הכוח-של-הניגון-החסידי

רבי שלום דובער שניאורסון "האדמו"ר הרש"ב", ציטוטים ומשפטים מחזקים להפצה

ריכזנו משפטים מחזקים וציטוטים על האדמו"ר הרש"ב רבי שלום דובער שניאורסון

רבי שלום דובער שניאורסון – האדמו"ר הרש"ב (כ' חשוון תרכ"א (5 בנובמבר 1860) – ב' ניסן תר"פ (21 במרץ 1920)) הוא האדמו"ר החמישי בשושלת אדמו"רי חב"ד, בנם של רבי שמואל (האדמו"ר המהר"ש) ורבקה שניאורסון. ייסד את ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, אם ישיבות חב"ד בעולם.

ציטוט משיחה במהלך פגישותיו עם זיגמונד פרויד ב-1903
הרש"ב: "אל תיתן למי שאתה עכשיו להפריע למי שאתה יכול להיות." ~נאמר בתוך הסבר על כך שאנשים נתקלים במחסומים שהם שמים לעצמם, מפני שאינם אוהבים שינויים.
הרש"ב: "תורת החסידות מלמדת, שהמוח צריך לגרום ללב להבין מה צריך לרצות, והלב נדרש ליישם בחיים את מה שהמוח מבין."
פרויד: "איך עושים זאת, והרי המוח והלב הם שני עולמות נפרדים וים גדול מפריד ביניהם?"
הרש"ב: "זו אכן העבודה, להקים גשר בין שני חלקי עולם אלה, או לפחות לקשר ביניהם בכבלי חשמל או טלפון באופן שהאור שבמוח יגיע גם ללב."

שלום דובער שניאורסון ציטוט שיחה

"פתגם חסידי מביא לצלילות הדעת ו"מנקה" את הלב. הנהגה טובה חסידית מאירה את הבית. ניגון חסידי מחזק את התקווה והביטחון, מביא שמחה ומעמיד את הבית ואת בני הבית בקרן אורה."

"

תוכן החסידות הוא שעל המוח לתת ללב להבין מה עליו לרצות, ועל הלב להביא בחיים את מה שהמוח מבין "
"דחיה וביטול טובים הם לפי שעה בלבד, וכהקדמה כללית לעבודת הזיכוך"
צדיק עשוי לסטור, וחסיד אינו עשוי לסטור. חסיד אומר מילה, והעולם אומר: סטירה חולפת, אך אמירה נשארת"
 
"להתבייש - אין זו הדרך של חסידים"
 
"אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי"
 
"מדוע נברא האדם בשתי עיניים? בעין ימין עליו להסתכל על מעלות הזולת, ובשמאל - על חסרונות עצמו"
 
"מי שרוצה להיות משפיע, עליו קודם להיות מקבל."
 
"טובה פעולה אחת מאלף אנחות."
 
"חסיד הוא פנסאי."
 
2 לקוטי דיבורים בתרגום ללשון הקודש, חלק א' עמוד 110
3-ספר השיחות תורת שלום עמוד 300, שמח"ת תרס"א
4ספר השיחות תש"ד עמוד 15
5ניצוצי אור, קלג
וכו

עיקר מפעלו של אדמו"ר הרש"ב היה בעניין אחד עמוק ויסודי – השבת הרוח המקורית והשורשית והפנימית של חסידות חב"ד לחסידים, לנער אותם מהשגרתיות ולהכניס אותם לתוך עולם של פעולה מתוך להט, מתוך "אור וחיות נפשנו". זכות הצדיק תגן בעדינו אמן 
רבי שלום דובער שניאורסון אדמו"ר הרש"ב
משמאל, תמונה מאומתת של אדמו"ר הרש"ב שצולמה בימי המלחמה העולמית הראשונה, כשהייתה מחשבה שהרבי ינסע לטורקיה. מימין, תמונה שנמצאה לאחרונה ועליה הכיתוב: הרש"ב שניאורסון, ובסבירות גבוהה זוהי אכן תמונה מוקדמת של הרבי.
רבי שלום דובער שניאורסון "האדמו"ר הרש"ב"
הקב"ה ברא שתי עיניים עין ימנית בכדי שנראה את המעלות שבזולת ועין שמאלית כדי שנראה את החסרונות שבנו ונתקן אותם."

ספריו לעיון והורדה

אגרות קודש – אגרותיו של אדמו"ר הרש"ב. יצאו לאור בששה כרכים


'אגרות קודש – אדמו"ר הרש"ב' חלק א'
 – באתר HebrewBooks'אגרות קודש – אדמו"ר הרש"ב' חלק ב' – באתר HebrewBooks'אגרות קודש – אדמו"ר הרש"ב' חלק ג' – באתר HebrewBooks'אגרות קודש – אדמו"ר הרש"ב' חלק ד' – באתר HebrewBooks'אגרות קודש – אדמו"ר הרש"ב' חלק ה' – באתר HebrewBooks

בשעה שהקדימו תער"ב – המשך ארוך בו נתבארו עיקרי תורת החסידות

המהדורה החדשה

סיכום המשך בשעה שהקדימו תרע"ב מאת הרב לב לייבמן, בהוצאת המחבר, ישראל תשע"ב 

מיומנויות של נותן הביקורת: 1. "בחן את עצמך" רגע לפני שאתה פותח את הפה, חשוב שתשאל את עצמך מספר שאלות : האם ברגע זה אני בשליטה רגשית או שאני פועל מהלב ישר החוצה? ככל שתהיה בשליטה ריגשת כך תייצר הזדמנות ללמידה. אם זו התפרצות רגשית ("חמת זעם" וכדומה) – אז המטרה שלך בביקורת היא למעשה לפרוק רגשות, וזה רחוק מלייצר הזדמנות ללמידה עבור בן/בת הזוג האהוב. האם הביקורת שלי תצית התנגדות? "יש לתקוף את הבעיה ולא את האדם". חשוב להבין שבדרך כלל, כאשר אנחנו נמצאים במצב של משבר, אנחנו נוטים לחשוב שהסיבות למשבר הן בגלל מאפייני אישיות של מישהו, ולא שמים לב שפעמים רבות, הסיבות למשבר נעוצות בכלל בסיטואציה, כלומר – אין פה אף אחד אשם. kלקרוא עוד http://tzone.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%94/
ציטוט האדמור הרשב
"פתגם חסידי מביא לצלילות הדעת ו"מנקה" את הלב. הנהגה טובה חסידית מאירה את הבית. ניגון חסידי מחזק את התקווה והביטחון, מביא שמחה ומעמיד את הבית ואת בני הבית בקרן אורה."

קונטרסים לעיון לימוד והורדה האדמו"ר הרש"ב

חנוך לנער – קונטרס המכיל את צוואתו הראשונה של אדמו"ר הרש"ב

קונטרס ומעין מבית ה' – קונטרס הכולל סדרת מאמרי חסידות של אדמו"ר הרש"ב, העוסקים בביאור הפסוק "ומעיין מבית ה' יצא והשקה את נחל השיטים" על פי תורת החסידות.
קונטרס התפלה – קונטרס ובו ביאור רחב על עבודת התפילה, תכליתה וענינה בעבודת האדם.
קונטרס עץ החיים – קונטרס אותו כתב אדמו"ר הרש"ב עבור תלמידי "תומכי תמימים" ובו ביאור אופן הנהגתם הרצויה.
קונטרס העבודה – קונטרס עבור תלמידי התמימים בו מבואר אופן עבודת השם הרצויה לפי החסידות.

ניגון חסידי מחזק את התקווה והביטחון, מביא שמחה ומעמיד את הבית ואת בני הבית בקרן אורה
ניגון חסידי מחזק את התקווה והביטחון, מביא שמחה ומעמיד את הבית ואת בני הבית בקרן אורה
הפתגם היומי מתוך היום יום יג טבת
כשמעמידים פנס – מתקבצים החפצים באור, כי אור ממשיך
הכוח של פתגם חסידי
אש התהילים האדמור הרש"ב

סיפור חסידי קצר על הרבי ה-5 של חסידות חב"ד שלום דובער שניאורסון (הרבי הרש"ב בתמונה מימין)

 
סיפור קטן על אישיות כל כך גדולה הסיפור מסופר על ידי הבן שלו הרבי הרי"צ(בתמונה משמאל) :
"בגיל שש-עשרה הלכתי לטייל עם אבי בשדה.
רוח נעימה נשבה והשיבולים התנענעו אנה ואנה.
"ראה!" אמר לי אבי,
"כל נענוע של השיבולים הוא חלק מהתוכנית האלוקית; בכל תנועה יש כוונה עליונה."
 
תוך כדי הליכה ושיחה עמוקה על עניינים העומדים ברומו של עולם, קטפתי עלים,
מוללתי אותם באצבעותיי וזרקתי אותם לרוח..
אבי פנה אליי ואמר:
"האר"י הקדוש לימד אותנו שלא רק שכל עלה הוא בריאה בפני עצמה,
לה מעניק האלוקים חיים,
אלא שיש לכל עלה תועלת ומטרה מסויימת בכוונת בריאת העולם.."
 
"נאמר בתלמוד כי 'אדם מועד לעולם בין ער ובין ישן',
אדם תמיד אחראי למעשיו, אפילו כשהוא ישן."
"אנחנו שוחחנו על ההשגחה הפרטית בה משגיח הבורא על עולמנו,
ואתה – ללא משים – קטפת עלה,
מוללת אותו בידך, שיחקת איתו,
קרעת אותו לגזרים ופיזרת אותו במקומות שונים.."
"כיצד יכול להיות שווה נפש כל-כך לגבי בריאתו של הקדוש ברוך הוא?
הלא הוא ברא את העלה לשם כוונה מסוימת, ויש בו חיות אלוקית.
 
*במה ה'אני' של העלה קטן יותר מה אני' שלך?*
"נכון, העלה הוא רק צומח ואילו אתה אדם שיכול לדבר ובין הצומח למדבר יש הבדל גדול.
אך יש לזכור כי לכל חלק בעולם יש כוונה ותכלית."
"בהזדמנויות הבאות שיצאנו להליכה משותפת,
הקדיש אבי זמן רב כדי לשוחח עמי על הנושא בהרחבה.."
הרבי הרש''ב והרבי הריי"צ
הרבי ה-5 של חסידות חב"ד שלום דובער שניאורסון (הרבי הרש"ב בתמונה מימין) הבן שלו הרבי הרי"צ(בתמונה משמאל)
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

רבי שלום דובער שניאורסון "האדמו"ר הרש"ב", ציטוטים ומשפטים מחזקים להפצה

עוד פוסטים דומים

ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש הזה חודש ניסן יבוא עלינו לטובה ולברכה לפרנסה טובה, ולבריאות, לזוגיות, לאושר, ולשמחה

ברכה לראש חודש ניסן

ברכה לחודש ניסן – ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש

קרא עוד
כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד