תגית: תלמיד

קחו 5 דקות לקרוא

ספינת נופש בלב ים
ויקהל - פקודי

ממתק לשבת פרשת ויקהל פקודי תשע"ה

פרופסור מכובד נסע פעם באוניה, הצמידו אליו אחד מנערי האוניה לשרת אותו, ביום הראשון הנער מגיש לפרופסור את ארוחת הבוקר והפרופסור שואל אותו, נערי החביב למדת פעם פסיכולוגיה? הנער אומר לא, מה זה פסיכולוגיה והפרופסור אומר

המשך לקרוא
רוח
ויקהל - פקודי

איך מתמודדים עם הרוחות המנשבות בחוץ?

בפרשתנו (לה, יח): "את יתדות המשכן ואת יתדות החצר ואת מיתריהם". ומפרש רש"י: "יתדות – לתקוע ולקשור בהם סופי היריעות בארץ שלא ינועו ברוח". ויש לבאר זה בדרך הדרוש: יתכן שמחנך המחנך את תלמידו בדרך הישר

המשך לקרוא