ציטוט של הרב יוסף שלום אלישיב

כ"ח תמוז יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל | סיפור חייו ויחסו לחסידות חב"ד

יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב כ"ח תמוז.

רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל היה מגדולי פוסקי זמננו, תלמיד חכם, פוסק הלכה וממנהיגי הציבור הליטאי. לאחר פטירתו של הרב שך היה הרב אלישיב מנהיגו של הציבור הליטאי בישראל, והסמכות העליונה של מפלגת דגל התורה.

מי שחבדני"ק ודאי יודע שהזרם הליטאי היה המתנגד העיקרי של חב"ד. הרב אלישיב היה ממשיך דרכו של מנהיג הזרם הליטאי דאז הרב שך, הרב אלישיב היה נוהג בכבוד כלפי הרבי והחסידים כפי שמתואר בהמשך בפוסט זה .

הרב אלישיב היה מחשובי הפוסקים בדור האחרון, וממנהיגי הציבור הליטאי.בן יחיד שנולד להוריו לאחר 17 שנות נישואין. סבו מצד אמו חיה מושא,היה המקובל רבי שלמה אלישיב (עליאשאוו), מחבר הספר "לשם שבו ואחלמה" העוסק בענייני קבלה.

הוא הקפיד מאוד על כתיבת ספרו בקדושה ובטהרה, ולא נתן לאיש לכתוב אותו עבורו, מלבד לנכדו הרב אלישיב, אותו לימד את חכמת הקבלה.אביו היה הרב אברהם לוינסון בן רבי משה מאראן, שכונה רבי "אברהם ארנער", כתב את ספר ההלכה "ביכורי אברהם" ושימש רב בעיר הומל ('גומל' לפי ההגייה הרוסית), אליה עברה המשפחה בעת מלחמת העולם הראשונה, ונודע כ"הרב מהאמלע"‏‏.

בתרפ"ד החליטה המשפחה לעלות לארץ ישראל ובעצת החפץ חיים שונה שם המשפחה ל"אלישיב" על מנת לקבל סרטיפיקט משפחתי אחיד. המשפחה השתקעה בשכונת מאה שערים שבירושלים, ובגיל 20 נישא הרב אלישיב למרת שיינה חיה, בתו של "אבי האסירים", הרב אריה לוין זיע"א.

6 דקות וידאו – סיפורי צדיקים: הרב יוסף שלום אלישיב – הרב הרצל חודר HD

לאחר פטירת אביו התמנה לכהן כרב בית הכנסת "תפארת בחורים" בשכונת מאה שערים בירושלים. במסגרת זו השתתף בתפילות בית הכנסת ומסר בו שיעורים בגמרא מידי יום, אך נמנע מלנהוג בעצמו כרב רשמי.

בראשית ימי המדינה מונה הרב אלישיב למשרת רב העיר רמלה, אך לאחר זמן קצר התפטר מתפקידו. בתאריך 3.12.50 (תשי"א) מונה הרב לדיין בבית הדין הרבני האזורי בירושלים. זמן קצר אחר כך הצטרף כדיין בבית הדין הרבני הגדול‏‏ הרב אלישיב כיהן במשרה זו עד שנת תשל"ד. בסך הכל כיהן כעשרים שנה בבית הדין הגדול של הרבנות הראשית.

בעקבות היבחרו של הרב שלמה גורן לתפקיד הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול, התעוררו בינו לבין הרב אלישיב פולמוסים הלכתיים, ובעקבות כך פרש מבית הדין. עם זאת, הורה לאחרים שלא לפרוש מהרבנות במקום שלא נבחר מועמד אחר ראוי למלא את מקומם.

הרב אלישיב עלה במעלות התורה, התייחד בהתמדתו, ועד שנותיו האחרונות נהג לישון שלוש שעות ביממה, מ-11 ועד 2 בלילה. כשהתעורר החל מיד בסדר יומו הגדוש בהתמדה בתורה. הקפיד להתפלל שחרית לאחר 3 שעות לימוד לפחות.

3 דקות וידאו – הרב אלישיב וידאו נדיר ביותר-הצצה לסדר יומו

קשריו של הרב אלישיב עם חב"ד:

הרב אלישיב היה מהמנויים והתומכים בספריו של הרב אברהם חיים נאה(מגדולי רבני חב"ד זיע"א) בעניין שיעורי התורה. כמו כן באחד ממכתביו כותב הרב אלישיב כי שיעורי התורה הנכונים והמקובלים הם של הרב נאה. למרות ששיטת החזון איש הייתה שונה ומנוגדת.

כאשר בשנת תשט"ז חנוך הענדל הבלין תבע את מוסדות חב"ד והרבי לדין תורה אצל הרבנות הראשית לישראל, בה היו חברים באותה עת הרב יעקב עדס, הרב אלישיב והרב בצלאל זולטי, הם פסקו כי "ישיבת תורת אמת הכללית בירושלים, היא מיום היווסדה עד היום של האדמו"רים מליובאוויטש.". במהלך הדיון טען הבלין כי הרבי אינו ממשיכם של הרבי הרש"ב והריי"צ. בתגובה, שאל הרב אלישיב את הבלין: "מיהו מנהיג חב"ד כיום?"; ענה לו הבלין ספונטנית: "הרבי". אמר לו הרב אלישיב: "הרי אתה עצמך מודה כי הוא הרבי והוא מנהיג את חב"ד". לשאלה ותשובה זו הייתה השפעה מכרעת על פסק הדין!

בשנת תשל"ב שלח מכתב ברכה לרבי לרגל מלאת לו שבעים שנה.כאשר הרב יהושע פולק רצה להקים מקווה חב"ד בשכונת רמות ג' בירושלים, נתקל בהתנגדות עזה מצד תושבים מתנגדים בסביבה. כאשר פנה לרב אלישיב, הורה לו הרב אלישיב לא להיכנע בשום פנים, ולא להרתע אלא להקים במקום מקווה חב"ד.

בשנת תש"מ חתם על 'קול קורא' המצטרף לקריאת הרבי בעניין טהרת המשפחה. בראש הקריאה נכתב: "גדולי ומאורי הדור, רבותינו שבארץ-ישראל, בתי דין הצדק קרתא דשופריא ירושלים תובב"א, מתלכדים סביב קריאתו ואזעקתו הגדולה של ראש גולת אריאל הגאון האמיתי עטרת תפארת ישראל כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש".

הרב אלישיב ניהל קשר מכתבים הלכתי עם הרבי דרך הרב צבי וינמן. בהזדמנות מסויימת קיבל ר' צבי מענה מהרבי בכתב יד קודשו ולא הצליח לפענחו. הוא ניגש עם המענה אל הרב אלישיב שנטל את מכתב הרבי לידיו ועיין בו זמן מה בכובד ראש.בני משפחתו מספרים על סופר סת"ם מלוד שהיה מגיע לעיתים די תכופות לשאלו בענייני הלכה, לאור הוראת הרבי להתייעץ עימו.

בהזדמנות התבטא באוזני הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי כי הרבי הוא "עמודו של עולם".באחת השבתות פתח את שיעורו השבועי בבית-המדרש 'תפארת-בחורים' במאה-שערים, באומרו: "אמש שמעתי הקלטה מדברי הרבי מליובאוויטש שליט"א שדיבר בקול חוצב להבות אש, כי "העולם רועד". לאור הדברים אני מציע שנאמר פרק תהילים ושילדי תינוקות של בית רבן ילמדו משניות..".

מספר פעמים סיפר בפני מקורביו סיפור אליו היה עד כשהרבי הורה לבדוק את תפילין של בעל נכדתו לאחר שחלתה בכתפה ואכן נמצא שחסרים בתפילין המילים 'על ידך'. כשהיה מספר את הסיפור היא אומר: "על פי פסיקת ההלכה לא היה צורך בבדיקת התפילין, אבל ליובאוויטשער רבי רואה ברוח קדשו דברים שלא כולנו רואים".

לאחר הרצח בבית חב"ד בומביי בתשס"ט, ביקש אברך ליטאי לקרוא לביתו רבקה על-שם השליחה שנרצחה, ושאל על-כך את הרב אלישיב. הרב אלישיב אמר שהדבר ראוי, ולאחר שאחד הנוכחים העיר "הלא הם היו חב"דניקים…", הרב אלישיב ביטל את דבריו בניע יד.

לגיסו של הרב אלישיב – הרב אהרן יעקובוביץ, שני בנים חסידי חב"ד: הרב שמעון יעקובוביץ מירושלים, והרב אלחנן יעקובוביץ מנחלת הר חב"ד. ולהם צאצאים רבים חסידי חב"ד הפזורים בארץ ובעולם.למרות שנמנע במשך שנים רבות מכתיבת הסכמות לספרים, בשנת תש"ע כתב הסכמה על הספר ביכורי אליהו של בחור חב"די אליהו צבי יעקובוביץ (נכד לאחיינו הרב שמעון יעקובוביץ) מהישיבה המרכזית בכפר חב"ד, ושם מעיד על כך שדיבר עמו פעמים רבות בלימוד, וראה את למדנותו המופלגה והכשרונות הרבים שיש לו.

בכ"ד טבת תש"ע חתם הרב אלישיב על מכתב קריאה מיוחד לאירוע של שערי הוראה לעידוד לימוד ההלכה של ספרי אדמו"ר הזקן.

הרב שמעון פרידמן(רב חסיד חבד"י המכונה שמעון הצדיק זיע"א) היה ממקורביו והיה יוצא ובא אצלו. בני משפחתו של הרב אלישיב מספרים כי אף בעת זקנות כשלא קיבל אנשים פרטיים היה מקבל את הרב פרידמן ומדווח עימו.בהזדמנות מסויימת התבטא כי על אף שיש לו אי אלו השגות ושאלות על דרכו של הרבי, הרי אם הרב פרידמן הוא חסיד של הרבי אין הוא יכול לפצות את פיו כלפיו.

הרב נפטר בגיל 102 , לאב היו 12 ילדים ,אך עוד בחייו איבד 6 מילדיו.בתו היא הרבנית בת שבע קנייבסקי ,אשתו של הרב חיים קנייבסקי.נקבר בהר המנוחות. על פי צוואתו, לא הוספד בהלווייתו, שכללה מאות אלפי אנשים.זיע"א

לקרוא עוד על הרב יוסף שלום אלישיב באתר ישיבה

10 עובדות על הרב אלישיב באתר הידברות

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

כ"ח תמוז יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל | סיפור חייו ויחסו לחסידות חב"ד

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד