ח' טבת – קצרצרים

ח' טבת – קצרצרים

ותן חלקנו בתורתך

לאחר שמבקשים בתפילה, "יהי רצון… שייבנה בית-המקדש" – מוסיפים לומר: "ותן חלקנו בתורתך". מה הקשר בין התורה לבין בית המקדש?

התשובה היא, כי מאז ומתמיד קיימת בעם ישראל חלוקה בין 'יששכר' ו'זבולון'. 'יששכר' הם יושבי האוהל, הלמדנים, ו'זבולון' הם בעלי העסקים, המכלכלים ומפרנסים את יושבי האוהל ומתחלקים עמם בזכויות לימודיהם.

אולם לאחר שייבנה בית המקדש השלישי ותבוא הגאולה השלמה, תתבטל החלוקה הזו. ישרור בעולם שפע גשמי וכל עם ישראל כולו יוכל להיות 'יששכר' ולשבת בשלווה על התורה ועל העבודה. ולכך אנו מתפללים "ותן חלקנו בתורתך". הבא אותנו כבר אל העידן הנפלא בו נוכל כולנו, ללא יוצא מן הכלל, למצוא את חלקנו בתורה ולשקוע בלימודה.

(שיחת שבת פרשת ראה תשמ"א)

תודה רבה!

בשולחן ערוך (אורח חיים סימן ריט, סעיף א) מנויים ארבעה מצבים, שמי שעבר אותם מצווה להודות לשמיים: מחלה קשה, ישיבה בכלא, הפלגה בים, חציית מדבר (סימן לזכור את ארבעת המצבים: "וכל החיים –  חולה שנתרפא, מי שעבר יסורים בכלא, המפליג בים והחוצה מדבר –  יודוך סלה").

בשהיית עם ישראל בגלות יש מעין כל ארבעת המצבים הללו: קשיי הפרנסה משולים לגלי ים שוצפים, השממון הרוחני (ביחס לזמן הבית) מזכיר מדבר צחיח, הימצאותנו על כרחנו בגלות כמוה בדיוק כישיבה כפויה בכלא, וכתוצאה מכך מתעוררת בנו תשוקה עזה להיות כבר בגאולה השלמה ואנו בבחינת "חולת אהבה", כלשון הפסוק בשיר השירים.

לפי ההלכה, מי שנחלץ מכל אחד מארבעת המצבים הללו צריך גם להביא לבית-המקדש 'קרבן תודה'. ואמנם, כשתבוא הגאולה יביא כל יהודי 'קרבן תודה' על כך שיצאנו מהגלות.

(משיחת שבת פרשת צו תש"מ)

סוד כמוס

כולנו מכירים את הפתגם "נכנס יין – יצא סוד". משמעותו הרוחנית של פתגם זה היא שעיסוק ב"יין" של התורה – תורת החסידות המכונה גם "יינה של תורה" – גורם לגילוי ה"סוד" הכמוס והשמור ביותר, ביאת הגאולה האמיתית והשלימה.

(ע"פ לקוטי שיחות חלק טו עמ' 404)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

אריה קדם

הרב אריה (ארי) קדם הוא רב בית הכנסת "בית דוד ורפאל" לצעירים בשיכון חב"ד לוד, ר"מ בישיבת תומכי תמימים לוד ועורך השבועון "הגאולה מעניין ועכשווי".

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות