הלכות יום כיפור

הלכות ומנהגי יום כיפור בקצרה

מוכנים ליום הכיפורים? ריכזנו את רוב ההלכות המשמעותיות והמנהגים לאיש או אישה ליום כיפור גם לפי חסידים, ספרדים ואשכנזים.

חברים יקרים, יום הכיפורים בפתח ואין ספק שכולנו רוצים לבקש מהקב"ה שנה הרבה יותר טובה מהשנה הקודמת, אבל כנראה הקב"ה רוצה גם לבקש מאתנו שנה הרבה יותר טובה, בואו ננסה לעשות את העסקה הטובה ביותר נחליט שאנחנו נעשה כל מה שביכולתנו שהשנה הבאה תהיה יותר טובה ברוחניות והקב"ה יחליט שהשנה הבאה תהיה הרבה יותר טובה בגשמיות. יהי רצון שתהיה לכולנו שנה הרבה יותר טובה הן בגשמיות והן ברוחניות.

להקשבה:

לצפיה

הלכות ומנהגי יום הכיפורים- תשובה🙇

📌 מצוות עשה מן התורה לשוב אל השם, על ידי וידוי מעשינו הרעים וחרטה עליהם, וכן בקבלה על עצמנו לעתיד שלא לשוב על החטא. (דברים ל, רמב"ם הל' תשובה).

כדי שהקבלה על העתיד תהיה אמיתית, עלינו להתחרט על העבר, וכדי להתחרט על העבר, עלינו קודם כל לקחת אחריות על מעשינו. קורה לפעמים שאנחנו מודים שנכשלנו – הן בחטאים שבין אדם לחבירו, והן בחטאים שבין אדם למקום, אך אנחנו משתמטים מלקחת אחריות מלאה. 'כעסתי כי עצבנו אותי', 'חטאתי כי היצר הרע שלי השתלט עלי ולא הייתי מסוגל לנצח אותו', 'הסביבה אשמה', 'החינוך השפיע עלי', וכן הלאה. כל התירוצים הללו הם עצת היצר כדי למנוע מאיתנו לעשות תשובה שלימה. לכל אחד מאיתנו ניתנה בחירה חופשית, ומכאן שכאשר האדם חוטא, המניע היחידי לכך הוא הבחירה שלו לחטוא.

רק כאשר האדם לוקח אחריות מלאה על מעשיו, הוא יכול להתחרט על החטא, וכאשר הוא מתחרט על העבר, הוא אכן מקבל החלטה אמיתית לעתיד.

האדמו"ר הזקן מלמד אותנו שהדרך לעשות זאת פשוטה מאוד אך מחייבת אף יותר: "והנה מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד". תשובה היא החלטה שמהיום והלאה אינני חוטא עוד. לא רק בחטא הספציפי עליו אני עושה תשובה, אלא על כל החטאים כולם. הרי המטרה של התשובה היא לא רק לפתור את הבעיה הנקודתית של החטא הספציפי, אלא לתקן את המצב שהביא לחטא. מה שגורם ליהודי לחטוא הוא פריקת עול מלכות שמים – ההרגשה שאני אדון לעצמי ולכן ביכולתי לעשות מה שעולה על רוחי. כדי לתקן זאת יש לקבל על עצמי מחדש עול מלכות שמים; להחליט על נכונות מלאה לבצע מכאן ולהבא את רצון ה', ולא למרוד בו יותר חס ושלום.

חשוב להדגיש כי המימוש והביצוע בפועל של ההחלטה לקיים חיים מלאים של תורה ומצוות, הם תהליך ארוך והדרגתי, אך ההחלטה הפנימית נלקחת ברגע אחד.

דבר נוסף שהכרחי בתהליך התשובה הוא להתוודות בדיבור, ולבטא את החרטה במילים, למרות שעיקר התשובה היא בלב.  ולכן בתפילות יופיעו הרבה וידוים וחרטות.

📌 על איזה עבירות יום כיפור מכפר❓🤔 תשובה ויום הכיפורים מכפרים על עברות שבין אדם לקב"ה אבל עבירות שבין אדם לחברו,לא נמחל לעולם,עד שיפייס את חברו.

📌לשון הרע-🗣 אם דיבר על חבר לשון הרע,או שפגע בחבר והחבר לא יודע מזה בכלל,לא צריך להודיע לו,כי אדרבה יקפיד ויכעס ויגדל יותר צער,אלא יבקש ממנו סליחה כללית.

📌לבקש סליחה מההורים-👪 חייב אדם לבקש סליחה ומחילה בערב יום הכיפורים מאבא ואמא שלו על כל מה שחטא,ופגע בכבודם.ולא יזלזל בכבוד הוריו.

📌ביזוי אדם ברבים-🫣 אדם שמבזה את חברו בפני רבים,צריך לפייס אותו בפני רבים,ומספיק בפני עשרה. ואפילו אם ביזה אותו בפני קהל רב יותר,ואפילו אם עשרה אנשים אלו לא היו בזמן שביזה אותו.

📌 סליחה – מפייסים איש את רעהו, כדי שלא יישארו עוונות שבין אדם לחברו, שעליהם אין יום-הכיפורים מכפר. המוחל לא יהיה אכזרי מלמחול, אלא ימחל מיד – כשרואה שמבקש ממנו מחילה באמת.

סליחה ליום כיפור

משל קצר

חיים היה מורה דייקן במיוחד. 30 שנה הוא הגיע בזמן לכיתה כמו שעון שוויצרי. בוקר אחד, עמוס ומבולבל, נאלץ המורה לאחר בעשר דקות. לתדהמתו, מחוץ לכיתה המתין לו תלמיד והצביע על שעונו. לכעסו של המורה לא היה גבול. כיצד הוא בכלל מעז, התלמיד החוצפן הזה, להעיר לי דווקא הבוקר, אחרי 30 שנה בהן אני מקפיד להגיע בזמן…

ואילו התלמיד, רק אתמול הוא קיבל שעון חדש מהוריו והמתין בקוצר רוח למורה האהוב כדי להראות לו את השעון שקיבל…

כך לעיתים רבות, אנו אלה שמחליטים להיפגע, מבלי שמישהו בכלל התכוון לכך. כשאנו נדע לסלוח לאלה שנפגענו מהם, בלא כוונה, או בחוסר שימת לב; ואם נעלה דרגה, אז גם לאלה שמעדו ופגעו בנו – נזכה, במידה כנגד מידה, לסליחתו ומחילתו של אלוקים לנו, על השגגות והזדונות, הגלויים וגם הנסתרים.

אז סליחה אם פגעתי במישהו…

שנזכה לחתימה טובה, לגאולה שלימה וישועה לפרט ולכלל.

📌 ראוי להחמיר בענייני כשרות האוכל בעשרת ימי תשובה, כגון להימנע מאכילת פת נכרי וחלב נכרי, גם מי שנוהג להקל בזה בימים רגילים (ראבי"ה בשם ירושלמי שבת פ"ג).

📌 במקרה שבראש השנה אין מאגר מים זמין או שאין אפשרות לצאת לתפילת ה'תשליך' מסיבה כזו או אחרת, אפשר לומר את התפילה גם בימים הבאים של עשרת ימי תשובה, עד ערב יום הכיפורים.

נוסח התשליך חב"ד
כפרות על תרנגולת, דג או כסף?

📌 כפרות – בערב יום-הכיפורים, או בעשרת ימי תשובה, מקיימים את מנהג ה'כפרות'. כוונת המנהג הזה להעביר מעל ראשנו כל גזירה רעה. נהוג לקיים את המנהג בתרנגול לכפרה לגבר (ובנים) ובתרנגולת לכפרה לאשה (ובנות). אפשר להסתפק בתרנגול אחד לכל בני הבית ותרנגולת אחת לכל בנות המשפחה. יש הנוהגים לעשות זאת עם דג או בכסף שתורמים לצדקה.

אוחזים את התרנגול, הדג או הכסף ואומרים נוסח מיוחד (שמופיע בסידור התפילה ובמחזור) מ"בני אדם יושבי חושך וצלמוות" עד "מצאתי כופר", ומסובבים את התרנגול, הדג, או הכסף, מעל הראש ואומרים: "זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול (או הדג או הכסף, לפי הענין) ילך למיתה ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום". וחוזרים על כך זאת שלוש פעמים (כולל הפעם הראשונה).

*יש לעשות את הכפרות לפני עלות השחר גם אם השחיטה נעשית רק אחרי עלות השחר
מסיבה כלשהי.
*אדה"ז כותב בסידור, שזמן שחיטת הכפרות הוא באשמורת הבוקר היינו לפני עלות השחר,
"כי אז חוט של חסד גובר בעולם וכו'". ויש להעיר, שכך נהג הרבי בשנים המוקדמות יותר, אך
בשנים האחרונות שחיטת התרנגול של הרבי נעשתה אפילו אחרי נץ החמה.
*אחרי השחיטה מהדרים לכסות את הדם – ברשות ובשליחות השוחט, מפני שהכיסוי הוא
מצוות השוחט.

מותר לעשות כפרות על כרטיס האשראי או אפליקציות פייבוקס וביט, בתרומה באינטרנט דרכם. מסובבים את הכרטיס/הפלאפון על הראש ככסף, ומתכוונים על כמות התרומה באמירת הכפרות. אם נוהג כך, לא יאמר 'אלו המעות ילכו לצדקה' אלא 'הסכום שכיוונתי ילך לצדקה'.


📌 מרבים בצדקה – רבות הן מעלותיה של מצוות הצדקה. בין השאר נאמר על מצוות הצדקה כי "צדקה תציל ממוות", וכן: "חטאך בצדקה פרוק". לפיכך מרבים בצדקה ביום זה. סגולה מיוחדת לצדקה בנוגע ליום הכיפורים, שכן מצוות הצדקה היא מצווה שבין אדם לחברו וענייה עשיית חסד עם הזולת.

אגרא דתעניתא, מה זה?

חז"ל תיקנו לתת לצדקה את סכום הסעודות שלא אוכלים בצום. הרבי אומר שבאמצעות אגרא דתעניתא מעלים את הצום והצדקה לקדושה, ואת דמי הסעודות "אין להשאיר בכיסו". כמה נותנים? סך מינימלי של 18 ש"ח סעודה. מי מחויב לתת? כל מי שמעל בר/בת מצוה

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
הכנה לראש השנה ויום כיפור. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה

ערב יום הכיפורים (לפני יום כיפור עצמו) – שחרית ולעקאח:

📌 בערב יום הכיפורים אחרי כפרות לובשים בגדי שבת.
📌 חסידים בשחרית לא אומרים מזמור לתודה – לפי ילקוט יוסף ברוב תפוצות ספרד נוהגים לאומרו., לא אומרים תחנון, ולא אומרים אבינו מלכינו. כי בערב יום הכפורים הארת יום טוב
📌 את תפילת שחרית מתפללים בזריזות ולא מאריכים בה.
📌 חסידים מבקשים לעקאח (עוגת דבש), וגם אוכלים ממנו. בעת נתינת הלקח איחל הרבי: "שנה טובה
ומתוקה". טעם המנהג: שאם נגזר על האדם להזדקק למתנת בשר-ודם – ייצא ידי חובתו בבקשת פרוסת העוגה
📌 מתפילת שחרית של ערב יום כיפור ועד סוף חודש תשרי, אין אומרים תחנון.

📌 ספרדים נוהגים לומר בערב יוהכ"פ התרת נדרים אחר שחרית, או אחר הסליחות. [ילקו"י עמ' עה]

📌 מלקות:
*מנהג חסידי – אחרי חצות היום, ולפני הטבילה במקווה, מקבלים לט (39) מלקות מרצועה של עגל (בעדינות סימבולי).
*מקבל המלקות שוחה על ברכיו, כאשר פניו לצפון ואחוריו לדרום.
*סדר המלקות: על כתף ימין, על כתף שמאל, ותחתיהם באמצע.
*המלקה ומקבל המלקות אומרים ג' פעמים בשעת ההלקאה: "והוא רחום וכו' כל חמתו",
שהם לט תיבות כנגד לט מלקות. בעת כל הלקאה אומרים תיבה אחת.
*במלקות אלו מותר לבן להלקות את אביו, וכן תלמיד את רבו, משום שאין להם דין מלקות
ממש.

📌 טבילה – ראוי מאד לטבול במקווה בערב יום-הכיפורים, כדי להיכנס ליום זה זכים וטהורים.
*אחרי חצות היום וקבלת המלקות, ולפני תפילת מנחה, טובלים במקווה ארבע טבילות
הטבילה לפני מנחה דווקא, כדי שהווידוי במנחה ייאמר בטהרה.
*יש לכוון בשעת הטבילות, שאחת באה לשם טבילה מטומאת קרי, ושלוש טבילות נוספות
באות לשם תשובה כמו טבילות של גר המתגייר.

הלכות ומנהגים רגע לפני יום הכיפורים😇

📌תפילת מנחה-📖 אחרי הטבילה מתפללים מנחה מוקדמת בבגדי שבת, לפני סעודה מפסקת.- 'וידוי' ראשון בתפילת מנחה – נוהגים להקדים את תפילת מנחה. בסיום תפילת העמידה אומרים 'וידוי' – "אשמנו, בגדנו" וכו', ואחר-כך את תפילת "על חטא", המופיעה במחזורי התפילה של יום-הכיפורים.

אומרים את הוידוי "בהתעוררות תשובה מעומק הלב" ממכתב
אדמו"ר הריי"ץ לתלמידי התמימים.
*גם נשים חייבות לומר וידוי בערב יום הכיפורים

ומרבים בצדקה בפרט לפני תפילת מנחה.
חסידים נותנים את הסכום לצדקה נותנים בהרבה מטבעות, עפ"י דברי הבעש"ט אשר "מקול קשקוש
המטבעות, מתפרדים הקליפות".
מנהג הרבי לשים מטבע לצדקה בקופות רבות שהיו על השולחן.

📌 אכילה ושתיה בערב יוהכ"פ:
*מצוה מן התורה להרבות באכילה ושתיה בערב יום הכיפורים, ויאכל כשיעור שני ימים – ערב
יוהכ"פ ויוהכ"פ, ומעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי.
*גם נשים חייבות במצוות אכילה בערב יוהכ"פ.
*אוכלים שתי סעודות: אחת לפני הצהריים, והשנייה סעודה מפסקת. נוטלים ידיים בשתי
הסעודות.
*חסידים טובלים פרוסת המוציא בדבש, בשתי הסעודות של ערב יום כיפור.
*הרבה נוהגים לאכול דגים בסעודה ראשונה, ובשר עוף בסעודה המפסקת.
*נוהגים הגברים לא לאכול בעיוכ"פ שום וביצים. כמו"כ לא אוכלים בשר בהמה. מאכלי חלב מותר
לאכול רק בבוקר של ערב יום כיפור.

*אם כשסיים את הסעודה המפסקת החליט בדעתו שלא יאכל עוד, והיה זה אחרי פלג המנחה
שהוא שעה ורבע זמנית לפני השקיעה, אפילו שלא אמר בפיו שלא יאכל עוד – חלים עליו דיני
יום כיפור, ואסור באכילה ושתיה, במלאכה, ברחיצה ובסיכה.

  • לכן, טוב להתנות בסעודה המפסקת לפני ברכת המזון שאינו מקבל עליו עדיין את דיני יום
    כיפור, וכך יהיה מותר לו לאכול ולשתות עוד אחרי הסעודה ולעשות מלאכה, ואישה תוכל
    להתרחץ ולסוך וכו' אחרי סעודה מפסקת ולפני כניסת היום הקדוש.
    *אחרי סיום האכילה יש לחצוץ את השיניים.
לעשות מאהבה ולא מיראה

📌 ברכת הילדים – ראש המשפחה נוהג לברך את ילדיו לפני שהולכים לבית- הכנסת. הוא מניח את ידיו על כל אחד מהם, בתורו, ומברכם. הרבי מליובאוויטש היה נוהג לברך את תלמידיו בברכת כהנים "יברכך ה' וישמרך" וכו'. נוסח הברכה לבנים: "ישימך אלקים כאפרים וכמנשה… ולבנות אומרים: "ישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה, וה' ישפיע עליכם שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ויכתוב ויחתום אתכם לחיים טובים וארוכים, בתוך כל הצדיקים ובתוך כל ישראל. אמן".

נֻסַּח הַבְּרָכָה, ברכת הילדים ערב יום כיפור :

על הבנים לנשק ידי הוריהם, וטוב שהאב יניח ידיו על ראשם ויברכם.

ברכת הילדים ערב יום כיפור
לבן:
יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה: יְבָרֶכְךָ יְהֹוָה וְיִשְׁמְרֶךָ: יָאֵר יְהֹוָה | פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ: יִשָּׂא יְהֹוָה | פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם: וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וַאֲנִי אֲבָרְכֵם.

