תגית: קורבן פסח

קחו 5 דקות לקרוא

שה כבש בזריחה שקיעה
פנינה יומית

ראשו, כרעיו וקרבו – לצלות באש!

מצינו בנוגע לקרבן פסח, שנצטוו ישראל לקחת שה שהייתה העבודה זרה של מצרים (שמות רבה פט"ז, ג), ולהקריבה לקרבן לה', באופן של "צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו" (בא יב, ט). ויש ללמוד מזה הוראה

המשך לקרוא