מדוע צריך עבודת עבד בליל הסדר?

מדוע צריך עבודת עבד בליל הסדר?

בהגדה אנו אומרים "רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר". ויש לפרש טענת הרשע ותשובתה בצדה, ע"ד החסידות:

בני ישראל נקראו "עבדי ה'", מכיון שיסוד הקשר בין ישראל להקב"ה הוא קבלת עול מלכות שמים בדרך עבודת עבד שישנה אצל כל אחד ואחד.

ועל זה שואל הרשע, "מה העבודה הזאת לכם": הן אמת, שכשהאדם אינו רוצה לעבוד את הבורא מרצונו, עליו לקבל על עצמו מלכותו ית', ולעבדו גם נגד רצונו, אך כשמגיע "זמן חירותינו", זמן בו מזכירים נפלאותיו ית' שעשה עמנו, הרי בשעה זו האדם חפץ לעבוד את הקב"ה גם מרצונו, ומדוע גם בלילה זה עליו להתקשר עם קונו בדרך "עבודה" וקבלת עול דוקא?

וע"ז עונים לרשע, שבשאלתו זו "כפר בעיקר", כי אף שיכול להיות שרצון האדם יהי' לעבוד את הבורא ויעשה כן מצד טבעו, הרי היסוד וה"עיקר" בעבודתו את קונו, צריך להיות תמיד ה"קבלת עול מלכות שמים" וה"עבודת עבד", ואסור לאדם לעבוד את ה' מצד טבעו לבד.

כי באם יסמוך האדם על טבעו ועל מה שמבין בשכלו, עדיין ביכולת היצר לפתותו לעבור על רצונו ית'. ורק "צדיקים לבם ברשותם" (בראשית רבה פל"ד, י), שיכולים להתגבר על יצרם בכל עת וזמן. אך רוב בני אדם, אינם חזקים דיים לעמוד נגד יצרם בכל עת ובכל שעה. ואף אם יבינו בשכלם ש"רע ומר" הוא לעבור על רצונו ית', וגם אם ברוב הזמן לא יעברו על רצון קונם מצד טבעם, עדיין יכול היצר שהוא "אומן במלאכתו" (ראה שבת קה, ב) לפתות את האדם לעבור על רצון הבורא אפילו בניגוד לטבעו, ומי יודע באם יוכל להתגבר על תאוותו ר"ל.

ועל כן ה"עיקר" וה"יסוד" בעבודת ה' הוא שיקבל עליו מלכותו ית', ולא יסמוך על שכלו ורצונותיו. ואזי בכל עת וזמן, הנה כיון שעבד הוא לאדונו, עליו לקיים רצונו לעולם, וזה יועיל לו לעמוד נגד יצרו.

(ע"פ שיחות קודש תשכ"ח ח"ב עמ' 66 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות