תורה מתןך אש

מחשבה שקיום מצוה בלתי אפשרי – חטא המרגלים

בנוגע לחטא המרגלים אשר חטאו באמרם "כי עז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד גו'" (יג, כח) ידועה הקושיא, הרי המרגלים נשלחו לראות את "הארץ מה היא ואת העם גו' החזק הוא וגו' ומה הערים גו' הבמחנים אם במבצרים" (שם, יח-יט), וא"כ, כאשר השיבו המרגלים ש"עז העם" ו"הערים בצורות" הרי בזה מילאו את תפקידם, ומה הי' חטאם (ראה רמב"ן ריש פרשתנו, ועוד)?

ומבואר בזה, שמשה רבינו שלח את המרגלים להוודע באיזה דרך יהי' קל יותר לכבוש את ארץ ישראל בדרך הטבע, אבל בטוח הי' משה כי יהיו יכולים לכבשו, שהרי כן ציוה ה', אולם המרגלים חטאו בזה שלאחרי שספרו אודות גבורת העם וסוג הערים, הוסיפו והסיקו "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו" (יג, לא), שאמרו שאף אם ציווה ה' לכבוש את הארץ, הרי זה בלתי אפשרי "כי חזק הוא ממנו", וזה הי' חטאם.

ונמצא, שחטא המרגלים הי' בזה עצמו שלא האמינו שאם צווה ה' לעשות דבר, הרי זה עצמו ראי' שאפשרי הדבר, וביכולת האדם לקיימו.

ומזה נלמד יסוד עיקרי בקיום כל התורה והמצוות:

כל המצוות ציוויי הקב"ה הם, וא"כ, ברור הדבר שאפשר לקיימן, ואין הקב"ה מבקש אלא לפי כחן (שמו"ר רפכ"ט, ועוד).

והרי גם בשר ודם, אם רק בדעת ידבר, לא יצווה לעשות דבר באם ידע שאין אפשרות לקיימו. ועל אחת כמה וכמה  שמלך מלכי המלכים הקב"ה, שלא שייך אצלו ית' טעות ח"ו, לא ידרוש מאדם דבר שאין בכוחו לקיימו.

וא"כ, אף שעל האדם לדעת ולחפש דרכים באיזה אופן תהי' לו האפשרות לקיים את המצוות, מ"מ זה צריך להיות ברור אצלו הדבר שבוודאי נתנו לו הכוחות לקיים את כל המצוות שנצטוינו עליהם.

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 39 ואילך)

לזכות
הילד יעקב יהודה הכהן שי'
לרגל תספורתו בשעטו"מ ביום כ' סיון ה’תשע”ה
*
נדפס ע"י הוריו
הרה"ת מנחם מענדל הכהן וזוגתו מרת שטערנא שיחיו

מארמולשטיין

יה"ר שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים
מתוך בריאות, נחת והרחבה

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

פרשת שלח – יסוד עיקרי בקיום כל התורה והמצוות

עוד פוסטים דומים

עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: