תגית: קרח

קחו 5 דקות לקרוא

צבי אייל והקרן אור ביער
פנינה יומית

משה 'אוהב ישראל', גם את קרח ועדתו

משה 'אוהב ישראל', גם את קרח ועדתו נאמר בגמרא (מנחות סה, סע"א) "משה רבינו אוהב ישראל הי'". ואמרו חז"ל (דברים רבה פ"א, ד) "יוכיחן משה שאוהבן". ויש לומר, שמפרשתנו יש לראות עד היכן הדברים מגיעים: על

המשך לקרוא
בני ישראל סוחבים את המנורה
פנינה יומית

פרשת קורח פנינה יומית

המעלה הגדולה של העבודה בזמן הגלות בפרשתנו מוזכר ענין שמירת המקדש, ובלשון הכתוב "ושמרו משמרתך" (יח, ג). והנה אחרי שכותב הרמב"ם את דיני שמירת המקדש (הל' בית הבחירה פ"ח) כותב שבשחר היו הכהנים בודקים את העזרה

המשך לקרוא
פתגם חסידי על פרשת קרח והמחלוקת
הפתגם היומי

פתגם חסידי על פרשת קרח והמחלוקת

אף-על-פי שבאבות (פרק ה משנה יז) נאמר: "איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הילל ושמאי", מוטב להניח זאת לאנשים כהילל ושמאי, ואילו אנשים כערכנו צריכים להתרחק אפילו ממחלוקות כאלו… -רבי חיים מוולוז'ין

המשך לקרוא
ניצול של מיטב הזמן
מזון רוחני

לאיפה צריך ללכת מיטב הזמן

מתנה ל'כהן' פרשת קורח מתמקדת, למעשה, סביב נושא הכהונה. הכהונה היא יסוד חשוב בעבודת ה', ומחלוקת קורח מסמלת את הגורמים המנסים להפריע לה. הכוהנים הם מי שמוסרים את כל חייהם לעבודת הבורא, ככתוב: "ה' הוא נחלתם".

המשך לקרוא
שני עזים רבים
ח. הבר

למה פרשת קרח נקראת על של רשע?

טור לפרשת קורח כותרת: קורח עולה מהתהום… לא מזמן הוא הגיח לאוויר העולם, ומיד עלתה השאלה: "איזה שם יתנו לרך הנולד?". לפעמים השם מבקש להנציח צדיק או קרוב משפחה, לעיתים השם קשור לתאריך או לחוויה מסוימת,

המשך לקרוא