תתענגו בטעם השבת

"שבת הגדול" – "לפי שנעשה בו נס גדול"

הנס שפועל "גדלות" בשבת

שבת שלפני חג הפסח בשם "שבת הגדול" – "לפי שנעשה בו נס גדול" – שבשבת שקודם יציאת בני ישראל ממצרים "לקחו ישראל פסחיהם", ואזי "נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל ושאלום למה זה הם עושין כך", והשיבום ישראל "זבח פסח הוא לה' שיהרוג בכורי מצרים". ומששמעו בכורי מצרים שעתידים הם למות, הלכו לאבותיהם ולפרעה "לבקש מהם שישלחו את ישראל, ולא רצו, ועשו הבכורות עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם" (שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סת"ל, א. ומקורו בתוס' שבת פז, ב ד"ה ואותו).

והנה, פשטות משמעות השם "שבת הגדול" היא שהשבת עצמו הוא גדול, והיינו, שהנס שאירע בשבת זה פעל גדלות גם בגדר השבת שביום זה. ולכאורה הוא פלא, שהרי, פסח מצרים הי' מקחו מבעשור לחודש שחל ביום השבת(כמבואר בטור או"ח סי' תל), אף שלקיחתו קשורה בעשיית כמה מלאכות (עכ"פ דרבנן), כמו קנין ומשא ומתן (ראה מכילתא בא יב, כא ועוד) טלטול בעל חי, הוצאה מרשות לרשות, ביקור ממום.

ויש לומר הביאור בזה:

כתוב (בפ' תשא לא, יג) "את שבתותי תשמרו כי אות היא ביני וביניכם", ופירש רש"י שם "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם כו'", והיינו, שכל ענין השבת היא האות על בחירת הקב"ה בעם ישראל. ובמקום אחר נתבאר בארוכה, שזהו הטעם לזה שכשמחללים שבת על חולה "אין זה קרוי חילול, אדרבה זה קרוי שמירת שבת" (אור החיים הקדוש תשא שם), כי, מאחר שכל ענין השבת הוא האות "שבחרתי בכם", אם כן, במקום פיקוח נפש הרי יום השבת עצמו מחייב שלא לשמור את השבת, כדי לשמור נפש מישראל, שבו בחר ה', ולכך נקרא מעשה זה שמירת שבת.

ומזה מובן לעניננו, שעשיית המלאכות בקשר לקרבן פסח ביום השבת גרמה לידי נס גדול זה, שלא רק שלא הזיקו בכורי מצרים לישראל, אלא אדרבה, שבכורי מצרים עצמם תבעו את גאולת ישראל, עד ש"הרגו הרבה מהם", ונמצא שבמלאכות אלו ובנס זה הי' חיזוק לאות ש"ביני וביניכם".

ולכן נקרא בשם "שבת הגדול", המורה על גדלות בענין השבת, כי דוקא בעשיית מלאכה בשבת לצורך הצלת ישראל, נראה באופן גלוי יותר תוכן ענין השבת, שהיא אות ביני וביניכם – בחירת הקב"ה בבני ישראל.

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 140)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

"שבת הגדול" – "לפי שנעשה בו נס גדול"

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד