תגית: שעת מלחמה

קחו 5 דקות לקרוא

תפילה לפי הזוהר
ביאור התפילה

תפילה זאת שעת מלחמה

התפילה מכונה בזוהר בשם "שעת מלחמה", הזמן בו נלחמים עם היצר הרע שבתוכנו. ואי-אפשר לנצח מלחמה מתוך דיכאון. כך כותב אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי, בספר התניא: כמו שנצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים

המשך לקרוא