הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל.

(ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985)

יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש המוסווה היטב בלבושו העממי. רק בודדים ידעו על מעט מגדלותו, והוא מצדו דאג להסתיר את עצמו מעיני הבריות.

הרב יוסף שלמה דיין זצוק"ל נולד בעיר חלב שבסוריה למשפחת דיין המכובדת, המיוחסת דור אחר דור עד לדוד המלך עליו השלום. יום אחד ארז מטלטליו ועלה לארץ, לירושלים. משימה אחת עמדה מול עיניו: להחיש את ביאת המשיח ועת הגאולה ע"י תיקון חטאי ישראל בביטול מצוות עשה ובעברות על מצוות לא תעשה. לתיקון הניצוצות האלו של כל עבירה ועבירה, כך ידע, צריכים כוונות וייחודים נוראים.

הרב דיין זצוק"ל סבר כי אם קיימת באדם שאיפה כנה ואמיתית לתקן נפשו ולנקות את נשמתו מחטאיו, על האדם להיות קרוב לאנשים צדיקים וישרים, להדבק בהם ועל ידי כן להתעלות, אך כיוון שבדורנו אי אפשר לדעת מי הצדיקים האמיתיים – מוטלת החובה על האדם ללכת לקברי הצדיקים הידועים ולהתפלל אצלם ולבקשם שיעוררו רחמי עליון לתיקון נפש, הרוח והנשמה.
תמיד נהג לומר: "שעה של תפילה ולימוד בקברות הצדיקים שווה למאה שעות לימוד", ובפרט ההליכה לקבר צדיק שהגישה אליו קשה ומפרכת, מועילה עד מאוד, וכל פסיעה במקום כזה ממתקת את הדינים למעלה, שהרי "לפום צערא אגרא" (כגודל הצער כן גודל השכר).

הרב דיין סבר שאפילו אם נשמת האדם פגומה עד מאוד עקב עוונותיו, והוא מרגיש מיואש וחסר תקנה – מכל מקום עצם ביאתו לקבר הצדיק, ביחד עם התפילה, לימוד התורה וההשתטחות אצל ציון הצדיק, תועיל לו לנקותו ולזככו מעוונותיו ותעזור לו לרומם עצמו הדיוטא התחתונה בה הוא שרוי.

במיוחד נהג ללכת לקברו של שמואל הנביא, והבטיח כי כל מי שיעשה את התיקון בקבר שמואל הנביא – מובטח לו שיענה מהשמיים. אם לא בפעם הראשונה, ודאי לאחר מספר פעמים.
מקומות נוספים אותם נהג לפקוד הם הכותל המערבי, קברו של שמעון הצדיק, הר הזיתים ועוד. בזכות תפילותיו ותיקוניו במקומות אלו, הוא נחשב לבעל מופת בקרב תלמידיו.

מלאכת איתור מספר קברי צדיקים בצפון הארץ מיוחסת לו, והוא נהג מדי קיץ לצבוע ולסייד את מצבות הקברים שמצא. בין היתר נהג לחלק צדקה בסתר למשפחות שהיו במצוקה.

בשנת ה'תשמ"ג אמר לתלמידיו 'בעוד שנתיים ימים אני גומר את התיקון שלי'. היות שהרגיש כי זמן פטירתו מתקרב גילה לתלמידו את סוד תורת פתרון החלומות וציווה אותו להמשיך בעריכת התיקונים בציון שמואל הנביא ובתפילות בקברי הצדיקים. החזיר את כל הספרים ששאל לצורך כתיבת 'ספר התיקונים' ואת הכספים שלווה לבניית ההיכל.
בליל שישי בחודש תמוז ה'תשמ"ה למד כהרגלו כל הלילה במערת שמעון הצדיק, לערך בשעה 15:00 סידר את נרות השבת בביתו, קיבל התקף לב והשיב את נשמתו ליוצרה. הרופא שהוזעק ניסה להחיותו והעבירו לבית הרפואה 'ביקור חולים' אך ללא הועיל. תלמידיו שנכחו בבית הרפואה לבושים בבגדי שבת מיהרו להביאו לקבורה כ-5 דקות לפני כניסת השבת.


המקובלים ר' מרדכי שרעבי ור' יצחק כדורי העידו כי היה אחד מל"ו צדיקים נסתרים!

תורת התיקונים
מספריו:
• תורת התיקונים ויבוא עד חברון


הרב מאיר מלכא שליט"א, מייסד הקרן להנצחת הרב כדורי ומחבר הספר "ישועות יצחק", זכה והקים את הציון של הרב יוסף שלמה דיין . לאחר שבמשך 24 שנים לא היה למתפללים מקום מסודר לעמוד בו ולהשתטח על ציונו הקדוש. כיום ב"ה יש מעל הציון מבנה לנוחות המתפללים.

הציון שלו נמצא בירושלים בהר המנוחות בסמוך לציון של הרב יצחק כדורי.

זכות הצדיק תגן בעדנו אמן

לקרוא עוד על הצדיק לחצו כאן

בס"ד ערכתי לפניכם 12 נקודות קצרות על הצדיק הנסתר

הרב יוסף דיין זצ"ל שט' תמוז(הערב ומחר) יום ההילולא שלו אנא הדליקו לכבודו נר,שכן לרב לא היו צאצאים,ומי שיכול לקרוא משניות זכות זו תבוא לכם לברכה אמן …

  1. הרב יוסף דיין נולד בשנת תרפ"ד ונפטר בשנת תשמ"ה בהיותו בן 61 שנה.

2. הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל העיד עליו כי הוא "הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו".

3. הרב יוסף שלמה דיין זצוק"ל נולד בעיר חלב שבסוריה למשפחת דיין המכובדת, המיוחסת דור אחר דור עד לדוד המלך עליו השלום. הרב עלה לארץ עם הוריו בהיותו בגיל 10.

4. תמיד נהג לומר: "שעה של תפילה ולימוד בקברות הצדיקים שווה למאה שעות לימוד", ובפרט ההליכה לקבר צדיק שהגישה אליו קשה ומפרכת, מועילה עד מאוד, וכל פסיעה במקום כזה ממתקת את הדינים למעלה, שהרי "לפום צערא אגרא" (כגודל הצער כן גודל השכר).

הרב שלמה דיין זצוק"ל
"שעה של תפילה ולימוד בקברות הצדיקים שווה למאה שעות לימוד"

5. מיוחד נהג ללכת לקברו של שמואל הנביא, והבטיח כי כל מי שיעשה את התיקון בקבר שמואל הנביא – מובטח לו שיענה מהשמיים. אם לא בפעם הראשונה, ודאי לאחר מספר פעמים.ולכן הרב היה כל ימיו עושה תפילות וייחודים בקברות צדיקים בכל הארץ.

6. במלחמת לבנון הראשונה, ראוהו חיילים יחד עם רבי יוסף וולטוך, שהם בתוך לבנון הולכים לקברות צדיקים.

7.חלק מהציונים, הרב גילה בעצמו על ידי רב קדושתו, ולפי הרגשת ליבו היה יודע היכן נמצאים ציונים של צדיקים ותנאים שבאם התפילות מקובלות ביותר. אחד מהציונים שגילה הרב יוסף דיין הוא קברו של דן בן יעקב.

8. מסופר כי יום אחד הלכו הרב יוסף דיין וכן הרב יוסף וולטוך זצ"ל ועוד אברך אחד לקברותיהם של אלעזר ואיתמר בני אהרן הכהן. הציונים נמצאים בתוך כפר עוורתא מזרחית לשכם.כאשר נכנסו לתוככי הכפר החלו ערבים להקיף אותם. הרב יוסף וולטוך אמר שאינו דואג כיון שהם עם הרב יוסף דיין שמעולם לא פגם בברית!! כאשר החלו הערבים לעשות סביבם טבעת של התקהלות ראה הרב דיין שיש לעשות משהו לכן החל לפתע לשאוג שאגות אדירות וכן לרוץ לעבר ההמון. אלה בראותם את הרב רץ לעברם החלו לברוח לכל עבר מתוך פחד ואימה.הרב לא התרגש מהמחזה, מיד לאחר מכן אמר שמקום זה מסוגל מאוד לקבלת התפילות. והחל בהכנות…. לאחר שסיימו פנו לציון איתמר הכהן הנמצא בסמוך בצדו השני של הכפר. שם כבר צפו הערבים בצדיקים מרחוק מתוך פחד ואימה…הרב מעולם לא הסתכל במראה מרב פרישותו. פעם אחת עבר ליד מקום שיש מראה, וראה לפתע את דמותו. הוא אמר לתלמיד שהתלווה אליו באותה שעה שהוא מתפעל מאוד מהדמות הקדושה שראה…

9. הרב יוסף דיין היה בקי עצום בכל חלקי התורה ובפרט בקבלה. פעם אחת דיבר אברך אחד עם הרב יוסף וולטוך. הלה אמר לו ששמע אתמול מהרב יוסף דיין סתרי תורה שלא שמע מעולם.

10. פעם אחת התלונן מן דהו אצל הרב מרדכי שרעבי זצ"ל על רבי יוסף דיין, שאיך הוא לומד קבלה ואינו נשוי?? אמר הרב שרעבי שהיה כבר זקן לימים. לו מותר!!! (מפי הרב מרדכי אליהו)ופעם אחת הגיעו כמה אנשים לבבא סאלי בנתיבות- אמר להם הבבא סאלי זצ"ל, מה אתם באים אלי לקבל ברכות, שיש לכם בירושלים את הרב יוסף דיין!!!

11. הרב לא נשא אישה, חי בצניעות ושמר בקנאות על קדושת הברית. התרחק ממותרות ואפילו תנור לא הסכים להכניס לביתו בחורף. כל עונות השנה לבש חולצה דקה, לעיתים טבל במקווה כשהוא לבוש על מנת לטהר גם את בגדיו, ערך סיגופים ותעניות, הסתפק באכילת אורז חי שהושרה במים או תפוחי אדמה לא מבושלים או לחם ישן, זיכך את חומריות הגוף ובאופן קבוע ראה לנגד עיניו את שם י-הוה בשילוב א-דני. למרות אורח חייו גופו לא ניזוק והורגל למיעוט שינה ואכילה.

12. הרב לא הסכים לכנות אותו בתארים ולא הסכים לקבל דבר ללא תשלום או יגיעה, להתלבש בפשטות, שמח כאשר מישהו בייש אותו ברבים, לעיתים התנהג באופן שיגחכו עליו והתכוון שעל-ידי כך יכופרו עוונותיו, אולם לא שתק על כבוד תלמידי חכמים וכבוד התורה והוכיח בקול רם או בחשאי ובנועם.היות וידע ערבית ושפות נוספות התחזה לעובד ניקיון ערבי נכנס לבתי ספר ומנזרים ולאחר שגילה יהודים שנפלו ברשת המיסיון ופעל להצלתם.

כל לילה למד לפני עלות השחר* הרב יוסף דיין נפטר ביום שישי סמוך ממש לשבת בהתקף לב פתאומי. הוא נפטר בביתו ואיש לא ידע. זמן מה לפני שבת הגיע לביתו בדרך פלא אחד התלמידים, וראהו. מיד קיבצו חבורה שתטפל בגופתו הקדושה. והספיקו בדרך פלא לקוברו לפני כניסת השבת. שכידוע מעלתו שניצל מחיבוט הקבר.הרב היה בן 61 ונפטר בשנת תשמ"ה.זכותו תגן בעדנו אמן!

הועתק באישור מעמוד הפייסבוק

The Lubavitcher Rebbe – לאוהבי הרבי מליובאוויטש והצדיקים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
קטגוריות
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
עשרת הדברות
10 הדברות

עשרת הדברות הדיברה ה 3 הלכה למעשה! לֹא תִשָּׂא אֶת-שֵׁם-ה' אֱלֹקיךָ לַשָּׁוְא

הפרלמנט לומד יהדות לֹא תִשָּׂא אֶת-שֵׁם-ה' אֱלֹקיךָ לַשָּׁוְא הפרלמנט לומד את הדיברה השלישית בעשרת הדיברות. הלכה למעשה הלכות הקשורות לדיבר לא תשא. תוכן עניינים של השיעור, לפי זמן 00:00 לֹא תִשָּׂא אֶת-שֵׁם-ה' אֱלֹקיךָ לַשָּׁוְא 00:50 למה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הדברה ה2 לא תעשה לך כל פסל ומסיכה
10 הדברות

לומדים עשרת הדברות הדיברה ה 2 הלכה למעשה! לא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹקים אֲחֵרִים עַל פָּנָי. לֹא-תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל, וְכָל-תְּמוּנָה

פרלמנט ניו יורק לומדים בשיעור 14 מי יודע.  לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹקים אֲחֵרִים עַל פָּנָי. לֹא-תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל, וְכָל-תְּמוּנָה – מונותאיזם, איסור עבודה זרה ואיסור עשיית צלמים. מעביר השיעור צבי וילור צידון. כהרגלנו נלמד 14 הלכות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
זכור את השבת לקדשו
10 הדברות

עשרת הדברות הדיברה ה 4 זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ

זכור את יום השבת.  פרלמנט ניו יורק לומד את עשרת הדברות היום את הדברה הרביעית הלכה למעשה של הלכות שבת. נלמד 14 שאלות ותשובות הלכות על השבת הלכה למעשה בין השאר נלמד למה חשוב לשמור שבת.

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תניא גדולה בקטנה לוגו שקוף
תניא גדולה בקטנה

תניא גדולה בקטנה פרקים 1 עד 5

צבי וילור צידון ויוסף סגל מתחילים לימוד בספר התניא. כל פרק נמשך בערך 22 דקות. פרק חדש של תניא גדולה בקטנה כל יום שני ורביעי ניתן להאזין או לראות את השיעורים באתרים אלה אמזון פודקאסט אפל

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט החזון איש
מר חשוון

ציטוטים, סיפורים ומשפטים מחזקים החזון איש – הילולא ט"ו חשוון

הרב אברהם ישעיהו קַרֶלִיץ (י"א בחשוון תרל"ט, 7 בנובמבר 1878 – ט"ו בחשוון תשי"ד, 24 באוקטובר 1953), המכונה "החזון איש" על שם סדרת ספריו. היה מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20. ממעצבי דרכה של

לחץ כאן להמשיך לקרוא
לומדים עשרת הדברות אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם
10 הדברות

10 הדברות – הדיברה הראשונה אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם

פרלמנט ניו יורק לומד על עשרת הדברות. נתחיל השבוע סדרה חדשה על 10 הדברות עשרת הדברות הם עשרה ציוויים אלוקיים אותם נתן הקב"ה לעם ישראל במעמד הר סיני והם מופיעים בתורה פעמים בעשרת הדברות כלולים הן ציוויים יסודיים ביותר ביהדות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תהילים
הפתגם היומי

בס"ד ציטוטים יפים מהתנ"ך

אוסף משפטים מחזקים וציטוטים יפים מהתנך מוכנים להפצה. "וגר זאב עם כבש" בנבואת ישעיהו הנביא נאמר וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נהג בם. המשמעות הפשוטה של יעוד

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם
הפתגם היומי

קנאה – ציטוטים, משפטים מחזקים ודברי תורה לשיתוף והפצה

דברי תורה ציטוטים, באנרים משפטים מחזקים על קנאה אנא שתפו! בשיר השירים שלמה המלך כותב " קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה"מבין כל הרגשות הרבים המציפים את לב האדם רגש הקנאה ידוע בעוצמתו השלילית המכלה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב עובדיה יוסף
מר חשוון

הרב עובדיה יוסף – ציטוטים, משפטים מחזקים היסטוריה ועוד – הילולא ג חשון

ג' בחשון יום ההילולה של הרב עובדיה יוסף, (י"א בתשרי תרפ"א – ג' חשוון תשע"ד) היה הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, ממנהיגה ופוסקיה הבולטים של היהדות הספרדית בדורנו. מכונה בקרב הציבור הספרדי בתואר "מרן". תולדות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ברכה לראש חודש
מרחבי הרשת ניו יורק

ברכות ותפילות לראש חודש

ראש חודש מגיע אתם רוצים לשלוח ברכה מיוחדת או תפילה לראש החודש? כנסו! מותר ורצוי להוריד ולשתף ולהפיץ את כל מה שבדף הזה נתחיל מתפילה מאת הבן איש חי זצ"ל לראש חודש ברכה לראש חודש הצטרפו

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: