאדי

ציטוטים נבחרים של רבי שניאור זלמן ברוכאוויטש מלאדי מכונה "אדמו"ר הזקן", "הרב", ובעל התניא והשולחן ערוך. מייסד תנועת חסידות חב"ד והאדמו"ר הראשון בשושלת זו, עמד בראשה משנת 1772 ועד לפטירתו בשנת 1812.

לכבוד כ"ד טבת יום היארצייט – אדמו"ר הזקן (נפטר ב
תקע"ג 1812), מייסד חסידות חב"ד ומחבר ספר התניא ושולחן ערוך הרב, הסתלק בהיותו בכפר פיענא ומנוחתו כבוד בעיר האדיטש.

האלף בית של החסידות

האל"ף של החסידות
הוא שהמוח יהיה
שליט על הלב

תמיד לדאוג שהחכמה משפיע על הרגש

כשלומדים תורה ולא
שומעים את בכיו של
המשווע לעזרה
משהו פגום בלימוד

אדמו"ר הזקן כשלומדים תורה ולא
שומעים את בכיו של
המשווע לעזרה
משהו פגום בלימוד

ואהבת לרעך כמוך

באהבת יהודי
אוהבים את
הקדוש ברוך הוא

באהבת יהודי
אוהבים את
הקדוש ברוך הוא האדמור הזקן רבי שניאור מליאדי
למה לאהוב יהודי אחר?
בשם הבעל שם טוב: "ואהבת לרעך כמוך" הוא פירוש וביאור על "ואהבת את ה' אלוקיך"; באהבת יהודי אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהרי ביהודי קיים חלק אלוקה ממעל, ומתוך אהבת היהודי, הפנימיות שבו, ממילא אוהבים את הקדוש ברוך הוא.

גשמיות של יהודי
רוחניות היא

הקדוש ברוך הוא נותן לנו גשמיות
כדי שנהפוך אותה לרוחניות.
אם לרגע אין זה כך
עלינו לתת לו אפילו מנחת עני
ואז הוא יעניק מידו המלאה.

גשמיות של יהודי
רוחניות היא

הקדוש ברוך הוא נותן לנו גשמיות 
כדי שנהפוך אותה לרוחניות.
אם לרגע אין זה כך
עלינו לתת לו אפילו מנחת עני
ואז הוא יעניק מידו המלאה.
שניאור זלמן מלאדי
למה באמת צריך להתפלל? ומה באמת צריך לעשות?

אהבת ישראל
היא כלי
לאהבתו של
הבורא

אהבת ישראל
היא כלי
לאהבתו של 
הבורא
שניאור זלמן מלאדי האדמו"ר הזקן
כמה חשוב אהבת ישראל?

ליקוטי אמרים \ תניא ספר ראשון פרק לב

פרק לב מספר התניא
ליקוטי אמרים תניא ספר ראשון פרק לב
5/5

2 תגובות

 1. הילולא שניאור זמן מליאדי מכונה האדמור הזקן ובעל התניא ומייסד חסידות חב"ד.

  נקודה משיחות קודש
  וְאַרְא כ"ד בטבת, יום הסְתַּלְקוּתוֹ שֶׁל רַבֵּנוּ הַזְקֵן, בַּעַל התניא וה'שלחן ערוך, חָל ברב הַשָּׁנִים בְּפָרָשָׁתֵנוּ. וּרְאָה זֶה פַּלָא בְּשֵׁם הַסֵּדְרָה ("וְאַרְא") מרמָּז שְׁמוֹ שֶׁל (ה)אדמו"ר הזקן:
  "וארא"אותיות "אור א". האל"ף הנוספת היא ראש-תיבת אור🔆 הרי שֶׁבְּתַיבָה זוֹ רמוז ה'אור' פַּעֲמַיִם: פַּעַם אַחַת בִּמְפרָשׁ, וּפַעַם אַחַת בְּרָמָז וּבְרָאשִׁי תָּבוֹת. דָּבָר זֶה מַתְאִים לשְׁמוֹ שֶׁל הָרַבִּי – שניאור (שני אוֹר), שָׁנִּקְרָא בֶּן עַל שֵׁם שָׁהֵאִיר אֶת הָעוֹלָם בִּשְׁנֵי אוֹרוֹת: בְּאוֹר גָּלוּי – תּוֹרַת הַנִּגְלָה וּבְאוֹר נִסְתָּר – תּוֹרַת הַחֲסִידות.

  הרשמו להתוועדות בבית חב"ד ליד מקום מגוריכם ביום ההילולא.

  שיעורי תניא מומלצים באונליין:
  תניא לחיים: אגרת הקודש סימן טו שיעור 1.
  האם בן אנוש מסוגל להבין את הבורא? מהו לימוד נכון של תורת הקבלה, תוך זהירות מהאנשה? מדוע אברהם אמר "ואנוכי עפר ואפר"? שיעור ראשון על אגרת טו בתניא, שהוא למעשה שיעור מבוא לסוגיית עשר הספירות
  https://youtu.be/tv91VxdY3tc

  תניא גדולה בקטנה: שיעור בסגנון חברותא של יוסף סגל וצבי צידון ביחד מנסים להסביר את נבכי התניא עם פינות מעניינות סיפורים ומשלים. כל פרק בערך 22 דקות.
  https://youtu.be/F-YCtLPeomQ

 2. היום: יום ההילולא של האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד, שהתפרסם בספריו ה"תניא" וה"שולחן ערוך".
  אלו מנהגי חב"ד ביום כ"ד בטבת

  יום ההסתלקות-הילולא של כ"ק רבנו הגדול, רבי שניאור-זלמן מלאדי נבג"מ זיע"א, בשנת תקע"ג, ומנוחתו-כבוד בעיר האדיטש.

  כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו 'עת רצון' זו, כדי להוסיף:

  א) בלימוד התורה – להוסיף בלימוד תורת הנגלה ותורת הנסתר (תורת החסידות). ללמוד לפחות פרק משניות המתחיל באחת מאותיות שמו הקדוש; וכן מתורת בעל ההילולא: סעיף בשולחן-ערוך שלו במקום שליבו חפץ, וכן פרק מספרו תניא קדישא, וכן עניין בדרושי חסידות שלו, ומה טוב עניין שהוא בעיתו ובזמנו – מתורה-אור לפרשת השבוע.

  ב) בעבודת התפילה – בסידורו השווה לכל נפש [כולל גם לימוד מאמרי חסידות שלו בעניין התפילה, החל מהמאמר 'הקול קול יעקב' שנדפס בהקדמת סידורו].

  ג) בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו.

  ד) לקיים התוועדות של שמחה [ב'יום הילולא רבא' זה, כפשוטו – שמחה גדולה ביותר, הקשורה ב'הילולא' חתונה דווקא… שזה מבטל מלכתחילה את השאלה אודות התוועדות ביום ההילולא], בה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות.
  פשוט, שאם מאיזו סיבה שתהיה לא נעשה הנ"ל או חלקו בימי [כג-כד טבת], צריך להיות תשלומין והשלמה בימים הסמוכים.
  לא לשכוח להדליק נר הערב לכבוד הצדיק , לתת צדקה, וללמוד מתורתו יש התוועדיויות ברחבי הארץ לכבוד ההילולה . זכות הצדיק הק' תגן בעדינו אמן !

  הרב הצדיק הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א, אהב את תורת חב"ד בכל נפשו ומאודו ונהג לומר בפיו הקדוש:
  "בעל התניא חיבר את ספר התניא במשך 20 שנה מכיוון שכל אות בו היא אלקות ממש. וקדושת ספר ה'תניא' היא כקדושת ספר התורה שאף בו לא ניתן להחסיר או להוסיף אפילו אות אחת!"

  להתחיל לימוד בספר התניא הפודקאסט:

  שיעור יומי מבואר בתניא. מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה להאזנה:
  https://www.podbean.com/pu/pbblog-qzu8a-9f3bc4

  הרב שניאור אשכנזי – שיעור תניא רדיו קול חי
  • מבוא – הצעקה של העובד השם
  https://youtu.be/odsfB6-iYWk

  רעיון אחד מספר התניא – התכללותנו ביחודו ית'
  כשקוראים את המאמרים והספרים של אדמו"ר הזקן מרגישים אלוקות בפשיטות, וכמו שאמר הרבי הרש"ב: כשאני קורא "ליקוטי תורה" והדלת היא נעולה אני מרגיש בניחותא "ידעתיו הייתיו"…

  כל העניין של הגאולה הוא גילוי אלוקות. ואת זה מתחילים להרגיש בלימוד חסידות.

  עיקר הרעיון בלימוד חסידות הוא להרגיש אחדות ה', ש"אין עוד מלבדו", ש"הכל זה אלוקות" ו"אלוקות זה הכל". ספר התניא מלמדנו להרגיש את "אור האין סוף" בלבד, לראות את "היש האמיתי" ולהתכלל בו. וכמו שכתוב בתניא פרק מז, כדלהלן:

  וזה שכתוב: ותתן לנו (את העובדה ש)ה' אלוקינו באהבה כו' (בתפילת עמידה ובקידוש שבחגים), כי באור פניך נתת לנו (את העובדה ש)ה' אלוקינו כו' (בברכת "שים שלום" שבעמידה), הרי שה' נתן לנו את עצמו במתנה!… ה' הוא האלקים שלנו! ואתו אנו מתייחדים! ונתינה זו, שעל ידה אנו יוצאים מכל המיצרים ומתייחדים עם ה' ית', נתן לנו באהבה ובמאור פנים. ומכיון שלאחר מתן תורה נמשך לנו אור אין סוף שלמעלה מהעולמות, ולא רק הארה מאור אין סוף השיך לעולמות כמו שהיה לאבותינו; וגם מאחר שהתורה ניתנה לנו במתנה ובירושה ולא כשכר על עבודתנו, שלא כאבותינו שזכו לבחינת האור שקיבלו רק לאחר שפעלו ועמלו – לכן כל יהודי, בכל דרגת ביטול שהיא, יכול להמשיך עליו את "אור האין סוף" בכל עת שירצה על ידי עסק התורה והמצוות. התנאי היחידי לכך הוא, שיקבל עליו את מלכות ה' ית' וירצה להמשיך עליו את אור האין סוף. ומיד כשהוא רוצה הוא ממשיך עליו את אלוקותו ית', על ידי שאומר: ה' אלוקינו ה' אחד (דברים ו ד). שאז רוח התעוררות רצון זה מביאה עליו רוח התעוררות מלמעלה, והרוח שמלמעלה ממשיכה (=מושכת) את רוח האדם למעלה להידבק בה', להתייחד ולהיכלל באור אין סוף. כי כמים הפנים לפנים… (משלי כז יט).

  ואכן ה' הוא אלוקינו, ואנו יכולים בקלות להיכלל ביחודו, וכל התכללות בו אינה מבטלת את קיומנו אלא מעצימה אותנו, כך שכוחותינו הטבעיים הופכים לכוחות אלוקיים ממש. ושלימות הגילוי האלוקי – גילוי "עצמותו ומהותו ית'" בכל נברא – תהיה בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

  ***

  כדאי ורצוי ללמוד על אדמו"ר הזקן ואת תורתו ולהתחיל בספר התניא. כדאי ללמוד גם על ניגוניו שהמפורסם שבהם הוא "ארבע בבות".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

שניאור זלמן מלאדי – ציטוטים, פתגמים ומשפטי האדמו"ר הזקן – כד טבת

עוד פוסטים דומים

עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: