גלובוס על עלה ירוק

"מתתיהו בן יוחנן"

יש לבאר בדר הרמז, תוכן השם ד"מתתיהו בן יוחנן (כהן גדול)", בשייכות לכללות דברי ימי החנוכה:

כי הנה, נצחון בני חשמונאי במלחמת היוונים, שהיתה בעיקרה מלחמה רוחנית – "לטמא" את שכלם של ישראל בטומאת חכמת יוון – הי' בזכות עבודתם באופן שלמסירתנפש [חלשים ומעטים נד גיבורים ורבים]; כי כיון שמקור כח המסירת נפש הוא בנשמה, אשר היא "חלק אלקה ממעל" (תניא פ"ב), הנה מצד "כח ה' המלובש בה" – כל כוחות הטומאה והקליפות בטלים כנגדה ("בטלים ומבוטלים והיו כלא היו ממש לפני ה'" (תניא פי"ט)).

וזהו הרמז בשם "מתתיהו" – מתנת ה'. דהנצחון על היוונים, שאיפותיהם ומלחמותיהם, הרי זה באמצעות "מתנה" של עזר וסיוע מאתו ית' – מצד כח ה'המלובש בנשמה.

ועל כך מוסיף "בן יוחנן" [כלומר: במעמד ומצב של "יוחנן" (על דרך "בן חורין" –במצב של חירות)] – דאודות השם "יוחנן" איתא בגמרא (ברכות נז, א): "הרואה יוחנן בחלום, נסי נסים נעשו לו":

כי כיון שהיוונים טימאו את בחינת החכמה ושכל שבנפשות ישראל, רח"ל, הנה ישראל היו אז בשפל המדריגה; דהתינח בזמן גזירת המן, שחטאם של ישראל שהשתחוו לצלם לא הי' מעומק נפשם שהרי "לא עשו אלא לפנים – מיראת ההריגה" (מגילה יב, א. ובחדא"ג מהרש"א). אבל כאן, שטמאו את שכלם, הרי אין החטא מיראה בלבד אלא מרצונם והבנתם.

לכן, בזמן נס חנוכה היו צריכים לסיוע רב מאת ה', באופן של "נסי נסים" – בכדי שיוכלו לנצח במלחמתם נגד היוונים וכוחות הטומאה.

והוא המרומז ב"מתתיהו" – מתנת וסיוע השי"ת, "בן יוחנן" – סיוע רב ד"נסי נסים", וכל זה בכדי לצלוח מלחמת היוונים.

(ע"פ 'רשימות' חוברת קכה ס"ד ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

הרמז בשם מתתיהו בן יוחנן

עוד פוסטים דומים

עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: