הזוהר הקדוש על אהבת ישראל

ציטוטים מספר הזוהר ורשב"י לקראת ל"ג בעומר

לקראת ל"ג בעומר מספר ציטוטים מספר הזוהר ומרשב"י  וגם שיעור וידאו על ל"ג בעומר

ציטוט מספר הזוהר
אין עשן בלי אש ואין אש בלי עשן

 

 

מה לומדים מרבי שמעון בר יוחאי? / החלק היומי / סיון רהב-מאיר:

מה אפשר ללמוד השנה מרבי שמעון בר יוחאי? הערב ל"ג בעומר, יום פטירתו, אבל הפעם לא עולים למירון ולא מדליקים מדורות. הפעם הכול יותר פנימי. שימו לב כיצד מתאר הפיוט המפורסם את רבי שמעון בר יוחאי:
בַּר יוֹחָאי, מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ,
יוֹם נַסְתָּ, יוֹם אֲשֶׁר בָרַחְתָּ,
בִּמְעָרַת צוּרִים שֶׁעָמַדְתָּ,
שָׁם קָנִיתָ הוֹדְךָ וַהֲדָרֶךָ.
רבי שמעון נאלץ לברוח מהרומאים אל המערה למשך 12 שנה, אבל מה קורה לו שם? שָׁם קָנִיתָ הוֹדְךָ וַהֲדָרֶךָ. את כל ההוד וההדר – רבי שמעון מקבל מתקופת הבידוד וההסגר שלו. אין לו בית כנסת, אין לו קהילה, אבל הוא לא מתמרמר וכועס אלא מפיק את המיטב. דווקא שם הוא לומד, מתעמק, משתפר ומתפתח, והופך לאישיות כל כך דגולה. במשך שנים הוא לא יוצא החוצה, ומנצל את התקופה הזו כדי לצמוח. הלוואי שגם אנחנו נדע לנצל את התקופה שבה נגזר עלינו להיות ב"מערה" ולקבל הוד והדר לכל החיים.

ציטוט מספר הזוהר
כל מילין דעלמא לא תליין אלא ברעותא." ~ דף קס"ב פירוש: כל הדברים שבעולם אינם תלויים אלא ברצון.
ציטוט מספר הזוהר הקדוש
"אלמלא חשוכא לא אשתמודע נהורא" פרשת תזריע מח ע"ב פירוש: אלמלא החושך לא היה נודע האור.

 

 

 

מה אירע ביום ל"ג לעומר?

יום ל"ג לעומר, שעושים בו שמחה יתירה, ולא אומרים בו תחנון (וידוי ונפילת אפיים), משום שהוא יום שנתגלו בו סתרי תורה, ובו ניצול רבי שמעון בר יוחאי מעונש מיתה, ובו התחיל רבי עקיבא ללמד את חמשת תלמידיו שהפיצו את התורה בכל העולם, וכמו שהארכנו כבר בשנים עברו, בביאור הדברים, מדברי הפוסקים, רבינו האר"י ומרן החיד"א.

מנהגי אבלות בל"ג לעומר
כל מנהגי האבלות שנוהגים בהם בימי העומר (מחמת פטירתם של תלמידי רבי עקיבא), וכגון מה שנהגו שלא לשאת אשה, ושלא להסתפר ולהתגלח וכיוצא בזה, נחלקו הפוסקים אם יש להזהר בדברים אלה עד יום ליל ל"ג לעומר, או שיש להזהר בכל אלו עד ליום ל"ד לעומר (כלומר, ביום ל"ד לעומר בבוקר).

ומנהג האשכנזים, שהם נושאים נשים החל מליל ל"ג לעומר, מפני שהם סוברים שתלמידי רבי עקיבא פסקו למות ביום ל"ג לעומר, וכך פסק הרמ"א (סימן תצ"ג), שכך כתבו כמה ראשונים (ומהם בעל ספר המנהיג), שקבלה בידם שביום ל"ג פסקו מלמות, ואף בליל ל"ג לעומר יש מהאשכנזים שנוהגים להקל לשאת אשה.

אבל מנהג הספרדים ובני עדות המזרח, שאין נושאין נשים, ולא מסתפרים, עד ליום ל"ד לעומר בבוקר, כלומר, בשנה זו (תש"פ), ביום רביעי הבא עלינו לטובה בבוקר.

טעם הדבר שאנו נזהרים במנהגי האבלות עד ליום ל"ד לעומר, מבואר על פי מה שכתב בספר המנהיג (דף עב עמוד ב, חיברו רבי אברהם ברבי נתן הירחי הראב"ן, שחי בלוניל ונפטר בשנת תתקע"ה 1215) בשם רבינו זרחיה הלוי (הרז"ה בעל המאור) שמצא כתוב בספר קדמון הבא מספרד, שכל תלמידי רבי עקיבא מתו "מפסח ועד פרוס עצרת", ומאי פרוס, (כלומר, מה הכוונה "בפרוס"?), פורסא, פלגא (דהיינו "פרוס" פירושו חצי מהתקופה שקודמת לשבועות) כדתנן, (כמו ששנינו), שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום, ופלגא דידהו, (וחצי משלושים יום), דהיינו ט"ו יום קודם עצרת (קודם חג השבועות). וכן כתבו עוד מרבותינו הראשונים, וביארו שאם נסיר חמשה עשר מארבעים ותשעה יום שבין פסח לעצרת נשארו שלושים וארבעה ימים, ומכל מקום ביום ל"ד לעומר בבוקר, כבר מותר לשאת אשה משום שמקצת היום ככולו לענין אבילות, וכיון שכבר עבר קצת מיום ל"ד אין צריך יותר לנהוג אבילות.

ויהי רצון שזכותם של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו תעמוד לנו ולכל ישראל, ונזכה לתשובה שלימה וגאולה קרובה, אמן.

ציטוט מספר הזוהר
ובגלל שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הקדוש, יצאו על ידו מן הגלות. ר' שמעון בר יוחאי, ספר הזוהר.

 

 

יש סוד / החלק היומי / סיון רהב-מאיר:

למה הוא כל כך אהוב? איך זה שבכל שנה, כשאין קורונה, כחצי מיליון איש עולים לקברו? היו הרבה חכמים בדורו, מה הסוד של רבי שמעון בר יוחאי?
הסוד הוא – שהוא גילה לנו שיש סוד. אנחנו טועים לחשוב שרק המכנה המשותף הכי נמוך מביא רייטינג ופופולאריות, אבל בסוף מתברר שההמונים מתחברים לדמות שמייצגת את תורת הסוד, את הקבלה, את העומק. רובנו לא מבינים כלל את רוב תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, אבל אנחנו מבינים שיש שם משהו, שיש בחיים עוד עומקים, ואנחנו רוצים לנסות להתחבר, או לפחות להוקיר את מי שכן מצליח להגיע לרמות כאלה.
זה מה שאפשר לקחת מהיום הזה, גם בלי מדורות ועלייה למירון: יש דברים נסתרים. יש סוד בכל דבר. התורה עמוקה יותר ממה שנדמה, וגם כל האנשים שסביבנו, וגם אנחנו והנפש שלנו. עולמות אינסופיים מסתתרים מתחת לקליפה החיצונית והשטחית שרואים במבט ראשון.

 

 

"ה"צמח צדק" אמר לר' הענדל ביחידות: זוהר מרומם הנפש"
"ה"צמח צדק" אמר לר' הענדל ביחידות: זוהר מרומם הנפש"

 

הלכות ומנהגי ל"ג בעומר
5/5

4 תגובות

 1. הערב הילולת קודש הקודשים שיכול לפטור את העולם כולו מין הדין רבי שמעון בר יוחאי זיע"א .רשב"י היה מגדולי התנאים, חי בדור הרביעי לתקופת התנאים. תלמידו של רבי עקיבא. מובא פעמים רבות במשנה בשם "רבי שמעון" סתם. רשב"י היה העיקרי שגילה את תורת הקבלה, והוא וחבורתו חיברו את ספר הזוהר.
  יום ההילולא שלו בל"ג בעומר הוא יום חג לכלל עם ישראל, והמונים עולים בו לציון קברו במירון. הרבי הנהיג תהלוכות ילדים הנערכות בכל רחבי העולם לציון יום הסתלקותו.
  תולדות חיים
  רשב"י היה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא למד מפיו תורה בעת שנחבש על ידי הרומאים בבית האסורים Kאחר המגיפה שפרצה בין תלמידיו של רבו, כעונש על כך שלא נהגו כבוד דיו בין האחד לרעהו, מתו תלמידי רבי עקיבא, ונותרו חמישה תלמידים – ביניהם רשב"י
  על סמיכתו של רבי שמעון בידי רבו – רבי עקיבא, מסופר, שבתחילה ניגש רבי עקיבא לסמוך את רבי מאיר שהגיע ביחד עם רבי שמעון, ולפליאתו של רבי שמעון על כך שרבו בחר להתחיל עם רבי מאיר, ענה רבי עקיבא "דייך שאני ובוראך מכירין כוחך", היינו שאת ערך מעלתו הפנימית יכולים לזהות רק רבו, והקב"ה.
  הסתתרותו במערה
  באסיפת כמה חכמים עם רבי יהודה, רבי יוסי ויהודה בן גרים, דנו אודות מעשי השלטון הרומי: "פתח ר' יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. ר' יוסי שתק. נענה רשב"י ואמר: כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמם – תיקנו שווקים להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס". כשנודע הדבר לשלטון גזרו על רשב"י מיתה.
  רשב"י ברח עם בנו רבי אלעזר והסתתרו בבית המדרש, ואחר כך עברו להסתתר במערה, מחשש שיענו את אשתו ותגלה את מקום מחבואו. באופן ניסי צמח על פתח המערה עץ חרובים ונבע מעיין מים, עבור מחייתם. רשב"י ובנו הסתתרו במערה במשך שתים עשרה שנים, עד שאליהו הנביא הודיע להם על מות הקיסר, ויצאו מהמערה. ביציאתם כשראו אנשים העוסקים בעבודת האדמה במקום בלימוד התורה, כעסו ואמרו: "מניחין חיי עולם, ועוסקין בחיי שעה?" ומקפידתם נשרפו האנשים שפגשו. בת קול החזירה אותם למערה. לאחר שנה נוספת, ה-13, בת קול קראה להם לצאת מהמערה. רבי אלעזר המשיך להכות אנשים בקפידתו, ואביו רשב"י ריפא אותם, ומנע את בנו מכך. כאשר ראו יהודי מהדר במצוות שקנה שתי אגודות הדסים לשבת, נחה דעתו של רבי אלעזר.
  לאחר יציאתו מהמערה חיפש רשב"י כיצד לתקן משהו בעולם. הוא הגיע לטבריה, וכיוון שהעיר היתה בנויה על בית החיים והכהנים לא ידעו היכן מותר להם לעבור, הוא טיהר את העיר מעצמות מתים על ידי חפירה בכל העיר לחיפוש מתים.
  הסתלקותו
  ביום פטירתו בל"ג בעומר כינס כמה מתלמידיו למעמד מיוחד, בו גילה להם סודות כמוסים בתורת הקבלה, מה שלא גילה לתלמידיו כל ימי חייו. בתורת החסידות מוסבר שהסודות שגילה בימי חייו היו מבחינת "נשמתא דאורייתא" – נר"נ שבתורה, והסודות שגילה ביום הסתלקותו היו פנימיות הסודות של ימי חייו, מבחינת "נשמתא לנשמתא" – חיה יחידה שבתורה
  בתורת החסידות מבואר שהקשר של רשב"י לקב"ה במשך כל ימיו היה בדרגה של התקשרות, מדרגה המבטאת קשר פנימי בין שני דברים (ולא רק חיצוני כמו דביקות). קשר זה הגיע בזכות עיסוקו בפנימיות התורה, המגלה כיצד יהודי קשור בפנימיות נשמתו לקב"ה כל הזמן, אפילו כשהוא עוסק בחלק הנגלה שבתורה. אך היות שגם קשר כזה מבטא יחס בין שני דברים שמתקשרים – רשב"י לא הסתפק בכך, ושאף לקשר בדרגת אחדות, גילוי כיצד נשמתו היא "אחד" עם הקב"ה על ידי היחידה שבנפש (אף ללא הצורך בהתקשרות דרך התורה); ולאחדות זו הצליח להגיע בשלימות ביום הסתלקותו
  באותו זמן היה שרוי בשמחה גדולה, ופניו האירו, וציווה שביום זה יחגגו לדורות את יום שמחתו. באמרו את הפסוק חיים עד העולם פרחה נשמתו
  בחסידות מובא שיום זה הינו כעין מתן תורה של תורת הנסתר, מכיוון שביום זה הושלמה תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. כמו כן מובא שרבי שמעון הוא כמשה רבינו – כמו שהוא נתן ולימד את תורת הנגלה, כך גם רבי שמעון מכונה "נותן" תורת הנסתר.
  בדורו לא נראתה הקשת
  בדורו של רשב"י לא נראתה הקשת בענן, מפאת זכותו. וכאשר רבי יהושע בן לוי רצה לראותו בהיכלו בגן עדן, אליהו הנביא שאל את רשב"י, והוא אמר שאם נראתה הקשת בימיו, הוא לא ראוי לראותו בגמרא מובא סיפור זה באופן קצת שונה: כאשר רבי יהושע בן לוי נפטר הוא עלה למעלה, וכאשר הגיע אל מקומו של רשב"י, הוא שאלו האם נראתה הקשת בימיך, וכשענה "הן" (מכיוון שלא רצה להחזיק טובה לעצמו) הוא אמר: אם כן, אין אתה "בר ליואי".
  זיע"א

 2. לא מתחתנים בתקופה הזו של השנה, ומסביב אפשר לראות הרבה אנשים מזוקנים, כי הם לא מסתפרים ומתגלחים. אלה חלק ממנהגי האבלות של ספירת העומר. בתקופה הזו, כך מספרים לנו חז"ל, 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא נפטרו, כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. לצערנו, אי אפשר להגיד שספירת העומר של שנת תשפ"א מצטיינת בכבוד הדדי.
  אז למה בל"ג בעומר – הערב – מפסיקים להתאבל? מה המסר של היום הזה, מעבר למדורות, למרשמלו ולתפוחי האדמה? זהו יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, הדמות שמזוהה יותר מכל עם תורת הסוד, עם הקבלה, עם ספר הזוהר. ביום הזה נזכרים ברובד הנסתר של התורה, בפנימיות שלה, נזכרים כמה היא עמוקה וקדושה.
  ואיך זה עוזר לנו לכבד זה את זה? ובכן, פרשנינו מסבירים זאת כך: ההבנה שיש סוד, שיש משהו גדול ומרומם יותר מאיתנו – גורמת לענווה, מזיזה את האגו הצידה. ככל שמעמיקים בתורה, מגלים שבכל אחד יש צלם אלוקים, ורואים איך כל אחד הוא חלק חשוב ויקר מהבריאה. רואים איך הדברים החיצוניים שמפרידים בינינו הם שוליים לעומת הרובד הפנימי, הנשמה. ככל שלומדים יותר – מבינים שצריך לאהוב את הזולת, שאסור לזלזל באיש. אני ממש לא מבינה בתורת הסוד, אבל בכל פעם שפגשתי צדיק, אדם גדול באמת, ראיתי כמה נפלא היחס שלו לאנשים קטנים ממנו. הלוואי עלינו. ל"ג בעומר שמח.

 3. בתקופת העומר נוהגים אבלות על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. על פי המוסבר בתורת החסידות, היתה שם אהבה, אך אהבה חונקת, כזו שאינה מעניקה מקום אמיתי לזולת. עלינו מוטל התפקיד להרבות כבוד, לתת מקום אחד לשני, להכיל (מבלי לאכול…) זה את זה ולחיות זה עם זה, בעולם של ניגודים.

 4. ל"ג בעומר, היום בו נפטר רשב"י והתגלו בו רזי עולם וסודות התורה – הוא יום גדול ועצום, מסוגל לישועות:

  1. מסוגל לרפואה: רבי פנחס מקוריץ כתב בספרו "אמרי פנחס השלם" כך: "יום זה מסוגל ביותר לעורר בו עניין הרפואה, ומי שצריך לקחת רפואה יתחיל בל"ג בעומר, כי 'בורא רפואות' מכוון כנגד 'הוד', וכיוון שיום ל"ג בעומר הוא ספירות 'הוד שבהוד', הרי הוא מסוגל לבוא ל'תכלית הרפואה'". הרב בידרמן מוסיף ומזכיר כי אף פקידת עקרות וזרע של קיימא נכלל בברכת הרפואה.

  2. מסוגל לקבלת התפילות: בעל ה'מנחת אלעזר' כותב כך: "יום ל"ג בעומר כוחו גדול ואדיר, וכל תפילה מתקבלת בשמי מרום ביום זה. על כן, על כל אחד ואחד לבקש על עצמו ועל נפש בניו ובנותיו שיהיו גדולי עולם כרבי שמעון בר יוחאי".

  3. מסוגל לזכות לאור תורה: בספר "פרי צדיק": "היות וביום זה נתגלו אורות התורה, ביד כל אחד לזכות לאור התורה שבעל פה בו ביום".

  4. מסוגל ליראת שמים ותשובה: ה"שפת אמת" בשם ה"חידושי הרי"ם" היה אומר כי יום ל"ג בעומר מסוגל לקנות יראת שמים. על כך כתב רבי צדוק הכהן מלובלין כי מה שאמרו בזוהר הקדוש, שאף החוטא הגדול ביותר, אם ישוב בתשובה – בשעה אחת יכול לזכות לכל המדרגות. רבי בונם מפשיסחא היה אומר כי כוח זה של תשובה הוא מיגיעתו של רשב"י בתורה.

  5. מסוגל לישועות מעל דרך הטבע: רבי משה מרוזודוב היה ידוע כמחולל אותות ומופתים מעל דרך הטבע. הוא היה אומר לכל הזקוקים לישועה, שיבואו אליו ביום ל"ג בעומר, באומרו: "לבי ובשרי ירננו אל קל חי" – "לבי" ראשי תיבות: "ל"ב יום", כלומר, אחר יום ל"ב לעומר בא כוחו של "ובשרי" אותיות: "רשב"י", ואז הוא היום המסוגל להתפלל ולקיים – "ירננו אל קל חי", כי אז הקב"ה מקבל התפילה.

  הלילה, נדליק נר כל אחד בביתו, נשיר ברגש את הפיוטים של ל"ג בעומר, נאמר פרקי תהילים בכוונה, ונתפלל לאור הנר. מובטח לנו שבורא עולם ישמע שוועתנו, ויגאלנו, בזכות רבי שמעון בר יוחאי !!!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

ציטוטים מספר הזוהר ורשב"י לקראת ל"ג בעומר

עוד פוסטים דומים

ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש הזה חודש ניסן יבוא עלינו לטובה ולברכה לפרנסה טובה, ולבריאות, לזוגיות, לאושר, ולשמחה

ברכה לראש חודש ניסן

ברכה לחודש ניסן – ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש

קרא עוד
כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד