פרשת שלח – יסוד עיקרי בקיום כל התורה והמצוות
כל ענייני התורה והמצוות ועבודת-ה' בתפילה, צריכים להיות מתוך חמימות ורשפי אש, והכוח לזה ניתן במתן תורה.

פרשת שלח – יסוד עיקרי בקיום כל התורה והמצוות

מחשבה שקיום מצוה בלתי אפשרי – חטא המרגלים

בנוגע לחטא המרגלים אשר חטאו באמרם "כי עז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד גו'" (יג, כח) ידועה הקושיא, הרי המרגלים נשלחו לראות את "הארץ מה היא ואת העם גו' החזק הוא וגו' ומה הערים גו' הבמחנים אם במבצרים" (שם, יח-יט), וא"כ, כאשר השיבו המרגלים ש"עז העם" ו"הערים בצורות" הרי בזה מילאו את תפקידם, ומה הי' חטאם (ראה רמב"ן ריש פרשתנו, ועוד)?

ומבואר בזה, שמשה רבינו שלח את המרגלים להוודע באיזה דרך יהי' קל יותר לכבוש את ארץ ישראל בדרך הטבע, אבל בטוח הי' משה כי יהיו יכולים לכבשו, שהרי כן ציוה ה', אולם המרגלים חטאו בזה שלאחרי שספרו אודות גבורת העם וסוג הערים, הוסיפו והסיקו "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו" (יג, לא), שאמרו שאף אם ציווה ה' לכבוש את הארץ, הרי זה בלתי אפשרי "כי חזק הוא ממנו", וזה הי' חטאם.

ונמצא, שחטא המרגלים הי' בזה עצמו שלא האמינו שאם צווה ה' לעשות דבר, הרי זה עצמו ראי' שאפשרי הדבר, וביכולת האדם לקיימו.

ומזה נלמד יסוד עיקרי בקיום כל התורה והמצוות:

כל המצוות ציוויי הקב"ה הם, וא"כ, ברור הדבר שאפשר לקיימן, ואין הקב"ה מבקש אלא לפי כחן (שמו"ר רפכ"ט, ועוד).

והרי גם בשר ודם, אם רק בדעת ידבר, לא יצווה לעשות דבר באם ידע שאין אפשרות לקיימו. ועל אחת כמה וכמה  שמלך מלכי המלכים הקב"ה, שלא שייך אצלו ית' טעות ח"ו, לא ידרוש מאדם דבר שאין בכוחו לקיימו.

וא"כ, אף שעל האדם לדעת ולחפש דרכים באיזה אופן תהי' לו האפשרות לקיים את המצוות, מ"מ זה צריך להיות ברור אצלו הדבר שבוודאי נתנו לו הכוחות לקיים את כל המצוות שנצטוינו עליהם.

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 39 ואילך)

לזכות
הילד יעקב יהודה הכהן שי'
לרגל תספורתו בשעטו"מ ביום כ' סיון ה’תשע”ה
*
נדפס ע"י הוריו
הרה"ת מנחם מענדל הכהן וזוגתו מרת שטערנא שיחיו

מארמולשטיין

יה"ר שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים
מתוך בריאות, נחת והרחבה

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות