הודו לקב"ה כי-טוב

הודו לקב"ה כי-טוב: כי לעולם חסדו
הודו, לאלוקי האלוקים: כי לעולם חסדו
הודו, לאדוני האדונים: כי לעולם חסדו
לעושה נפלאות גדולות לבדו: כי לעולם חסדו
לעושה השמיים, בתבונה: כי לעולם חסדו
לרוקע הארץ, על-המים: כי לעולם חסדו
לעושה, אורים גדולים: כי לעולם חסדו
את-השמש, לממשלת ביום: כי לעולם חסדו

תהילים פרק קלו

זריקת חסידות

לזכות ליאת טביב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.