מתפלתו של רבי אליעזר מליז'נסק

כ"א באדר ההילולא של רבי אלימלך מליז'נסק. סגולה ותפילת

סגולה בשם המגיד מקאזניץ לספר ביום הילולת הנעם אלימלך סיפורים אלה למשוך צרכי פסח ופרנסה במשך השנה בהרווחה
הסיפור הראשון:
מעשה ביהודי ששאב את פרנסו מהברחת יין שרף. פעם אחת הבחינו בו שומרי הגבולות והחרימו את כל סחורתו. בא לו בוכה אצל הרבי הקדוש ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק ושטח את מועקתו: שומרי הגבולות הפקיעו ממנו עשרות חביות יין שרף שרכש בכסף שהלוו לו חבריי, ועתה אין לו מאין לפרוע.
*
ניחמו הרבי ואמר: שוב אל השומרים ואמור להם כי מעולם לא הכילו החביות יין שרף וכולן מלאות מים עד גדותיהן… עשה היהודי כמצוות הרבי והשומרים שמיהרו לנקוב המגופות ולטעום מן התכולה, נוכחו כי צדקו דבריו לאחת. תיכף השיבו לו את החביות והוא שב לבית הרבי מקונן שוב: רבי, ניצלתי מן השוטרים אך עדיין צרתי במקומה עומדת, שכן כל חביותיי הפכו מים! אמר לו הרבי: טעם כעת מן החביות לא לפני שתברך 'בורא פרי הגפן'! אך הסיר את המגופה הלמו אדי האלכוהול באפו ומשלגם ממנו מעט, נוכח כי אין כמותו לטוב.
**
הסיפור השני:
פריץ גוי באחת הערים איבד את טבעתו היקרה וקצב פרס גדול עבור מי שימצאנה וישיבנה לידיו.
באותה עיר חי יהודי עני שבקושי הצליח לכלכל את נפש עולליו העטופים ברעב. כשקרב חג הפסח ואין בידו לפורטה אפילו שווה פרוטה, נשא עיניו למרום ושאל: מאין יבוא עזרי? אמרה לו אשתו: הן הציע הפריץ פרס עבור מי שימצא את טבעתו. עלה לביתו ובקש מקדמה עבור התחלת החיפושים…
*
פעל האיש כמצווה ועם צרור מעות הקדימה שקיבל מידי הפריץ, פנה ללא היסוס לרכוש מצות וארבע כוסות, בשר ודגים ושאר מטעמים עבור החג המשמש ובא. הטבעת? השלך על ה' יהבך…
*
לפריץ היה יועץ מומר שונא ישראל, שמעשהו של היהודי העני הכעיסו ובהזדמנות הראשונה סיפר לפריץ כי האיש ניצל את תמימותו והשתמש בכסף לקנות מזון לחג במקום לפתוח בחיפושים. ביקש הפריץ לראות הדבר במו עיניו ובליל התקדש החג, הביאו המומר עד מתחת חלונות ביתו של היהודי כדי לחזות בסעודה הדשנה העולה על שולחנו ומבע פניו הנטול דאגה.
*
אותה שעה היה היהודי מזמר יחד עם בני ביתו את זמר 'דיינו', כשהוא קורא 'אלו הוציאנו וגו" ובני ביתו משיבים 'דיינו'; 'אלו עשה בהם שפטים וגו", 'דיינו'.
*
עשה הפריץ אוזנו כאפרכסת והבעת הבנה חלפה בעיניו. היהודי שואל את בני משפחתו מי לדעתם גנב את הטבעת, ואלו משיבים: דיינו! דעתו אינו נחה והוא חוקר שוב, האומנם? וכולם משיבים: דיינו! בלי ספק. אז הנחית הפריץ את זרועו על כתפו של יועצו שענה לשם לא אחר מאשר 'דיינו' וזעק בחרון: דיינו, תן תודה כי אתה הוא שגנבת הטבעת!
*
עד מהרה הודה דיינו בגניבה והיהודי הבוטח זכה בפרס הגדול.
*
הסיפור השלישי:
יהודי תמים וישר חכר את בית מזיגתו של פריץ באחת העיירות והתפרנס מכך בכבוד. לימים לא עמד באחד התשלומים וכשבא הפריץ לדרוש את מעותיו, נענה לו: ה' יעזור!
קצף הפריץ: ה' הוא שעוזר לך?! לולא הייתי מחכיר לך אני את בית המזיגה, הן הייתה חובק אשפתות! אף על פי כן, השיב היהודי, ה' הוא שמפרנס אותי מידו הפתוחה!
*
על אתר פיטר הפריץ את היהודי ממשרתו וגרשו מבית המזיגה כשכלח כלה. היהודי פנה לביתו ושם מבטחו בה' שלא יעזבו.
אתא ובא חג הפסח וביתו של היהודי ריק מכל. בני משפחתו מסתפקים מלחם צר ומים לחץ וכסף לרכישת מצות וארבע כוסות יין, אין.

יום אחד הסב הפריץ בחדר משכיתו וספר את ממונו הרב להנאתו. מפעם לפעם נשך במטבעות זהב כדי לעמוד אל טיבם, כנהוג באותם ימים. הקוף ששוטט בבית הפריץ כאחד מבני הבית, התאווה אף הוא 'לאכול' מן המטבעות ואך נטש אדונו את החדר, החל אוכל מן המטבעות בכל פה עד שלא הותיר מהם שריד ופליט. תוך שעה קצרה קרעו המטבעות את בני מעיו והוא השתרע על הארץ פגר.

כשראה הפריץ את הקוף המת, נצנצה בו מחשבת קונדס ועל אתר הורה למשרתו להשליך את גוויית הקוף בעד חלון ביתו של החוכר היהודי לשעבר. תהיה זו נקמה פורתא על חוצפתו…

היהודי ובני ביתו יושבים נבוכים בצל כתליהם המשחירים, כשלפתע נשמע רעם זגוגיות וגוויית קוף מובס צונחת אל הבית פנימה.
ילדיו של היהודי חשו ראשונים לעבר הקוף ועד מהרה נפלטה מפיהם שאגת צהלה: מטבעות זהב! מטבעות זהב נושרות מבטנו הקרועה של הקוף…
*
נשאו היהודי וזוגתו עיניים דומעות מהתרגשות לשמים, ואצו רצו לקנות את צורכי החג בהרחבה בזמן המועט שנותר לחג.

ליל התקדש החג, התעוררה בקרב הפריץ תאווה לשמוח לאידו של היהודי ולתת בו מבט מתגרה שעה שבבית אחיו היהודים ששון ושמחה ובביתו שלו, תאניה ואניה. מה מאוד נדהם כשממרחק רב, נוכח באור הבוקע מן הבית ובשירה העולה ממנו.
*
במבט נכנע נקש על דלת הבית וביקש הסבר להתרחשות. שח לו היהודי את כל המעשה בקוף המת והוא החל להבין לאיטו, כי שלא מדעתו הפך כל רכושו לנחלתו היהודי. אכן, כפירים רשו ורעבו ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב.
*
זכות הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק זיע"א יגן בעד כל עם ישראל .

**
רבי אלימלך מליז'נסק מתלמידי הרב המגיד מספר, שפעם קרא לו הרב המגיד ואמר לו: שומע אתה, מיילך, מה שאומרים במתיבתא דרקיע (בישיבה של מעלה) שאהבת ישראל פירושה לאהוב רשע גמור כצדיק גמור (הרבי הריי"צ בספר השיחות ת"ש עמ' קי"ט).


תפילת רבי אלימלך
רבי אלימלך חיבר תפילה שנועדה לאמירה כהכנה לתפילת שחרית, הידועה כתפילת רבי אלימלך. קטע מתוך התפילה הולחן, והפך לשיר שבוצע במקור על ידי הזמר החסידי אברהם פריד, בשם 'אדרבה':
להאזנה: https://youtu.be/33Vqk6r1SKs


https://youtu.be/33Vqk6r1SKs

מתפלתו של רבי אליעזר מליז'נסק
אַדְּרַבָּה, תֵּן בְּלִבֵּנוּ שֶׁנִּרְאֶה כָּל אֶחָד מַעֲלַת חֲבֵרֵינוּ וְלא חֶסְרונָם, וְשֶׁנְּדַבֵּר כָּל אֶחָד אֶת חֲבֵרו בַּדֶּרֶךְ הַיָּשָׁר וְהָרָצוּי לְפָנֶיךָ, וְאַל יַעֲלֶה שׁוּם שנְאָה מֵאֶחָד עַל חֲבֵרו חָלִילָה וּתְחַזֵּק הִתְקַשְּׁרוּתֵנוּ בְּאַהֲבָה אֵלֶיךָ, כַּאֲשֶׁר גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנֶיךָ. שֶׁיְּהֵא הַכּל נַחַת רוּחַ אֵלֶיךָ
5/5

2 תגובות

 1. *סגולה בשם המגיד מקאזניץ לספר ביום הילולת הנעם אלימלך סיפורים אלה למשוך צרכי פסח בהרווחה מומלץ גם בשבת מברכים השבת הקרובה 😘

  *הסיפור הראשון:*
  מעשה ביהודי ששאב את פרנסו מהברחת יין שרף. פעם אחת הבחינו בו שומרי הגבולות והחרימו את כל סחורתו. בא לו בוכה אצל הרבי הקדוש ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק ושטח את מועקתו: שומרי הגבולות הפקיעו ממנו עשרות חביות יין שרף שרכש בכסף שהלוו לו חבריי, ועתה אין לו מאין לפרוע.
  ניחמו הרבי ואמר: שוב אל השומרים ואמור להם כי מעולם לא הכילו החביות יין שרף וכולן מלאות מים עד גדותיהן… עשה היהודי כמצוות הרבי והשומרים שמיהרו לנקוב המגופות ולטעום מן התכולה, נוכחו כי צדקו דבריו לאחת. תיכף השיבו לו את החביות והוא שב לבית הרבי מקונן שוב: רבי, ניצלתי מן השוטרים אך עדיין צרתי במקומה עומדת, שכן כל חביותיי הפכו מים! אמר לו הרבי: טעם כעת מן החביות לא לפני שתברך 'בורא פרי הגפן'! אך הסיר את המגופה הלמו אדי האלכוהול באפו ומשלגם ממנו מעט, נוכח כי אין כמותו לטוב.

  *הסיפור השני:*
  פריץ גוי באחת הערים איבד את טבעתו היקרה וקצב פרס גדול עבור מי שימצאנה וישיבנה לידיו.
  באותה עיר חי יהודי עני שבקושי הצליח לכלכל את נפש עולליו העטופים ברעב. כשקרב חג הפסח ואין בידו לפורטה אפילו שווה פרוטה, נשא עיניו למרום ושאל: מאין יבוא עזרי? אמרה לו אשתו: הן הציע הפריץ פרס עבור מי שימצא את טבעתו. עלה לביתו ובקש מקדמה עבור התחלת החיפושים…
  פעל האיש כמצווה ועם צרור מעות הקדימה שקיבל מידי הפריץ, פנה ללא היסוס לרכוש מצות וארבע כוסות, בשר ודגים ושאר מטעמים עבור החג המשמש ובא. הטבעת? השלך על ה' יהבך…
  לפריץ היה יועץ מומר שונא ישראל, שמעשהו של היהודי העני הכעיסו ובהזדמנות הראשונה סיפר לפריץ כי האיש ניצל את תמימותו והשתמש בכסף לקנות מזון לחג במקום לפתוח בחיפושים. ביקש הפריץ לראות הדבר במו עיניו ובליל התקדש החג, הביאו המומר עד מתחת חלונות ביתו של היהודי כדי לחזות בסעודה הדשנה העולה על שולחנו ומבע פניו הנטול דאגה.
  אותה שעה היה היהודי מזמר יחד עם בני ביתו את זמר 'דיינו', כשהוא קורא 'אלו הוציאנו וגו" ובני ביתו משיבים 'דיינו'; 'אלו עשה בהם שפטים וגו", 'דיינו'.
  עשה הפריץ אוזנו כאפרכסת והבעת הבנה חלפה בעיניו. היהודי שואל את בני משפחתו מי לדעתם גנב את הטבעת, ואלו משיבים: דיינו! דעתו אינו נחה והוא חוקר שוב, האומנם? וכולם משיבים: דיינו! בלי ספק. אז הנחית הפריץ את זרועו על כתפו של יועצו שענה לשם לא אחר מאשר 'דיינו' וזעק בחרון: דיינו, תן תודה כי אתה הוא שגנבת הטבעת!
  עד מהרה הודה דיינו בגניבה והיהודי הבוטח זכה בפרס הגדול.

  *הסיפור השלישי:*
  יהודי תמים וישר חכר את בית מזיגתו של פריץ באחת העיירות והתפרנס מכך בכבוד. לימים לא עמד באחד התשלומים וכשבא הפריץ לדרוש את מעותיו, נענה לו: ה' יעזור!
  קצף הפריץ: ה' הוא שעוזר לך?! לולא הייתי מחכיר לך אני את בית המזיגה, הן הייתה חובק אשפתות! אף על פי כן, השיב היהודי, ה' הוא שמפרנס אותי מידו הפתוחה!
  על אתר פיטר הפריץ את היהודי ממשרתו וגרשו מבית המזיגה כשכלח כלה. היהודי פנה לביתו ושם מבטחו בה' שלא יעזבו.
  אתא ובא חג הפסח וביתו של היהודי ריק מכל. בני משפחתו מסתפקים מלחם צר ומים לחץ וכסף לרכישת מצות וארבע כוסות יין, אין.
  יום אחד הסב הפריץ בחדר משכיתו וספר את ממונו הרב להנאתו. מפעם לפעם נשך במטבעות זהב כדי לעמוד אל טיבם, כנהוג באותם ימים. הקוף ששוטט בבית הפריץ כאחד מבני הבית, התאווה אף הוא 'לאכול' מן המטבעות ואך נטש אדונו את החדר, החל אוכל מן המטבעות בכל פה עד שלא הותיר מהם שריד ופליט. תוך שעה קצרה קרעו המטבעות את בני מעיו והוא השתרע על הארץ פגר.
  כשראה הפריץ את הקוף המת, נצנצה בו מחשבת קונדס ועל אתר הורה למשרתו להשליך את גוויית הקוף בעד חלון ביתו של החוכר היהודי לשעבר. תהיה זו נקמה פורתא על חוצפתו…
  היהודי ובני ביתו יושבים נבוכים בצל כתליהם המשחירים, כשלפתע נשמע רעם זגוגיות וגוויית קוף מובס צונחת אל הבית פנימה.
  ילדיו של היהודי חשו ראשונים לעבר הקוף ועד מהרה נפלטה מפיהם שאגת צהלה: מטבעות זהב! מטבעות זהב נושרות מבטנו הקרועה של הקוף…
  נשאו היהודי וזוגתו עיניים דומעות מהתרגשות לשמים, ואצו רצו לקנות את צורכי החג בהרחבה בזמן המועט שנותר לחג.
  ליל התקדש החג, התעוררה בקרב הפריץ תאווה לשמוח לאידו של היהודי ולתת בו מבט מתגרה שעה שבבית אחיו היהודים ששון ושמחה ובביתו שלו, תאניה ואניה. מה מאוד נדהם כשממרחק רב, נוכח באור הבוקע מן הבית ובשירה העולה ממנו.
  במבט נכנע נקש על דלת הבית וביקש הסבר להתרחשות. שח לו היהודי את כל המעשה בקוף המת והוא החל להבין לאיטו, כי שלא מדעתו הפך כל רכושו לנחלתו היהודי. אכן, כפירים רשו ורעבו ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב.

  *לעילוי נשמת מו"ז עובדיה עבדדאלה סלים בן רוזה ז"ל.לע"נ מו"ז רבי משה בן רחל כנאפו זצ"ל,מרסל שמאי בת לולו ורבי שאול בודק זצ"ל, אסתר תיתי בת עליה מויאל ע"ה ,סלעית הדסה בת מלכה הי"ד , ניר בן מיכל הי"ד ,סיגל הודיה בת רבקה ז"ל*
  ישועות ובשורות ושפע עצום לכול עם ישראל אמן ואמן

 2. בעל ה”תפארת שלמה” מרודומסק אמר כי ביום ההילולה של ר' אלימלך, עומד רבי אלימלך וכפיו פרוסות, והוא מברך וממליץ טוב בעד השופכים שיח על ציונו וקוראים מספריו הקדושים ללמוד ולקיים !!✨סיפור וסגולות מהצדיק רבי אלימלך מליזנס'ק ✨היום בערב ומחר זהו יום ההילולה שלו הדליקו נר לכבוד הצדיק זצ"ל, תנו כמה פרוטות לעילוי נשמתו, ובקשו כל שעל לבכם*
  ✨ר' אלימלך, היה תלמיד חכם שסבל מביזיונות. והוא תמיד הגיב בנועם, ואמר שבזכות זה שבחיים הוא לא ענה לעלבון, יש לו כוח לחולל ניסים עד ביאת משיח. רק שיגידו "בזכות הנועם של בעל הנועם אלימלך מליז'נסק".
  ✨✨✨

  👑
  תפילה לזיווג מרבי אלימלך מליז'נסק
  "יהי רצון מלפניך אבינו שבשמים, שתכין לבנו לראות הטוב שבחיים. וזרוק עלינו מי טהרה, לבטל מקרבנו צער וייאוש וכל מחשבה רעה, ותחת זה נזכה ללב שלם וטהור, מלא אמונה ושמחה, תקווה ואור. ולא נרגיש עצמנו חסרים וריקנים, המתאווים למלאות כל מיני מחסורים, אלא שבעים מטובך ותמיד מוכנים להשפיע מטובך על אחרים. ותעביר מעלינו כל המסכים, אשר בינינו לבינך מבדילים, ונזכה לחזור אליך בתשובה שלמה, ולתקן כל מה שקלקלנו מאז ועד עתה. ותיטע תמיד בליבנו יראתך ואהבה , ונשפוך ליבנו לפניך בעת התפילה. ותהא מחשבתנו זכה וצלולה וברורה, להבין עומק רצונך על ידי לימוד התורה, ונשתוקק רק להתקרב אליך, ולעשות את הטוב והישר בעיניך. ותעזרנו לסלוח ולאהוב את כולם, ולא נראה חסרונם ומומם. אדרבה, תן בליבנו , שנראה כל אחד מעלות חברינו, ולא יעלה על ליבנו חס ושלום שום שנאה אלא נשפיע לכולם רק הרבה רחמים ואהבה. אב הרחמן , תן בנו כח ובריאות לרוב, לעשות נחת רוח לפניך ולהיות אליך קרוב. "לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי"
  👑האדמו"ר מוויזניץ', בעל "הישועות משה", היה אומר לחסידיו אשר נסעו לציונו הקדוש של רבי אלימלך מליז'נסק (ה"נועם אלימלך") כי לימוד התורה הבאה מסוגל לרפואה:

  "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך. רש"י ז"ל הקשה בודאי כאשר לא ישים למה לרפואה? ונראה לפרש דהנה כתיב "אני ה' אשר הוצאתיך מארץ מצרים", ומקשים למה לא אמר אשר בראתי שמים וארץ, שלפי הנראה זה חידוש יותר. אך נראה דבאמת זה חידוש יותר שהוציאנו מארץ מצרים, דהנה בריאת עולם היה מחמת שהשי"ת ב"ה רצה להטיב לברואים, ואין הבריאה חידוש נגד השי"ת כי טבעו להטיב, אבל יציאת מצרים שהכה השי"ת את מצרים במכות מופלאות, וזה נגד טבעית הבורא ב"ה כי "מפי עליון לא תצא הרעה", אך מחמת שזה היה הטבה לישראל מה שהכה את מצרים, ועיקר הטובה היה לישראל, עשה השי"ת נגד הטבעית להכות אותם, וזה חידוש יותר גדול. וזהו "כל המחלה לא אשים", אך איך הכה אותם הלא מפי עליון לא תצא הרע? לזה אמר "כי אני ה' רופאך", ונמצא היתה ההכאה הזאת הטבה לישראל, אבל להשים חלילה שום מחלה על ישראל זה בלתי אפשר, כי מה הטבה יבוא מזה. וק"ל"(הספר "נועם אלימלך", פרשת בשלח)
  לרפואת כל חולי עמו ישראל הרב משה בן אסתר מויאל שליט"א 🙏 הרב שמעון טובול בן שמחה שליט״א 🙏 לרפואת הרב אברהם נח בן יהודית פלאי שליט"א 🙏 לרפואת הרב עמוס בן פורטונה גואטה שליט"א 🙏 ולהבדיל: לע"נ מו"ז עובדיה עבדדאלה סלים בן רוזה ז"ל♥️לע"נ מו"ז רבי משה בן רחל כנאפו זצ"ל♥️לע"נ מרסל שמאי בת לולו ורבי שאול בודק זצ"ל♥️לע״נ אסתר תיתי בת עליה ע״ה❤️

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

כ"א באדר ההילולא של רבי אלימלך מליז'נסק. סגולה ותפילת

עוד פוסטים דומים

ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש הזה חודש ניסן יבוא עלינו לטובה ולברכה לפרנסה טובה, ולבריאות, לזוגיות, לאושר, ולשמחה

ברכה לראש חודש ניסן

ברכה לחודש ניסן – ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" בחודש ניסן יש כוח להגשים נסים, מי ייתן והחודש

קרא עוד
כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד