תגית: קדושת השבת

קחו 5 דקות לקרוא

ברכה לשבת מיוחדת
ויקהל

קדושת השבת פרשת ויקהל

הציווי על שמירת השבת מופיע כבר בעשרת הדברות, אך בפרשת "ויקהל", אותה אנו קוראים השבת, מפורט פירוש ציווי זה: "ששת ימים תֵעשה מלאכה…וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון וגו'" (שמות, לה, ב) בנוגע לקדושת השבת

המשך לקרוא