לבת🙂
יְשִׂימֵךְ אֱלֹהִים כְּשָׂרָה, רִבְקָה, רָחֵל וְלֵאָה: יְבָרֶכְךָ יְהֹוָה וְיִשְׁמְרֶךָ: יָאֵר יְהֹוָה | פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ: יִשָּׂא יְהֹוָה | פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם: וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וַאֲנִי אֲבָרְכֵם.

וְעוֹד מוֹסִיף כָּל אֶחָד כְּפִי צַחוּת לְשׁוֹנוֹ (תפילה וברכות בפיו מליבו).

וְיֵשׁ לוֹמַר תְּפִלָּה זֹאת :
וִיהִי רָצוֹן מִלִפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָׁמַיִם, שֶׁיִתֵּן בְּלִבְּךָ אַהֲבָתוֹ וְיִרְאָתוֹ, וּתְהֵא יִרְאַת ה' עַל פָּנֶיךָ כָּל יְמֵי חַיֶיךָ שֶׁלֹּא תֶחֱטָא, וִיהֵא חֶשְׁקְךָ בַּתּוֹרָה וּבַמִצְוֹת,

עֵינֶיךָ לְנֹכַח יַבִּיטוּ, פִּיךָ יְדַבֵּר חָכְמוֹת, וְלִבְּךָ יֶהְגֶּה אֵימוֹת,

יָדֶיךָ תִּהְיֶינָה עוֹסְקוֹת בְּמִצְוֹת, רַגְלֶיךָ יָרוּצוּ לַעֲשׂוֹת רְצוֹן אָבִיךָ שֶׁבַּשָׁמַיִם,

וְיִתֶּן לְךָ בָּנִים וּבָנוֹת צַדִּיקִים וְצִדְקָנִיוֹת עוֹסְקִים בַּתּורָה וּבְמִצְוֹת כָּל יְמֵיהֶם,

וִיהִי מְקוֹרְךָ בָּרוּךְ, וְיַזְמִין לְךָ פַּרְנָסָתְךָ בְּהֶתֵּר וּבְנַחַת וּבְרֶוַח מִתַּחַת יָדוֹ הָרְחָבָה, וְלֹא עַל יְדֵי מַתְּנַת בָּשָׂר וָדָם, פַּרְנָסָה שֶׁתְּהֵא פָּנוּי לַעֲבוֹדַת ה',

וְתִכָּתֵב וְתֵּחָתֵם לְחַיִּים טוֹבִים וַאֲרֻכִּים בְּתוֹךְ כָּל צַדִּיקֵי יִשְֹרָאֵל, אָמֵן.

📌 ביוהכ"פ תהיה פרוסה על השולחן מפה לבנה כמו בכל שבת ויו"ט. ובכלל בית מסודר.

📌להכין נר דולק לטווח ארוך לפני כניסת הצום-🕯 בהבדלה במוצאי יום הכיפורים,מברכים "ברכת מאורי האש" רק על 'אור ששבת' כלומר נר שהייה דלוק לפני יום הכיפורים,ולא נר שהדליקו באותו רגע עם גפרור וכדומה.

📌הדלקת נרות-🕯 מדליקים נרות בערב יום כיפור ומברכים:

"בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְווֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים". "בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָינוּ וְקִיַּמְנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה".

📌ברכת שהחיינו-🗣 גברים ונשים יוצאים ידי חובה מהחזן שמברך 'שהחיינו' בבית הכנסת. ונשים שלא הולכות לבית הכנסת מברכות בבית לאחר, שקיבלו עליהן את הצום והחליפו את הנעליים לנעלי כיפור.

אִשָּׁה שֶׁהוֹלֶכֶת לְבֵית הַכְּנֶסֶת לִתְפִלַּת עַרְבִית, כְּדַאי שֶׁלֹּא תְּבָרֵךְ בִּרְכַּת "שֶׁהֶחֱיָינוּ" בִּזְמַן הַדְלָקַת הַנֵּרוֹת, אֶלָּא תִשְׁמַע מֵהַחַזָּן בְּבֵית הַכְּנֶסֶת וּתְכַוֵּן לָצֵאת יְדֵי חוֹבָה כְּמוֹ הַגְּבָרִים. אוּלָם, אִם אֵינָהּ הוֹלֶכֶת לְבֵית הַכְּנֶסֶת, יְכוֹלָה לְבָרֵךְ בִּזְמַן הַדְלָקַת הַנֵּרוֹת, וְתָשִׂים לֵב שֶׁלֹּא יִהְיוּ עַל רַגְלָהּ נַעֲלֵי עוֹר, כִּי בְּרֶגַע שֶׁמְּבָרֶכֶת שֶׁהֶחֱיָינוּ – חָלִים עָלֶיהָ כָּל הַדִּינִים וְהָאִסּוּרִים שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים.

.
📌 מכניסת החג ועד סופו, נוהגים בכל ההרחקות בין איש לאשתו.
*נשים אינן מתקשטות בתכשיטים המיוחדים להן לשבת ויו"ט, מפני אימת הדין.
*אחרי הדלקת הנרות, אין להשתמש בסבון, שמפו, קרמים ואיפור, משום איסור סיכה שחל
בעת כניסת החג בהדלקת הנרות.
כמו כן מהדלקת הנרות אין להשתמש בדיאודורנט, משום איסור "מוליד ריח".

📌 תחילת הצום – הצום מתחיל בשעת הדלקת הנרות של ערב יום-הכיפורים. מסירים את נעלי העור ונועלים נעלי בד או מחומרים סינטטיים. משתדלים ללבוש בגדים הדורים ולבנים, ומתעטפים בטלית. הנשואים האשכנזים (יותר משנה) לובשים גם 'קיטל' (כמו חלוק) לבן. וכך הולכים לבית הכנסת לתפילת 'כל נדרי' ותפילת ערבית של יום-הכיפורים.

📌צום – המצווה המרכזית והחשובה ביותר של היום. נוסף על איסור אכילה ושתייה, חל איסור גם על רחצה, נעילת נעלי-עור, יחסי-אישות ושימוש בתמרוקים. הצום מסתיים למחרת בערב. {ביום כיפור יש להימנע מחמישה דברים – אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל, יחסי אישות.  (גמ' יומא, רמב"ם פ"א ה"ד. לדעת הרא"ש כולם מדרבנן חוץ מאכילה ושתיה, ולדעת רמב"ם הכל מדאורייתא).}

כל נדרי – התפילה הפותחת את יום-הכיפורים נקראת 'כל נדרי'. לפני-כן מוציאים שני ספרי-תורה מארון-הקודש, ושני האנשים שמחזיקים אותם עומדים מימין ומשמאל לחזן. תפילת 'כל נדרי' באה לבטל נדרים שאנו נודרים ושוכחים לקיים. נדר שלא קויים הוא דבר חמור, ועל-כן אנו מודיעים, כי כל הנדרים שנידור בשנה הבאה יהיו בטלים ומבוטלים. רבים נוהגים, כשהם מבטיחים משהו, לומר 'בלי-נדר' – כדי שההבטחה לא תקבל תוקף של נדר.

הלכות ומנהגי יום הכיפורים-רחיצה🚰
📌רחיצה של תענוג-💦😌 הרחיצה אסורה ביום הכיפורים,ואפילו להושיט את האצבע במים אסור.

📌רחיצה לנקות לכלוך🤲🏻 האיסור הוא רחיצה של תענוג,אבל אם ידיו התלכלכו בעפר או בצואה וכדומה-מותר לרחוץ כדי לנקות את הלכלוך,ולא ישטוף את כל הידיים אלא רק לפי הצורך כדי להעביר את הלכלוך.

📌קריאת שמע שעל המיטה-🛌🏻 אומרים וידוי כרגיל.

רק עד סוף קשרי האצבעות. כלומר, עד חיבור האצבעות לכף היד בלבד.

📌נטילת ידיים בבוקר-🫗🤌🏻 כשנוטל ידיו בבוקר יטול את הידיים עד סוף קשרי האצבעות בלבד,3 פעמים לסרוגין,ומברך על הנטילה. כמו כן, בבוקר לא שוטפים פנים כמו כל יום, ורק אם יש לכלוך בעיניים מהשינה, אפשר לנקות את הלכלוך עם מי הנטילה שעל היד.

📌רחיצת ידיים לאחר בית הכיסא-🚽 יטול את הידיים עד סוף קשרי האצבעות. אבל אם התלכלך,מותר לרחוץ כל מקום שיש בו לכלוך,כנ"ל

משל ליום כיפור

היה פעם בן מלך שבמקום ללמוד את הממלכה ואיך למשול בה עשה מלא מלא טעויות וגורש מהממלכה ,
בחוץ בזזו אותו התעללו בו עינו אותו לעגו לו ומכרו אותו לעבדות .
אחרי 10 שנים הוא שב לממלכה ע"י אחד היועצים של המלך שהבחין בו .
התייצב הבן מול אביו והחל לבכות ולספר לו כל מה שעבר עליו ב10 שנים האלה,
המלך ריחם עליו ונתן לו לבקש בקשה אחת,
הבן שהיה רעב וכחוש ביקש צלחת אוכל גדולה עם המיטב שהממלכה יכולה להביא.
סטר לו המלך וצעק עליו "טיפש מטופש!!" במקום לבקש לשוב אליי למלוכה ולהנות מכל האוכל שבעולם מכל הטוב שבעולם אתה מקבש צלחת גדולה של אוכל.

בכיפור אנשים צמים ובאים לבכות למלך מלכי המלכים
ומה הם מבקשים?
עוד כסף למרצדס?
בריאות?
אישה יותר יפה?
במקום לבקש סליחה ולסור מדרכן הרעות ולשוב שיבה אמיתית הביתה
ולהנות מכל הטוב שיש לאבא להציע.
במקום לבקש אהבת חינם
במקום לבקש שלום בית
במקום לבקש ממנו את הכוח והיכולת לשוב אליו
במקום לבקש שברחמיו הרבים וישועתו יעזור להם להגיע למקום הכי קרוב אליו

הלכות ומנהגי יום הכיפורים😇

חמש תפילות – יום-הכפורים הוא היחיד בשנה שבו מתפללים חמש תפילות: ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה.

נעילה – היא התפילה החמישית. זו התפילה המסיימת את היום הקדוש. היא נקראת נעילה, כי בה ננעלים שערי-שמים, והקדוש-ברוך-הוא חותם דין-אמת לכל הבריות.

מסיימים בתקיעה בשופר – בגמר תפילת נעילה תוקעים בשופר – תקיעה אחת.

מוצאי יום כיפור

ילקוט יוסף – מתפללים תפלת ערבית אחר הנעילה, במתינות ובנחת, ולא בפזיזות ובמהירות, כתינוק הבורח מבית הספר. ולא יעשו תפלתם קבע שתיראה עליהם כמשא, ולא לתת פתחון פה לשטן. (מועד לכל חי סי' יט אות קו). ומכל מקום אין השליח צבור רשאי להאריך בתפלתו יותר מדי, שלא לגרום צער לאנשים החלשים והמעונים בצום יום הכפורים.

הבדלה: מיד בתום התפילה, לפני ששוברים את הצום, עורכים 'הבדלה' כמו בכל מוצאי שבת וחג. את ההבדלה עורכים על כוס של יין. בהבדלה מברכים את ברכת "מאורי האש" על נר שדלק במשך כל יום כיפור, ואם יום הכיפורים חל בשבת מברכים גם על הבשמים כמו כל מוצאי-שבת

– לפי שיטת ילקוט יוסף .אין מברכים על בשמים אפילו אם חל יום הכפורים בשבת, לפי שבמוצאי שבת הבשמים באים להשיב הנפש היתרה הדואבת להליכת השבת, ובשבת יוהכ"פ אין נפש יתרה, מפני התענית. ומכל מקום טוב שאחר הטעימה מהכוס כדת, יביאו לפניו בשמים ויברך עליהם. [יביע אומר ח"י בהערות לרב פעלים ח"ג או"ח סי' לח].

נוהגים לקדש הלבנה אע"פ שטרם אכלנו, שכן אנו שמחים בכפרתנו. (אחרונים)

אוכלים ושותים ושמחים במוצאי יום הכפורים מפני שהוא נחשב לקצת יום טוב, ואיתא במדרש: שיוצאת בת קול במוצאי יוהכ"פ ואומרת: לך אכול בשמחה לחמך. במוצאי יום הכיפורים נוטלים ידיים ואוכלים סעודה חשובה מתוך שמחה. אכילתה בהרחבה ממשיכה השפעות גשמיות בהרחבה על כל השנה.


*בסעודת מוצאי יוהכ"פ חסידים נוהגים לטבול פרוסת המוציא בדבש.

יתד לסוכה – במוצאי יום-הכיפורים, מתחילים בבניית הסוכה, או לפחות מדברים על אופן בניית הסוכה.

להורדה ולצפייה דיני ומנהגי יום הכיפורים PDF מכון הלכה חב"ד

תזכורת הלכתית לערב יום כיפור


📌האם מותר לקחת כדור לכאבים?-💊 אדם שמצטער הרבה בתענית,רשאי לבלוע כדור לפני הצום להקלת הצום,שלא ירגיש כל כך בצער שנגרם.

📌100 ברכות-💯 חייב אדם לברך מאה ברכות ביום,וביום הכיפורים חסרים מעל 30 ברכות. לכן ישלים בארבע סוגי ברכות הבשמים. { * מותר לברך על הבשמים (ויש מחמירים להמנע). }

📌בירך בטעות על מאכל מה יעשה?🫢 מי ששכח ובירך על מאכל או משקה ביום הכיפורים אסור לו לטעום אלא יאמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

* מותר לרחוץ ילדים קטנים ביום כיפור אם התלכלכו, במים פושרים, אך לא חמים. (ב"ח ןמג"א תרטז סק"א, ומשנ"ב שם).

ילדים עד גיל מצוות פטורים מהצום, אך מגיל תשע יש לחנכם לצום בלילה וכמה שעות בבוקר.  בנים מגיל 12 ובנות מגיל 11 בריאים המסוגלים לצום, נוהגים לצום כראוי (ב"ח ומג"א ססק"ב), ויש שהקלו שיצומו צום שלם רק מגיל מצוות (הגרש"ז, הגרע"י).

הפטורים מן התענית ביום כיפור

* אשה בהריון רגיל, חייבת לצום.

* אשה בהריון בכל שלב שהוא, החשה כאבי ראש חזקים או שהיא מקיאה, מותרת לשתות מיד בשיעורין, ואם לא די לה בזה, מותר לה לשתות ללא הגבלה.

* אשה בהריון שהחלו לה צירים סדירים או ירידת מים, תשתה ללא שיעורין, אפילו אם אין לה כאבים כלשהם. ואם מרגישה צורך גם לאכול, תאכל. (הגרש"ז).

* אשה שילדה בקרבה של שלושה ימים ליו"כ (סופרים 72 שעות מהלידה), אסורה לצום. (שו"ע תריז ס"ד)

* אשה שילדה בקרבה של שבעה ימים ליו"כ, אם היא או רופא רוצים שתאכל ותשתה, אוכלת ושותה בשיעורין, ואם לא מספיק, אוכלת ושותה כדרכה. (שבת קכט. ושו"ע תריז ס"ד).

* אשה שעברה הפלה לאחר ארבעים יום של הריון, דינה כיולדת כנ"ל.

* מניקה שחוששת שיתמעט החלב לתינוק אם תצום, מותרת לשתות לשיעורין (תורת היולדת בשם חזו"א, ועדות הגר"א נבנצל בשם הגרש"ז).

* אחיות ורופאים במחלקות מצילות חיים, העוטים מסכות ובגדים מסורבלים הגורמים לזיעה – אם המקצועיות יורדת בשל הצום, אזי כשמרגישים חולשה או ירידה בתפקוד המקצועי, שותים לשיעורין (הגר"א נבנצל).

* חולה בסכנה שותה ואוכל מיד, וגם ספק חולה כזה לא יטרח לחפש רב אלא יאכל מיד. (ויקרא יח, יומא פב, שו"ע תריח ס"ח). אולם לא יאכלו  במהלך הצום סוכריות ושאר מאכלים שהם רק לתענוג (הליכות שלמה ו, ז).

* חולה ללא סכנה, שבצום מרגיש שאם לא יאכל יבוא לסכנת נפשות, אוכל ושותה לשיעורין. (שו"ע תריח ס"א)

* מי ששותה ואוכל לשיעורין, יאכל נפח של קופסת גפרורים קטנה 30 סמ"ק, (או משקל 30 גרם לספרדים), כל 7 דקות (ר' חיים נאה שעו"ת ג', ערוה"ש תריח סי"ד. ויש אומרים כל תשע דקות). וישתה פחות מנפח צד אחד של לחי מלאה (אצל אדם ממוצע- כחמישית כוס חד פעמית, או 40 cc), כל 7 דקות (שו"ע תריח ס"ז). עדיף לאכול ולשתות דברים מזינים (חידושי או"ש).

בשעת דחק שהשיעורין לא מספיקים, עדיף לשתות ולאכול כנ"ל כל ארבע דקות (ושתי דקות) מאשר ברצף.

* אם יש צורך רפואי לשתות בקצב גבוה אף יותר, מותר לשתות כל חמש שניות, וזה עדיף משתיה ברצף (כשיטת הרמב"ם שביה"ע פ"ב, וב"י תרי'ב- כרביעית הלוג. ספרדים יכולים לסמוך על שיטה זו בשיעורין לשתיה מעיקר הדין, אם מתקשים להמתין 5-7 דקות)

שאלות נפוצות על יום כיפור

14 שאלות ותשובות על יום כיפור.
לומר דבר בשם אומרו מביא את הגאולה השו"ת של הלכות יום הכיפורים נלקחו מאתר ישיבה https://www.yeshiva.org.il/ask מעביר השיעור צבי וילור צידון אז מה נלמד ובאיזה דקה של הסרטון 00:00 מתחילים ללמוד הלכות יום הכיפורים? 00:20 למה אנחנו לומדים 14 הלכות בשבוע? 01:39 מדוע לא נוהגים לברך ברכת הלבנה לפני יום הכיפורים? 02:50 לעשות כפרות ליום כיפור עם כסף במקום בשחיטת תרנגול 04:55 מה יותר חשוב: כיפור או שבת? אם בצום יום כיפור צריך להיות שמחים או עצובים 06:4508:00 האם מותר לקחת ריטלין ביום כיפור? מדוע יש להתפלל את תפילת ערבית בערב יום כיפורים עם טלית 08:35 09:28 האם ישנה איזה שהיא מגבלה לפתוח חנות צעצועים בערב יום כיפור? 10:40 האם מותר ללכת עם חגורה ורצועת שעון מעור ביום כיפורים או ההקפדה היא רק על נעילת הסנדל? 12:02 האם מותר לטלטל (להוציא מרשות לרשות) ביום כיפור? האם בבניית סוכה לפי יום כיפור יש עברה על הלכה12:36 15:00 שאין מצווה לעבוד ערב כיפור אבל עד איזה שעה מותר? 15:45 האם מותר לקחת כדורים ביום הכיפורים 18:23 האם מותר ביום הכיפורים לשים משחת/קרם אלוורה להרגעה? 19:20 ההלכות לגבי צום ילדים ביום הכיפורים

בליעת כדורים ביום כיפור? אם יכול לבולעם בלא מים ואין התרופה מחייבת לשתות עמה מים, יכול לקחתה בלא מים, אך אם צריך לשתות מעט מים כדי לבלוע את התרופה, מותר לו לשתות מעט, אך כדאי שישתה מים שאינם ראויים לאכילת רוב בני האדם וכך לא ייחשב ששתה כלל. ניתן להכין תה חזק ללא סוכר ולשתות ממנו יחד עם הכדור מעט, וכן דרכים אחרות שעל ידם יהפכו המים לכאלו שאינם ערבים לחייך רוב בני האדם.

בדיחות לפני יום הכיפורים – מילתא בדיחותה

גנב מנצל את העובדה שכל החנויות סגורות ביום כיפור ומתחיל לגנוב מוקדם בבוקר. לקראת הערב שוטר תופס אותו. השוטר: מה יש לך לומר להגנתך? הגנב: היום יום כיפור ואלוקים סולח לי באופן מיידי.

שאלה: “למה הקמצן עושה מסיבה ביום כיפור?” תשובה: “בשביל לא לקנות כיבוד…”

תייר יהודי מגיע לירושלים לפני יום כיפור ומבקש באנגלית מנהג המונית  להסיע אותו לכותל המערבי. הנהג אינו מבין אנגלית והתייר מסביר לא איכשהו שיסיע אותו למקום שבו כל היהודים בוכים. נהג המונית ללא היסוס הביא את התייר למשרדי מס הכנסה…

מה הענק הירוק אומר כשמגיע יום כיפור? אני עצום!

אשה אחת אומרת למכריה ביום כיפור: – לכל מי שפגעתי בו השנה, שיחשוב טוב למה עשיתי את זה. עדיין לא מאוחר לבקש ממני סליחה…!

רב אחד עצר נרקומן ושאל איפה זה הדואר. הנרקומן הסביר לו והתכוון ללכת.
הרב החליט להחזיר לו חסד ואמר: "בני היקר, עזוב אותך מסמים, בוא ואקח אותך לעולם התורה. אני אראה לך את התענוג האמיתי בדת שייקח אותך לשמיים!"
הנרקומן: "אתה תיקח אותי לשמיים? אתה לא יודע איפה זה הדואר!"

נהג מונית נפטר ומגיע לגן עדן, המלאך גבריאל מקבל את פניו. המלאך גבריאל מעיין בתיק של נהג המונית, נותן לו חליפה יפה, מקל טיולים מוזהב ושולח אותו לגור בוילה יפיפייה. רבי שעומד אחריו בתור מסתכל על התהליך בעניין. הגיע תור הרבי, המלאך גבריאל מעיין בתיק שלו, מקמט קצת את המצח ואומר: "בסדר אפשר לתת לך להיכנס". המלאך נותן לו גלימה פשוטה מבד גס, מקל עלוב מעץ ושולח אותו לגור באיזה צריף מט לנפול. הרבי נדהם ואומר: "אני איש אלוהים כל ימי, איך זה שלנהג המונית נתת את כל הדברים היפים ולי אתה נותן משהו כל כך עלוב?" המלאך גבריאל עונה: "מה שקובע זה מבחן התוצאה – כשאתה היית נושא דרשה בבית הכנסת כולם היו נרדמים, כשהוא היה נוהג במונית כולם היו מתפללים."

דברי חסידות קצרים ליום כיפור

בגדים לבנים נקיים; לב נקי וממורק

ביום כיפור על יהודי להתבונן ולהכין עצמו לכניסה לקדשי קדשים שבקרבו פנימה.

מהו ענינו של קדשי קדשים?

בקדשי קדשים שבבית המקדש, נמצא רק הארון, ובארון נמצאו הלוחות. ופירושו של דבר:

קדשי הקדשים הוא מקומן של הלוחות – תורה באופן דחקיקה. וזהו גם ענינו של קדש הקדשים הנמצא בפנימיותו של כל יהודי. הקשר של יהודי עם התורה, תורת חיים, הינו קשר באופן של חקיקה – על דרך אותיות החקוקות, שהם דבר אחד עם האבן עליהם הם חקוקות (לקוטי תורה ויקרא מה, א).

כאשר מגיע יום כיפור ועל יהודי להיכנס לקודש הקדשים, מתעוררת אצלו שאלה: הכיצד יכול אני ליכנס בקדשי קדשים, בשעה שאינני "מצוחצח" ("פאַרפּוצט") כדבעי?

ועל זה עונים לו, בכדי להכנס לקדשי קדשים, אין נדרשים בגדי זהב, אין צורך ב"צחצוחים" ולא בצבעים. אלא נדרש בגדים לבנים נקיים, לב נקי וממורק וראש נקי וממורק.

וזה יש לכל יהודי לאחר הטבילה בערב יום כיפור, טבילה השוטפת את כל הדברים הלא טובים והלא מתאימים.

כשם שהכהן גדול נהג לאחר כל העבודה בבגדי זהב ובבגדי לבן, לומר תפילה קצרה, ובמילים ספורות אלו היה פועל שנה טובה לעצמו, לשבטו ולעם ישראל בכל העולם כולו, גם בגשמיות. כך גם כל יהודי, כאשר עובד את העבודה בקדשי קדשים שבפנימיותו, הרי שבמילים ספורות ובזמן קצר מביא הוא אושר בכל ימי השנה.

וכשם שתפילת כהן גדול היתה עבור כל עם ישראל, כך גם תפילת כל יהודי ביום כיפור, אשר מגיע בבגדי לבן ועם לב טהור ובכוונה טובה, פועל הוא – לא רק עבור עצמו ומשפחתו, כי אם גם עבור כל בני ישראל, דישראל "ערבים זה בזה" (שבועות לט, א), להמשיך שנה טובה ומתוקה ברוחניות ובגשמיות.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ' 414)

יום הכיפורים בלבן

סיפור לקראת יום כיפור

"פתח לנו שער, בעת נעילת שער" ☕
"מושיקו קראו לו, הוא למד איתי בישיבה (בא ממשפחה ירושלמית מכובדת מאוד) אך לאחר מכן הוא שינה את דרכו, בתחילה וויתר על מראהו ולאט לאט וויתר גם על פנימיותו כשהוא משיל מעליו כל קשר ליהדות. לאחר הצבא נסע להודו לטיול ארוך במהלכו אף גידל שערות ארוכות במיוחד והתעסק בכל טומאות המזרח. והנה לפני כמה חודשים, יצאנו למסע בין קברות צדיקים בצפון, ובקברו של רבי שמעון בר יוחאי אני לפתע רואה את מושיקו. שערותיו גזוזות, ראשו עטור בכיפה גדולה ואף שתי פאות מפוארות לו בצידי לחייו. מה קורה מושיקו? מאיפה קנית את הפאות האלה? שאלתי בחיוך נרגש.


מושיקו חייך חיוך רחב והגומות הזכורות לטוב שלו נצנצו מולי באולם האפל של קברו של הרשב"י, "מה אני אומר לך, זה פשוט חיכה לי", הוא ענה. "מה זאת אומרת חיכה לך? תהיתי? ואז הוא סיפר לי: "כששבתי מהטיול בהודו הייתי רחוק מהכל, מהתורה, מהמצוות, מהשם, ומהמשפחה שניתקתי איתה את הקשר לאחר עזיבתי את הדרך. הרגשתי שאין דרך חזרה שהכל אבוד ואז פגשתי חבר ילדות ברחובה של עיר. הוא דרש בשלומי ואז אמר שהוא חייב לספר לי משהו.


"אתה יודע שהוריך לא נועלים את דלת הבית שלהם לעולם?", שאל חבר הילדות והוסיף, "שאלתי את אביך פעם מדוע הם אינם נועלים את הדלת והוא השיב לי, אולי מושיקו ירצה לחזור לילה אחד? אנחנו לא רוצים שהוא ימצא דלת נעולה…".
"הסיפור המם אותי", אמר מושיקו, "ההבנה עד כמה המשפחה שלי מחכה לי ושומרת לי את הדלת פתוחה, הבהירה לי שאם הוריי, למרות כל מה שעשיתי להם, עדיין משאירים דלת פתוחה, אבא שבשמיים על אחת כמה וכמה…", סיים מושיקו עיניו נצצו בדמעות" – – –

מי יתן ונדע כולנו לשמור על דלת פתוחה, על הגשרים והגשרים שבין אדם לחברו ובין איש לאשתו, ובורא עולם יפתח שערי שמים לתפילותינו, שיעלו בעת סגר ונעילה מהבתים, מהגינות ומחצרות בתי הכנסת, ויחתום כל אחד ואחת מאתנו לשנה של בריאות משובחת, כלכלה טובה ופרנסה בהרחבה, והמון המון אהבה ואחווה, שיביאו עמן נחמה, גאולה וישועה.

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

הלכות ומנהגי יום כיפור בקצרה

עוד פוסטים דומים

לימוד חסידות ללג בעומר

לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל

בס"ד שיעור לימוד ל"ג בעומר לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל לימוד מוביל

קרא עוד
תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד