מדוע צריך עבודת עבד בליל הסדר?

בהגדה אנו אומרים "רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר". ויש לפרש טענת הרשע ותשובתה בצדה, ע"ד החסידות:

בני ישראל נקראו "עבדי ה'", מכיון שיסוד הקשר בין ישראל להקב"ה הוא קבלת עול מלכות שמים בדרך עבודת עבד שישנה אצל כל אחד ואחד.

ועל זה שואל הרשע, "מה העבודה הזאת לכם": הן אמת, שכשהאדם אינו רוצה לעבוד את הבורא מרצונו, עליו לקבל על עצמו מלכותו ית', ולעבדו גם נגד רצונו, אך כשמגיע "זמן חירותינו", זמן בו מזכירים נפלאותיו ית' שעשה עמנו, הרי בשעה זו האדם חפץ לעבוד את הקב"ה גם מרצונו, ומדוע גם בלילה זה עליו להתקשר עם קונו בדרך "עבודה" וקבלת עול דוקא?

וע"ז עונים לרשע, שבשאלתו זו "כפר בעיקר", כי אף שיכול להיות שרצון האדם יהי' לעבוד את הבורא ויעשה כן מצד טבעו, הרי היסוד וה"עיקר" בעבודתו את קונו, צריך להיות תמיד ה"קבלת עול מלכות שמים" וה"עבודת עבד", ואסור לאדם לעבוד את ה' מצד טבעו לבד.

כי באם יסמוך האדם על טבעו ועל מה שמבין בשכלו, עדיין ביכולת היצר לפתותו לעבור על רצונו ית'. ורק "צדיקים לבם ברשותם" (בראשית רבה פל"ד, י), שיכולים להתגבר על יצרם בכל עת וזמן. אך רוב בני אדם, אינם חזקים דיים לעמוד נגד יצרם בכל עת ובכל שעה. ואף אם יבינו בשכלם ש"רע ומר" הוא לעבור על רצונו ית', וגם אם ברוב הזמן לא יעברו על רצון קונם מצד טבעם, עדיין יכול היצר שהוא "אומן במלאכתו" (ראה שבת קה, ב) לפתות את האדם לעבור על רצון הבורא אפילו בניגוד לטבעו, ומי יודע באם יוכל להתגבר על תאוותו ר"ל.

ועל כן ה"עיקר" וה"יסוד" בעבודת ה' הוא שיקבל עליו מלכותו ית', ולא יסמוך על שכלו ורצונותיו. ואזי בכל עת וזמן, הנה כיון שעבד הוא לאדונו, עליו לקיים רצונו לעולם, וזה יועיל לו לעמוד נגד יצרו.

(ע"פ שיחות קודש תשכ"ח ח"ב עמ' 66 ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
פינטראס
Share on facebook
Facebook

עוד פוסטים דומים

תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
לא תרצח שיעור וידיאו

לא תרצח הלכה למעשה שיעור וידאו

בס"ד לא תרצח הלכה למעשה 14 מי יודע ? פרלמנט ניו יורק לומד 14 שאלות ותשובות בהלכה בנושא רצח הריגה דין רודף ועוד
נשאל שאלות כגון: האם מותר המתת חסד? האם חיילי צה"ל יכולים לפגוע בלא מעורבים? נלמד על דין רודף, הרג ובל יעבור ועוד בשיעור שלנו על אל תרצח חלק מהסדרה על 10 הדברות.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: