נעשה ונשמע – חסידות

נשמע ונעשה

מדוע אמרו ישראל "נעשה ונשמע" ולא "נעשה" בלבד?

ידועים דברי חז"ל(שבת פח, א-ב) במעלת ישראל לפני מתן תורה "שהקדימו ישראל נעשה לנשמע".

והנה, ידוע שהיסוד העיקרי בקיום התורה ומצוותי' הוא קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול מצוות (ראה משנה ברכות יג, א). וזה מתבטא בזה ש"הקדימו ישראל נעשה לנשמע", כי "נעשה" הוא קבלת עול מלכות שמים, לקיים כל מה שיצווה הקב"ה אותנו לעשות. ו"נשמע" הוא מלשון "הבנה", כמו "דבר כי שומע עבדך" (שמואל א ג, ט-י), ד"שמיעה" זו לשון הבנה היא. ו"הקדימו ישראל נעשה לנשמע", כי העיקר והיסוד הוא קבלת עול מלכות שמים.

ולכאורה אינו מובן: כיוון שקיום המצוות צריך להיות לא מצד הבנת שכל האדם, אלא רק מפני שהמצוות הם ציווי הקב"ה, מדוע אפוא הוסיפו ישראל ואמרו "נשמע" כל עיקר?

ויש לומר הביאור בזה:

שלימות העבודה בקיום התורה והמצוות היא כאשר בנוסף לקבלת עול מלכות שמים, מבין האדם בשכלו וירגיש בלבו הטוב והיוקר שבתורה ובמצוות. ויתירה מזו: אמרו חז"ל שבפסוק "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך" השמיענו הכתוב שאהבת ה' צריכה להיות "בשני יצריך" (משנה ברכות נד, א), והיינו שגם יצרו הרע צריך להבין ולהרגיש את הטוב שבתורה ומצוות, עד שיבוא הוא עצמו לאהבת ה'. ונמצא, שעבודה גדולה ישנו ב"נשמע", שהוא להביא את שכלו ומדותיו לידי הכרה והרגשה ביוקר הלימוד וקיום המצוות.

ולכן אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע", היינו שלאחר קבלת עול מלכות שמים, "נעשה", יבוא ה"נשמע" – הבנת השכל האנושי ביוקר לימוד התורה.

אך ה"נשמע" הוא רק שלב שני בעבודת השי"ת. ולכן בפעם הראשונה אמרו בני ישראל רק "כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה" (משפטים כד, ג), ולא הזכירו את ה"נשמע" כלל. ורק לאחרי זה בא השלב השני – "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע" (משפטים כד, ז), שקיום התורה ומצות הוא באופן שגם השכל מבין העילוי שבתורה ומצוותי'.

(ע"פ ספר השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 420 ואילך)

לעילוי נשמת

מרת חיה בשא בת ר' חיים דוב בער ע"ה

שוחאט

נפטרה כ"ט אייר ה'תשע"ד

תנצב"ה

לזכות

הילד ישראל אריה ליב הלוי שי'

לרגל הולדתו בשעטו"מ ביום י' אייר ה’תשע”ה

*

נדפס ע"י הוריו

הרה"ת יצחק וזוגתו מרת רחל שיחיו

לעווענטאל

יה"ר שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים

מתוך בריאות, נחת והרחבה

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
פינטראס
Share on facebook
Facebook

עוד פוסטים דומים

תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
לא תרצח שיעור וידיאו

לא תרצח הלכה למעשה שיעור וידאו

בס"ד לא תרצח הלכה למעשה 14 מי יודע ? פרלמנט ניו יורק לומד 14 שאלות ותשובות בהלכה בנושא רצח הריגה דין רודף ועוד
נשאל שאלות כגון: האם מותר המתת חסד? האם חיילי צה"ל יכולים לפגוע בלא מעורבים? נלמד על דין רודף, הרג ובל יעבור ועוד בשיעור שלנו על אל תרצח חלק מהסדרה על 10 הדברות.

קרא עוד

שיעור תניא פרק א

בס"ד 14 שיעורי תניא וידאו פודקאסט שיעור תניא פרק א 1 צבי וילור צידון ויוסף סגל מתחילים ללמוד פרק א בתניא חלק 1 https://youtu.be/psOyAdcmd1A אנא שתפו

קרא עוד
היום יום כא טבת

היום יום כא טבת עם פירוש

היום יום כ"ז טבת היום יום היומי בעברית (כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:) "כשפוגשים מים אומר הבעל שם טוב: "כשפוגשים מים

קרא עוד
היום יום עם ביאור כ טבת

היום יום כ טבת עם פירוש

היום יום כ"ז טבת היום יום היומי בעברית רבנו הזקן אמר: גשמיות של יהודי הוא רוחניות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו גשמיות, שנעשה מכך רוחניות. פעמים

קרא עוד
שבת עונג

משפטי חיזוק לשבת

יום השבת ציטוטים ומשפטים מחזקים, סטטוסים מוכנים להפצה ושיתוף שתפו וצרפו חברים לקבוצת הוואצאפ, קבוצה שקטה פרסום פעם ביוםhttps://chat.whatsapp.com/FuODOUBlXvBJ4yR3ksfCXM או לעמוד הפייסבוק שלנו https://www.facebook.com/chacisik עמודים קשורים ציטוטים

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: