תגית: עתים לתורה

קחו 5 דקות לקרוא

קביעת עתים לתורה
הפתגם היומי

התורה מביאה שפע רב

התורה מביאה שפע מי שימסור עצמו לעורר על: קביעת עיתים לתורה ברבים, התורה הקדושה לא תישאר חייבת לו; היא תביא לביתו שפע ברכה והצלחה, בגשמיות וברוחניות. ליקוטי דיבורים

המשך לקרוא