לעשות ולא לבכות!

לעשות ולא לבכות!

לעשות ולא לבכות!

בפרשתנו ויגש  כתוב "ויפול על צאוריו ויבך על צואריו עוד" (מו, כט), והיינו, שכאשר פגש יוסף את יעקב , בכה יוסף. אך יעקב לא בכה, ופרש"י שזה הי' מפני ש"הי' קורא את שמע". והנה בזהר הקדוש פירש שבכיית יוסף הייתה "דבכון כלא על מקדשא דאתחריב" (זהר ח"א ריא, סע"א), והיינו, שבכיית יוסף הייתה מפני חורבן בית המקדש. וא"כ צריך ביאור, מדוע לא בכה איתו יעקב? ואיך יתכן הדבר שלא נתרגש יעקב ונטרד מחורבן בית המקדש, והי' יכול בשעה זו לקרות את שמע בכוונה?

ויש לומר הביאור בזה:

ענין הבכי' הוא רק בכדי להקל על הבוכה. שהרי אין בכחה של בכי' לתקן משהו בדבר הגורם את הבכי', אלא שהבכי' מרגיעה את רוחו של המיצר ודואג. ומזה מובן, שאם יש ביד האדם לתקן את הדבר בפועל, אין מקום לבכי' אלא צריך הוא לעסוק בתיקון הדבר בפועל.

ולכן, יוסף, שבית המקדש לא היתה בחלקו, אלא בחלקו של בנימין, לא הי' ביכלתו לתקן את החורבן, וממילא בכה וירווח לו. אך יעקב, שהוא אביהם של כל ישראל, ובמילא בית המקדש הי' בחלקו, לא בכה, אלא עסק בתיקון ובנין בית המקדש בפועל.

וזהו מה שהי' "קורא את שמע", כי ענין בית המקדש הוא שיהי' "בית מוכן לקרבנות" (לשון הרמב"ם ריש הל' בית הבחירה), שענין הקרבנות הוא להקריב "מכם קרבן לה'" (ויקרא א, ב), והיינו, שיקריב האדם את עצמו לה' (ראה לקו"ת ויקרא ב, ב). ולכן קרא יעקב קריאת שמע, כי ענין קריאת שמע הוא ג"כ כמו ענין הקרבנות, שענינו אהבת ה' "בכל נפשך" – "אפילו נוטל את נפשך" (ברכות סא, ב), וכמו שאמרו חז"ל "כל הקורא קריאת שמע כו' הרי זה כאילו הקריב עולה כו' וזבח כו'" (ברכות יד, ב).

(ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 148 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות