כריתת ברית בראש השנה

כריתת ברית בראש השנה

ההכנה לכריתת ברית של ראש השנה
בתחילת פרשתנו ניצבים כתוב "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם גו' עד שואב מימיך. לעברך בברית ה' אלקיך גו'". ובספר לקוטי תורה (ריש פרשתנו) מביא כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע אשר "פרשה זו (נצבים) קורין לעולם קודם ראש השנה". וטעם הדבר, כי פרשת נצבים שייכת לראש השנה:

כתוב "אתם נצבים היום" – ש"היום" מרמז על ראש השנה (פענח רזא סוף פרשתנו), שהוא "יומא דדינא רבא" (תרגום לאיוב ב, א). ובבוא "היום", יום ראש השנה, צריך להיות "אתם נצבים גו' כולכם" – שכל הנשמות כולם, מ"ראשיכם שבטיכם" ועד ל"שואב מימיך", צריכים להתייצב כולם יחדיו "לפני ה'" באופן של "כולכם".

וממשיך בכתוב "לעברך בברית ה' אלקיך" – שענין זה היא הכנה לכריתת הברית שבין הקב"ה לישראל ביום ר"ה:

התוכן דכריתת ברית אצל שני אוהבים הוא שכורתים ברית ביניהם שלא תיפסק אהבתם. שמכיון שאהבתם זה לזה היא מצד הטעם, אם משום שאחד מכיר במעלותיו של השני, או שאוהבו כדי שהלה יאהבהו ותצמח לו מכך טובה, הרי, כאשר רואה בעצמו חסרון וחושש שמא ירגיש חברו בדבר ומתוך כך ייגרם רפיון באהבתם, הרי העצה לזה היא, שכאשר אהבתם היא עדיין בתוקפה, עושים ביניהם כריתת ברית שהאהבה תתקיים לעד. כי, כריתת ברית היא למעלה מטעם ודעת, היינו, שמניחים את השכל על הצד, וכורתים ביניהם ברית ששום דבר שבעולם לא יחליש את האהבה, ותהי' לעד ולעולמי עולמים.

וכך גם לגבי האהבה שבין הקב"ה לבין ישראל, שבבוא ראש השנה, שאז האהבה היא בתוקף גדול, נעשית אז כריתת ברית, שבנ"י מתקשרים אל הקב"ה בקשר שלמעלה מטעם ודעת, כך ששום דבר שבעולם לא יהי' מסוגל להחלישה.

וכדי לעורר את הקב"ה, כביכול, להתקשר עם נשמות ישראל למעלה מטעם ודעת, הרי זה ע"י העבודה ד"כולכם" – באחדות ישראל אמתית, שזוהי ההתמסרות שלמעלה מטעם ודעת, שהרי ע"פ השכל אין קשר בין "ראשיכם" ל"שואב מימיך", אך ע"י התמסרות זו פועלים שגם הקב"ה יתקשר עם נשמות ישראל באופן שלמעלה מטעם ודעת.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ' 398 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

לפוסט הזה יש תגובה אחת

 1. tzvika770

  סיפור חסידי לפני השינה 😊
  אדמו"ר המהר"ש אמר פעם: " בראש השנה עומדים המלאכים ומצפים שיהודי יגיד שבח על חברו, כי יודעים הם שהקב"ה מתאווה לטובתם של ישראל, אף יותר מאשר לתפילת צדיקים".
  שנה טובה ומתוקה
  וכתיבה וחתימה טובה
  א גוטע נאכט חוסיד!

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות