תגית: שבעת הנרות

קחו 5 דקות לקרוא

נר מצוה ותורה אור
בהעלותך

פרשת בהעלותך – הדלקת נשמות

גם "הדלקת" נשמות ישראל "כשרה בזר" בתחילת פרשתנו כתוב "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות". ופסק הרמב"ם (הל' ביאת המקדש פ"ט ה"ז) שהדלקת הנרות כשרה בזר. ההוראה בעבודת ה' מפסוק זה לכל

המשך לקרוא