הקפות בשמחת תורה

פרשת כי תשא – אם הם כלים – מה אני עושה בתורתך?

על הפסוק בפרשתנו כי תשא :

"וישלך מידיו את הלוחות וישבר גו'" (לב, יט) פירש רש"י "אמר ומה פסח שהוא אחד מן המצוות אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל בו התורה כולה כאן וכל ישראל מומרים ואתננה להם".

והיינו, ששבירת הלוחות היתה משום שאין ישראל ראויים לקבל את התורה.

ולכאורה קשה, הרי גם אם "ישראל מומרים" ואין שייך לתת להם את התורה, עדיין אינו מבואר מה ששבר משה את הלוחות, שהוא היפך כבוד התורה!

ויש לומר הביאור בזה, על פי המובא במדרש "מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. . אילולי. . ישראל עתידין לקבל את התורה לא הי' כותב בתורה צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל" (בראשית רבה פ"א, ד). ויתירה מזה כתוב בתנא דבי אליהו רבא (פי"ד): "שני דברים יש בעולם . . תורה וישראל אבל איני יודע איזה מהם קודם, אמרתי לו בני דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה. . אבל אני אומר ישראל קדמו". ונמצא, שישראל קדמו לתורה במעלה וחשיבות, עד שבלעדיהן לא יתכנו ציווי התורה שנאמרו אליהם, והם המקיימים אותם.

ויתירה מזו כתוב במדרש (שמו"ר פמ"ז, ט) "כל התורה שנתת לי היא וידבר ה' אל משה דבר אל בנ"י צו את בנ"י אמור אל בנ"י אם הם כלים מה אני עושה בתורתך". והיינו, לא רק ש"ישראל קדמו", אלא יתירה מזו, "אם הם כלים" בטלה חשיבות התורה, ובמילא נשאלת השאלה "מה אני עושה בתורתך".

ועל פי זה מובן מה ששבר משה את הלוחות, אף שלכאורה הוא היפך כבוד התורה, כי אם אין ישראל יכולים לקבל את התורה, שוב בטלה חשיבות התורה עצמה, כנ"ל.

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 217 ואילך)

לעילוי נשמת
הרה"ת ישראל בן הרה"ת חייםשאול ע"ה

ברוק
נלב"ע ביום י"ג אדר א' ה'תש"ס
תנצב"ה

לעילוי נשמת
הרה"ת מנחם מענדל הכהן ב"ר צביהירש ע"ה

כהן
נלב"ע ביום תענית אסתר י"ג אדר ה'תשע"ה
תנצב"ה

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

פרשת כי תשא – מי קדם התורה או בנ"י?

עוד פוסטים דומים

כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: