תתענגו בטעם השבת

הנס שפועל "גדלות" בשבת

שבת שלפני חג הפסח בשם "שבת הגדול" – "לפי שנעשה בו נס גדול" – שבשבת שקודם יציאת בני ישראל ממצרים "לקחו ישראל פסחיהם", ואזי "נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל ושאלום למה זה הם עושין כך", והשיבום ישראל "זבח פסח הוא לה' שיהרוג בכורי מצרים". ומששמעו בכורי מצרים שעתידים הם למות, הלכו לאבותיהם ולפרעה "לבקש מהם שישלחו את ישראל, ולא רצו, ועשו הבכורות עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם" (שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סת"ל, א. ומקורו בתוס' שבת פז, ב ד"ה ואותו).

והנה, פשטות משמעות השם "שבת הגדול" היא שהשבת עצמו הוא גדול, והיינו, שהנס שאירע בשבת זה פעל גדלות גם בגדר השבת שביום זה. ולכאורה הוא פלא, שהרי, פסח מצרים הי' מקחו מבעשור לחודש שחל ביום השבת(כמבואר בטור או"ח סי' תל), אף שלקיחתו קשורה בעשיית כמה מלאכות (עכ"פ דרבנן), כמו קנין ומשא ומתן (ראה מכילתא בא יב, כא ועוד) טלטול בעל חי, הוצאה מרשות לרשות, ביקור ממום.

ויש לומר הביאור בזה:

כתוב (בפ' תשא לא, יג) "את שבתותי תשמרו כי אות היא ביני וביניכם", ופירש רש"י שם "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם כו'", והיינו, שכל ענין השבת היא האות על בחירת הקב"ה בעם ישראל. ובמקום אחר נתבאר בארוכה, שזהו הטעם לזה שכשמחללים שבת על חולה "אין זה קרוי חילול, אדרבה זה קרוי שמירת שבת" (אור החיים הקדוש תשא שם), כי, מאחר שכל ענין השבת הוא האות "שבחרתי בכם", אם כן, במקום פיקוח נפש הרי יום השבת עצמו מחייב שלא לשמור את השבת, כדי לשמור נפש מישראל, שבו בחר ה', ולכך נקרא מעשה זה שמירת שבת.

ומזה מובן לעניננו, שעשיית המלאכות בקשר לקרבן פסח ביום השבת גרמה לידי נס גדול זה, שלא רק שלא הזיקו בכורי מצרים לישראל, אלא אדרבה, שבכורי מצרים עצמם תבעו את גאולת ישראל, עד ש"הרגו הרבה מהם", ונמצא שבמלאכות אלו ובנס זה הי' חיזוק לאות ש"ביני וביניכם".

ולכן נקרא בשם "שבת הגדול", המורה על גדלות בענין השבת, כי דוקא בעשיית מלאכה בשבת לצורך הצלת ישראל, נראה באופן גלוי יותר תוכן ענין השבת, שהיא אות ביני וביניכם – בחירת הקב"ה בבני ישראל.

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 140)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

"שבת הגדול" – "לפי שנעשה בו נס גדול"

עוד פוסטים דומים

שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
ב ניסן פרשת הנשיאים והילולת צדיקים

ב ניסן

פרשת קרבנות הנשיאים ב' ניסן והילולא דצדיקיא ב ניסן בַּיּוֹם֙ הַשֵּׁנִ֔י הִקְרִ֖יב נְתַנְאֵ֣ל בֶּן־צוּעָ֑ר נְשִׂ֖יא יִשָּׂשכָֽר: הִקְרִ֨ב אֶת־קָרְבָּנ֜וֹ קַֽעֲרַת־כֶּ֣סֶף אַחַ֗ת שְׁלֹשִׁ֣ים וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף

קרא עוד
לימוד חסידות ללג בעומר

לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל

בס"ד שיעור לימוד ל"ג בעומר לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל לימוד מוביל

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: