סגולות וחשיבות לימוד ספר התניא

לימוד התניא – לכל אחד ואחת!
_מכתב עידוד מהרבי מליובאוויטש ליהודי
שפתח שיעור בספר התניא (של אדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד) בבית הכנסת שלו_

בנועם קבלתי את מכתבו בו מודיע על דבר התיסדות שיעור לימוד תניא בבית הכנסת שלו, ושלומד עמהם – כפי שכותב במכתבו – לפי שכלו, וגודל הזכות בזה שמקרב את בני ישראל ללימוד דא"ח [=חסידות] פנימיות התורה אין לשער ואין להעריך ומובטחים אנו בהמשכת תוספת ברכה על ידי זה בכל עניניו של הלומד ומעורר ללימוד הנ"ל.

ומה שכותב "לפי שכלו", הנה ידוע מה שכתוב וששמענו גם בעל פה כמה פעמים מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר ספר התניא הנקרא "תורה שבכתב" של חסידות חב"ד, הוא על דרך לימוד תורה שבכתב, שאפילו הגדול שבגדולים אינו יכול לרדת לסוף תכליתה, ואפילו הקטן שבקטנים יכול להתחיל ללמוד בה, וכמאמר רבותינו ז"ל "קטן משיתחיל לדבר אביו מלמדו תורה" וכו', והוא הדין בלימוד התניא, שכל אחד לומד לפי שכלו, כי לכל אחד יש אחיזה ומקום בו, ואין שייך בזה נפילת רוח באיזה דרגא שימצא את עצמו, כי אפילו הגדול שבגדולים עדיין לא בא עד תכליתו,

והשם יתברך יזכהו להמשיך בלימוד זה בשביל עצמו ובשביל שומעיו ושיהיה הלימוד על מנת לשמור לעשות ולקיים.

מקור: אגרות קודש ח"ז עמ' קנח
מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'
מעוניינים להקדיש יום/שבוע לע"נ או לזכות? צרו קשר 03-3745979

להצטרפות לקבלת 'מכתב יומי' מאגרות הקודש של הרבי מליובאוויטש (קבוצה שקטה, הודעה אחת ביום):
https://katzr.net/ae6c2e

לקבלת 'שיחת היום' מדי בוקר הצטרפו לקבוצה (קבוצה שקטה):
http://katzr.net/542a11

ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות

הרה״צ ר׳ יהודה לייב הכהן מגדולי תלמידי הרב המגיד, אמר: ספר התניא הוא קטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא. (ואמרו חסידים, שזה מרומז במה שההסכמה נכתבה בשנת תקנ״ו שהוא ר״ת: ״תניא קטורת נשמה ורוח״).(קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים ע׳ קכה)

הרב-יורם-אברג'ל-סגולות-התניא

הרב יורם אברג'ל זצ"ל בספרו "בצור ירום" בהקדמה כותב "כל אדם שלומד תניא אף פעם לא יקרה שאחד מצאציו יקח אשה לא יהודיה. או ההפך! תמיד הזרע שלו ישמר ואף פעם לא תפסק קדושת השבת והתורה מזרעו של איש כזה"

זקני החסידים קראו את ספר התניא בשם ״ספר הרפואות״, הרה״ח ר׳ יצחק אייזיק מהאמיל הי׳ קורא את ספר התניא בשם ״ספר המורה״, והרה״ח ר׳ הלל מפאריטש הי׳ קורא את ספר התניא ״ספר הסגולות״.

היום ניתן ללמוד יותר בקלות את ספר התניא גם בפודקאסטים וגם ביוטיוב וכו: הנה מספר שיעורים מומלצים

שיעור עמוק בתניא עם הרב שרגא זלמנוב


הרב חיים הבר תניא לחיים

קישור לפודקאסט שנהיה חסידים, אמן.

תיבה אחת מהתניא קדישא מלהיבה את הלב

בהיותי אצל השפת אמת בגור בשנת תרס״א אמר לי בזה״ל: איין ווארט פון הייליקן ״לקוטי אמרים״ (תניא) און ״לקוטי תורה״, שאיינט און בליצט, עס פלאקערט אויף די הארץ וכו׳ (מלה אחת מהספר הקדוש ״לקוטי אמרים״(תניא) ״ולקוטי תורה״, זורח ומבהיק, ומלהיב את הלב), ובאופן כזה יחי׳ את נפשו הצמאה, ומצוה גוררת מצוה, מהלימוד באים אל הפועל ללמוד ולהתפלל בתפלה מתונה (שלא בטירוף הדעת), ולקיים בפועל ממש בזהירות מצוה ובהידור מצוה.(כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, אגרות קודש חלק א׳ ע׳ שלד).

פרק תניא מגלה את ההעלם העצמי

שח כ״ק אדמו״ר מהרש״ב: פרק תניא לא רק שמשבר את ההעלם והסתר, כי אם מביא את ההעלם העצמי לידי גילוי ברוחניות ובגשמיות.(קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים ע׳ קכח)

 • •ספר התניא הוא כמו ״מעיין״ שאפילו טיפה אחת מטהרת
 • •תיבה אחת מהתניא קדישא מלהיבה את הלב
 • •באמירת אותיות התניא קדישא יש סגולה נפלאה להצלה
 • •פרק תניא מגלה את ההעלם העצמי
 • •ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות
 • •גילוי הרצון העצמי דהנשמה ע״י התניא
 • •פרק תניא מביא שפע ברכה והצלחה
 • •הרפואה שבלימוד שער היחוד והאמונה
 • •ע״י התניא מהפכים את הקללה לברכה
 • •הבקי באותיות חומש תהלים ותניא, משבר ההעלמות והסתרים
 • •אמירת חת״ת סגולה להצלחה בכל מקום
 • •פעולתה של שורה אחת בתניא
 • •לימוד ספר התניא הוא סגולה שבן תורה לא יסיר את זקנו
 • •פרק תניא מזכך את האוויר
 • •חקיקת האותיות של משניות ותניא – סגולה לאמונה
 • •הזהר הקדוש והתניא קדישא סגולה למאור עיניים
 • •פרק תניא סגולה לזכרון
 • •כמה שורות בתניא – סגולה לפחד בלילות
 • •ספר התניא ביטל נישואי תערובת רחמנא ליצלן
 • •לימוד התניא סגולה לבנים טובים
 • •התניא מיישבת דעתם של זקני עמי הארץ
 • •אותיות התניא מעמידות את הקורא אותו למעלה מן הטבע
 • •ללמוד בטיסה בספר התניא
 • •נסים גלויים ע״י חזרת הי״ב פרקים תניא בע״פ
 • •לימוד פרקי תניא ביום הזיכרון לפי אותיות השם
 • •הצלת נפשות ממוות בטוח – בזכות התניא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
פרלמנט ניו יורק
פרלמנט ניו יורק

פרלמנט ניו יורק

הפרלמנט של ניו יורק בקיצור: מפגש גברים שמדברים על מה שגברים אוהבים לדבר פלוס דבר תורה + מנסים לעזור אחד לשני ולקהילה במה שהם יכולים.נפגשים, צוחקים, אוכלים ולומדים. נפגשים כל יום רביעי לו "ז20:45 מזמינים אוכל21:00-

לחץ כאן להמשיך לקרוא
פרלמנט ביקור חולים ניו יורק
פרלמנט ניו יורק

ביקור חולים ישראלי בניו יורק – פרלמנט מבקרים חולים ישראלים

פרלמנט ניו יורק התגבש והחליט להקים ארגון לביקור חולים ישראלים בודדים בניו יורק. הארגון הוקם לא למען רווח או מטרה מוגדרת או מרכזית, אלא לפי הצרכים והדרישות הנמצאות בשטח. בעיקר לשמח ולדאוג לחולים שבני משפחתם לא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
פשוט תודה לאבינו שבשמיים
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים על תודה והודיה והכרת הטוב

וואו כמה זה חשוב לומר תודה במיוחד לאבא שבשמיים. ערכנו סטטוסים קצרים על הודיה. לא להיות כפוי טובה / החלק היומי, פרשת כי תבוא / סיון רהב-מאיר: שלוש מילים של רש"י מספרות את כל הסיפור. עם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ענווה-מביאה-עושר-וכבוד
הפתגם היומי

סיפורים ומשלים עם מוסר השכל

צוות מרכז ני יורק ליכז מספר סיפורים ומשלים מתוך קבוצת הוואצאפ החיזוק היומי להצטרפות לקבוצה לחצו על הקישור https://api.whatsapp.com/send?phone=+972528930233&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%20%20%20%20%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94 הדרך אל האושר בפרשת השבוע מלמדת אותנו התורה לשים עלינו רב או משפיע שידריך אותנו בדרך הנכונהאדם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ‎
אב

יז באב הילולא הרב עדין אבן ישראל שטיינזַלץ

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ע"ה. ‏הרב אבן-ישראל היה החלוץ שהיה הראשון לבאר את כל התלמוד הבבלי במפעל מונומנטלי בינלאומי. כתב פירוש מעמיק על ספר התניא ועוד עשרות ספרים מלאי ידע ועומק. הוגה דעות שזכה להערכה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אגרות קודש סיפורים, נסים ומנהגים
הרבי מליובאוויטש

אגרות קודש – סיפורים ניסים הנהגות ומנהגים

כתיבה לרבי מילובביטש (מנחם מנדל שניאורסון) באמצעות האגרות קודש איך פותחים, מה המנהגים ומה המקור לנושא. בוידאו הנל ניתן לשמוע סיפורים מענינים בנושא פתיחה באיגרות הקודש הרבה אנשים שואלים איך לפתוח באיגרות קודש, ע"מ לקבל תשובה. קודם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רעיונות למתנות רומנטיות
זוגיות

המלצות ורעיונות למתנות רומנטיות לחג האהבה מאמזון ועוד

חג האהבה ממש בקרוב ט"ו באב הפתיעו את אהובכם במתנה יחודית עכשיו! אלה רשימת המומלצים שלי כמובן שניתן להזמין כל אחד מהם כרגע אונליין מאמזון, עלי אקספרס ועוד. אם יש לכם עוד רעיונות למתנה רומנטית כתבו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תשעה באב צום קל ומועיל ברכה
אב

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה. רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הסוד-שבסוד
אב

ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. תולדות חייו של האר"י הקדוש: רבי יצחק לוריא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אב

ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי זצ"ל

הערב ומחר ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי היה רב ומקובל, נולד בקוריץ בווהלין בשנת ה'ש"ס (1600) בערך, ונרצח ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולונה הי"ד.אימו הייתה בתו

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: