כבד את אביך ואת אימך

רבי שמעון בר יוחאי- משפטים וציטוטים לכבוד ל"ג בעומר ודבר תורה קצרצר

הפתגם היומי לכבוד ל"ג בעומר – רבי שמעון בר יוחאי

אנא שתפו לזיכוי הרבים

לגלות את הסוד

רבי שמעון בר יוחאי שלח את בנו אלעזר להתברך משני חכמים, שברכו אותו, לתדהמתו, בברכה הבאה (נוסח חלקי):
"תזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס ויהא שולחנך מבולבל".
הוא חזר מאוכזב לאביו והתלונן שקיבל קללה במקום ברכה.

חייך רבי שמעון ואמר לו "ברכות גדולות בירכו אותך":
"תזרע ולא תקצור" הכוונה שתביא ילדים לעולם וחלילה לא ימותו על פניך;
"תכניס ולא תוציא" – שיתחתנו בניך וייכנסו כלותיך לביתך (כנהוג באותם ימים) ולא תוציאו לעולם;
וכן "שתוציא" את בנותיך שיתחתנו, "ולא תחזיר" לעולם כי נישואיהן יהיו מוצלחים;
"ויהא שולחנך מבולבל" – מרעש הילדים…

כיצד פיצח רשב"י את הקוד המיוחד של הברכות הסמויות?

האש החיובית של ל"ג בעומר מסמלת את האור שהביא רשב"י לעולם, באמצעות תורת הסוד והקבלה, עליה מושתתת תורת החסידות בת ימינו, האור שמגלה את כל הסודות, וגם נובע מהם.

הדבר נרמז בערך המספרי הזהה של המילים 'אור' ו'רז' (=207). כשאנו מגלים את ה סוד הטמון בדבר מסוים, לפתע הוא מקבל אור ומשמעות חדשה.

רשב"י וממשיכי דרכו העניקו לנו את היכולת להתבונן בטוב הקיים בנו, בזולת, ובכל דבר בבריאה, ולהציפו החוצה, וכך להפוך 'גולה' ל'גאולה'.

" ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

"שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא"

רבי-שמעון-בר-יוחאי-רשב"י-ציטוט-על-אוכל

מסרון השבוע – ל"ג בעומר
צאו מהמערה

הילד חזר מהגן ובפיו השיר "פעם אחת היה צדיק רבי שמעון שמו, התחבא במערה יחד עם בנו… במירון, שם רבי שמעון, אדוננו בר יוחאי".

רבי שמעון בר יוחאי התחבא כידוע במערה ביחד עם בנו רבי אלעזר במשך 12 שנים, בשנים אלו הם התעלו בתורה וברוחניות והיו מנותקים לגמרי מהחיים הגשמיים.

עברו 12 שנה על רבי שמעון ורבי אלעזר במערה. יום אחד, עמד אליהו הנביא בפתח המערה ואמר: "מי יודיע לו, לבר יוחאי, שמת הקיסר והתבטלו גזירותיו"? שמעו זאת רבי שמעון ורבי אלעזר ויצאו מן המערה.

ביציאתם, ראו אנשים חורשים וזורעים את שדותיהם. תמהו לעצמם ואמרו: "האם אנשים אלו מניחים חיי עולם, את לימוד התורה, ועוסקים בחיי שעה – חרישה וזריעה"? וכל מקום בו היו נותנים את עיניהם, היה נשרף.

יצאה בת קול מן השמים ואמרה: "להחריב את עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם"!

שבו למערה, וישבו שם 12 חודש נוספים. חודש כנגד כל שנה ובחודשים אלו למדו איך לקחת את כל הרוחניות שלמדו ולהוריד אותה לעולם המעשה, עם תום השנה, יצאו מהמערה, בערב שבת, ראו זקן כשהוא רץ ובידיו שני הדסים. שאלוהו: "הדסים אלו בידיך, למה הם"? ענה להם: "לכבוד שבת קודש". שאלוהו שוב: "ולמה אינך מסתפק רק בהדס אחד"? השיב להם: "נאמר בתורה "זכור את יום השבת לקדשו" וכן "שמור את יום השבת לקדשו". לפיכך נטלתי הדס אחד כנגד "זכור", והשני כנגד "שמור". אמר רבי שמעון לבנו: "ראה, כמה חביבין המצוות על ישראל"! והם למדו איך אפשר לקחת הדס גשמי ולעשות ממנו מצווה רוחנית.W

כל אחד צריך לפעמים להיכנס ל"מערה". להתעלות מהחומר, להתנתק מהגשמיות. אם זה יום שבת, תפילה עם כוונה, או לימוד תורה מעמיק.

אך כשאתה יוצא, אל תשרוף את העולם שסביבך. לא כולם עלו כמוך, והם חיים בעולם אחר. במקום לשרוף, נסה לתקן ולהשפיע בעולם.

בסופו של דבר, רבי שמעון הביא שפע ענק ושמחה גדולה לעולם. שיהיה לנו ל"ג בעומר שמח!

 • "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה" (נדרים מט ע"ב)
רבי-שמעון-בר-יוחאי-משפט

"קשה תרבות רעה
בתוך ביתו
של אדם
יותר
ממלחמת גוג ומגוג"

רבי שמעון בר יוחאי-רשב"י

רבי-שמעון-בר-יוחאי-גוג-ומגוג

שיעור וידיאו על רשב"י ולג בעומר

"כל הקובע
מקום לתפלתו
אויביו נופלים
תחתיו"

רבי שמעון בר יוחאי

רבי-שמעון-בר-יוחאי-ללג-בעומר

"גדול אונאת דברים
מאונאת ממון שזה
נאמר בו ויראת מאלהיך
וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך"

רבי שמעון בר יוחאי

רבי-שמעון-בר-יוחאי-הפתגם-היומי

אנא שתפו לזיכוי הרבים

ממתק לשבת פרשת אחרי מות – קדושים תש"פ 2020

רבי שמעון בר יוחאי התחבא כידוע במערה ביחד עם בנו רבי אלעזר במשך 12 שנים, בשנים אלו הם התעלו בתורה וברוחניות והיו מנותקים לגמרי מהחיים הגשמיים.

עברו 12 שנה על רבי שמעון ורבי אלעזר במערה. יום אחד, עמד אליהו הנביא בפתח המערה ואמר: "מי יודיע לו, לבר יוחאי, שמת הקיסר והתבטלו גזירותיו"? שמעו זאת רבי שמעון ורבי אלעזר ויצאו מן המערה.
ביציאתם, ראו אנשים חורשים וזורעים את שדותיהם. תמהו לעצמם ואמרו: "האם אנשים אלו מניחים חיי עולם, את לימוד התורה, ועוסקים בחיי שעה – חרישה וזריעה"? וכל מקום בו היו נותנים את עיניהם, היה נשרף.
יצאה בת קול מן השמים ואמרה: "להחריב את עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם"!
שבו למערה, וישבו שם 12 חודש נוספים. חודש כנגד כל שנה ובחודשים אלו למדו איך לקחת את כל הרוחניות שלמדו ולהוריד אותה לעולם המעשה, עם תום השנה, יצאו מהמערה, בערב שבת, ראו זקן כשהוא רץ ובידיו שני הדסים. שאלוהו: "הדסים אלו בידיך, למה הם"? ענה להם: "לכבוד שבת קודש". שאלוהו שוב: "ולמה אינך מסתפק רק בהדס אחד"? השיב להם: "נאמר בתורה "זכור את יום השבת לקדשו" וכן "שמור את יום השבת לקדשו". לפיכך נטלתי הדס אחד כנגד "זכור", והשני כנגד "שמור". אמר רבי שמעון לבנו: "ראה, כמה חביבין המצוות על ישראל"! והם למדו איך אפשר לקחת הדס גשמי ולעשות ממנו מצווה רוחנית.

*

בפרשתנו מסופר על כך שהקב"ה מורה למשה לצוות את אהרן "ואל יבוא בכל עת אל הקודש" שלא בכל יום אפשר להכנס אל קודש הקודשים בבית המקדש, אבל התורה אומרת שהציווי הזה נאמר למשה "אחרי מות שני בני אהרן" מסביר רש"י למה מזכירה התורה שזה נאמר אחרי מותם של בני אהרן משל מחולה שהוזהר על ידי הרופא "אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב" אחר כך בא רופא נוסף והזהיר אותו דבר "אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב" אבל הרופא הזה הוסיף כדי שלא תמות כמו שמת אותו אחד שעשה את זה, האזהרה של השני תהיה הרבה יותר יעילה כי היא ממחישה לחולה את הסכנה.

למה אהרן היה צריך במצווה הזו המחשה יותר ממצוות אחרות, אפשר להבין מתוך המשל, החולה יש לו חום גבוה ובהרגשה שלו הוא רוצה לאכול משהו קר כדי לקרר את גופו ולכן ממחיש לו הרופא מה יכול לקרות אם לא ישמע לו.
כך גם אהרן שבאופן טבעי נמשך אל קודש הקודשים בגלל התשוקה שלו לאלוקות ועל כך אומר לו הקב"ה "ואל יבוא בכל עת אל הקודש" בגלל הרצון החזק שלו להתנתק מהגשמיות ולהתחבר להשם ממחישים לו את העניין בכך שמזכירים לו מה קרה לבניו כשהיו באותו מצב של רצון להדבק בשכינה.
המסר אלינו הוא, שמצד אחד ברור שהשאיפה של יהודי צריכה להיות דבקות מוחלטת בקב"ה אבל אז יכול לבוא היצר ולומר לאדם "בא תתנתק לגמרי מהעולם ותתחבר לרוחניות" והתורה מלמדת אותנו שעלינו לחיות בעולם גשמי ולקיים את רצונו של הקב"ה דווקא במעשים הגשמיים וכך נהיה הכי מחוברים אליו.

יהי רצון שנזכה להידבק בקב"ה מתוך ביטול מוחלט של הרצונות האישיים שלנו ונזכה לגאולה אמיתית ושלימה בקרוב ממש.
שבת שלום ומבורך!

ציטוט רבי שמעון בר יוחאי
"גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך" (בבא מציעא נח, ב)
ציטוט של רבי שמעון בר יוחאי
מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהצבור מתפללין
משפט מחזק של רבי שמעון בר יוחאי
כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו
רבי שמעון בר יוחאי
קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג
ציטוטי רשב"י רבי שמעון בר יוחאי
הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם
ל"ג בעומר הלכות ומנהגים

לא מתחתנים בתקופה הזו של השנה, ומסביב אפשר לראות הרבה אנשים מזוקנים, כי הם לא מסתפרים ומתגלחים. אלה חלק ממנהגי האבלות של ספירת העומר.

בתקופה הזו, כך מספרים לנו חז"ל, 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא נפטרו, כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. לצערנו, אי אפשר להגיד שספירת העומר של שנת תשפ"א מצטיינת בכבוד הדדי. אז למה בל"ג בעומר – הערב – מפסיקים להתאבל? מה המסר של היום הזה, מעבר למדורות, למרשמלו ולתפוחי האדמה?

זהו יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, הדמות המזוהה יותר מכל עם תורת הסוד, עם הקבלה, עם ספר הזוהר. ביום הזה נזכרים ברובד הנסתר של התורה, בפנימיות שלה, נזכרים כמה היא עמוקה וקדושה.

ואיך זה עוזר לנו לכבד זה את זה? ובכן, פרשנינו מסבירים זאת כך: ההבנה שיש סוד, שיש משהו גדול ומרומם יותר מאיתנו – גורמת לענווה, מזיזה את האגו הצידה. ככל שמעמיקים בתורה, מגלים שבכל אחד יש צלם אלוקים, ורואים איך כל אחד הוא חלק חשוב ויקר מהבריאה.

רואים איך הדברים החיצוניים שמפרידים בינינו הם שוליים לעומת הרובד הפנימי, הנשמה. ככל שלומדים יותר – מבינים שצריך לאהוב את הזולת, שאסור לזלזל באיש. אני ממש לא מבינה בתורת הסוד, אבל בכל פעם שפגשתי צדיק, אדם גדול באמת, ראיתי כמה נפלא היחס שלו לאנשים קטנים ממנו. הלוואי עלינו. ל"ג בעומר שמח.

לג בעומר
5/5

4 Responses

 1. בשביל כבוד צריך לעבוד


  נתן ילין מור, היה עיתונאי וסופר שהחזיק בדעות שמאל רדיקליות. מכיון שהיה כותב גם בשפת האידיש הציע לו גרשון יעקבסון, חסיד חב"ד שהיה כתב ידיעות אחרונות בניו יורק ועורך העיתון באידיש 'דער אלגעמיינער זשרונאל', לכתוב טור בעיתון.
  פעם ביקר נתן ילין מור בניו יורק וחברו לקח אותו לרבי מליובאוויטש. במוצאי שמחת תורה הם עברו לפני הרבי בעת חלוקת 'כוס של ברכה', ואחר שהוצג בפני הרבי, הרבי אמר לו: "אני קורא את הטורים שלך בעיתון". נתן נדהם: "הרבי קורא אותי?! האם הרבי מסכים עם מה שאני כותב?!".
  "לא עם כל מה שקוראים צריך להסכים, אבל כיון שאלוקים בירך אותך בכשרון כתיבה עליך להמשיך ולכתוב…" השיב לו הרבי.

  📖
  בפרקי אבות אותם קוראים בשבתות אלה אומרת המשנה "איזהו מכובד? המכבד את הבריות". מכובד לפי הגדרה זו אינו מי שזקוק לקבל כבוד בדמות מחמאות ומחיאות כפיים מהסביבה וממילא ערכו וכבודו תלוי באחרים, אלא דווקא מי שמרשה לעצמו לכבד – לתת מקום ומשקל לדעות אחרות, ובכך מבטא שיש לו כבוד עצמי ובסיסי, והכבוד של זולתו אינו נוגס במקום ובכבוד שלו… אדם כזה אינו נבנה מההקטנה של הזולת אלא להיפך.
  בשבוע הקרוב נציין את יום ל"ג בעומר, בו נעצרה המגיפה בה מתו תלמידיו של רבי עקיבא כיון שלא זכו לנהוג כבוד זה בזה. יום זה, בו מצוינת הילולת רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י), שהיה מהתלמידים שהעמיד רבי עקיבא אחרי המגיפה, הפך לחג של אהבה וכבוד, בו מתכנסים ילדים וילדות יהודיים בכל רחבי העולם למפגנים ומצעדים של אחדות, בסימן "ואהבת לרעך כמוך".

  מהילדים תצמח הישועה!

 2. החיזוק היומי שלי ✍

  הגמרא במסכת שבת מספרת כשיצאו רשב"י ובנו בפעם השנייה מהמערה כל מקום שהיה מכה רבי אלעזר היה מרפא רבי שמעון.
  אמר לו: בני, די לעולם אני ואתה
  מפרשים חז"ל : "מספיק שאני ואתה נלמד תורה, ואין לנו לכעוס על כולם שלא עוסקים בתורה!".
  אך הרב מבאנילא זצ"ל הסביר באופן שונה ומיוחד את הגמרא:
  מסופר שפעם אחת אמר הבעל שם טוב זצ"ל לאחד מתלמידיו שילך לאיש פלוני בכפר פלוני כדי ללמוד ממנו מידות.
  הדבר היה לפלא בעיני התלמיד, כי מי לנו גדול במידות מהבעש"ט ותלמידיו…
  אבל לא הרהר אחר רבו, והלך לכפר ההוא.
  כאשר בא לשם פנה לבית אותו אדם וביקש להתאכסן אצלו.
  בעל הבית קיבלו בספר פנים יפות, ונתן לו כל מחסורו.
  ביקש התלמיד ללמוד את דרכי בעל הבית כאשר ציוהו רבו, וראה שהוא תלמיד חכם וחסיד ובעל מידות טובות, ועוסק תמיד במצוות ובמעשים טובים.
  אך לא מצא בו דבר מיוחד שיצריכו לבוא לכאן ללמדו ממנו .
   תוך כדי שהייתו בביתו, ראה התלמיד שבבית מתאכסן אחד שהיה מושחת במידותיו, והיה קשה בעיניו למה מרשה בעל הבית לאדם כזה להתגורר בביתו?!.
  אבל לא העיז לומר לו מאומה .
  כשנפרד התלמיד מהמארח, הודה לו בכל לבו על הכנסת האורחים הלבבית שזכה לה בביתו. ובתוך דבריו העיר ושאל את בעל הבית: "אמור לי מדוע אתה מחזיק אדם רשע בתוך ביתך?!".
  ענהו בעל הבית בפליאה: "אצלי?!.. לא ידעתי שהוא אדם רשע, ועתה אצווה למשרתי להודיעו שעליו לעזוב את ביתי!.
  אבל תמהה אני עליך – מתי מצאת זמן לעיין במעשי השני. האם כבר גמרת לבדוק את מעשיך?!…"
   הבין התלמיד שלכן שלחו הבעל שם טוב לכפר הזה, כדי שילמד מבעל הבית, שהעיקר צריך לפקח על מעשיו שיהיו כולם טובים בלי נדנוד חטא, ולא כאותם שדואגים על מעשי אחרים ולא על מעשיהם .
  וזה שאמר רשב"י "בני די לעולם!", כלומר, אל לך להתבונן במעשי העולם "אני" קודם אדם צריך לבדוק את ה"אני" את עצמו, ואחרי שסיימת לבדוק ולתקן את עצמך כראוי אז – "אתה" יכול הנך להצביע ולהסתכל במעשיו של השני…

  שבת שלום זיגדון נועם

  לקבלת החיזוק שלחו הודעה ⬇️

  https://wa.me/972528930233

 3. החיזוק היומי שלי✍

  יום ל'ג בעומר הוא יום שאת מסוגלת לדלג מהמקומות הכי נמוכים למקום הכי גבוה !
  לימי הספירה הקדושים יש סקאלה כל יום והגודל שבו.
  ל'ג בעומר הוא "הוד שבהוד"
  "הנתיבות שלום" כותב כי הוא היום הכי נמוך בסקאלה – הכי נמוך !
  ודווקא היום הכי נמוך, הוא היום הכי גבוה.
  האור של רשב"י הוא אור גדול ביותר, ולכן הוא מגיע למקומות הנמוכים ביותר ! ככול שאור הוא גדול יותר, כך הוא חודר למקומות קטנים ומוחבאים יותר. רשב"י הענק שהגיע למדרגה אדירה ועצומה: "כאור החמה מזהיר", מזהיר גדולים על קטנים: מהגודל שלו אליך !
  הוא מגיע למקומות הנמוכים ביותר, האור שלו חודר לפינות הכי חשוכות!
  והוא מתנה שקיבלנו לדור שלנו
  "כדאי הוא רבי שמעון
  לסמוך עליו בשעת הדחק"
  כשדחוק, כשכואב, כשמציק ועצוב, כשהלב שלך לא יכול יותר – רבי שמעון!
  כשאת רוצה להודות – רבי שמעון.
  אמר האדמור מקרלין, שלכל נשמה יש קשר אישי עם רבי שמעון בר יוחאי, ומי שמאמין בכוחו של רבי שמעון
  יקבל חיזוק מרבי שמעון !
  את מדליקה לו נר
  ואומרת לקדוש ברוך הוא:
  "אני מאמינה בכוח של רבי שמעון…".
  מידית תקבלי ישירות חיזוק מרבי שמעון
  חיזוק באמונה, חיזוק לנפש, חיזוק לגוף, חיזוק לילדים חיזוק לחשבון בנק וחיזוק לשלום בית.
  כמה צריך לשמוח בל"ג בעומר – והשמחה שלך עושה נחת רוח ענקית לרשב"י…

  תורתו מגן לנו היא מאירת עיננו, הוא ימליץ טוב עלינו אדוננו בר יוחאי".
  זיגדון נועם

  https://api.whatsapp.com/send?phone=+972528930233&text=היי%20אני%20רוצה%20לקבל%20את%20החיזוק%20היומי%20%20%20%20%20תודה

 4. הערב הילולת קודש הקודשים שיכול לפטור את העולם כולו מין הדין רבי שמעון בר יוחאי זיע"א .רשב"י היה מגדולי התנאים, חי בדור הרביעי לתקופת התנאים. תלמידו של רבי עקיבא. מובא פעמים רבות במשנה בשם "רבי שמעון" סתם. רשב"י היה העיקרי שגילה את תורת הקבלה, והוא וחבורתו חיברו את ספר הזוהר.
  יום ההילולא שלו בל"ג בעומר הוא יום חג לכלל עם ישראל, והמונים עולים בו לציון קברו במירון. הרבי הנהיג תהלוכות ילדים הנערכות בכל רחבי העולם לציון יום הסתלקותו.
  תולדות חיים
  רשב"י היה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא למד מפיו תורה בעת שנחבש על ידי הרומאים בבית האסורים Kאחר המגיפה שפרצה בין תלמידיו של רבו, כעונש על כך שלא נהגו כבוד דיו בין האחד לרעהו, מתו תלמידי רבי עקיבא, ונותרו חמישה תלמידים – ביניהם רשב"י
  על סמיכתו של רבי שמעון בידי רבו – רבי עקיבא, מסופר, שבתחילה ניגש רבי עקיבא לסמוך את רבי מאיר שהגיע ביחד עם רבי שמעון, ולפליאתו של רבי שמעון על כך שרבו בחר להתחיל עם רבי מאיר, ענה רבי עקיבא "דייך שאני ובוראך מכירין כוחך", היינו שאת ערך מעלתו הפנימית יכולים לזהות רק רבו, והקב"ה.
  הסתתרותו במערה
  באסיפת כמה חכמים עם רבי יהודה, רבי יוסי ויהודה בן גרים, דנו אודות מעשי השלטון הרומי: "פתח ר' יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. ר' יוסי שתק. נענה רשב"י ואמר: כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמם – תיקנו שווקים להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס". כשנודע הדבר לשלטון גזרו על רשב"י מיתה.
  רשב"י ברח עם בנו רבי אלעזר והסתתרו בבית המדרש, ואחר כך עברו להסתתר במערה, מחשש שיענו את אשתו ותגלה את מקום מחבואו. באופן ניסי צמח על פתח המערה עץ חרובים ונבע מעיין מים, עבור מחייתם. רשב"י ובנו הסתתרו במערה במשך שתים עשרה שנים, עד שאליהו הנביא הודיע להם על מות הקיסר, ויצאו מהמערה. ביציאתם כשראו אנשים העוסקים בעבודת האדמה במקום בלימוד התורה, כעסו ואמרו: "מניחין חיי עולם, ועוסקין בחיי שעה?" ומקפידתם נשרפו האנשים שפגשו. בת קול החזירה אותם למערה. לאחר שנה נוספת, ה-13, בת קול קראה להם לצאת מהמערה. רבי אלעזר המשיך להכות אנשים בקפידתו, ואביו רשב"י ריפא אותם, ומנע את בנו מכך. כאשר ראו יהודי מהדר במצוות שקנה שתי אגודות הדסים לשבת, נחה דעתו של רבי אלעזר.
  לאחר יציאתו מהמערה חיפש רשב"י כיצד לתקן משהו בעולם. הוא הגיע לטבריה, וכיוון שהעיר היתה בנויה על בית החיים והכהנים לא ידעו היכן מותר להם לעבור, הוא טיהר את העיר מעצמות מתים על ידי חפירה בכל העיר לחיפוש מתים.
  הסתלקותו
  ביום פטירתו בל"ג בעומר כינס כמה מתלמידיו למעמד מיוחד, בו גילה להם סודות כמוסים בתורת הקבלה, מה שלא גילה לתלמידיו כל ימי חייו. בתורת החסידות מוסבר שהסודות שגילה בימי חייו היו מבחינת "נשמתא דאורייתא" – נר"נ שבתורה, והסודות שגילה ביום הסתלקותו היו פנימיות הסודות של ימי חייו, מבחינת "נשמתא לנשמתא" – חיה יחידה שבתורה
  בתורת החסידות מבואר שהקשר של רשב"י לקב"ה במשך כל ימיו היה בדרגה של התקשרות, מדרגה המבטאת קשר פנימי בין שני דברים (ולא רק חיצוני כמו דביקות). קשר זה הגיע בזכות עיסוקו בפנימיות התורה, המגלה כיצד יהודי קשור בפנימיות נשמתו לקב"ה כל הזמן, אפילו כשהוא עוסק בחלק הנגלה שבתורה. אך היות שגם קשר כזה מבטא יחס בין שני דברים שמתקשרים – רשב"י לא הסתפק בכך, ושאף לקשר בדרגת אחדות, גילוי כיצד נשמתו היא "אחד" עם הקב"ה על ידי היחידה שבנפש (אף ללא הצורך בהתקשרות דרך התורה); ולאחדות זו הצליח להגיע בשלימות ביום הסתלקותו
  באותו זמן היה שרוי בשמחה גדולה, ופניו האירו, וציווה שביום זה יחגגו לדורות את יום שמחתו. באמרו את הפסוק חיים עד העולם פרחה נשמתו
  בחסידות מובא שיום זה הינו כעין מתן תורה של תורת הנסתר, מכיוון שביום זה הושלמה תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. כמו כן מובא שרבי שמעון הוא כמשה רבינו – כמו שהוא נתן ולימד את תורת הנגלה, כך גם רבי שמעון מכונה "נותן" תורת הנסתר.
  בדורו לא נראתה הקשת
  בדורו של רשב"י לא נראתה הקשת בענן, מפאת זכותו. וכאשר רבי יהושע בן לוי רצה לראותו בהיכלו בגן עדן, אליהו הנביא שאל את רשב"י, והוא אמר שאם נראתה הקשת בימיו, הוא לא ראוי לראותו בגמרא מובא סיפור זה באופן קצת שונה: כאשר רבי יהושע בן לוי נפטר הוא עלה למעלה, וכאשר הגיע אל מקומו של רשב"י, הוא שאלו האם נראתה הקשת בימיך, וכשענה "הן" (מכיוון שלא רצה להחזיק טובה לעצמו) הוא אמר: אם כן, אין אתה "בר ליואי".
  זיע"א

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

רבי שמעון בר יוחאי- משפטים וציטוטים לכבוד ל"ג בעומר ודבר תורה קצרצר

עוד פוסטים דומים

ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש הזה חודש ניסן יבוא עלינו לטובה ולברכה לפרנסה טובה, ולבריאות, לזוגיות, לאושר, ולשמחה

ברכה לראש חודש ניסן

ברכה לחודש ניסן – ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש

קרא עוד
כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד