תגית: שוחט

קחו 5 דקות לקרוא

מתפקידו של השוחט
אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש

מתפקידו של השוחט – על פי אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש

משרת שוחט בעדת ישראל היא כהונת-פאר במשרות-הקודש. השוחט איננו רק איש ומאכלת בידו לספק בשר כשר לעדתו אלא עליו להתעניין במצבה המוסרי של עדתו ולקבוע שיעורי תורה ברבים אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש

המשך לקרוא