תגית: רבי שניאור-זלמן מלאדי

קחו 5 דקות לקרוא

כי האדם עץ השדה - עץ סרק
אדמו"ר הזקן

כי האדם עץ סרק?

רבי שניאור-זלמן מלאדי אמר לאחד האברכים שהיה למדן מופלג: "כי האדם עץ השדה" אילן שאינו עושה פירות הוא אילן סרק, כך יכול אדם להיות בקי בכל התלמוד והפוסקים ולהיות חס ושלום אילן סרק. מה התועלת בתורתך

המשך לקרוא