מנחת חביתין – קרבן ציבור או קרבן יחיד?

רוח

הדין בחביתי כהן גדול הוא שצריך להקריב בכל יום מנחה "מחציתה בבוקר ומחציתה בין הערביים".

וכשמת הכהן גדול ולא מינו אחר תחתיו נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון (מנחות נא, ב) "משל מי הייתה קריבה". לדעת רבי שמעון קריבה משל ציבור, ואילו לדעתו של רבי יהודה קריבה משל יורשים.

ויש לומר שיסוד פלוגתתם היא בטעם מנחת חביתין של הכהן הגדול:

בנוגע למנחת חביתין מצינו שני טעמים. בספר החינוך ביאר הטעם "לפי שהכהן הגדול הוא השליח בין ישראל לאביהם שבשמים . . ולכן ראוי לאיש כזה להיות לו קרבן מיוחד תמיד כמו תמידי הציבור", ולפי ביאור זה יוצא שמנחת חביתין היא כמו קרבן ציבור (אלא שהכהן הגדול הוא שליח הציבור). אך כמה ממפרשי טעמי המצוות ביארו שהמנחה קשורה לכהן הגדול עצמו (ולדוגמא האברבנאל על הפסוק הביא כמה וכמה טעמים ומהם: "כדי להכניס לפני ה' בענוה ובסימני דלות" כו'. וגם הטעמים האחרים שהביא שם קשורים לכהן הגדול עצמו. עיי"ש). ולטעם זה הרי הוא כקרבן יחיד.

ויש לבאר שבזה נחלקו ר' יהודה ור' שמעון שר' שמעון סובר כטעם החינוך שזה כקרבן צבור ולכן סובר שאם מת באה משל צבור, ור' יהודה סובר שנחשב כקרבן יחיד ולכן כשמת באה משל יורשים.

[ועיין בלקוטי שיחות איך שעל פי זה יש לבאר גם הטעם שרבי יהודה צריך הוכחה לכך שנוהגת לדורות מה שאין כן לדעתו של ר' שמעון שברור לו שנוהגת לדורות ולא צריך לזה לימוד].

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 21 ואילך)

לעילוי נשמת
ר' צבי ב"ר אלטר מאיר יצחק אייזיק ע"ה
סאקס
תנצב"ה
לעילוי נשמת
הרב התמים נחוםיוסף בן הרב ירחימאל
בנימינסאן
נלב"ע ח' ניסן ה'תשס"ז
תנצב"ה
לעילוי נשמת
משהשמעון בן יחיאל ע"ה
בראון
נלב"ע ז' ניסן ה'תשע"ב
תנצב"ה
5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב print
Print
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב pinterest
פינטראס
שיתוף ב facebook
Facebook

עוד פוסטים דומים

לימוד חסידות ללג בעומר

לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל

בס"ד שיעור לימוד ל"ג בעומר לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל לימוד מוביל

קרא עוד
תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: