משיח בן-דוד בא.

תקציר וסיכום על פרשת נח. עם נגיעות חסידות

פרשת נח

6 שנים לאחר בריאת העולם נולד נח.נקרא בשם זה מאחר יהיה האדם הראשון בעולם שנולד עם אצבעות נפרדות. נח נושא לאישה את נעמה ונולדים לזוג שלושה בנים:שם,חם ויפת.

האנשים בדורו של נח מתדרדרים לשפל מוסרי חסר תקדים עריות,עבודת אלילים,שנאה ושוד היו מעשים שבכל יום. ה' החליט להחריב את העולם ולהשמיד את האנושות ע"י מבול ולהציל את נח ומשפחתו בלבד (היחידים שמתנהגים בצורה אנושית ומוסרית),לכן מצווה הקב"ה את נח לבנות תיבה,אך מבקש ממנו לבנות אותה באיטיות מוגזמת,120 שנה!!!מדוע? שאולי בזמן הזה מישהו בודד או הדור כולו ישתכנע מהשיחות והשיכנועים של נח בענין המבול ויספיק לעשות תשובה ובכך תתבטל הגזירה. אך זה לא קרה :(נח מסיים לבנות את התיבה,ה' שולח את כל החיות מכל רחבי העולם , 7 זוגות של חיות טהורות וחיות טמאות בשנת 1656 לבריאת העולם בחודש חשון המבול מתחיל.

המבול

במשך 40 יום ו40 לילה יורד המבול ללא הפסקה,נפתחים מעיינות תהום וגם מהם זורמים מים ללא הפסקה ומשמידים כל יצור חי מעל פני כדור הארץ,אנשים חיות וכד. לאחר שנה ,האדמה מתייבשת ,ונח יכול לצאת מהתיבה. הוא יוצא עם משפחתו משחרר את כל החיות,ובונה מזבח כאות תודה לה',הוא מקריב עליו קרבנות וה' נגלה אליו ומבטיח לו,שלא יביא עוד מבול על הארץ לעולם. נח ובניו מתחילים בשיקום העולם ונוטעים כרם,מייצרים ממנו יין ו בעקבות כך נח משתכר ומתחלל כבודו. חם בנו הבכור ,סופג מאביו לאחר מכן קללה בעקבות התנהגותו הלא נאותה. אך שני בניו הנותרים ששמרו על כבוד אביהם זוכים לברכה.

מגדל בבל

לאחר כמה דורות מגיעים אנשים שמחליטים למרוד בה' בעזרת בנין גבוה,ה' מבלבל את שפתם,כל אחד מהם מתחיל לדבר בשפה שונה (מה שעד כה לא היה בנמצא כולם דברו שפה אחת) כתוצאה מכך הם מתחילים לריב ומגדל בבל קורס. בסוף הפרשה אנו מתוודעים לאברם אבי האומה היהודית שגילה את מציאות ה' בגיל צעיר מאוד ומאז לא הפסיק לפרסם את שם ה' בעולם. תחילת דרכו היא בחרן הוא נולד וגר שם ומנסה בכל כוחו למגר את אמונת האנשים באלילים ולגרום להם להאמין בה',אשתו שרי עוזרת לו בכך בכל דרך אפשרית. ואז מבקש ממנו ה' לעזוב הכל ו…. המשך יבוא.

 

 

דברי תורה קצרים לפרשת נח

מסרון פרשת נח
מרגיש שהעולם מושחת? תלמד מנח! כשכולם שחו עם זרם השחיתות, נח שחה נגד הזרם והיה "צדיק תמים". הם טבעו בזרם המבול, והוא ניצל. זכור: רק מי ששוחה נגד הזרם יכול להגיע למקור המים.

 

לפני כשבועיים נפטר ד"ר משה רוטשילד, מייסד המרכז הרפואי מעייני הישועה בבני ברק. בדרכו להגשמת חזונו, ביקר ד"ר רוטשילד בניו יורק אצל הרבי, וביקש את ברכתו. הרבי העניק לו צ'ק פתוח כתרומה, בתוספת בקשה כי המקום לא ייקרא בית חולים, כפי שנהגו לכנות זאת באותם ימים, אלא בית רפואה, מתוך תפיסה כי למילים יש כוח אדיר ולכן רצוי שמבקרי המרכז לא יחושו שהם במקום של חולי, אלא במקום שמטרתו לנצח ולרפא את החולי. ואכן, על חזית הבניין מתנוססת לראווה הכתובת 'בית רפואה מעייני הישועה'.

מהלך זה נכנס לתודעה וכיום בתי רפואה רבים בארץ ובעולם שינו את התפיסה ומציגים עצמם כמרכזים רפואיים ולא כבתי חולים.

?

פרשת נח פותחת במילים טובות ומחמיאות כלפי נח, על מנת להעניק לו את הכוח לשחות נגד הזרם ולהישאר בצדקתו גם שסביבתו אינה כזו, ולקרוא אף לאנשי דורו להיכנס אל התיבה ולשפר את מעשיהם.

הרבי הרביעי בשושלת חב"ד (המהר"ש) אמר פעם כי כולם חושבים שרק צדיק יכול לבקש רחמים ולברך אנשים הזקוקים לכך. אך האמת היא שגם 'יהודי פשוט', יכול להביא ברכה לזולת, אם רק יאמר עליו דברי שבח, באמת ומכל הלב. שכן אלוקים מעוניין באהבה ושבחים שאנו מעניקים זה לזה, אף יותר מאשר בתפילתם של צדיקים.

מילים טובות יכולות להחיות!

"בראשית" היא פרשה שמחה, למרות שהסוף אינו "נעים" כל כך; "נח" – המבול, אך סוף-שבוע שמח: לידת אברהם אבינו; פרשת "לך" היא השבוע השמח באמת, בכל יום מימי השבוע 'חיים' עם אברהם אבינו, הראשון שמסר נפשו על פרסום אלוקות בעולם. ומסירות הנפש שלו הוריש אברהם אבינו בירושה לכל ישראל.

הצלה-מטרדות-הפרנסה-פרשת-נח

כדי להינצל ממי המבול, הרומזים על "טרדות הפרנסה והמחשבות בענייני העולם הזה צריך "לבוא" להיכנס אל התיבה" – תיבות התורה והתפלה. 

ב"ה סיפור חסידי לפרשת נח

ממתק לשבת פרשת נח תשע"ט 2018

כאשר התמנה רבי לוי יצחק להיות אב בית הדין בברדיטשוב, קבע עם פרנסי העיר שלא יטרידו אותו לכל אספה מאספות הקהל. רק כאשר ירצו לתקן מנהג חדש בעיר יזמינו אותו, אבל לא על מנהגים ישנים.
באחד הימים התאספו ראשי העדה להנהיג מנהג ותקנה חדשה בעיר, שלא להרשות יותר לעניים לחזר על הפתחים ולבקש נדבה בפתחי הבתים, אלא פעם בחודש ייתנו צדקה לעניים מתוך קופת הקהל. מכיוון שהייתה זו תקנה חדשה, הזמינו גם את הרבי אל האספה.
הרבי הגיע לאסיפה כששמע את דבר התקנה החדשה אמר:
"אחיי, הלא כבר ביקשתי מכם כי על מנהג ותקנה ישנה שלא להטריח לבוא".
אמרו לו: "רבנו, הלא זו תקנה חדשה".
השיב להם הרבי: "טועים אתם, לא תקנה חדשה זו, אלא מנהג עתיק יומין הוא – עוד מימי סדום ועמורה. גם שם לא נתנו לעני לחזור על הפתחים, ואם כך, הרי זו תקנה ישנה נושנה!"
דברים אלה נכנסו אל לבבות השומעים. היו אלה דברים היוצאים מן הלב, ובשל כך נכנסו אל הלב ועשו את פעולתם לטובה.

*

בפרשת השבוע נח אנחנו קוראים על נח והמבול בסוף הפרשה אנחנו קוראים על לידתו של אברהם אבינו,
המשנה במסכת אבות אומרת "עשרה דורות מאדם ועד נח להודיע כמה ארך אפים לפנין שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול" כל הדורות עשו נגד רצון ה' והקב"ה חיכה בסבלנות עד שהגדישו את הסאה והביא עליהם מבול, ואז ממשיכה המשנה "עשרה דורות מנוח ועד אברהם להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם" שוב עשרה דורות שלא עושים את רצון השם אבל כאן השם לא מביא מבול אלא נותן שכר לאברהם אבינו.

יש כאן שני דברים לא מובנים א. למה אצל נוח הם מקבלים מבול ואצל אברהם אין מבול? וב. איזה שכר אברהם מקבל על חשבון אנשים שלא קיימו את רצון השם?
מסביר על כך הרבי מליובאוויטש שדור המבול עיקר החטא שלהם היה בין אדם לחברו, הם השחיתו את דרכם ולכן קיבלו את עונשם כאן בעולם הזה, ונח גם לא ניסה לקרבם ולהראות להם את הדרך הנכונה ולכן הם הושמדו והוא לא קיבל שום שכר שלהם, לעומתם דור הפלגה שהיה אחרי המבול נלחמו בהשם אבל בין אדם לחברו כן היו בסדר ועל כך נוצר שכר רק שהם לא היו ראויים לו ולכן אברהם שניסה לקרב אותם זכה בכל השכר שהם יצרו.
מה שאנחנו צריכים ללמוד זה שאדם לא יכול להגיד אני את נפשי הצלתי והעיקר שאני בסדר אלא צריך להיות אכפת לנו מסביבתנו כשאנחנו רואים מישהו שעושה משהו לא טוב ויש בידינו לקרבו להשם ולהרחיקו מהרע עלינו לעשות את זה מתוך אהבה אמיתית כמו אברהם אבינו.

יהי רצון שנזכה להפיץ את דרך הטוב והישר בעולם ולהיות חלק מתיקון העולם לקראת גאולה שלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך !

 

פרשת נח וגזל

 

לקרוא עוד דברי תורה קצרים על פרשת נח לחצו כאן

 

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

פרשת נח – תקציר | סיכום | קיצור | וידאו וטקסט על פרשת השבוע

עוד פוסטים דומים

שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
ב ניסן פרשת הנשיאים והילולת צדיקים

ב ניסן

פרשת קרבנות הנשיאים ב' ניסן והילולא דצדיקיא ב ניסן בַּיּוֹם֙ הַשֵּׁנִ֔י הִקְרִ֖יב נְתַנְאֵ֣ל בֶּן־צוּעָ֑ר נְשִׂ֖יא יִשָּׂשכָֽר: הִקְרִ֨ב אֶת־קָרְבָּנ֜וֹ קַֽעֲרַת־כֶּ֣סֶף אַחַ֗ת שְׁלֹשִׁ֣ים וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף

קרא עוד
לימוד חסידות ללג בעומר

לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל

בס"ד שיעור לימוד ל"ג בעומר לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל לימוד מוביל

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: