הרמז בשם מתתיהו בן יוחנן

הרמז בשם מתתיהו בן יוחנן

"מתתיהו בן יוחנן"

יש לבאר בדר הרמז, תוכן השם ד"מתתיהו בן יוחנן (כהן גדול)", בשייכות לכללות דברי ימי החנוכה:

כי הנה, נצחון בני חשמונאי במלחמת היוונים, שהיתה בעיקרה מלחמה רוחנית – "לטמא" את שכלם של ישראל בטומאת חכמת יוון – הי' בזכות עבודתם באופן שלמסירתנפש [חלשים ומעטים נד גיבורים ורבים]; כי כיון שמקור כח המסירת נפש הוא בנשמה, אשר היא "חלק אלקה ממעל" (תניא פ"ב), הנה מצד "כח ה' המלובש בה" – כל כוחות הטומאה והקליפות בטלים כנגדה ("בטלים ומבוטלים והיו כלא היו ממש לפני ה'" (תניא פי"ט)).

וזהו הרמז בשם "מתתיהו" – מתנת ה'. דהנצחון על היוונים, שאיפותיהם ומלחמותיהם, הרי זה באמצעות "מתנה" של עזר וסיוע מאתו ית' – מצד כח ה'המלובש בנשמה.

ועל כך מוסיף "בן יוחנן" [כלומר: במעמד ומצב של "יוחנן" (על דרך "בן חורין" –במצב של חירות)] – דאודות השם "יוחנן" איתא בגמרא (ברכות נז, א): "הרואה יוחנן בחלום, נסי נסים נעשו לו":

כי כיון שהיוונים טימאו את בחינת החכמה ושכל שבנפשות ישראל, רח"ל, הנה ישראל היו אז בשפל המדריגה; דהתינח בזמן גזירת המן, שחטאם של ישראל שהשתחוו לצלם לא הי' מעומק נפשם שהרי "לא עשו אלא לפנים – מיראת ההריגה" (מגילה יב, א. ובחדא"ג מהרש"א). אבל כאן, שטמאו את שכלם, הרי אין החטא מיראה בלבד אלא מרצונם והבנתם.

לכן, בזמן נס חנוכה היו צריכים לסיוע רב מאת ה', באופן של "נסי נסים" – בכדי שיוכלו לנצח במלחמתם נגד היוונים וכוחות הטומאה.

והוא המרומז ב"מתתיהו" – מתנת וסיוע השי"ת, "בן יוחנן" – סיוע רב ד"נסי נסים", וכל זה בכדי לצלוח מלחמת היוונים.

(ע"פ 'רשימות' חוברת קכה ס"ד ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות