"שבת הגדול" – "לפי שנעשה בו נס גדול"
שבורא עולם יוריק עליכם עם אור נרות שבת שפע רוחני יהודי איכותי ותתענגו בטעם השבת האמיתית

"שבת הגדול" – "לפי שנעשה בו נס גדול"

הנס שפועל "גדלות" בשבת

שבת שלפני חג הפסח בשם "שבת הגדול" – "לפי שנעשה בו נס גדול" – שבשבת שקודם יציאת בני ישראל ממצרים "לקחו ישראל פסחיהם", ואזי "נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל ושאלום למה זה הם עושין כך", והשיבום ישראל "זבח פסח הוא לה' שיהרוג בכורי מצרים". ומששמעו בכורי מצרים שעתידים הם למות, הלכו לאבותיהם ולפרעה "לבקש מהם שישלחו את ישראל, ולא רצו, ועשו הבכורות עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם" (שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סת"ל, א. ומקורו בתוס' שבת פז, ב ד"ה ואותו).

והנה, פשטות משמעות השם "שבת הגדול" היא שהשבת עצמו הוא גדול, והיינו, שהנס שאירע בשבת זה פעל גדלות גם בגדר השבת שביום זה. ולכאורה הוא פלא, שהרי, פסח מצרים הי' מקחו מבעשור לחודש שחל ביום השבת(כמבואר בטור או"ח סי' תל), אף שלקיחתו קשורה בעשיית כמה מלאכות (עכ"פ דרבנן), כמו קנין ומשא ומתן (ראה מכילתא בא יב, כא ועוד) טלטול בעל חי, הוצאה מרשות לרשות, ביקור ממום.

ויש לומר הביאור בזה:

כתוב (בפ' תשא לא, יג) "את שבתותי תשמרו כי אות היא ביני וביניכם", ופירש רש"י שם "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם כו'", והיינו, שכל ענין השבת היא האות על בחירת הקב"ה בעם ישראל. ובמקום אחר נתבאר בארוכה, שזהו הטעם לזה שכשמחללים שבת על חולה "אין זה קרוי חילול, אדרבה זה קרוי שמירת שבת" (אור החיים הקדוש תשא שם), כי, מאחר שכל ענין השבת הוא האות "שבחרתי בכם", אם כן, במקום פיקוח נפש הרי יום השבת עצמו מחייב שלא לשמור את השבת, כדי לשמור נפש מישראל, שבו בחר ה', ולכך נקרא מעשה זה שמירת שבת.

ומזה מובן לעניננו, שעשיית המלאכות בקשר לקרבן פסח ביום השבת גרמה לידי נס גדול זה, שלא רק שלא הזיקו בכורי מצרים לישראל, אלא אדרבה, שבכורי מצרים עצמם תבעו את גאולת ישראל, עד ש"הרגו הרבה מהם", ונמצא שבמלאכות אלו ובנס זה הי' חיזוק לאות ש"ביני וביניכם".

ולכן נקרא בשם "שבת הגדול", המורה על גדלות בענין השבת, כי דוקא בעשיית מלאכה בשבת לצורך הצלת ישראל, נראה באופן גלוי יותר תוכן ענין השבת, שהיא אות ביני וביניכם – בחירת הקב"ה בבני ישראל.

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 140)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות