תגית: תוהו ובוהו

קחו 5 דקות לקרוא

העולם בזכות התורה
בראשית

העולם בזכות התורה

העולם בזכות התורה אמר ריש לקיש: מהו שנאמר "ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי", הא יתרה למה לי? מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשי בראשית ואמר להם: אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו – אני

המשך לקרוא