פרשת כי תשא – מי קדם התורה או בנ"י?
Painting" by Shalom Koboshvili - www.shalom-magazine.com.

פרשת כי תשא – מי קדם התורה או בנ"י?

פרשת כי תשא – אם הם כלים – מה אני עושה בתורתך?

על הפסוק בפרשתנו כי תשא :

"וישלך מידיו את הלוחות וישבר גו'" (לב, יט) פירש רש"י "אמר ומה פסח שהוא אחד מן המצוות אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל בו התורה כולה כאן וכל ישראל מומרים ואתננה להם".

והיינו, ששבירת הלוחות היתה משום שאין ישראל ראויים לקבל את התורה.

ולכאורה קשה, הרי גם אם "ישראל מומרים" ואין שייך לתת להם את התורה, עדיין אינו מבואר מה ששבר משה את הלוחות, שהוא היפך כבוד התורה!

ויש לומר הביאור בזה, על פי המובא במדרש "מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. . אילולי. . ישראל עתידין לקבל את התורה לא הי' כותב בתורה צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל" (בראשית רבה פ"א, ד). ויתירה מזה כתוב בתנא דבי אליהו רבא (פי"ד): "שני דברים יש בעולם . . תורה וישראל אבל איני יודע איזה מהם קודם, אמרתי לו בני דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה. . אבל אני אומר ישראל קדמו". ונמצא, שישראל קדמו לתורה במעלה וחשיבות, עד שבלעדיהן לא יתכנו ציווי התורה שנאמרו אליהם, והם המקיימים אותם.

ויתירה מזו כתוב במדרש (שמו"ר פמ"ז, ט) "כל התורה שנתת לי היא וידבר ה' אל משה דבר אל בנ"י צו את בנ"י אמור אל בנ"י אם הם כלים מה אני עושה בתורתך". והיינו, לא רק ש"ישראל קדמו", אלא יתירה מזו, "אם הם כלים" בטלה חשיבות התורה, ובמילא נשאלת השאלה "מה אני עושה בתורתך".

ועל פי זה מובן מה ששבר משה את הלוחות, אף שלכאורה הוא היפך כבוד התורה, כי אם אין ישראל יכולים לקבל את התורה, שוב בטלה חשיבות התורה עצמה, כנ"ל.

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 217 ואילך)

לעילוי נשמת
הרה"ת ישראל בן הרה"ת חייםשאול ע"ה

ברוק
נלב"ע ביום י"ג אדר א' ה'תש"ס
תנצב"ה

לעילוי נשמת
הרה"ת מנחם מענדל הכהן ב"ר צביהירש ע"ה

כהן
נלב"ע ביום תענית אסתר י"ג אדר ה'תשע"ה
תנצב"ה

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  2
  Shares
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות