דברי תורה קצרים לפרשת לך לך – סיפור חסידי וגם וידאו"תקציר הפרשה"

דברי תורה קצרים לפרשת לך לך – סיפור חסידי וגם וידאו"תקציר הפרשה"

ב"ה ממתק לשבת פרשת לך לך תשע"ט 2018

מסופר על מלך שמינה יהודי להיות שר אוצר בממלכה, המלך מאוד אהב את חכמתו של היהודי והתייעץ איתו בכל דבר, אחד השרים האחרים בממלכה ממש לא יכל לסבול את הקרבה של היהודי למלך והחליט לעשות מעשה, הוא שיחד את המשרת של השר היהודי לקחת את מפתחו האוצר ולגנוב משם כמה מסמכים סודיים של המלך, המשרת התפתה, גנב את המסכמים והעביר לשר הרשע, באחת הישיבות עם המלך אמר אותו שר לפי תומו כמה דברים שכתובים במסמכים, המלך נדהם ושאל אותו מאיפה הוא יודע את זה? והשר אמר ששר האוצר היהודי סיפר לו ולכל השרים, המלך כעס מאוד והחליט להרוג את השר היהודי, הוא זימן אותו לארמון ואמר לו רק עליך אני סומך אני מפקיד בידך מכתב חשוב מאוד שתעביר בהקדם האפשרי למנהל בית הכבשן הגדול שנמצא בעיר הסמוכה, במכתב היה כתוב שהמלך מצווה להשליך את מוסר האיגרת לכבשן מיידית, גם אם יטען שזו טעות.
השר היהודי יצא לדרכו עם משרתו ומיד כשהגיע לעיר הסמוכה עצר אותו יהודי ואמר לו, משמיים שלחו אותך, היום הוא היום השמיני ללידת בני ואני מחפש מוהל, אתה הרי מוהל בוא ותמול את הבן שלי לפני שתשקע השמש.
השר התלבט מאוד מצד אחד המלך ציוה עליו להביא את המכתב בעצמו ומצד שני יש כאן מצווה שרק הוא יכול לקיים, הוא החליט שמצווה של הקב"ה קודמת, נתן את המכתב למשרת ואמר לו שיגיד למנהל הכבשן שהוא יגיע עוד כשעה, הוא מל את הילד ומיד יצא בעקבות המשרת, עם הגיעו לשם קיבלו מנהל הכבשן ואמר לו קיימתי את מה שהיה כתוב במכתב והשלכנו את המשרת לכבשן כבקשת המלך, ורק רציתי לספר לך שלפני שהשלכנו אותו אמר לנו המשרת שבאמת מגיע לו העונש בגלל שגנב את המסמכים של המלך בהוראת השר השונא, השר היהודי חזר אל המלך וסיפר לו את כל הסיפור, שלחו מיד חיילים ומצאו את המסמכים בבית השר הרשע וכמובן הוא בא על ענשו, והמלך אמר ליהודי עכשיו אני רואה כמה הקב"ה שומר עליכם בזכות קיום מצוותיו.

*

פרשת השבוע לך לך אנחנו קוראים על ברית המילה הראשונה שנעשתה על ידי אברהם אביו בהיותו בן 99 שנה, חז"ל אומרים שהאבות קיימו את כל המצוות עוד לפני שניתנה התורה ואם כן למה עם מצוות ברית המילה חיכה אברהם עד גיל 99 ולא קיימה מיד כשהכיר את השם?
התשובה היא שיש הבדל גדול בין המצוות שקיימו האבות למצוות שאנחנו מקיימים, המצוות שלנו משנות את העולם, אנחנו לוקחים חפץ גשמי כמו עור של בהמה ועושים ממנו תפילין או צמר ועושים ממנו ציצית ואז הצמר והעור עצמם הופכים להיות קדושים, לעומת האבות שהמצוות שלהם היו רק ברוחניות ולא שינו את החפצים הגשמיים.
יחד עם זאת היה יתרון גדול למצוות של האבות שהם סללו לנו את הדרך לקיום המצוות כנאמר "מעשה אבות סימן לבנים, וזה לא רק סימן זה גם נתינת כח לקיום שלנו, דווקא בגלל זה היה חשוב שתהיה לפחות מצווה אחת שהאבות יקיימו לא בכוחותיהם שלהם אלא בכוח ציווי של הקב"ה על מנת שנוכל לקבל את הנתינת כוח שלהם גם למצוות מהסוג שאנחנו מקיימים בצווי השם.
יהי רצון שנזכה להשתמש בכוחות שאנחנו מקבלים מאבותינו להוספה בעוד מצוות ובעוד מעשים טובים ובזכות זה נזכה לגאולה שלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך,

 

 

השבת פרשת לך לך
(יהודי צריך ללכת תמיד)

עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. אחד הגדולים שבהם היה הניסיון באור-כשדים, כאשר אברהם בחר להיות מושלך לכבשן-האש ולא להתכחש לאמונתו בקב"ה. אך הניסיון הזה מוזכר בתורה ברמז בלבד, ואילו הניסיון הראשון שעליו מספרת התורה בפירוט הוא בתחילת פרשתנו – "לך לך מארצך וממולדתך ומבית-אביך". הסיבה לכך היא, משום שניסיון זה קיים בעבודתו של כל יהודי.
בראש ובראשונה נאמר הציווי הזה לנשמה, קודם ירידתה לגוף. הנשמה, מצד עצמה, אינה רוצה לרדת לעולם הזה, כמאמר חז"ל "על כורחך אתה חי", שכן היא רוצה להישאר במעמדה תחת כיסא הכבוד. אומר לה הקב"ה: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית-אביך" – הוא מצווה עליה לרדת למטה, לעבור את השלבים השונים המרומזים בפרטי הציווי.

בראש ובראשונה צריכה הנשמה לצאת מ"ארצך". עליה לרדת מדרגת הרצון האלוקי ('ארץ' רומזת לרצון), שבו מושרשות נשמות ישראל. לא די בכך, אלא היא צריכה לעזוב גם את דרגת "מולדתך" ו"בית אביך", ספירות החכמה והבינה האלוקיות. הנשמה צריכה לעזוב את כל אלה וללכת – לעולם הזה הגשמי.
בפסוק זה גם מרומזת תכלית הירידה: "אל הארץ אשר אראך" – שהקב"ה עצמו מראה. כל הדרגות העליונות, שבהן עמדה הנשמה קודם ירידתה לעולם הזה, הן רק הארה מקדושתו של הקב"ה, אולם הקב"ה עצמו נמצא כאן, בעולם הזה. כאשר נשמה יורדת לעולם הזה ומתלבשת בגוף גשמי ומקיימת את התורה והמצוות, היא מתדבקת בקב"ה בכבודו ובעצמו.

לאחר שהנשמה כבר מגיעה לעולם הזה, ניתן לה מחדש הציווי "לך-לך". בראש ובראשונה צריך יהודי לצאת "מארצך" – מהרצונות והמאוויים הטבעיים של הנפש הבהמית. כמו-כן עליו לצאת "ממולדתך" – השכל האנושי הטבעי והמידות הטבעיות.
בכל אלה לא די, אלא יהודי נדרש לצאת גם "מבית אביך" – מכל ההרגלים השליליים והחינוך הבלתי-ראוי שאולי קיבל. עליו לצאת מכל אלה וללכת "אל הארץ אשר אראך" – לבית-הכנסת ולבית-המדרש.

גם לאחר שיהודי כבר הגיע למדרגה זו, והוא כבר השתחרר מרצונותיו הגשמים, מהשכל הטבעי וממידותיו הטבעיות ואף התנתק מההרגלים שרכש בנעוריו, עדיין לא תמה העבודה הרוחנית של "לך-לך".
הציווי "לך-לך" הוא נצחי והוא נאמר גם ליהודי שהגיע לדרגה רוחנית גבוהה. הוא נדרש לצאת גם מהרצונות, השכל והמידות של הנפש האלוקית ולהגיע לרמה גבוהה עוד יותר של דבקות בקב"ה עצמו. כי "לך-לך" הוא הציווי הראשון שנאמר ליהודי הראשון, והוא ציווי נצחי שנאמר לכל יהודי, בכל עת ובכל זמן ובכל דרגה שבה יעמוד.

(על-פי לקוטי שיחות כרך א, עמ' 15)

שבת שלום!!!
לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

 

ד"ש מאלוקים

ערב פסח בבומביי. השליח הרב גבי הולצברג הי"ד (שבקרוב יצויין עשור שנים לטבח בו נעקד על קידוש השם יחד עם זוגתו ויהודים נוספים, בתוך הבית חב"ד שניהל), יוצא לסבב אחרון בין המלונות והגסטהאוסים בעיר, לאתר עוד כמה יהודים ולהזמינם להשתתף בליל הסדר המפואר שערך. החג מתקרב והוא מחליט להיכנס לאכסנייה האחרונה, שמא ימצא שם עוד יהודי. הוא מעיין ברשימת האורחים אצל הפקידה ומגלה שם בעל צליל ישראלי.

הוא נוקש מספר פעמים על דלת החדר, וכשכבר בא לסוב על עקביו נפתחת הדלת.

בחור שנראה היה כמי שהתעורר משינה הביט בו במבט מופתע ושאל בעברית: איך הגעת אלי?

אלוקים שלח אותי, ענה הרב בטבעיות. דמעה בצבצה בעינו של האיש ההמום, הוא ביקש מהרב להמתין לו רגע עד שיתארגן ויצטרף אליו ללילה הסדר.

בדרך מספר לו הבחור שגנבו לו את התיק עם הארנק והדרכון. זוג יהודים שפגש בתחנת הרכבת חמלו עליו והעניקו לו מעט כסף על מנת שיוכל להתאכסן במקום זול עד אחרי החג, אז תפתח הקונסוליה הישראלית והוא יוכל לחדש את הדרכון.

שכרתי חדר, שכבתי על המיטה, מספר הבחור, והתחלתי לנהל שיחה עם אלוקים… הערב זה ליל הסדר, אם אתה שומע אותי בבקשה שלח לי סימן!

ואז שמעתי דפיקות בדלת, כשפתחתי לך את הדלת ושאלתי מי שלח אותך? ענית: אלוקים…

📖

המדרש על פרשת לך-לך מתאר את אברהם כמי שסוקר את ההיסטוריה האנושית על כל המורכבות שלה, ותוהה האם יש יד מכוונת לעולם ותכלית בכל המתרחש.

בטרם מקבל אברהם את השליחות הראשונה, התגלה אליו אלוקים ואומר לו "אני כאן", יש מנהיג לבירה…

כשקל יותר, אך גם כשקל פחות, האמונה והידיעה שאלוקים עמנו מסייעת לכל אחד ואחת מאיתנו לעשות את עבודתו ושליחותו ולהביא גאולה לעולם.

 

 

מסרון פרשת לך לך
למדת מנוח לשחות נגד הזרם? השבוע תלמד מאברהם אבינו לשנות את מסלול הזרם. בתוך עולם אלילי, אברהם החל להפיץ את האמונה בה', עד שכיום רוב האנושות מאמינה בא-ל אחד.
שאל את עצמך: מה אני עושה כדי להפיץ אמונה ולהפוך את העולם לטוב יותר?

 

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  17
  Shares
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות