תגית: רבי מנחם-מענדל מקוצק

קחו 5 דקות לקרוא

למה אלוקים לא מובן
רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוֹצק

ילוד אשה מבין את אלוקים?

פעם בא מישהו אל רבי מנחם-מענדל מקוצק והציג לפניו שורה של קושיות על דרכי הנהגתו של הקב"ה. אמר הצדיק: "וכי פלא הוא שאיננו מבינים את דרכי ה'? לא הייתי רוצה לעבוד אלוקים שמעשיו מובנים בשכלו של

המשך לקרוא