תגית: שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה

קחו 5 דקות לקרוא

צבי אייל והקרן אור ביער
שמיני

המשימה של כל 'לוי'

על הפסוק "שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה" (י, ד) מפרש רש"י "כאדם האומר לחבירו העבר את המת מלפני הכלה, שלא לערבב את השמחה". ומצינו שבמעשה זה של "העבר את המת" נצטוו קרובי

המשך לקרוא