רבי שמעון בר יוחאי- משפטים וציטוטים לכבוד ל"ג בעומר ודבר תורה קצרצר

כבד את אביך ואת אימך

הפתגם היומי לכבוד ל"ג בעומר – רבי שמעון בר יוחאי

אנא שתפו לזיכוי הרבים

לגלות את הסוד

רבי שמעון בר יוחאי שלח את בנו אלעזר להתברך משני חכמים, שברכו אותו, לתדהמתו, בברכה הבאה (נוסח חלקי):
"תזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס ויהא שולחנך מבולבל".
הוא חזר מאוכזב לאביו והתלונן שקיבל קללה במקום ברכה.

חייך רבי שמעון ואמר לו "ברכות גדולות בירכו אותך":
"תזרע ולא תקצור" הכוונה שתביא ילדים לעולם וחלילה לא ימותו על פניך;
"תכניס ולא תוציא" – שיתחתנו בניך וייכנסו כלותיך לביתך (כנהוג באותם ימים) ולא תוציאו לעולם;
וכן "שתוציא" את בנותיך שיתחתנו, "ולא תחזיר" לעולם כי נישואיהן יהיו מוצלחים;
"ויהא שולחנך מבולבל" – מרעש הילדים…

כיצד פיצח רשב"י את הקוד המיוחד של הברכות הסמויות?

האש החיובית של ל"ג בעומר מסמלת את האור שהביא רשב"י לעולם, באמצעות תורת הסוד והקבלה, עליה מושתתת תורת החסידות בת ימינו, האור שמגלה את כל הסודות, וגם נובע מהם.

הדבר נרמז בערך המספרי הזהה של המילים 'אור' ו'רז' (=207). כשאנו מגלים את ה סוד הטמון בדבר מסוים, לפתע הוא מקבל אור ומשמעות חדשה.

רשב"י וממשיכי דרכו העניקו לנו את היכולת להתבונן בטוב הקיים בנו, בזולת, ובכל דבר בבריאה, ולהציפו החוצה, וכך להפוך 'גולה' ל'גאולה'.

" ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

"שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא"

רבי-שמעון-בר-יוחאי-רשב"י-ציטוט-על-אוכל

 

 

 

  • "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה" (נדרים מט ע"ב)

רבי-שמעון-בר-יוחאי-משפט

 

 

 

"קשה תרבות רעה
בתוך ביתו
של אדם
יותר
ממלחמת גוג ומגוג"

רבי שמעון בר יוחאי-רשב"י

רבי-שמעון-בר-יוחאי-גוג-ומגוג

 

"כל הקובע
מקום לתפלתו
אויביו נופלים
תחתיו"

רבי שמעון בר יוחאי

רבי-שמעון-בר-יוחאי-ללג-בעומר

 

 

"גדול אונאת דברים
מאונאת ממון שזה
נאמר בו ויראת מאלהיך
וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך"

רבי שמעון בר יוחאי

רבי-שמעון-בר-יוחאי-הפתגם-היומי

 

אנא שתפו לזיכוי הרבים

 

 

 

ממתק לשבת פרשת אחרי מות – קדושים תש"פ 2020

רבי שמעון בר יוחאי התחבא כידוע במערה ביחד עם בנו רבי אלעזר במשך 12 שנים, בשנים אלו הם התעלו בתורה וברוחניות והיו מנותקים לגמרי מהחיים הגשמיים.

עברו 12 שנה על רבי שמעון ורבי אלעזר במערה. יום אחד, עמד אליהו הנביא בפתח המערה ואמר: "מי יודיע לו, לבר יוחאי, שמת הקיסר והתבטלו גזירותיו"? שמעו זאת רבי שמעון ורבי אלעזר ויצאו מן המערה.
ביציאתם, ראו אנשים חורשים וזורעים את שדותיהם. תמהו לעצמם ואמרו: "האם אנשים אלו מניחים חיי עולם, את לימוד התורה, ועוסקים בחיי שעה – חרישה וזריעה"? וכל מקום בו היו נותנים את עיניהם, היה נשרף.
יצאה בת קול מן השמים ואמרה: "להחריב את עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם"!
שבו למערה, וישבו שם 12 חודש נוספים. חודש כנגד כל שנה ובחודשים אלו למדו איך לקחת את כל הרוחניות שלמדו ולהוריד אותה לעולם המעשה, עם תום השנה, יצאו מהמערה, בערב שבת, ראו זקן כשהוא רץ ובידיו שני הדסים. שאלוהו: "הדסים אלו בידיך, למה הם"? ענה להם: "לכבוד שבת קודש". שאלוהו שוב: "ולמה אינך מסתפק רק בהדס אחד"? השיב להם: "נאמר בתורה "זכור את יום השבת לקדשו" וכן "שמור את יום השבת לקדשו". לפיכך נטלתי הדס אחד כנגד "זכור", והשני כנגד "שמור". אמר רבי שמעון לבנו: "ראה, כמה חביבין המצוות על ישראל"! והם למדו איך אפשר לקחת הדס גשמי ולעשות ממנו מצווה רוחנית.

*

בפרשתנו מסופר על כך שהקב"ה מורה למשה לצוות את אהרן "ואל יבוא בכל עת אל הקודש" שלא בכל יום אפשר להכנס אל קודש הקודשים בבית המקדש, אבל התורה אומרת שהציווי הזה נאמר למשה "אחרי מות שני בני אהרן" מסביר רש"י למה מזכירה התורה שזה נאמר אחרי מותם של בני אהרן משל מחולה שהוזהר על ידי הרופא "אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב" אחר כך בא רופא נוסף והזהיר אותו דבר "אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב" אבל הרופא הזה הוסיף כדי שלא תמות כמו שמת אותו אחד שעשה את זה, האזהרה של השני תהיה הרבה יותר יעילה כי היא ממחישה לחולה את הסכנה.

למה אהרן היה צריך במצווה הזו המחשה יותר ממצוות אחרות, אפשר להבין מתוך המשל, החולה יש לו חום גבוה ובהרגשה שלו הוא רוצה לאכול משהו קר כדי לקרר את גופו ולכן ממחיש לו הרופא מה יכול לקרות אם לא ישמע לו.
כך גם אהרן שבאופן טבעי נמשך אל קודש הקודשים בגלל התשוקה שלו לאלוקות ועל כך אומר לו הקב"ה "ואל יבוא בכל עת אל הקודש" בגלל הרצון החזק שלו להתנתק מהגשמיות ולהתחבר להשם ממחישים לו את העניין בכך שמזכירים לו מה קרה לבניו כשהיו באותו מצב של רצון להדבק בשכינה.
המסר אלינו הוא, שמצד אחד ברור שהשאיפה של יהודי צריכה להיות דבקות מוחלטת בקב"ה אבל אז יכול לבוא היצר ולומר לאדם "בא תתנתק לגמרי מהעולם ותתחבר לרוחניות" והתורה מלמדת אותנו שעלינו לחיות בעולם גשמי ולקיים את רצונו של הקב"ה דווקא במעשים הגשמיים וכך נהיה הכי מחוברים אליו.

יהי רצון שנזכה להידבק בקב"ה מתוך ביטול מוחלט של הרצונות האישיים שלנו ונזכה לגאולה אמיתית ושלימה בקרוב ממש.
שבת שלום ומבורך!

ציטוט רבי שמעון בר יוחאי
"גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך" (בבא מציעא נח, ב)
ציטוט של רבי שמעון בר יוחאי
מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהצבור מתפללין
משפט מחזק של רבי שמעון בר יוחאי
כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו
רבי שמעון בר יוחאי
קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג
ציטוטי רשב"י רבי שמעון בר יוחאי
הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם
5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
פינטראס
Share on facebook
Facebook

עוד פוסטים דומים

לא תרצח שיעור וידיאו

לא תרצח הלכה למעשה שיעור וידאו

בס"ד לא תרצח הלכה למעשה 14 מי יודע ? פרלמנט ניו יורק לומד 14 שאלות ותשובות בהלכה בנושא רצח הריגה דין רודף ועוד
נשאל שאלות כגון: האם מותר המתת חסד? האם חיילי צה"ל יכולים לפגוע בלא מעורבים? נלמד על דין רודף, הרג ובל יעבור ועוד בשיעור שלנו על אל תרצח חלק מהסדרה על 10 הדברות.

קרא עוד

שיעור תניא פרק א

בס"ד 14 שיעורי תניא וידאו פודקאסט שיעור תניא פרק א 1 צבי וילור צידון ויוסף סגל מתחילים ללמוד פרק א בתניא חלק 1 https://youtu.be/psOyAdcmd1A אנא שתפו

קרא עוד
היום יום כא טבת

היום יום כא טבת עם פירוש

היום יום כ"ז טבת היום יום היומי בעברית (כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:) "כשפוגשים מים אומר הבעל שם טוב: "כשפוגשים מים

קרא עוד
היום יום עם ביאור כ טבת

היום יום כ טבת עם פירוש

היום יום כ"ז טבת היום יום היומי בעברית רבנו הזקן אמר: גשמיות של יהודי הוא רוחניות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו גשמיות, שנעשה מכך רוחניות. פעמים

קרא עוד
שבת עונג

משפטי חיזוק לשבת

יום השבת ציטוטים ומשפטים מחזקים, סטטוסים מוכנים להפצה ושיתוף שתפו וצרפו חברים לקבוצת הוואצאפ, קבוצה שקטה פרסום פעם ביוםhttps://chat.whatsapp.com/FuODOUBlXvBJ4yR3ksfCXM או לעמוד הפייסבוק שלנו https://www.facebook.com/chacisik עמודים קשורים ציטוטים

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: