דברי תורה קצרים לפרשת וישב 2017

דברי תורה קצרים לפרשת וישב 2017

ממתק לפרשת וישב תשע"ח

היו פעם שתי נשמות שנפגשו בדרך, אחת בדרכה לרדת לעולם והשניה עם סיום תפקידה ועזיבתה את העולם, פונה הנשמה שיורדת לחברתה שעולה ומבקשת ממנה "תני לי בבקשה טיפ, מה קורה שם בעולם שאליו אני יורדת?" עונה לה הנשמה העולה "תענוג, ב100 שקלים את קונה מזוזה ומקיימת מצווה, שואלת הנשמה היורדת "אם כן למה את כל כך שמחה לעזוב את העולם המדהים הזה?" עונה לה הנשמה העולה "עד שאת משיגה את המאה שקלים האלו הנשמה שלך יוצאת…"

**

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על הסיפור המרתק של יוסף והגלגולים שהוא עובר עד להגעתו להיות משנה למלך, למעשה אם נתבונן בסיפורו של יוסף נראה שהסיפור שלו הוא סיפור החיים של כל אחד מאיתנו,
יוסף מתחיל את חייו על מי מנוחות בבית אביו כילדו האהוב של יעקב הוא מקבל כתונת פסים מיוחדת וזוכה ללמוד עם יעקב תורה יום ולילה, זו בדיוק התקופה של הנשמה לפני ירידתה לעולם כשהיא חצובה תחת כסא הכבוד ומתענגת על השם.
השלב הבא הוא הירידה למצריים מקום של טומאה וקשיים, יוסף נמכר לעבד ועובר ניסיונות קשים בבית פוטיפר ובבית הכלא המצרי, זה גם מה שקורה לנשמה בירידתה לעולם כאן היא צריכה להתמודד עם כל מיני קשיים וניסיונות.
אבל בסופו של דבר יוסף נהיה השליט על כל ארץ מצרים והגיע למעמד גבוה מבחינה גשמית אבל גם מבחינה רוחנית התעלה מאוד, קראו לו יוסף הצדיק כי עמד בכל הניסיונות והקשיים שמצרים הערימה עליו והתברר שכל הירידה שלו למצרים היתה כדי לתת לו את הכוחות לעלות למקום אליו הגיע עכשיו, גם אנחנו צריכים לזכור שמטרת ירידתה של הנשמה לעולם הוא לצורך עליה שתהיה באמצעות העמידה בניסיונות וקיום המצוות למרות הקשיים, כך נשלים את העלייה שלשמה ירדנו וכך נכין את העולם לגאולה שלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך!

מסרון השבוע – פרשת וישב
זהירות החלקה!

לאחרונה עברתי קורס לרענון נהיגה. אם בעבר חוקי התנועה נראו כמשהו שמפריע לי, פתאום נפל לי האסימון שהחוקים המגבילים האלו הם לטובתי, להצלת חיי.

בפרשת השבוע, אשת פוטיפר ניסתה לפתות את יוסף שוב ושוב. כשאף אחד לא היה בבית, כמעט היא הצליחה. ולמרות שבסוף יוסף התגבר וברח, היא הגישה כנגדו תלונה, והשופטים קיבלו את גירסתה והשליכו אותו לבור על לא עוול בכפו.

ההלכה מעניקה לנו חוקי בטיחות שאומנם מגבילים, אך הם לטובתנו. אחד מכללי הבטיחות החיוניים הוא איסור 'ייחוד' – אסור לאיש ואשה שאינם בני זוג לשהות לבדם במקום כלשהו.

גם ההיגיון מבין שזה כלל מציל חיים:
1. סיטואציה של ייחוד היא כביש רטוב שאפשר בקלות להחליק ולאבד בו שליטה.
2. בנוסף, היא תמיד יכולה להתלונן על דברים שלא קרו, כמו אשת פוטיפר.
3. גם בלי תלונה, הסיטואציה עצמה עלולה לעורר חשד אצל הסובבים.

כי חוקי הבטיחות מצילים חיים!

שבת שלום!
הרב חיים הבר
בית חב"ד שכונה ט' באר שבע

חלום או מציאות?

לשלוחי הרבי בתאילנד, הרב נחמיה וילהלם והרב יוסף קנטור, היה חזון, אותו היה ניתן להגדיר גם כחלום רחוק.

מחקר שהגיע לידיהם העלה כי הפילנתרופים היהודיים הגדולים בעולם ממעטים לתרום למוסדות דת, כיון שהם לא בנויים לסכומים גדולים…

לאור זאת הם הגו רעיון להקים רשת של חמישה בתי חב"ד חדשים למטיילים, וערכו תכנית הקמה מפורטת בתקציב של 5 מיליון דולר. כעת הם כבר היו בנויים לסכומים גדולים וחיכו לנס שיגיע…

כעבור תקופה מקבל הרב קנטור טלפון מידידו השליח בארגנטינה שמספר לו על פגישה שערך עם איל הון, שנחשף לליל סדר למטיילים שנערך בארגנטינה. הוא כה התפעל וביקש מהשליח, הרב צבי גרינבלאט, להכיון עבורו תכנית מידית להקמת 5 בתי חב"ד למטיילים…

הרב קנטור ביקש ממנו להמתין רגע, וכעבור מספר דקות פלט מכשיר הפקס של הרב גרינבלאט בארגנטינה תכנית מוכנה להקמת 5 בתי חב"ד בתקציב של 5 מליון דולר.

וכך התממש ה'חלום' של הרב קנטור, אך בדרום אמריקה, שם הוקמו 5 בתי חב"ד למטיילים ישראלים: בסלבדור שבברזיל, בקוסקו שבפרו, בבארילוצ׳ה ובבונוס איירס שבארגנטינה, ובגואיאקיל שבאקוודור.

פרשת השבוע, וישב, מספרת לנו על חלומותיו של יוסף, אותם קיבלו אחיו בבוז ובספקנות, אך אביו יעקב "שמר את הדבר" והעלה את הדברים על הכתב, וברבות הימים הפך החזון למציאות.

בימים אלה יט-כ בכסלו חוגגים ומציינים רבבות יהודים ברחבי העולם את יום גאולתו של אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך, ויום חגה של שיטת החסידות.
ספר התניא ותורת החסידות מלמדים אותנו להקשיב לחזון הפנימי שלנו. להקשיב לקולה של הנשמה ולהציף אותה החוצה, ובכך להגשים את החלום ולהפוך את העולם כולו למקום מואר יותר, באור של גאולה.

זה הזמן להצטרף אלינו ללימוד בספר התניא ותורת החסידות.

דברים טובים בבית הכנסת 'ותיקים', הפלמח 🔟 כפ"ס:

משל הדבורה והשכינה

השבת פרשת וישב
(מתוך הירידה מגיעים לשלווה)

על הפסוק "וישב יעקב" אומרים חז"ל: "ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אומר הקב"ה, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה?".

לכאורה נראה כי בקשתו של יעקב לישב בשלווה הייתה דבר בלתי-רצוי, והוא אף נענש עליה – "קפץ עליו רוגזו של יוסף". אך אי-אפשר לפרש זאת כך, שהרי יעקב היה אחד משלושת האבות, שהיו בטלים לקב"ה בכל מהותם עד שהם נחשבים ה'מרכבה' העליונה. יעקב הוא אף המובחר שבאבות. מכאן ששאיפתו של יעקב "לישב בשלווה" לא הייתה חיפוש נוחות ושלווה במובן הפשוט, אלא אף היא הייתה חלק מעבודתו את קונו.

יעקב ביקש להביא לעולם את השלווה העתידית, שאליה יגיע העולם בזמן הגאולה. הוא סבר, שעל-ידי עבודתו בבית לבן, ששם עסק בבירור ניצוצות הקדושה שנפלו למטה, כבר קיימת האפשרות שתתגלה בעולם אותה שלווה עתידית. אולם הקב"ה אמר, ששלווה כזאת עדיין אינה יכולה להאיר בעולם הזה – אלא-אם-כן יעבור יעקב את "רוגזו של יוסף".

הדבר יובן בהקדמת הביאור בכך שדווקא יעקב ביקש את השלווה העתידית ולא אברהם או יצחק. זאת, משום שעבודתם הרוחנית של אברהם ויצחק פעלה בעיקר בעולמות הרוחניים העליונים, ולכן היה ברור להם שהעולם הזה אינו יכול להיות כלי לגילוי השלווה העתידית. אולם יעקב, שעניינו 'הקו האמצעי', ה"מבריח מן הקצה אל הקצה", שמחבר את העליונים והתחתונים – הוא שאף לגלות בעולם את השלווה העתידית.

לשם כך ירד יעקב מארץ-ישראל לחרן, ובא במגע עם לבן ועם כל מה שהוא מייצג. ירידה זו הייתה לצורך עלייה, כדי לברר את ניצוצות הקדושה שנפלו למטה, וכדי לחבר את העולם התחתון עם הקדושה האלוקית. לכן "ביקש יעקב לישב בשלווה", כי הוא סבר שהעולם כבר הוכשר לקבל התגלות כזאת.

אמר לו הקב"ה, שעדיין ירידתו של יעקב למטה לא הגיעה עד הדרגות התחתונות ביותר. הלוא גם כשהיה אצל לבן לא הייתה ללבן שליטה עליו (ולכן ביקש לבן: "הגידה-נא מה משכורתך", "נקבה שכרך" וכדומה), וכך גם עשיו לא שלט בו. אבל כדי להגיע לשלווה העתידית יש צורך לרדת עד למטה-מטה, לנקודה שבה היהודי נשלט על-ידי העולם, ובכל-זאת לגבור עליו.

עניין זה הושג על-ידי "רוגזו של יוסף". יוסף "הורד מצרימה", נעשה עבד לפוטיפר, הושלך לבית-הסוהר, וגם כשנתמנה למשנה למלך היה כפוף לפרעה. כך נוצרה הירידה למטה-מטה, וגם מהנקודות התחתונות הללו נתבררו הניצוצות.

לכן דווקא על-ידי הירידה של יוסף למצרים הגיע יעקב לשלווה המיוחלת – "ויחי יעקב", ושבע-עשרה שנותיו במצרים היו שנים של שלווה ונחת, בבחינת השלווה של לעתיד לבוא.

(לקוטי שיחות כרך טו, עמ' 310)

שבת שלום!!!!
מוקדש לזכות הת׳ מנחם מענדל בן נחמה

 

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

כתיבת תגובה