פרשת נח – תקציר | סיכום | קיצור | וידאו וטקסט על פרשת השבוע

תקציר וסיכום על פרשת נח. עם נגיעות חסידות

פרשת נח

6 שנים לאחר בריאת העולם נולד נח.נקרא בשם זה מאחר יהיה האדם הראשון בעולם שנולד עם אצבעות נפרדות. נח נושא לאישה את נעמה ונולדים לזוג שלושה בנים:שם,חם ויפת.

האנשים בדורו של נח מתדרדרים לשפל מוסרי חסר תקדים עריות,עבודת אלילים,שנאה ושוד היו מעשים שבכל יום. ה' החליט להחריב את העולם ולהשמיד את האנושות ע"י מבול ולהציל את נח ומשפחתו בלבד (היחידים שמתנהגים בצורה אנושית ומוסרית),לכן מצווה הקב"ה את נח לבנות תיבה,אך מבקש ממנו לבנות אותה באיטיות מוגזמת,120 שנה!!!מדוע? שאולי בזמן הזה מישהו בודד או הדור כולו ישתכנע מהשיחות והשיכנועים של נח בענין המבול ויספיק לעשות תשובה ובכך תתבטל הגזירה. אך זה לא קרה :(נח מסיים לבנות את התיבה,ה' שולח את כל החיות מכל רחבי העולם , 7 זוגות של חיות טהורות וחיות טמאות בשנת 1656 לבריאת העולם בחודש חשון המבול מתחיל.

המבול

במשך 40 יום ו40 לילה יורד המבול ללא הפסקה,נפתחים מעיינות תהום וגם מהם זורמים מים ללא הפסקה ומשמידים כל יצור חי מעל פני כדור הארץ,אנשים חיות וכד. לאחר שנה ,האדמה מתייבשת ,ונח יכול לצאת מהתיבה. הוא יוצא עם משפחתו משחרר את כל החיות,ובונה מזבח כאות תודה לה',הוא מקריב עליו קרבנות וה' נגלה אליו ומבטיח לו,שלא יביא עוד מבול על הארץ לעולם. נח ובניו מתחילים בשיקום העולם ונוטעים כרם,מייצרים ממנו יין ו בעקבות כך נח משתכר ומתחלל כבודו. חם בנו הבכור ,סופג מאביו לאחר מכן קללה בעקבות התנהגותו הלא נאותה. אך שני בניו הנותרים ששמרו על כבוד אביהם זוכים לברכה.

מגדל בבל

לאחר כמה דורות מגיעים אנשים שמחליטים למרוד בה' בעזרת בנין גבוה,ה' מבלבל את שפתם,כל אחד מהם מתחיל לדבר בשפה שונה (מה שעד כה לא היה בנמצא כולם דברו שפה אחת) כתוצאה מכך הם מתחילים לריב ומגדל בבל קורס. בסוף הפרשה אנו מתוודעים לאברם אבי האומה היהודית שגילה את מציאות ה' בגיל צעיר מאוד ומאז לא הפסיק לפרסם את שם ה' בעולם. תחילת דרכו היא בחרן הוא נולד וגר שם ומנסה בכל כוחו למגר את אמונת האנשים באלילים ולגרום להם להאמין בה',אשתו שרי עוזרת לו בכך בכל דרך אפשרית. ואז מבקש ממנו ה' לעזוב הכל ו…. המשך יבוא.

 

 

דברי תורה קצרים לפרשת נח

מסרון פרשת נח
מרגיש שהעולם מושחת? תלמד מנח! כשכולם שחו עם זרם השחיתות, נח שחה נגד הזרם והיה "צדיק תמים". הם טבעו בזרם המבול, והוא ניצל. זכור: רק מי ששוחה נגד הזרם יכול להגיע למקור המים.

 

לפני כשבועיים נפטר ד"ר משה רוטשילד, מייסד המרכז הרפואי מעייני הישועה בבני ברק. בדרכו להגשמת חזונו, ביקר ד"ר רוטשילד בניו יורק אצל הרבי, וביקש את ברכתו. הרבי העניק לו צ'ק פתוח כתרומה, בתוספת בקשה כי המקום לא ייקרא בית חולים, כפי שנהגו לכנות זאת באותם ימים, אלא בית רפואה, מתוך תפיסה כי למילים יש כוח אדיר ולכן רצוי שמבקרי המרכז לא יחושו שהם במקום של חולי, אלא במקום שמטרתו לנצח ולרפא את החולי. ואכן, על חזית הבניין מתנוססת לראווה הכתובת 'בית רפואה מעייני הישועה'.

מהלך זה נכנס לתודעה וכיום בתי רפואה רבים בארץ ובעולם שינו את התפיסה ומציגים עצמם כמרכזים רפואיים ולא כבתי חולים.

?

פרשת נח פותחת במילים טובות ומחמיאות כלפי נח, על מנת להעניק לו את הכוח לשחות נגד הזרם ולהישאר בצדקתו גם שסביבתו אינה כזו, ולקרוא אף לאנשי דורו להיכנס אל התיבה ולשפר את מעשיהם.

הרבי הרביעי בשושלת חב"ד (המהר"ש) אמר פעם כי כולם חושבים שרק צדיק יכול לבקש רחמים ולברך אנשים הזקוקים לכך. אך האמת היא שגם 'יהודי פשוט', יכול להביא ברכה לזולת, אם רק יאמר עליו דברי שבח, באמת ומכל הלב. שכן אלוקים מעוניין באהבה ושבחים שאנו מעניקים זה לזה, אף יותר מאשר בתפילתם של צדיקים.

מילים טובות יכולות להחיות!

"בראשית" היא פרשה שמחה, למרות שהסוף אינו "נעים" כל כך; "נח" – המבול, אך סוף-שבוע שמח: לידת אברהם אבינו; פרשת "לך" היא השבוע השמח באמת, בכל יום מימי השבוע 'חיים' עם אברהם אבינו, הראשון שמסר נפשו על פרסום אלוקות בעולם. ומסירות הנפש שלו הוריש אברהם אבינו בירושה לכל ישראל.

הצלה-מטרדות-הפרנסה-פרשת-נח

כדי להינצל ממי המבול, הרומזים על "טרדות הפרנסה והמחשבות בענייני העולם הזה צריך "לבוא" להיכנס אל התיבה" – תיבות התורה והתפלה. 

ב"ה סיפור חסידי לפרשת נח

ממתק לשבת פרשת נח תשע"ט 2018

כאשר התמנה רבי לוי יצחק להיות אב בית הדין בברדיטשוב, קבע עם פרנסי העיר שלא יטרידו אותו לכל אספה מאספות הקהל. רק כאשר ירצו לתקן מנהג חדש בעיר יזמינו אותו, אבל לא על מנהגים ישנים.
באחד הימים התאספו ראשי העדה להנהיג מנהג ותקנה חדשה בעיר, שלא להרשות יותר לעניים לחזר על הפתחים ולבקש נדבה בפתחי הבתים, אלא פעם בחודש ייתנו צדקה לעניים מתוך קופת הקהל. מכיוון שהייתה זו תקנה חדשה, הזמינו גם את הרבי אל האספה.
הרבי הגיע לאסיפה כששמע את דבר התקנה החדשה אמר:
"אחיי, הלא כבר ביקשתי מכם כי על מנהג ותקנה ישנה שלא להטריח לבוא".
אמרו לו: "רבנו, הלא זו תקנה חדשה".
השיב להם הרבי: "טועים אתם, לא תקנה חדשה זו, אלא מנהג עתיק יומין הוא – עוד מימי סדום ועמורה. גם שם לא נתנו לעני לחזור על הפתחים, ואם כך, הרי זו תקנה ישנה נושנה!"
דברים אלה נכנסו אל לבבות השומעים. היו אלה דברים היוצאים מן הלב, ובשל כך נכנסו אל הלב ועשו את פעולתם לטובה.

*

בפרשת השבוע נח אנחנו קוראים על נח והמבול בסוף הפרשה אנחנו קוראים על לידתו של אברהם אבינו,
המשנה במסכת אבות אומרת "עשרה דורות מאדם ועד נח להודיע כמה ארך אפים לפנין שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול" כל הדורות עשו נגד רצון ה' והקב"ה חיכה בסבלנות עד שהגדישו את הסאה והביא עליהם מבול, ואז ממשיכה המשנה "עשרה דורות מנוח ועד אברהם להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם" שוב עשרה דורות שלא עושים את רצון השם אבל כאן השם לא מביא מבול אלא נותן שכר לאברהם אבינו.

יש כאן שני דברים לא מובנים א. למה אצל נוח הם מקבלים מבול ואצל אברהם אין מבול? וב. איזה שכר אברהם מקבל על חשבון אנשים שלא קיימו את רצון השם?
מסביר על כך הרבי מליובאוויטש שדור המבול עיקר החטא שלהם היה בין אדם לחברו, הם השחיתו את דרכם ולכן קיבלו את עונשם כאן בעולם הזה, ונח גם לא ניסה לקרבם ולהראות להם את הדרך הנכונה ולכן הם הושמדו והוא לא קיבל שום שכר שלהם, לעומתם דור הפלגה שהיה אחרי המבול נלחמו בהשם אבל בין אדם לחברו כן היו בסדר ועל כך נוצר שכר רק שהם לא היו ראויים לו ולכן אברהם שניסה לקרב אותם זכה בכל השכר שהם יצרו.
מה שאנחנו צריכים ללמוד זה שאדם לא יכול להגיד אני את נפשי הצלתי והעיקר שאני בסדר אלא צריך להיות אכפת לנו מסביבתנו כשאנחנו רואים מישהו שעושה משהו לא טוב ויש בידינו לקרבו להשם ולהרחיקו מהרע עלינו לעשות את זה מתוך אהבה אמיתית כמו אברהם אבינו.

יהי רצון שנזכה להפיץ את דרך הטוב והישר בעולם ולהיות חלק מתיקון העולם לקראת גאולה שלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך !

 

פרשת נח וגזל

 

לקרוא עוד דברי תורה קצרים על פרשת נח לחצו כאן

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
קטגוריות
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
תניא גדולה בקטנה לוגו שקוף
תניא גדולה בקטנה

תניא גדולה בקטנה פרקים 1 עד 5

צבי וילור צידון ויוסף סגל מתחילים לימוד בספר התניא. כל פרק נמשך בערך 22 דקות. פרק חדש של תניא גדולה בקטנה כל יום שני ורביעי ניתן להאזין או לראות את השיעורים באתרים אלה אמזון פודקאסט אפל

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט החזון איש
מר חשוון

ציטוטים, סיפורים ומשפטים מחזקים החזון איש – הילולא ט"ו חשוון

הרב אברהם ישעיהו קַרֶלִיץ (י"א בחשוון תרל"ט, 7 בנובמבר 1878 – ט"ו בחשוון תשי"ד, 24 באוקטובר 1953), המכונה "החזון איש" על שם סדרת ספריו. היה מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20. ממעצבי דרכה של

לחץ כאן להמשיך לקרוא
לומדים עשרת הדברות אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם
10 הדברות

10 הדברות – הדיברה הראשונה אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם

פרלמנט ניו יורק לומד על עשרת הדברות. נתחיל השבוע סדרה חדשה על 10 הדברות עשרת הדברות הם עשרה ציוויים אלוקיים אותם נתן הקב"ה לעם ישראל במעמד הר סיני והם מופיעים בתורה פעמים בעשרת הדברות כלולים הן ציוויים יסודיים ביותר ביהדות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תהילים
הפתגם היומי

בס"ד ציטוטים יפים מהתנ"ך

אוסף משפטים מחזקים וציטוטים יפים מהתנך מוכנים להפצה. "וגר זאב עם כבש" בנבואת ישעיהו הנביא נאמר וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נהג בם. המשמעות הפשוטה של יעוד

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם
הפתגם היומי

קנאה – ציטוטים, משפטים מחזקים ודברי תורה לשיתוף והפצה

דברי תורה ציטוטים, באנרים משפטים מחזקים על קנאה אנא שתפו! בשיר השירים שלמה המלך כותב " קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה"מבין כל הרגשות הרבים המציפים את לב האדם רגש הקנאה ידוע בעוצמתו השלילית המכלה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב עובדיה יוסף
מר חשוון

הרב עובדיה יוסף – ציטוטים, משפטים מחזקים היסטוריה ועוד – הילולא ג חשון

ג' בחשון יום ההילולה של הרב עובדיה יוסף, (י"א בתשרי תרפ"א – ג' חשוון תשע"ד) היה הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, ממנהיגה ופוסקיה הבולטים של היהדות הספרדית בדורנו. מכונה בקרב הציבור הספרדי בתואר "מרן". תולדות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ברכה לראש חודש
מרחבי הרשת ניו יורק

ברכות ותפילות לראש חודש

ראש חודש מגיע אתם רוצים לשלוח ברכה מיוחדת או תפילה לראש החודש? כנסו! מותר ורצוי להוריד ולשתף ולהפיץ את כל מה שבדף הזה נתחיל מתפילה מאת הבן איש חי זצ"ל לראש חודש ברכה לראש חודש הצטרפו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הרב לאו דבר תורה קצר
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים של הרב ישראל מאיר לאו

הרב ישראל מאיר לאו – משפטים ציטוטים ודברי תורה קצרים מוכנים להפצה "ציוני זה מי שאוהב את ארץ ישראל ומי שרואה בה את ביתו ועתידו. אני לא עזבתי את הגולה בשביל לשוב אליה, לעולם. כל ילדיי

לחץ כאן להמשיך לקרוא
סוכות
סוכות

ברכות ותפילות לסוכות

חג סוכות – ברכה ותפילה לחג מוכן להפצה ושיתוף ברשתות החברתיות וכו סטטוסים לפייסבוק אינסטגרם וואטסאפ לחג הסוכות בס"ד ברכה לסוכות, הסוכה מסמלת את החיבוק של הקב"ה בעזרת השם שנזכה כל השנה לחיבוק חם ואוהב מהקב"ה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הילולא האדמו"ר מהר"ש
תשרי

יג תשרי – הילולה רבי שמואל שניאורסון האדמו"ר מהר"ש

י"ג תשרי יום הסתלקות (הילולא) של הצדיק הק' רבי שמואל שניאורסון (ב' באייר ה'תקצ"ד – י"ג בתשרי ה'תרמ"ג; 1834 – 1882), מכונה "האדמו"ר מהר"ש". האדמו"ר הרביעי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד-ליובאוויטש הדליקו נר לצדיק! ערכתי לפניכם 8

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: