מדוע עבודה בכח עצמו "יולדת זכר"?

מדוע עבודה בכח עצמו "יולדת זכר"?

על הפסוק "אשה כי תזריע וילדה זכר" (יב, א) אומרת הגמרא "אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה"(נדה לא, א).

בלקוטי תורה(פרשתנו כ, א ואילך) מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע מאמר חז"ל זה על דרך החסידות:

"איש" מוסב על הקב"ה, ו"אשה" על כנסת ישראל.

בשעה ש"איש מזריע תחילה", היינו כשיהודי מתעורר באהבת ה' על ידי התעוררות מלמעלה, שהקב"ה, ה"איש", עורר אותו לעבודת ה', בלי יגיעה והשתדלות של האדם, אזי "יולדת נקבה", שאהבתו את ה' לא תהי' בשלימות, ש"נשים דעתן קלה" (קידושין פ, ב), כי אם בבחינת "אהבה זוטא".

ורק כאשר "אשה מזרעת תחילה", שישראל, ה"אשה", מתייגעים להתקרב אל השי"ת בכחות עצמם, אזי "יולדת זכר", שהאהבה להקב"ה הבאה על ידי זה היא מדריגה נעלית באהבה הנקראת "אהבה רבה".

ויש לומר הטעם לזה שהעבודה בכח עצמו דווקא היא המביאה לאהבה גדולה יותר:

תכלית בריאת העולם הוא ש"נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים" (ראה תנחומא נשא טז, תניא פל"ו). והיינו, שבעולם הזה התחתון והגשמי ישכון ויתגלה אורו יתברך.

ובמילא, כאשר האדם עובד את הקב"ה רק כתוצאה מהתעוררות שלמעלה, אין ה"תחתון" נעשה דירה להקב"ה, כי האדם החומרי באשר הוא עדיין לא התעורר לעבודת ה', ועבודתו היא רק מכח ההתעוררות שמתגלה עליו מלמעלה.

דווקא כאשר עובד את עבודתו בכוח עצמו, הרי הוא מביא את השכינה לשכון בתחתונים, כי הוא מעלה את עצמו ואת גופו הגשמי לעבוד את הקב"ה. ומכיון שבזה מקיים רצון בוראו, הרי הוא מגלה "בחינה ומדריגה גבוה" של הקב"ה, ו"על ידי זה יערה עליו רוח ממרום להיות האהבה בבחינת אהבה רבה" (לשון הלקו"ת שם).

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ' 70 ואילך)

לזכות
לוי יצחק בן אסתר שיינדיל
לרפואה שלימה
הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות