סוכות הלכה למעשה

סוכות הלכה למעשה וסגולות לחג הסוכות

מדריך מקוצר לחג הסוכות- הלכה למעשה

הלכות חג הסוכות-בניית הסוכה🕋

📌לימוד הלכות החג-📚 כל אדם ישתדל ללמוד את הלכות חג הסוכות היטב, כדי לקיים את המצוות כהלכה, ולא יכשל, כי מצוי שלומדים בחודש אלול את הלכות ראש השנה ויום הכיפורים ומזניחים את הלכות חג הסוכות.

להקשיב להלכות סוכה

📌בניית סוכה ע"י אישה/קטן-👶👩🏻‍🔧 מותר לכתחילה לאישה או לקטן לבנות את הסוכה, ולא צריך שדווקא האיש יניח את הסכך, ולאשכנזים עדיף שלכתחילה האיש ישים את הסכך. טוב להשתדל שתהיה לכל משפחה סוכה פרטית לעצמה, על דרך ביתה הפרטי.

📌מצוה על כל אדם לעסוק בעצמו בעשיית הסוכה ובהנחת הסכך, אף שהוא אדם נכבד, שכן זהו כבודו שעוסק בעצמו במצווה.

📌 אין מברכים 'שהחיינו' בעת עשיית הסוכה, אלא שבברכת שהחיינו שאומרים בקידוש בליל יו"ט, פוטרים גם את עשיית הסוכה.

📌בניית הסוכה ביום שישי-🛠 אסור לבנות את הסוכה ביום שישי אחרי זמן 'מנחה קטנה'(בערך ב-16:00 בשעון קיץ). כמו בכל ערב שבת שאסור לעשות מלאכה מזמן זה.

📌 יש להעמיד את הסוכה תחת כיפת השמים דווקא. על כן, אין לבנות סוכה תחת עץ או תחת מרפסת – גם אם היא גבוהה מאד.

📌 כאשר המרפסת או מנוע מזגן וכדומה מכסה חלק מן הסוכה יש אופנים שהסוכה כשרה, וזה תלוי בכמה פרטי דינים ולכן צריך לברר בכל מקרה לגופו אצל מורה הוראה. יצוין שגם במקרה שכללות הסוכה כשרה, אין לשבת תחת המרפסת וכדומה אלא רק תחת הסכך החשוף לכפת השמיים.

📌 המעוניין לבנות את סוכתו במקום בו יכולים גידולי קרקע לצמוח, עליו להתקין רצפה שתכסה את האדמה שמא יישפך מים וישקה אותה בשבת וביו"ט.

📌 יש לוודא שהמקום ראוי לבניית הסוכה מבלי לפגוע בתושבי והולכי העיר, וכן יש להקפיד שלא לבנותה במקום שידוע לו שיגרם לו צער בישיבתו בסוכה, כגון: קרוב לפחי אשפה או במקום שיש שם פרעושים וזבובים, 💩🤢 או ריח רע של צואה וכדומה.

📌3 דפנות-3️⃣ הסוכה צריכה להיעשות לפחות מ3 דפנות, ועליהן מניחים את הסכך.

📌אורך ורוחב-📏 אורך ורוחב הסוכה צריך להיות לפחות 56×56 ס"מ.

📌גובה-🔝 גובה הדופן צריך להיות לפחות 80 ס"מ.

📌דפנות הסוכה-🚪 מותר לעשות את דפנות הסוכה מכל דבר, כגון אבנים, ברזלים, עצים, וכיוצא בזה. את הדפנות מותר לעשות מדברים הפסולים לסכך. אך לא יעשה אותם מדבר שריחו רע.

📌 בניית דפנות הסוכה יכולה להיעשות ע"י גוי, אך הנחת הסכך צריכה להיות ע"י יהודי דווקא. ובדיעבד, אם סיכך הגוי את הסוכה כהלכתה – הסוכה כשרה. אם אפשר, טוב להחמיר שעיקר הסכך יונח רק על ידי איש גדול, בר מצוה, ולא על ידי נשים או קטנים, אך אח"כ ניתן לתת לקטן להוסיף סכך.

📌מה קודם דפנות או סכך❓🤔 לכתחילה יבנה קודם את הדפנות כהלכתן,ואחר כך יניח עליהן את הסכך, ובדיעבד אם לא עשה כך-הסוכה כשרה.

📌עמידה בפני רוח-🌬 צריך שהדופן תהיה ראויה לעמוד בפני רוח מצויה, ואם מתנדנדת ברוח אפילו נדנוד כל שהוא, אינה נחשבת מחיצה והיא פסולה.

📌בד הסוכה(סדינים)-🎪 על כן בד הסוכה המונח כדופן לסוכה, הרי זו סוכה פסולה, מכיוון שהבד נע ונד ברוח. ויש להזהיר את אלו שעושים את דפנות הסוכה מבד בלבד, שלא יעשו כך, ולהעיר להם שהם יושבים בסוכה פסולה, ומברכים ברכה לבטלה.

📌מתי מותר להשתמש בסדינים❓🤔 אם עשה את הסוכה בתוך חצר שיש לה חומה מסביב ואין שם רוח מצויה- אם הסדינים קשורים היטב בעמודי הסוכה,באופן שאין חשש שהקשרים יתנתקו-שהרי אין בחצר רוח שמזיזה אותם-יש להכשיר את הסוכה.

📌איך מכשירים את הדפנות❓✔ ניתן להכשיר את הדפנות, בעזרת חבלים(לבוד) או גדרות מיוחדים ואז כשהדפנות כשרות,ישים את הסדינים של הסוכה כרצונו.

📌לבוד -🟰 קבלה בידינו "הלכה למשה מסיני": "שלושה טפחים כלבוד דמי" כלומר שהמרחק בין דבר לדבר(לדוגמה בין חבל לחבל או בין קרש לקרש) הוא פחות מ24 ס"מ, אנו מחשיבים אותו לבוד(מחובר), וכאילו אין רווח ביניהם כלל.

📌קשירת חבלים-🪢 יש אפשרות למתוח בין עמודי הסוכה ארבעה חבלים במרחק 22 ס"מ בין חבל לחבל, וצריך שיהיו מתוחים היטב, ואחר כך יוכל לחבר את הסדינים כרצונו.

📌קיר-🏚 קיר שצמוד לסוכה יכול לשמש כדופן, וצריך שהמרחק בין הקיר לסוכה יהיה פחות מ-24 ס"מ והגובה שלו לפחות 80 ס"מ.

📌סורגים-✅🈸 מרפסת שיש בה סורגים, ובין עמוד לעמוד יש פחות מ24 ס"מ, סורגים אלו נחשבים כדופן.

📌רשת/גדר-✅ ניתן להשיג בחנויות רשת לבנה שעשויה פלסטיק קשיח, והיא עומדת ברוח מצויה אם מהדקים אותה היטב,או גדרות מעוצבים שמיוחדים לסוכה שיכולים לשמש כדופן ואז יחבר את הבד של הסוכה.

📌על מה מניחים את הסכך❓🤔 טוב להזהר לכתחילה לא להניח את הסכך על דבר שפסול לסיכוך כגון עמודי ברזל,אך בדיעבד הסוכה כשרה.

📌סוכה מברזל-⛓ אם יש לו סוכה מצינורות של ברזל טוב להחמיר ולשים על הצינורות קורות של עץ ועליהם יניח את הסכך.

📌אזיקונים-✅ מותר לקשור את הסכך באזיקונים העשויים מפלסטיק,ויש מחמירים לקשור בחוטי פשתן או דקל.

📌 הסכך צריך להיות מדבר שגידולו מן הקרקע כגון: ענפים, קנים, עלים, לאחר שנתלש ואינו מחובר לקרקע.

📌 את הסכך צריך להניח על הסוכה בצורה יציבה שיוכל לעמוד ברוח מצויה. כמות הסכך תהייה באופן שיהא הצל בסוכה מרובה מאור השמש כלומר – שרוב גג הסוכה יהיה מכוסה ע"י הסכך,) אך אם היא מסוככת כהלכה, אלא שנכנס אליה אור השמש דרך הדפנות – הסוכה כשרה לכתחילה (. ומנהג רבותינו נשיאינו להרבות בסכך. ובכדי שיהיו הכוכבים נראים מתוכה, לוקחים מקל ותוחבים בעובי הסכך ליצור נקב שיוכלו הכוכבים להיראות בעדו.

📌 יש להיזהר שלא להעמיד את הסכך על דבר המקבל טומאה כגון כלים, או עצים שהשתמשו בהם לבנייה, וכן שלא להניח על הסכך דבר המקבל טומאה, שמא יבואו לעשות את הסכך עצמו מדברים המקבלים טומאה. אך אם הסכך יכול לעמוד ברוח מצויה, ורוצה לחזקו שלא ייפול בעת רוח חזקה – מותר לעשות זאת בדבר המקבל טומאה. דפנות העשויות ממוטות ברזל, הרי הם מקבלים טומאה ואין להניח עליהם את הסכך. לכן, המנהג הנפוץ הוא להניח קורות עץ דקות ('לייסטים')של עץ מעל גבי הדפנות, ועליהם להניח את הסכך. אלא שעם כל זה, סוכה שהעמידו בה את הסכך על דבר המקבל טומאה, כגון: ברזלים – אף שעשו שלא כדין, מותר לשבת בה לכתחילה.

📌כמות הסכך-☀🌞 צריך שיהיה בסוכה יותר צל משמש, ואם יש יותר רווחים מהסכך, הסוכה פסולה, אבל אם סיכך כהלכה ורק בגלל הדפנות יש יותר שמש מצל-כשרה.

📌לראות כוכבים-✨ לכתחילה יסכך באופן שיראו דרך הסכך את הכוכבים הגדולים (שרואים גם ביום). ובדיעבד שנתן הרבה סכך עד שאפילו הגשמים לא יכולים לרדת לתוך הסוכה, כשרה ומברך עליה.

📌חבלי כביסה מעל הסכך-🪢👕 חבלי כביסה מעל הסכך-הסוכה כשרה. ואפילו אם יש בגדים תלויים על החבלים.

הלכות סוכה-קישוטים🎊
📌לכבד את המצוות-😇👌 מצווה לקשט את הסוכה בקישוטים יפים כפי שדרשו חז"ל על הפסוק "זה אלי ואנווהו",כי כשאדם מקיים את המצוות בצורה נאה ומכובדת הוא מראה את האהבה והחיבה שלו לקב"ה,ולא מראה שעושה את המצוות כי אין לו ברירה חס ושלום. מנהג חב"ד לא לקשט את הסוכה.

📌סכך נאה-🎨 מותר לעטוף את עצי הסכך בנייר צבעוני יפה כדי ליפות אותם, וכן מותר לצבוע את הסכך כדי לייפות אותו.

📌קישוטים בסכך-🎊 כשתולה בסכך קישוטים-יש להקפיד לכתחילה שיהיו צמודים ולא ירדו יותר מ32 ס"מ,כי יש חשש שיפסלו את הסוכה,אבל כשהם לא יורדים פחות מ-32 ס"מ הם בטלים לסכך ומות

להורדה תרשים דיני ומנהגי בניית הסוכה לפי מנהגי חבד PDF

הלכות חג הסוכות🕋 מנהג ספרד ועדות המזרח

📌להדליק נרות בסוכה-🕯🕯 מצווה להדליק נרות של יום טוב בסוכה,ולאכול לאור הנרות.

📌חשש שריפה-🔥 ראוי להדליק במתקן מיוחד לנרות שעשוי מזכוכית,כדי שיוכל להדליק נרות בסוכה,ולא יכבו הנרות וגם לא יגרמו לשריפה ח"ו ואם קיים חשש שריפה,ידליק בבית במקום שמכינים שם צרכי האוכל.

📌אכילת לחם בלילה הראשון-🍞🥖 יש מצווה מהתורה לאכול כזית לחם בסוכה(27 גרם) בלילה הראשון של החג תוך 6 עד 7 וחצי דקות. ונכון להחמיר לאכול את הלחם לבד בלי שום סלט או תערובת.

📌שינה בסוכה-🛌😴 חובה גמורה מהתורה לישון בסוכה בכל שבעת ימי החג.

לרפואת ארי בן נועם😇

📌לחם-🥖 האוכל לחם יותר מ 54 גרם , חייב לאכול בסוכה ויברך "לישב בסוכה".

📌מזונות-🍝🥐 האוכל עוגה,בורקסים או תבשיל ממיני דגן כגון פסטה וכדומה יותר
מ 54 גרם חייב לאכול בסוכה,ולא יברך "לישב בסוכה". אלא אם קובע סעודה כדלהלן.

📌קביעת סעודה-🍽 האוכל מחמשת מיני דגן כגון:פסטה,עוגות,מאפים וכיוצא בזה בשיעור 162 גרם -חייב בסוכה,ומברך לפני האכילה "לישב בסוכה" אף על פי שמברך "מזונות"בתחילה ו"על המחיה" בסיום.

📌שאר מאכלים ומשקים🍷 משקאות פירות,ירקות,בשר,דגים,ביצים ואורז מותר לאכול מחוץ לסוכה,ואם ירצה לאכול בסוכה הרי זה משובח ותבוא עליו הברכה.

📌מתי מברכים "לישב בסוכה"❓ לאחר שנטל ידיו לסעודה,כשעדיין עומד יברך 'לישב בסוכה' ואז ישב, ויברך 'המוציא'.

📌אכילה באמצע הסעודה מחוץ לסוכה-🤐 כשאוכלים סעודת קבע בסוכה,אסור לאכול ולשתות כלום מחוץ לסוכה,כי כל טעימה נחשבת כאכילת קבע.ושאסור לצאת מהסוכה כשיש מאכל בפה, אלא יבלע את המאכל ואז יצא.

📌סירים ומחבתות בסוכה-🫕 כלים כגון סירים ומחבתות שמבשלים בהם את המאכל,לא יכניס לסוכה,שאין זה מכבוד הסוכה,אלא יניח את המאכל בקערה מרכזית,והמסובים יקחו לעצמם לצלחת. ויש להזהר בזה כי דעת כמה מהראשונים,שבזמן שכלי האכילה נמצאים בסוכה,הסוכה פסולה.

📌להחליף חיתול לתינוק🤱- אין להחליף חיתול לתינוק בסוכה,בגלל שזה תשמיש בזוי,ולא כבוד הסוכה.

📌גוי-💂‍♀ יש להמנע מלהכניס גוי לסוכה.

📌שכח לברך 'לישב בסוכה'-🫢 מי ששכח לברך,כל עוד שעדיין אוכל או שותה משהו,ואפילו פירות לקינוח,רשאי לברך.

📌איפה השולחן-⁉ אדם שיושב בתוך הסוכה לאכול אבל השולחן שלו נמצא מחוץ לסוכה-נחשב כאילו לא אכל בסוכה,גזירה שמא ימשך אחרי שולחנו מחוץ לסוכה.

📌סיגריות-🚬 מותר לעשן סיגריות בסוכה.

להורדה והדפסה מנהגי חג הסוכות שחל בשבת – מכון הלכה חב"ד PDF

צ'ק ליסט להלכות סוכות חב"ד

דבר חסידות קצר על חשיבותה של הסוכה

יתרון למצוות הסוכה על כל המצוות האחרות מהתריי"ג: כל המצוות מוגדרות בפעולה פרטית מסויימת והן קשורות באיברים מסוימים באדם. מצווה אחת מקיימים באיבר אחד ומצווה שנייה מקיימים באיבר אחר, לדוגמה תפילין, נרות שבת וכו. לעומתן, מצוות סוכה אינה מוגדרת בהגדרה פרטית כלשהי, אלא "תשבו כעין תדורו" – היא מקיפה את כל איברי האדם, עם כל פעולותיו ומעשיו.


ויתרה מזו: הואיל ואמרו חז"ל "כל אדם שאין לו בית אינו אדם", מכאן שהפעולה של הדירה על האדם היא גם כשהוא נמצא מחוצה לה. ועל-כן, בחג-הסוכות, שדירתו של האדם היא הסוכה, הרי גם בלכתו ברחוב הוא נתון להשפעתה של הסוכה.

חודש תשרי הוא חודש כללי, והוא מעניק כוחות מיוחדים לעבודת-ה' במשך כל השנה. מכל מצווה של מועדי החודש אנו שואבים כוחות והוראות לעבודתנו במשך השנה. מה אנו מקבלים ממצוות סוכה?
ובכן, מצוות הסוכה מעניקה ליהודי כוח לקיים את ההוראה "בכל דרכיך דעהו". יהודי נדרש לעבוד את ה' לא רק בשעת התפילה ולימוד התורה, אלא גם בשעה שהוא עוסק בענייניו האישיים, בעובדין דחול. הסוכה נותנת כוח לכך, שכן כשיושבים בסוכה מקיימים את המצווה גם כשעוסקים בצרכים האישיים, כאכילה, שתייה ואפילו שינה.

הגמרא מכנה את מצוות הסוכה – "מצווה קלה". כשיהודי יוצא לעבודת ה' במשך השנה מתוך החלטה תקיפה ונחושה – יהיה מה שיהיה, אני עבד של מלך מלכי המלכים הקב"ה ושום דבר לא ימנע ממני למלא את רצונו – אזי קל לו לפעול שגם צרכיו הגשמיים יהיו כראוי, והוא יעשה דירה לו יתברך גם בחייו הגשמיים.
וכאשר האדם עושה דירה לו יתברך בכל מעשיו וענייניו, מעניק לו הקב"ה מידו הרחבה, בכל הנצרך לו, בבני, חיי ומזוני רוויחי.

(עפ"י 'לקוטי שיחות' כרך ב, עמ' 417)

מילתא דבדיחותא

😅מה עושה הערבה כשהיא לא מרגישה טוב? לוקחת חיזוקית של הדס.

😅לאיזה בית רפואה הולך הלולב?
תשובה: הדסה

😅 אולי מספיק כבר עם משחקי מילים מאולצים שיתאימו לרוח החג, מה בסכך הכל ביקשתי?

״בסוכות תשבו שבעת ימים…״
כמה רגעים על אחד החגים החשובים ביותר לעם ישראל
אז למי ששכח למה קוראים ״לחג סוכות״ בשמו? מהם ערכי החג? מהם מצוות ״חג הסוכות״? הכל נמצא כאן
אז קודם כל ״לחג הסוכות״ קוראים בשמו "חג סוכות" משום שבימי החג נהוג לשבת בתוך ״סוכה״ כפי שנאמר
"למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" (ויקרא) מכאן שמקור שמו של החג במצווה המרכזית שלו ישיבה בסוכה זכר לסוכות שבהן ישבו בני ישראל בצאתם ממצרים לפי פרשנות אחרת הישיבה בסוכה היא זכר "ענני הכבוד" שהגנו על בני ישראל במדבר ״חג סוכות״ מתחיל חמישה ימים לאחר יום הכיפורים
סוכות הוא ״חג מקראי״ הנחוג במשך שבעה ימים
בחג הסוכות מצווה ליטול את ארבעת המינים.
״ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה׳ אליהכם שבעת ימים״
נטילת ארבעת המינים או נטילת לולב כפי שהמצווה מכונה בלשון חז"ל היא לקיחת ארבעה מיני צמחים לולב (השדרה המרכזית של הדקל) אתרוג (ממשפחת פירות ההדר) שלושה הדסים ושתי ערבות (ערבי נחל) ונענועם בכל יום מימי החג חוץ מיום השבת במקרא כתוב בפירוש רק לגבי הלולב ("כפות תמרים") והערבה ("ערבי נחל") ואילו לגבי האתרוג ("פרי עץ הדר") וההדס ("ענף עץ עבות") המקרא כותב באופן עמום ומהות הפרי התפרשה על ידי חכמי תורה שבעל פה.
אחד ההסברים שניתנו למצווה זו היא לשמוח עם ״הטבע״ ולהודות לאלוהים על האסיף דרשנים שונים סיפקו הסברים רבים לשאלה מדוע נבחרו דוקא ארבעת המינים הללו. יש שראו בהם סמל לאנשים השונים בעם ישראל לפי תכונותיו של כל מין, כך שכל אחד מארבעת המינים מאופיין בתכונות מיוחדות ויחד הם מסמלים את עם ישראל.
אתרוג – יש בו טעם (בהיותו פרי) וגם ריח טוב.
לולב – טעם יש לו (פרי התמר) אך ריח אין לו.
הדס – יש לו ריח אך אין לו טעם.
ערבה – אין לה לא טעם ולא ריח.
חלוקה זו מסמלת את כל הסוגים שבעם ישראל
טעם וריח – אלה היהודים שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים.
טעם בלי ריח – יהודים בעלי תורה שאינם עוסקים כל כך במעשים טובים.
ריח בלי טעם – בעלי מעשים טובים אך אין להם תורה לא טעם ולא ריח.
חג סוכות שמח.

הלכות סוכות

"אין לך מעוטר ומשופע במצוות ובקרבנות כחג הזה:
סוכה, ארבעה מינים של לולב -שהן מצוות מן התורה;
ניסוך המים – שהוא הלכה למשה מסיני; ערבה בהושענא
רבה – שהוא מנהג הנביאים; ותוספת ציווי על שמחה – שגם
היא מן התורה, ככתוב:
"ושמחת בחגך… והיית אך שמח" (דברים טז) וכן נאמר לעניין מצוות הלולב: "ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג) . לפיכך אנו קוראים אותו בתפילה: "זמן שמחתנו".
(ספר התודעה)

מצוות השמחה בחג הסוכות (אתר הידברות)

ב'פלא יועץ' מובא בשם 'גורי האר"י' ז"ל, שמי שיהא שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח". הרמב"ם: "השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא". הגאון מוילנא אמר שמצווה זו היא מן המצוות הקשות שבמצוות החג, שישיש וישמח בכל רגע ורגע מן היום טוב, ולא יבא לידי עצבות אפילו לרגע כמימרא. יש להרבות בתפילה ולבקש מה' על שמחת הנפש, ואף דוד המלך התפלל על השמחה: "שמח נפש עבדך", וכן בתפילת שמונה עשרה: "והסר ממנו יגון ואנחה".

5/5

תגובה אחת

 1. — קיצור הלכות חול המועד —
  לימוד ההלכות יהיו לעילוי נשמות החיילים הקדושים
  גל קובי ותומר חזן יהי זכרם ברוך
  א: ימי חול המועד נקראים בתורה "מקראי קודש". בימים אלה אסור לעבוד (למעט מקרים מיוחדים) ובזה שונים משאר ימי החול שאין בהם קדושה.
  ב: אסור להסתפר ולהתגלח בימי חול המועד, כולל ערב שמחת תורה.
  ג: אסור לכבס בחול המועד אפילו לצורך מיידי, למעט מגבות ובגדי קטנים.
  ד: כתיבה רגילה מותרת בחול המועד, ויש מחמירים לשנות קצת בכתיבה.
  ה: כתב אומנותי (סת"ם, גרפיקה..) אסור. לכן אין לתקן ס"ת תיקון מקצועי כשיש ס"ת אחר.
  ו: יש מתירים כתיבת חידושי תורה במעבד תמלילים בחול המועד. (ילקו"י) ויש אוסרים.
  ז: אסור לסחור בחול המועד למכור או לקנות, למעט מוצרים שצריך לחול המועד, או שעלול להיות הפסד כספי מהקרן אם לא ימכרו המוצרים מידית.
  ח: פועל שחושש שיפוטר אם לא יעבוד בחול המועד, ולא יכול לקבל חופשה על חשבון חופשתו השנתית, רשאי לעבוד בחול המועד.(הגר"ע יוסף)
  ט: עבודה שהיא לצורך רבים מותרת בחול המועד, (וצריך קודם לשאול רב)
  י: אין מניחים תפילין בחול המועד
  (ההלכות נלקחו מדף הידברות)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

סוכות הלכה למעשה וסגולות לחג הסוכות

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד