תגית: קווה אל ה'

קחו 5 דקות לקרוא

תפילה שלא נענית
הפתגם היומי

תפילה שלא נענית

אמר רבי חמא ברבי חנינא: אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, שנאמר: "קווה אל ה', חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל ה'".

המשך לקרוא