מתן תורה הר סיני

מתן תורה ופרחה נשמתן

מדוע חששו ישראל לשמוע את הדברות מפי הקב"ה?

לאחר מתן תורה אמרו בני ישראל למשה רבינו (יתרו כ, טז): "דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקים פן נמות״.

ולכאורה, הרי בני ישראל עצמם נכחו לראות שנשארו בחיים גם לאחר שמיעת הדברות מפי הקב״ה עצמו, וכפי שאמרו בפירוש (ואתחנן ה, כא) ״היום הזה ראינו כי ידבר אלקים את האדם וחי״, ומהו אם כן חששם ״פן נמות״. ואף ש״על כל דבור ודבור פרחה נשמתן״, הרי מ״מ ״הוריד טל והחי׳ אותם״ (שבת פח, ב). וא"כ מה הי' חששם?

ויש לומר:

תכלית כל הבריאה היא, שהעולם יהי׳ ׳דירה׳ להקב״ה, שישכון בה אור אלקותו ית׳. זהו הרי הטעם לבריאת כל העולמות – ש״נתאוה הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים״ (תנחומא נשא טז). ובמתן תורה ניתן הכח לעבודה זו – לעשות את העולם התחתון דירה להקב״ה, כיון שאז בטלה הגזירה ד״עליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים לא יעלו לעליונים״ (תנחומא וארא טו. ועוד), וניתנה האפשרות להביא אור אלקותו ית׳ גם בעולם למטה.

והנה, זה שבני ישראל נשארו בחיים גם אחרי ששמעו עשרת הדברות הוא לא מצד כוחותיהם הטבעיים, כי אדרבא, מצד עצמם הרי ״על כל דיבור ודבור פרחה נשמתן״, וזה שנשארו בחיים הי׳ זה בדרך נס ע״י ש״הוריד טל והחי׳ אותם״.

אמנם, בני ישראל ידעו שהתכלית והמטרה היא שיהי׳ להקב״ה "דירה בתחתונים", והיינו שהעולם מצד עצמו ובטבעו – יהי׳ כלי להכיל את גילוי האלקות. ולכן ביקשו שדבר הקב״ה יגיע אליהם על ידי משה רבינו שהוא הממוצע המחבר בין ישראל להקב״ה (כדכתיב (ואתחנן ה, ה) ״אנכי עומד בין ה׳ וביניכם להגיד לכם את דבר ה׳״), באופן שהם יהיו ׳כלים׳ לקבל את דברי הקב״ה בכוחותיהם הם. כי אם מצד הטבע שלהם אין הם יכולים לקבל את דברי ה׳, ומצד עצמם יש מקום לחשש ״פן נמות״ [אילולי הנס], הרי חסר בתכלית הכוונה שהתחתונים יהיו ׳דירה׳ להקב״ה בכחות עצמם.

(ע״פ תורת מנחם – התוועדויות ה׳תשמ״ט ח״ב ע׳ 287)

לזכות
הת' גדלי' הכהן שי'
לרגל הכנסו לעול המצוות בשעטו"מ
ביום כ"ד אייר ה’תשע”ה

יה"ר שיגדל להיות חסיד, ירא שמים ולמדן
לנח"ר הוריו וכל משפחתו שיחיו
*
נדפס ע"י הוריו
הרה"ת גרשון יוסף הכהן וזוגתו מרת פריידא חי' שרה שיחיו
כהן

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

מתן תורה ופרחה נשמתן

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד