מנחת חביתין – קרבן ציבור או קרבן יחיד?

מנחת חביתין – קרבן ציבור או קרבן יחיד?

הדין בחביתי כהן גדול הוא שצריך להקריב בכל יום מנחה "מחציתה בבוקר ומחציתה בין הערביים".

וכשמת הכהן גדול ולא מינו אחר תחתיו נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון (מנחות נא, ב) "משל מי הייתה קריבה". לדעת רבי שמעון קריבה משל ציבור, ואילו לדעתו של רבי יהודה קריבה משל יורשים.

ויש לומר שיסוד פלוגתתם היא בטעם מנחת חביתין של הכהן הגדול:

בנוגע למנחת חביתין מצינו שני טעמים. בספר החינוך ביאר הטעם "לפי שהכהן הגדול הוא השליח בין ישראל לאביהם שבשמים . . ולכן ראוי לאיש כזה להיות לו קרבן מיוחד תמיד כמו תמידי הציבור", ולפי ביאור זה יוצא שמנחת חביתין היא כמו קרבן ציבור (אלא שהכהן הגדול הוא שליח הציבור). אך כמה ממפרשי טעמי המצוות ביארו שהמנחה קשורה לכהן הגדול עצמו (ולדוגמא האברבנאל על הפסוק הביא כמה וכמה טעמים ומהם: "כדי להכניס לפני ה' בענוה ובסימני דלות" כו'. וגם הטעמים האחרים שהביא שם קשורים לכהן הגדול עצמו. עיי"ש). ולטעם זה הרי הוא כקרבן יחיד.

ויש לבאר שבזה נחלקו ר' יהודה ור' שמעון שר' שמעון סובר כטעם החינוך שזה כקרבן צבור ולכן סובר שאם מת באה משל צבור, ור' יהודה סובר שנחשב כקרבן יחיד ולכן כשמת באה משל יורשים.

[ועיין בלקוטי שיחות איך שעל פי זה יש לבאר גם הטעם שרבי יהודה צריך הוכחה לכך שנוהגת לדורות מה שאין כן לדעתו של ר' שמעון שברור לו שנוהגת לדורות ולא צריך לזה לימוד].

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 21 ואילך)

לעילוי נשמת
ר' צבי ב"ר אלטר מאיר יצחק אייזיק ע"ה
סאקס
תנצב"ה
לעילוי נשמת
הרב התמים נחוםיוסף בן הרב ירחימאל
בנימינסאן
נלב"ע ח' ניסן ה'תשס"ז
תנצב"ה
לעילוי נשמת
משהשמעון בן יחיאל ע"ה
בראון
נלב"ע ז' ניסן ה'תשע"ב
תנצב"ה
הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות