סגולות וחשיבות לימוד ספר התניא
הרבי מבטיח שכל מי שלומד תניא מובטח לו שיהיה לו תוספת ברכה

סגולות וחשיבות לימוד ספר התניא

לימוד התניא – לכל אחד ואחת!
_מכתב עידוד מהרבי מליובאוויטש ליהודי
שפתח שיעור בספר התניא (של אדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד) בבית הכנסת שלו_

בנועם קבלתי את מכתבו בו מודיע על דבר התיסדות שיעור לימוד תניא בבית הכנסת שלו, ושלומד עמהם – כפי שכותב במכתבו – לפי שכלו, וגודל הזכות בזה שמקרב את בני ישראל ללימוד דא"ח [=חסידות] פנימיות התורה אין לשער ואין להעריך ומובטחים אנו בהמשכת תוספת ברכה על ידי זה בכל עניניו של הלומד ומעורר ללימוד הנ"ל.

ומה שכותב "לפי שכלו", הנה ידוע מה שכתוב וששמענו גם בעל פה כמה פעמים מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר ספר התניא הנקרא "תורה שבכתב" של חסידות חב"ד, הוא על דרך לימוד תורה שבכתב, שאפילו הגדול שבגדולים אינו יכול לרדת לסוף תכליתה, ואפילו הקטן שבקטנים יכול להתחיל ללמוד בה, וכמאמר רבותינו ז"ל "קטן משיתחיל לדבר אביו מלמדו תורה" וכו', והוא הדין בלימוד התניא, שכל אחד לומד לפי שכלו, כי לכל אחד יש אחיזה ומקום בו, ואין שייך בזה נפילת רוח באיזה דרגא שימצא את עצמו, כי אפילו הגדול שבגדולים עדיין לא בא עד תכליתו,

והשם יתברך יזכהו להמשיך בלימוד זה בשביל עצמו ובשביל שומעיו ושיהיה הלימוד על מנת לשמור לעשות ולקיים.

מקור: אגרות קודש ח"ז עמ' קנח
מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'
מעוניינים להקדיש יום/שבוע לע"נ או לזכות? צרו קשר 03-3745979

להצטרפות לקבלת 'מכתב יומי' מאגרות הקודש של הרבי מליובאוויטש (קבוצה שקטה, הודעה אחת ביום):
https://katzr.net/ae6c2e

לקבלת 'שיחת היום' מדי בוקר הצטרפו לקבוצה (קבוצה שקטה):
http://katzr.net/542a11

ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות

הרה״צ ר׳ יהודה לייב הכהן מגדולי תלמידי הרב המגיד, אמר: ספר התניא הוא קטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא. (ואמרו חסידים, שזה מרומז במה שההסכמה נכתבה בשנת תקנ״ו שהוא ר״ת: ״תניא קטורת נשמה ורוח״).(קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים ע׳ קכה)

הרב-יורם-אברג'ל-סגולות-התניא

הרב יורם אברג'ל זצ"ל בספרו "בצור ירום" בהקדמה כותב "כל אדם שלומד תניא אף פעם לא יקרה שאחד מצאציו יקח אשה לא יהודיה. או ההפך! תמיד הזרע שלו ישמר ואף פעם לא תפסק קדושת השבת והתורה מזרעו של איש כזה"

זקני החסידים קראו את ספר התניא בשם ״ספר הרפואות״, הרה״ח ר׳ יצחק אייזיק מהאמיל הי׳ קורא את ספר התניא בשם ״ספר המורה״, והרה״ח ר׳ הלל מפאריטש הי׳ קורא את ספר התניא ״ספר הסגולות״.

היום ניתן ללמוד יותר בקלות את ספר התניא גם בפודקאסטים וגם ביוטיוב וכו: הנה מספר שיעורים מומלצים

שיעור עמוק בתניא עם הרב שרגא זלמנוב


הרב חיים הבר תניא לחיים

קישור לפודקאסט שנהיה חסידים, אמן.

תיבה אחת מהתניא קדישא מלהיבה את הלב

בהיותי אצל השפת אמת בגור בשנת תרס״א אמר לי בזה״ל: איין ווארט פון הייליקן ״לקוטי אמרים״ (תניא) און ״לקוטי תורה״, שאיינט און בליצט, עס פלאקערט אויף די הארץ וכו׳ (מלה אחת מהספר הקדוש ״לקוטי אמרים״(תניא) ״ולקוטי תורה״, זורח ומבהיק, ומלהיב את הלב), ובאופן כזה יחי׳ את נפשו הצמאה, ומצוה גוררת מצוה, מהלימוד באים אל הפועל ללמוד ולהתפלל בתפלה מתונה (שלא בטירוף הדעת), ולקיים בפועל ממש בזהירות מצוה ובהידור מצוה.(כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, אגרות קודש חלק א׳ ע׳ שלד).

פרק תניא מגלה את ההעלם העצמי

שח כ״ק אדמו״ר מהרש״ב: פרק תניא לא רק שמשבר את ההעלם והסתר, כי אם מביא את ההעלם העצמי לידי גילוי ברוחניות ובגשמיות.(קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים ע׳ קכח)

 • •ספר התניא הוא כמו ״מעיין״ שאפילו טיפה אחת מטהרת
 • •תיבה אחת מהתניא קדישא מלהיבה את הלב
 • •באמירת אותיות התניא קדישא יש סגולה נפלאה להצלה
 • •פרק תניא מגלה את ההעלם העצמי
 • •ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות
 • •גילוי הרצון העצמי דהנשמה ע״י התניא
 • •פרק תניא מביא שפע ברכה והצלחה
 • •הרפואה שבלימוד שער היחוד והאמונה
 • •ע״י התניא מהפכים את הקללה לברכה
 • •הבקי באותיות חומש תהלים ותניא, משבר ההעלמות והסתרים
 • •אמירת חת״ת סגולה להצלחה בכל מקום
 • •פעולתה של שורה אחת בתניא
 • •לימוד ספר התניא הוא סגולה שבן תורה לא יסיר את זקנו
 • •פרק תניא מזכך את האוויר
 • •חקיקת האותיות של משניות ותניא – סגולה לאמונה
 • •הזהר הקדוש והתניא קדישא סגולה למאור עיניים
 • •פרק תניא סגולה לזכרון
 • •כמה שורות בתניא – סגולה לפחד בלילות
 • •ספר התניא ביטל נישואי תערובת רחמנא ליצלן
 • •לימוד התניא סגולה לבנים טובים
 • •התניא מיישבת דעתם של זקני עמי הארץ
 • •אותיות התניא מעמידות את הקורא אותו למעלה מן הטבע
 • •ללמוד בטיסה בספר התניא
 • •נסים גלויים ע״י חזרת הי״ב פרקים תניא בע״פ
 • •לימוד פרקי תניא ביום הזיכרון לפי אותיות השם
 • •הצלת נפשות ממוות בטוח – בזכות התניא
הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות