ציטוטים ממסכת אבות – פרק ב, ג

מַסֶּכֶת אָבוֹת (ידועה גם בשם פִּרְקֵי אָבוֹת) היא המסכת התשיעית בסדר נזיקין במשנה. בניגוד לשאר מסכתות המשנה העוסקות בדינים ובהלכות, מסכת זו עוסקת בענייני מוסר, מידות טובות ודרך ארץ. במקורה, היו במסכת חמישה פרקים.

מסכת אבות בנויה ממאמרים קצרים של חכמי המשנה – התנאים. בדרך כלל המאמר המובא הוא המוטו לחיים של אותו תנא, וניתן לראות בו תמצית של השקפת עולמו הייחודית. בין המשניות שבמסכת, ניתן למצוא פתגמים ידועים כגון "סייג לחכמה שתיקה", "אמור מעט ועשה הרבה", "אם אין אני לי מי לי", "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" ועוד. סדר החכמים המופיעים בפרק ראשון נקבע על פי סדר הדורות, מאנשי כנסת הגדולה, דרך תקופת הזוגות ועד תחילת הנשיאים. מפרק שני נכתבו דברי התנאים, בדרך כלל לפי הסדר בו חיו.

פרקי אבות: "עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו." ~ פרק ב', משנה ד', רבן גמליאל בן רבי יהודה הנשיא
"עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו." ~ פרק ב', משנה ד', רבן גמליאל בן רבי יהודה הנשיא

"עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו." ~ פרק ב', משנה ד', רבן גמליאל בן רבי יהודה הנשיא

הוא היה אומר: עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו; בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. הלל אומר: אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו ואל תאמר דבר שאי-אפשר לשמוע שסופו להשמע. ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה (פרק ב, משנה ד)

פירוש רבינו עובדיה מברטנורא: עשה רצונו כרצונך – פזר ממונך בחפצי שמים כרצונך, כאילו פיזרת אותם בחפציך. שאם עשית כן, יעשה רצונך, כלומר יתן לך בעין יפה.

פירש כ"ק אדמו"ר:

עשה רצונו – על האדם לעשות ולפעול רצון חדש למעלה, וכפירוש הידוע בלשון חז"ל "עושין רצונו של מקום", שעושים רצון חדש למעלה. ולדוגמה: יהודי עלול לחשוב שהיות ואנו נמצאים עדיין בגלות, בהכרח לומר שזהו רצונו של הקב"ה, ואם כן מה יכול הוא לעשות? על זה אומרת המשנה שיש לפעול רצון חדש למעלה, שהגאולה תהיה תיכף ומיד.

כרצונך – ניתן לעורר רצון חדש למעלה אך ורק כאשר האדם עושה זאת מצד הרצון שלו, ולא מפני ששמע על כך ממישהו אחר וכיוצא בזה.

(משיחת שבת-קודש פרשת מסעי תשד"מ – בלתי מוגה)

ציטוט מסכת אבות: "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו"
"אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו." ~ פרק ב', משנה ד', הלל הזקן

בדרך כלל, כולנו שופטים את האחר. הסתכלות על פועלו ודרכי התנהגותו. לנו נראה שאנו נוהגים כשורה. הסתכלות זו, גורמת לנו לחוש בעליונות כלפי הזולת. כך, אנו חשים בעליונות גדולה המאפשרת לנו לצייר את עצמנו כצדיקים גדולים.


אך אין הדברים פשוטים כלל ועיקר. הרי אם ננסה לרגע להתבונן במציאות בעיניים של עושה ה"רע" יתברר לנו שאין האדם ממש "רשע". פתאום את כל הקשיים שעימם הוא מתמודד. כמה קשה לאותו אדם לעשות מה שמוגדר אצלנו כ"טוב". כנראה שישנם פיתויים ומכשולים רבים שמונעים מהאדם לעשות אפילו מה שהוא רוצה. אינו דומה בן עשירים שגונב מפני שהוא מחפש "אקשן" לאדם עני שגונב כי אין לו מה לאכול. לא. זה לא אומר שלעניים מותר לגנוב. אבל עניים יש לשפוט אחרת.


המשנה אומרת שאל לו לאדם לדון את חבירו לפני שהוא בעצמו נמצא באותו מצב בו נמצא החבר.
במקום לנסות כל הזמן לשפוט ולדון את החבר, לחפש את המגרעות שבמעשיו, עלינו לנסות ולהבין את המניעים למעשים אלו, לראות מה גרם לאדם להתנהג כך. במקום לחפש "לקטול", אנחנו צריכים לנסות לעזור ולסייע, לבקש להוציא את האדם מהמצבים בהם הוא נתון ולעזור לו לבחור בטוב.

מתוך האתר כיפה

מרבה נכסים, מרבה דאגה. - פרקי אבות
"מרבה נכסים, מרבה דאגה." ~ פרק ב', משנה ז'

"הוא היה אומר: מרבה בשר – מרבה רימה, מרבה נכסים – מרבה דאגה, מרבה נשים – מרבה כשפים, מרבה שפחות – מרבה זימה, מרבה עבדים – מרבה גזל". "מרבה תורה – מרבה חיים, מרבה ישיבה – מרבה חכמה, מרבה עצה – מרבה תבונה, מרבה צדקה – מרבה שלום, קנה שם טוב – קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה – קנה לו חיי העולם הבא".

מרבה נכסים – מרבה דאגה

לא בכדי נקרא שמו "כסף" – שכן הכל נכספים אליו ומייחדים את רוב זמנם ומרצם להשיגו. במבט שטחי נראה כי אכן קיים הגיון במרדף אחר הממון, שהרי ככל שיתרבה ממונו של האדם, לא יחסר לו דבר מכל אשר תאווה נפשו, חייו יהיו נוחים ומלאי עניין, והכסף – יענה את הכל…

אולם גם כאן מעמידנו הלל על הצורך לאבחן את המציאות לעומקה. עלינו להבחין כי לכל סיבה יש מסובב, וכי לכל תענוג חומרי יש תשלום במזומן – כבר בחיינו בעולם הזה. אותם יחסי גומלין הקיימים בין כמות ה"בשר" לכמות ה"רימה", קיימים גם בין רוב ה"נכסים" – לרוב ה"דאגה".

מרחוק אמנם נראה הכסף כמזהיר ונוצץ, אך ככל שמתקרבים אליו, מתגלים הצדדים האפלים של המטבע…

שלמה המלך קבע: "השובע לעשיר איננו מניח לו לישון" (קהלת ה', י"א). ככל שהולכים העסקים ומסתעפים, ומתרבים נכסי הנדל"ן, הולכות דאגותיו של האדם ומשתרגות מעל לראשו. ליבו מתוח כקפיץ בגלל מניותיו – האם ירדו או עלו? מה קורה בבורסה, ומהו שער החליפין?

כמעט שאין לעשיר פנאי להנות מעושרו מרוב עומס טרדותיו. הרכוש שבידו אינו משביע אותו, כי הוא לוטש עיניים ומתיימר להגדיל עוד ועוד את מעגל הכנסותיו. כללו של דבר – המקבץ ממון אינו אלא מקבץ דאגה.

הממון גורם למאבק תמידי בין איש לרעהו, עולמנו הפך לשדה קרב, שבו עלול איש לרמוס את רעהו עבור השגת ממון.

הפירוש הועתק מאתר ערכים.

יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך
"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך." ~ פרק ב' משנה י"ג, רבי אליעזר

סיפור לשבת, "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" הסיפור מוקדש הפעם לכול האנשים "השקופים" {מאחורי כול אדם מסתתרת נשמה. ובכוחו של כול אחד להשפיע}, כבדו את הזולת ותחנכו לכבוד.

מוקדש באהבה לכולנו שבת מלכה. קבוצה של שוחטים מישראל יצאה לביקור עבודה בארצות הברית. כידוע, בתי המטבחיים המרכזיים ביותר נמצאים דווקא שם, בגלל האפשרויות לגידול בקר בכמויות גדולות במיוחד. שוחטים שם אלפי ראשי בקר ביום, ומייצאים את הבשר לכל העולם. קבוצת השוחטים נסעה לשם לשבוע של עבודה מרוכזת, בו הם אמורים לעבוד בשחיטה מן הבוקר עד הערב, ומה שיוצא מתחת ידם מקבל תו תקן מיוחד של כשרות מהודרת.

השחיטה מתבצעת בחדרי קירור ענקיים, שם הכול עובד בשיטת הסרט הנע, ובצורה חשמלית הכול מועבר לניקוי ולאריזה. בגלל הקור העז בחדר הקירור נמצאים שם בלבוש חם, ואי אפשר להישאר זמן רב. מדי חצי שעה צריך לצאת להתחמם בחדר סמוך ולחזור לעבודה.בתום יום עבודה אחד כשסיימו השוחטים את מלאכתם ויצאו מן הבניין לכיוון מקום לינתם, פנה אליהם השומר שעמד בכניסה, אמריקאי שחור, ושאל אותם: "לא חסר לכם מישהו?"הם בדקו, ומייד התברר שמישהו חסר.

הם חזרו מהר חזרה פנימה ומצאו את אחד מחבריהם שנשכח בטעות בתוך חדר הקירור וננעל שם. הם מצאו אותו שניות ספורות לפני שנפח את נשמתו מן הקור. רק בזכות ערנותו של השומר חייו ניצלו.לאחר מכן שאלו את השומר: "הרי מאות אנשים עוברים על פניך מדי יום. איך זה שדווקא אותו זכרת, ושמת לב שהוא חסר?""הוא היחיד שאמר לי בוקר טוב", ענה השומר.

מסכת אבות - היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק
"היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק." ~ פרק ב', משנה י"ח, רבי טרפון
הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה
הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה
ציטוט מחזק ממסכת אבות הווי מתפלל בשלומה של מלכות
הווי מתפלל בשלומה של מלכות
"כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת; וכל שחכמתו מרובה ממעשיו, אין חכמתו מתקיימת." ~ פרק ג', משנה י"ב, רבי חנינה בן דוסא
"כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת; וכל שחכמתו מרובה ממעשיו, אין חכמתו מתקיימת." ~ פרק ג', משנה י"ב, רבי חנינה בן דוסא
ציטוט מסכת אבות - "סייג לחכמה, שתיקה." ~ פרק ג', משנה ט"ז, רבי עקיבא
"סייג לחכמה, שתיקה." ~ פרק ג', משנה ט"ז, רבי עקיבא
"כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין: אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו." ~ פרק ג', משנה כ"א, רבי אלעזר בן עזריה
"כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין: אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו." ~ פרק ג', משנה כ"א, רבי אלעזר בן עזריה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
פרלמנט ניו יורק
פרלמנט ניו יורק

פרלמנט ניו יורק

הפרלמנט של ניו יורק בקיצור: מפגש גברים שמדברים על מה שגברים אוהבים לדבר פלוס דבר תורה + מנסים לעזור אחד לשני ולקהילה במה שהם יכולים.נפגשים, צוחקים, אוכלים ולומדים. נפגשים כל יום רביעי לו "ז20:45 מזמינים אוכל21:00-

לחץ כאן להמשיך לקרוא
פרלמנט ביקור חולים ניו יורק
פרלמנט ניו יורק

ביקור חולים ישראלי בניו יורק – פרלמנט מבקרים חולים ישראלים

פרלמנט ניו יורק התגבש והחליט להקים ארגון לביקור חולים ישראלים בודדים בניו יורק. הארגון הוקם לא למען רווח או מטרה מוגדרת או מרכזית, אלא לפי הצרכים והדרישות הנמצאות בשטח. בעיקר לשמח ולדאוג לחולים שבני משפחתם לא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
פשוט תודה לאבינו שבשמיים
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים על תודה והודיה והכרת הטוב

וואו כמה זה חשוב לומר תודה במיוחד לאבא שבשמיים. ערכנו סטטוסים קצרים על הודיה. לא להיות כפוי טובה / החלק היומי, פרשת כי תבוא / סיון רהב-מאיר: שלוש מילים של רש"י מספרות את כל הסיפור. עם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ענווה-מביאה-עושר-וכבוד
הפתגם היומי

סיפורים ומשלים עם מוסר השכל

צוות מרכז ני יורק ליכז מספר סיפורים ומשלים מתוך קבוצת הוואצאפ החיזוק היומי להצטרפות לקבוצה לחצו על הקישור https://api.whatsapp.com/send?phone=+972528930233&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%20%20%20%20%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94 הדרך אל האושר בפרשת השבוע מלמדת אותנו התורה לשים עלינו רב או משפיע שידריך אותנו בדרך הנכונהאדם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ‎
אב

יז באב הילולא הרב עדין אבן ישראל שטיינזַלץ

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ע"ה. ‏הרב אבן-ישראל היה החלוץ שהיה הראשון לבאר את כל התלמוד הבבלי במפעל מונומנטלי בינלאומי. כתב פירוש מעמיק על ספר התניא ועוד עשרות ספרים מלאי ידע ועומק. הוגה דעות שזכה להערכה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אגרות קודש סיפורים, נסים ומנהגים
הרבי מליובאוויטש

אגרות קודש – סיפורים ניסים הנהגות ומנהגים

כתיבה לרבי מילובביטש (מנחם מנדל שניאורסון) באמצעות האגרות קודש איך פותחים, מה המנהגים ומה המקור לנושא. בוידאו הנל ניתן לשמוע סיפורים מענינים בנושא פתיחה באיגרות הקודש הרבה אנשים שואלים איך לפתוח באיגרות קודש, ע"מ לקבל תשובה. קודם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רעיונות למתנות רומנטיות
זוגיות

המלצות ורעיונות למתנות רומנטיות לחג האהבה מאמזון ועוד

חג האהבה ממש בקרוב ט"ו באב הפתיעו את אהובכם במתנה יחודית עכשיו! אלה רשימת המומלצים שלי כמובן שניתן להזמין כל אחד מהם כרגע אונליין מאמזון, עלי אקספרס ועוד. אם יש לכם עוד רעיונות למתנה רומנטית כתבו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תשעה באב צום קל ומועיל ברכה
אב

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה. רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הסוד-שבסוד
אב

ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. תולדות חייו של האר"י הקדוש: רבי יצחק לוריא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אב

ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי זצ"ל

הערב ומחר ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי היה רב ומקובל, נולד בקוריץ בווהלין בשנת ה'ש"ס (1600) בערך, ונרצח ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולונה הי"ד.אימו הייתה בתו

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: